Tytuł na nowego wierzyciela

Możesz być wierzycielem, ale nie zawsze będzie wynikało to z treści tytułu wykonawczego (np. wyroku z klauzulą wykonalności). Jak to możliwe?

Przepisy prawa znają wiele przypadków, kiedy w trakcie sprawy sądowej jak i po powstaniu tytułu uprawnienie lub obowiązek z niego wynikające przejdzie na inne osoby.

Przypadki te obejmują przede wszystkim śmierć (wierzyciela lub dłużnika), przejęcie majątku przez sukcesora – następcę prawnego (np. połączenie spółek), przelew wierzytelności (zwany też cesją), indos, wstąpienie w prawa wierzyciela (bardzo ciekawa instytucja i warta osobnego wpisu), przejęcie długu (równie interesująca) czy nabycie spadku na podstawie umowy ze spadkobiercą (stosunkowo rzadkie przypadki). Również w przypadku zmiany nazwiska czy nazwy dochodzi do rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a treścią tytułu.

O tym, co robić w takiej sytuacji, mówi art. 788 § 1 kpc:

Jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

W praktyce ma to dla Ciebie chyba największe znaczenie przy przelewie wierzytelności, choćby do tego przelewu doszło w trakcie egzekucji lub nawet po jej umorzeniu (o ile dług nie został spłacony).

W takiej sytuacji powinieneś złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na Twoją rzecz (jako nabywcy). Do wniosku musisz dołączyć umowę przelewu wierzytelności. Pamiętaj, żeby takie umowy zawierać w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Bez notarialnie poświadczonego podpisu umowa będzie oczywiście ważna, ale Sąd nie nada klauzuli wykonalności na Twoją rzecz. Do wniosku w zasadzie musisz złożyć oryginał umowy (lub odpowiednio poświadczoną kopię). Nie musisz natomiast dołączać tytułu wykonawczego czy choćby egzekucyjnego.

Wniosek taki podlega opłacie sądowej w wysokości 50 zł. Niektóre Sądy żądają dodatkowo 6 zł za każdą stronę tytułu, jaki ma być wydany. Przed złożeniem wniosku warto ustalić praktykę w konkretnym sądzie.

Pamiętaj także, że instytucja z art. 788 kpc nie jest panaceum na wszystkie bolączki egzekucji i nie działa w każdej sytuacji.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje np., że niedopuszczalne jest nadanie na podstawie art. 788 § 1 kpc klauzuli wykonalności na rzecz innego niż bank nabywcy wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym, także po zaopatrzeniu go w sądową klauzulę wykonalności. Uważaj zatem kupując długi od banków czy funduszy sekurytyzacyjnych (które wcześniej kupiły je od banków). Równie niedopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. odpowiedzialnym za długi spółki na podstawie art. 299 ksh.

Powyższe zasady można też stosować w przypadku zmiany nazwiska lub nazwy (firmy) wierzyciela lub dłużnika. Co prawda praktyka pokazuje, że u niektórych komorników wystarcza, że wierzyciel okaże komornikowi odpowiedni dokument urzędowy poświadczający zmianę (np. odpis postanowienia z KRS o zmianie firmy, akt małżeństwa), jednak warto z ostrożności zmienić treść tytułu.

Jeżeli zatem nie zostałeś wymieniony w treści tytułu pamiętaj, że nic straconego – szybko i bez zbędnych opłat  możesz doprowadzić do sytuacji, gdy możliwe będzie dochodzenie wierzytelności na Twoją rzecz.

 

{ 68 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jan Luty 27, 2012 o 23:17

@Karol Sienkiewicz
1.Jeżeli wierzytelność stwierdzona jest 2 tytułami wykonawczymi to nabywca wierzytelności w celu uzyskania klauzuli wykonalności na swoją rzecz zapłaci 2×50 zł tzn. po 50 zł od przepisania klauzuli wykonalności na każdym tytule wykonawczym czy też 50 zł za przepisanie klauzuli wykonalności na 2 tytułach wykonawczych ?
2. Jeżeli nabywca wierzytelności nie ma obowiązku przedkładania wraz z wnioskiem oryginału tytułu wykonawczego z klauzulą wykonalności na zbywcę to czy sąd w jakiś sposób po przepisaniu klauzuli wykonalności na nabywcę unieważnia klauzulę wykonalności na zbywcę?
( może dojść przecież, w przypadku nieuczciwości zbywcy, do sytuacji w której posłuży się on nieważnym z powodu cesji, tytułem wykonawczym )

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 28, 2012 o 09:35

@Jan, opłata za każdy wniosek czyli 2×50 zł. „Unieważnienie” klazuli możliwe jest np. w trybie procesowym – powództwo przeciwegzekucyjne. Ale cesja nie oznacza, że tutył jest nieważny.

Odpowiedz

Jan Luty 28, 2012 o 10:46

@Karol Sienkiewicz
W takim razie funkcjonują w obrocie prawnym 2 tytułu wykonawcze tzn. z klauzulą wykonalności na zbywcę i ( po przepisaniu klauzuli wykonalności ) na nabywcę – w/w osoby mogą ( teoretycznie ) u dwóch różnych komorników złożyć wnioski egzekucyjne wraz z posiadanymi tytułami wykonawczymi ?
( moim zdaniem to pole do nadużyć )

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 28, 2012 o 10:48

@Jan, tak, to możliwe.

Odpowiedz

Jan Luty 28, 2012 o 18:00

@Karol Sienkiewicz
Mam do Pana dosyć szczegółowe pytanie:

Czy we wniosku wg następującego wzoru :
http://katowice.so.gov.pl/obrazy/wzory/cyw/Wniosek%20o%20nadanie%20klauzuli%20wykonalnosci%20na%20rzecz%20nastepcy%20prawnego.pdf
można ująć 2 tytuły wykonawcze wydane do tej samej wierzytelności ( opłacając łącznie 100 zł ) czy też lepiej napisać 2 odrębne wnioski ( każdy do 1 i 2 tytułu wykonawczego opłacając osobno po 50 zł ?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 29, 2012 o 10:45

@Jan, każdy tytuł to inna sprawa i pod inną sygnaturą Co będzie rozpoznana. Wg mnie nie możesz więc połączyć wniosków.

Odpowiedz

Jan Luty 29, 2012 o 17:48

@Karol Sienkiewicz
Czy na nadanie nowej klauzuli wykonalności na „nowego” wierzyciela sąd ma również 3 dni od złożenia wniosku?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 29, 2012 o 18:02

@Jan, tak, to też nadanie. Ale to termin instrukcyjny.

Odpowiedz

Lech Luty 29, 2012 o 19:13

3 dni? Nierealne.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 29, 2012 o 19:17

@Lechu, i znowu to samo – są sądy, gdzie zdarza mi się uzyskać postanowienie w 3 dni.

Odpowiedz

Lech Luty 29, 2012 o 21:11

Też się powtórzę – to nie od sądu zależy, tylko od, hm… od przymiotów wnioskodawcy :)

Odpowiedz

Jan Luty 29, 2012 o 21:40

@Lech
Mam na to wypróbowany sposób:
przychodzę do sekretariatu wydziału i uprzejmie proszę o pilne udostępnienie akt bo akurat piszę skargę na przewlekłość postępowania w związku z niewydaniem tytułu wykonawczego w związku z czym ponoszę każdego dnia straty związane z pozbywaniem się majątku przez dłużnika-prawie zawsze nazajutrz tytuł wykonawczy z klauzulą jest już do odbioru :)))

Odpowiedz

Ewa Luty 18, 2013 o 00:38

Dlaczego „warto z ostrożności zmienić treść tytułu”, jeżeli dłużnik zmienił nazwisko? Czy może to mieć jakieś konsekwencje prawne ze strony dłużnika? Komornik działa pod tym względem bez zarzutu, z resztą sam ustalił, że dłużnik zmienił nazwisko. Przecież podmiot się nie zmienia… Mogłabym prosić o króciutkie wyjaśnienie?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 18, 2013 o 20:27

@Ewa, napisałem o tym – z mego doświadczenia wynika, że niektórzy komornicy robią z tego problemy, wzywają do uzupełnienia braków a egzekucja leży odłogiem. Oczywiście można im to wyjaśniać i pisać pisma, ale „panie, tytuł to tytuł” :)

Odpowiedz

Ania Czerwiec 5, 2013 o 10:51

Witam. Ja mam pytanie jeśli chcę wystapić z wnioskiem o nadanie klauzli wykonalności z przejściem uprawnień na inną osobę tytułowi wydanemu przeciwko np. FIRMA O. Kowalski , N. Nowak sp. jawna w likwidacji to wnioskuję o nadani klauzuli przeciwko już tylko czlonkom spółki czyli przeciwko o. Kowalski, N Nowak czy przeciwko FIRMA O. Kowalski , N. Nowak sp. jawna w likwidacji ?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 5, 2013 o 15:13

Jeżeli zmienia się wierzyciel to przecież nie dłużnik. Czy zmienił się też dłużnik? A może chodzi Ci o odpowiedzialność wspólników?

Odpowiedz

Damian Lipiec 27, 2013 o 16:13

Chciałbym odnosząc się do pytania ,,Jan Luty 28, 2012 o 10:46″ zapytać komu zatem spłacić dług, aby skutecznie zwolnić się z odpowiedzialności, nabywcy czy zbywcy? np. Firma telekomunikacyjna wszczęła egzekucję następnie umorzoną, w międzyczasie cedowała wierzytelność na firmę windykacyjną a następnie po jakimś czasie ponownie wszczęła egzekucje komorniczą? Po tym jak dogadaliśmy się z komornikiem co do sposobu spłaty długu i kosztów dostaliśmy pismo od firmy windykacyjnej upominającej się o dług główny- z treści wynika że nie mają jeszcze klauzuli ale w każdej chwili mogą mieć ?! co zrobić

Odpowiedz

adam Wrzesień 12, 2013 o 15:17

Witam serdecznie. Mam pytanie, czy po uzyskaniu klauzuli wykonalności na rzecz nowego wierzyciela, ten wstępuje do toczącej się egzekucji (oczywiście przy założeniu, że ta się toczy) z wniosku poprzedniego wierzyciela, czy też muszę wystąpić z nowym wnioskiem egzekucyjnym. Z góry dziękuje za odpowiedz. Adam

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Wrzesień 12, 2013 o 15:38

Wstępuje.

Odpowiedz

kam Wrzesień 12, 2013 o 16:19

to dość dyskusyjne i SN ma chyba inne zdanie 😉
choć w praktyce rzeczywiście wstępuje

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Wrzesień 12, 2013 o 16:21

Tak, teoretycznie mogą wystąpić problemy, ale w większości wypadków po prostu się wstępuje w postępowanie.

Odpowiedz

Mag Grudzień 4, 2013 o 22:30

a w jaki sposób formalnie się to robi? Nabywca wierzytelności kieruje do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji ? o przyłączenie do egzekucji? (art 927kpc)?
czy możliwe jest to jeszcze po wydaniu przez Sąd postanowienia o przysądzeniu własności? (jeszcze nieprawomocne)

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Grudzień 5, 2013 o 09:17

po prostu pisze wniosek, jeżeli egzekucji jeszcze nie ma, a jeżeli jest to zawiadamia komornika. Przyłączenie to zupełnie inna kwestia.

Odpowiedz

adam Wrzesień 13, 2013 o 16:06

Dziękuje za odpowiedz. Zwrocie jednak uwagę, że co prawda komornik nas może i przyłączy, ale Sąd przy planie podziału może mieć już inne zdanie (przykład, przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości, po jej sprzedaży przez dłużnika w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego).

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Wrzesień 13, 2013 o 17:42

Adam, jasne, pytanie nie dotyczyło konkretnego przypadku – egzekucji z nieruchomości. Dlatego udzielanie porad na ogólne pytania też jest ogólne….

Odpowiedz

werek Październik 22, 2013 o 11:04

witam. Nabyłem dwie wierzytelnosci stwierdzone wyrokami sadowymi i nadanymi klauzulami na cedenta , obie po bezskutecznej egzekucji komorniczej. Mam zamiar wystapic do sadu o nadanie klauzuli wykonalanosci na moja osobe czyli Cesjonariusza.
Ale dluznik ponad 3 lata temu zmienil imie i nazwisko po rozwodzie. Czy wystapic o nadanie klauzuli pod nowym imieniem i nazwiskiem dluznika i dowoodzic tego faktu we wniosku dokumentami ? Jak to sie ma do rozbieznosci z trescia wyroku a stanem faktycznym.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Październik 22, 2013 o 16:09

werek, ja bym wystąpił o dwie sprawy w jednym wniosku: i o zmianę wierzyciela i danych dłużnika.

Odpowiedz

werek Październik 22, 2013 o 18:43

rozumiem zatem, że składam wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na osobę nowego wierzyciela czyli Cesjonariusza przeciwko osobie dłużnika podając już jego nowe dane i klauzula wydawana jest przeciwko dłużnikowi na jego zmienione imię i nazwisko pomimo że w wyroku widnieje dłużnik pod starym imieniem i nazwiskiem ? Na szczęście posiadam dokument z USC o zmianie imienia i nazwiska dłużnika. Po raz pierwszy spotykam się z takim krętaczem, który regularnie co 4-5 lat zmienia imię i nazwisko a sądy głupieją :-)

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Październik 23, 2013 o 08:45

Notorycznie zmienia nazwisko? Nigdy się z tym nie spotkałem… Tak dołączasz dokumenty w USC.

Odpowiedz

werek Październik 23, 2013 o 17:50

dziękuje za info.
Tak mam takiego dłużnika który co 4 lata zmienia nazwisko i imię , miał już swoje , potem przyjął zony a teraz panieńskie matki . Ma też dwa imiona które regularnie zamienia bądź zmienia pierwsze. Sędziowie nie wiedza już na kogo co wydaja a ja za każdym razem muszę dokumentować te zmiany ;/ Po zmianach w kpc z tego toku na korzyść dłużników, ma to niewątpliwie przyszłość!

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Październik 23, 2013 o 19:02

No takiego gościa to jeszcze nie miałem….

Odpowiedz

magi Październik 24, 2013 o 21:33

Witam. Mam pytanie. Mam wyrok zasądzający należność od dłużnika na rzecz spółki z o.o. wraz z nadaną klauzulą wykonalności. Po nadaniu klauzuli nastąpiło przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną, nazwa pozostała bez zmian. Czy kierując taki wyrok do egzekucji komorniczej muszę uzyskać klauzulę wykonalności na spółkę akcyjną?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Październik 25, 2013 o 09:35

magi, tak dla czystości prawnej to nazwa (firma) uległa zmianie, albowiem zmieniła się forma prawna z sp. z o.o. na SA, forma prawna to część nazwy właśnie. Taka sytuacja objęta jest obowiązkiem zmiany tytułu, czyli należy postąpić jak w tym wpisie.

Odpowiedz

Dorota Listopad 26, 2013 o 08:55

Witam, mam pytanie odnośnie egzekucji długu po fuzji banków (mam na myśli art.788 kpc). Co w przypadku, gdy bank wystawi BTE a następnie połączy się z innym bankiem. Czy „nowy” bank może dochodzić spłaty długu na swoją rzecz?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Listopad 26, 2013 o 09:11

Dorota, we wpisie wszystko jest wyjaśnione, także na okoliczność łączenia banków (to są spółki akcyjne).

Odpowiedz

łukasz Styczeń 12, 2014 o 10:33

jeśli w drodze cesji nabyłem wierzytelność to oczywiście będę musiał tę umowę do pozwu załączyć, żeby wykazać swoją legitymację.
mogę w takiej umowie zamazać cenę sprzedaży (bo nie chce żeby druga strona wiedziała za ile kupiłem) jeśli umowę poświadczy mi za zgodność z oryginałem radca prawny?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Styczeń 12, 2014 o 15:47

No cóż, to jest przerobienie dokumentu, więc nie sugeruję zamazywania. Ale jak ktoś to poświadczy (chociaż nie powinien) to nie powinno być problemu.

Odpowiedz

kam Styczeń 13, 2014 o 07:27

zawsze można zrobić notarialny wyciąg z umowy
a ani adwokaci, ani radcowie prawni nie mają uprawnień do sporządzania wyciągu

Odpowiedz

Kam Luty 24, 2014 o 09:00

Witaj,
Zastanawia mnie, czy wnioskując o nadanie klauzuli przeciwko spadkobiercom dłużnika, należy uiścić 50 zł od każdego ze spadkobierców, czy wystarcza jedna opłata. Jaka jest praktyka sądów ?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 24, 2014 o 11:16

Kam, opłatę uiszcza się od wniosku, a nie od osoby.

Odpowiedz

Maciej Marzec 15, 2014 o 18:32

Witam,
w artykule napisaliście Państwo cyt”Równie niedopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. odpowiedzialnym za długi spółki na podstawie art. 299 ksh.”

nie mogę nigdzie znaleść podstawy do nie nadania klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawego w sytuacji gdy wyrok/ nakaz został był dochodzony na podstawie 299 ksh od członków zarządu??

Prosiłbym o jakieś naprowadzenie… Jak dla mnie jest to wyrok/nakaz jak każdy inny.

Pozdrawiam
MAciej

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 16, 2014 o 10:40

Maciej, nie chodzi o to, że art. 788 kpc nie działa przy wyroku stwierdzającym odpowiedzialność z art. 299 ksh. Oczywiście działa i po wyroku można dokonywać zmian po stronie wierzyciela. W tym wpisie chodzi o to, że na postawie art. 788 kpc nie można rozciągać odpowiedzialności za długi spółki na członków zarządu.

Odpowiedz

Maciej Marzec 16, 2014 o 11:25

Dziękuje za rozjaśnienie, chyba już wczoraj była za bardzo zmęczony aby zrozumieć znaczenie.

Pozdrawiam
Maciej

Odpowiedz

Maciej Kwiecień 6, 2014 o 19:45

Witam,
to ja mam jeszcze jedno pytanie. Sytuacja kuriozalna.
Złożono wniosek o nadanie klauzuli na rzecz następcy prawnego i Sąd Rejonowy oddalił wniosek uzasadniając iż umowa złożona do wniosku jest odpisem (xero).
Oczywiście do wniosku złożyłem poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie od notariusza.
Na postanowienie SR złożyłem zażalenie i poszło do drugiej instancji.
Sąd Drugiej instancji oddalił zażalenie, uzasadnienie w ogóle ale to w ogóle nie jest związane z tym tematem – ogólnie zlepek dziwnych tez plus wywody dotyczące pełnomocnika, którego w sprawie brak.
No i tu rodzi się moje pytanie, Co teraz??
Na marginesie ten sam Sąd w innych sprawach bez żadnego problemu nadaje na rzecz następcy klauzule, tylko co ciekawe jeden Sędzia ma z tym problem.

Z poważaniem
Maciej

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 7, 2014 o 08:57

Maciej, złóż oryginał umowy…

Odpowiedz

Maciej Kwiecień 7, 2014 o 09:11

hmmm. to rozumiem że Państwo prawa nie chroni… Rozumiem dwuinstancyjność ale dwa Sądy popełniły błąd i nic nie można z tym zrobić??

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 7, 2014 o 09:13

Maciej, a skąd mam wiedzieć, że popełniły błąd? Ty tak twierdzisz…

Odpowiedz

Maciej Kwiecień 7, 2014 o 09:35

ale zakładając że mam racje to moje pytanie brzmiało czy jest jeszcze jakaś forma odwołania/zażalenia/skargi na to postanowienie. Kwota z tego tyt. nie jest oszałamiająca ale zawsze 1200zł.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 7, 2014 o 09:38

po drugiej instancji? nie ma.

Odpowiedz

Maciej Kwiecień 7, 2014 o 09:41

I o to mi chodziło. Jasno i klarownie. Trochę dziwne no ale …
dziękuje za odpowiedz.

Odpowiedz

Czarna Kwiecień 24, 2014 o 10:40

Witam,
bank wystawił BTE, sąd nadał klauzulę wykonalności, komornik umorzył egzekucję 08.11.2008r.
Następnie bank sprzedał dług firmie windykacyjnej, która to w 02.2013r wystąpiła do sądu o nakaz zapłaty. Dłużnik złożył zarzut przedawnienia.
Jak liczyć bieg przedawnienia w przypadku firmy windykacyjnej?
Od momenty umorzenia egzekucji komorniczej czy od momentu wymagalności spłaty kredytu?

Odpowiedz

Radek Maj 6, 2014 o 18:11

Witam, mam pytanie dot. formy umowy – przepis mówi o poświadczeniu podpisu, czy wobec tego nie będzie stanowiło problemu, jeżeli tylko podpis cedenta będzie poświadczony notarialnie?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 6, 2014 o 20:36

Radek, świetne pytanie! Przyznam, że trudne.. Dokumentem przejścia ma być umowa, ona wymaga oświadczeń woli dwóch stron. Tymczasem tylko jedna podpisała w odpowiedniej formie. To może budzić wątpliwości…. Trudno rozstrzygnąć, ja bym jednak złożył wniosek z tym jednym podpisem.

Odpowiedz

Agnieszka Maj 23, 2014 o 09:02

Witam,
mam pytanie chodzi mi o złożenie wniosku o przeniesienie klauzuli wykonalności dot. dłuznika osoby fizycznej którego numeru pesel nie znam, tylko adres zamieszkania z poprzedniego tytułu.
Czy muszę podać numer pesel dłużnika??

Odpowiedz

Grzegorz Czerwiec 3, 2014 o 14:42

Panie Karolu, mam pytanko jaki sad jest właściwy do złożenia tytułowego wniosku – dla: dłużnika, wierzyciela pierwotnego, czy wierzyciela przyszłego albo sąd który wydał pierwotny tytuł egzekucyjny?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 3, 2014 o 14:55

Grzegorz, pierwotny.

Odpowiedz

Katarzyna Czerwiec 7, 2014 o 16:18

Postanowieniem Sądu w sprawie o naruszenie posiadania wierzyciel mógł powrócić do starego miejsca zamieszkania . Po skierowaniu wezwania do opuszczenia lokalu przez komornika do dłużnika na 8 dni przed planowaną eksmisją dłużnik darował mieszkanie córce. Tytuł wykonawczy jest na poprzednich właścicieli ( rodziców ). Chcę skorzystać z art. 788kpc.& 1 i wystąpić o przeniesienie tytułu wykonawczego na obdarowaną. Dysponuje jednak tylko kserokopią aktu notarialnego , przesłanego przez pełnomocnika dłużników do komornika czy to wystarczy , bo czytałam , że potrzebny jest oryginał . Jeśli nie wystarczy to jak go zdobyć ?

Odpowiedz

Katarzyna Czerwiec 22, 2014 o 13:53

Mam pytanie-gdy komornik zajmie kwotę z planu podziału należącą do dłużnika dokonując cesji,gdy obowiązek wobec wierzyciela wygasł ale dokonano zabezpieczenia na podst.przysądzenia własności wobec nabywcy.Nabywca tymczasem składa wnioski egzekucyjne u dwóch innych komorników a komornik pierwszy przelewa im pieniądze z majątku dłużnika.Chodzi o tzw.bezumowny czynsz którego dochodzi licytant.Sąd nadzorujący egzekucję nie sprawdził przelewów komornika a skarg na komornika jeszcze nie rozpoznano.Komornik który licytował mieszkanie dłużnika,teraz działa jak pełnomocnik nabywcy i zmierzają wspólnie by zrujnować dłużnika.Co w takiej sytuacji ma zrobić dłużnik,którego nie stać na prawnika a cała egzekucja sądowa wskazuje na duże uchybienia?Proszę o odp.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 22, 2014 o 16:07

Katarzyna, to blog dla wierzycieli, więc raczej nie pomogę.

Odpowiedz

Katarzyna Czerwiec 23, 2014 o 11:29

Super i dzięki,gdyż przyzwyczaiłam się do braku jakiejkolwiek odpowiedzi

Odpowiedz

Tomasz Lipiec 18, 2014 o 14:36

Dzień dobry,

Ciekaw jest Pańskiej opinii oraz doświadczeń w przedmiocie uzyskiwania klauzuli wykonalności stwierdzającej przejście uprawnień, w sytuacji gdy wierzytelność stwierdzona została dwoma tytułami:
1. nakazem zapłaty zaopatrzonym w klauzulę wykonalności na rzecz zbywcy wierzytelności,
2. postanowieniem komornika o przyznaniu zbywcy wierzytelności kosztów bezskutecznego postępowania egzekucyjnego.

Czy w takiej sytuacji osoba która nabyła wierzytelność zarówno wynikającą z nakazu zapłaty, jak i z postanowienia komornika musi złożyć dwa wnioski o nadanie klauzuli wykonalności z przejściem uprawnień (jeden w stosunku do nakazu, drugi w stosunku do postanowienia), czy też wystarczające będzie uzyskania klauzuli wykonalności jedynie na nakaz?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 18, 2014 o 18:24

Tomasz, jak bym wystąpił na oba tytuły.

Odpowiedz

Kuba Grudzień 17, 2014 o 10:40

Witam,
Mam pytanie odnośnie nadania klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika.
Dysponuję aktem poświadczenia dziedziczenia, gdzie wskazanych jest dwóch spadkobierców – matka i córka.

Matka jednak ostatnio zmarła. W związku z tym moje pytanie brzmi: Czy mogę złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko samej córce, załączając akt poświadczenia dziedziczenia po dłużniku, gdzie widnieje matka i córka?

Czy muszę prowadzić najpierw postępowanie spadkowe po matce ustalić, że jedynym spadkobiercą jest córka i wtedy wnosić o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko córce?

pozdrawiam :)

Odpowiedz

Michał Grudzień 17, 2014 o 14:43

Kuba, możesz, ale wtedy będziesz mógł prowadzić egzekucję tylko z majątku córki.

Odpowiedz

Maciej Maj 2, 2015 o 10:50

Witam serdecznie,
kupiłem nieruchomość od osoby, która nabyła ją na licytacji komorniczej i, na podstawie art. 999 par 1 kpc (w nowym brzmieniu), uzyskała prawomocne przysądzenie własności. Nie wyeksmitowała z tej nieruchomości ludzi, którzy zamieszkiwali ją przed licytacją i byli jej pierwotnymi właścicielami. Teraz ja muszę to zrobić. Czy mogę w tym celu wykorzystać prawomocne przysądzenie własności uzyskane przez poprzednika + umowa sprzedaży, na mocy której nabyłem nieruchomość czy czeka mnie proces o eksmisję ? Jeśli ten pierwszy wariant wchodzi w grę to czy komornik winien prowadzić egzekucję na podstawie starego tytułu + umowa sprzedaży czy muszę występować o nadanie klauzuli wykonalności na moją rzecz ? Nie bardzo wiem czy to możliwe, bo przecież na tytuł z 999 par 1 kpc klauzuli się nie nadaje …
Z góry dziękuję za odpowiedź !

Odpowiedz

Monika Wrzesień 9, 2015 o 14:24

Panie Karolu,
dużo rozmawiamy tu o następstwie prawnym przy egzekucji o świadczeń pieniężnych.
Lecz jak rozumiem, art. 788 kpc znajdzie zastosowanie również do tytułu wykonawczego w sprawie o wydanie nieruchomości – gdy wymieniony w tytule wierzyciel sprzeda nieruchomość, bezprawny posiadacz nadal będzie musiał ją opuścić, a nabywca będzie miał prawo wstąpić w prawa wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.
Jakie jest Pana zadnie?

Odpowiedz

Lech Listopad 26, 2015 o 16:28

A jeśli zmiana nazwiska nastąpiła po powstaniu wierzytelności, ale przed pozwaniem? Czy powód musi wykazywać w pozwie zmianę nazwiska pozwanego zawsze, czy tylko w razie takiego zarzutu?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Listopad 26, 2015 o 18:05

Lech, ja to zawsze wykazuję. Bo skąd sąd ma wiedzieć, że pozwana Kowalska to Nowak z faktury?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: