Tytuł na nowego wierzyciela

Możesz być wierzycielem, ale nie zawsze będzie wynikało to z treści tytułu wykonawczego (np. wyroku z klauzulą wykonalności). Jak to możliwe?

Przepisy prawa znają wiele przypadków, kiedy w trakcie sprawy sądowej jak i po powstaniu tytułu uprawnienie lub obowiązek z niego wynikające przejdzie na inne osoby.

Przypadki te obejmują przede wszystkim śmierć (wierzyciela lub dłużnika), przejęcie majątku przez sukcesora – następcę prawnego (np. połączenie spółek), przelew wierzytelności (zwany też cesją), indos, wstąpienie w prawa wierzyciela (bardzo ciekawa instytucja i warta osobnego wpisu), przejęcie długu (równie interesująca) czy nabycie spadku na podstawie umowy ze spadkobiercą (stosunkowo rzadkie przypadki). Również w przypadku zmiany nazwiska czy nazwy dochodzi do rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a treścią tytułu.

O tym, co robić w takiej sytuacji, mówi art. 788 § 1 kpc:

Jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę, sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejście to będzie wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

W praktyce ma to dla Ciebie chyba największe znaczenie przy przelewie wierzytelności, choćby do tego przelewu doszło w trakcie egzekucji lub nawet po jej umorzeniu (o ile dług nie został spłacony).

W takiej sytuacji powinieneś złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na Twoją rzecz (jako nabywcy). Do wniosku musisz dołączyć umowę przelewu wierzytelności. Pamiętaj, żeby takie umowy zawierać w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Bez notarialnie poświadczonego podpisu umowa będzie oczywiście ważna, ale Sąd nie nada klauzuli wykonalności na Twoją rzecz. Do wniosku w zasadzie musisz złożyć oryginał umowy (lub odpowiednio poświadczoną kopię). Nie musisz natomiast dołączać tytułu wykonawczego czy choćby egzekucyjnego.

Wniosek taki podlega opłacie sądowej w wysokości 50 zł. Niektóre Sądy żądają dodatkowo 6 zł za każdą stronę tytułu, jaki ma być wydany. Przed złożeniem wniosku warto ustalić praktykę w konkretnym sądzie.

Pamiętaj także, że instytucja z art. 788 kpc nie jest panaceum na wszystkie bolączki egzekucji i nie działa w każdej sytuacji.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje np., że niedopuszczalne jest nadanie na podstawie art. 788 § 1 kpc klauzuli wykonalności na rzecz innego niż bank nabywcy wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym, także po zaopatrzeniu go w sądową klauzulę wykonalności. Uważaj zatem kupując długi od banków czy funduszy sekurytyzacyjnych (które wcześniej kupiły je od banków). Równie niedopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. odpowiedzialnym za długi spółki na podstawie art. 299 ksh.

Powyższe zasady można też stosować w przypadku zmiany nazwiska lub nazwy (firmy) wierzyciela lub dłużnika. Co prawda praktyka pokazuje, że u niektórych komorników wystarcza, że wierzyciel okaże komornikowi odpowiedni dokument urzędowy poświadczający zmianę (np. odpis postanowienia z KRS o zmianie firmy, akt małżeństwa), jednak warto z ostrożności zmienić treść tytułu.

Jeżeli zatem nie zostałeś wymieniony w treści tytułu pamiętaj, że nic straconego – szybko i bez zbędnych opłat  możesz doprowadzić do sytuacji, gdy możliwe będzie dochodzenie wierzytelności na Twoją rzecz.

 

{ 85 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jan Luty 27, 2012 o 23:17

@Karol Sienkiewicz
1.Jeżeli wierzytelność stwierdzona jest 2 tytułami wykonawczymi to nabywca wierzytelności w celu uzyskania klauzuli wykonalności na swoją rzecz zapłaci 2×50 zł tzn. po 50 zł od przepisania klauzuli wykonalności na każdym tytule wykonawczym czy też 50 zł za przepisanie klauzuli wykonalności na 2 tytułach wykonawczych ?
2. Jeżeli nabywca wierzytelności nie ma obowiązku przedkładania wraz z wnioskiem oryginału tytułu wykonawczego z klauzulą wykonalności na zbywcę to czy sąd w jakiś sposób po przepisaniu klauzuli wykonalności na nabywcę unieważnia klauzulę wykonalności na zbywcę?
( może dojść przecież, w przypadku nieuczciwości zbywcy, do sytuacji w której posłuży się on nieważnym z powodu cesji, tytułem wykonawczym )

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 28, 2012 o 09:35

@Jan, opłata za każdy wniosek czyli 2×50 zł. „Unieważnienie” klazuli możliwe jest np. w trybie procesowym – powództwo przeciwegzekucyjne. Ale cesja nie oznacza, że tutył jest nieważny.

Odpowiedz

Jan Luty 28, 2012 o 10:46

@Karol Sienkiewicz
W takim razie funkcjonują w obrocie prawnym 2 tytułu wykonawcze tzn. z klauzulą wykonalności na zbywcę i ( po przepisaniu klauzuli wykonalności ) na nabywcę – w/w osoby mogą ( teoretycznie ) u dwóch różnych komorników złożyć wnioski egzekucyjne wraz z posiadanymi tytułami wykonawczymi ?
( moim zdaniem to pole do nadużyć )

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 28, 2012 o 10:48

@Jan, tak, to możliwe.

Odpowiedz

Jan Luty 28, 2012 o 18:00

@Karol Sienkiewicz
Mam do Pana dosyć szczegółowe pytanie:

Czy we wniosku wg następującego wzoru :
http://katowice.so.gov.pl/obrazy/wzory/cyw/Wniosek%20o%20nadanie%20klauzuli%20wykonalnosci%20na%20rzecz%20nastepcy%20prawnego.pdf
można ująć 2 tytuły wykonawcze wydane do tej samej wierzytelności ( opłacając łącznie 100 zł ) czy też lepiej napisać 2 odrębne wnioski ( każdy do 1 i 2 tytułu wykonawczego opłacając osobno po 50 zł ?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 29, 2012 o 10:45

@Jan, każdy tytuł to inna sprawa i pod inną sygnaturą Co będzie rozpoznana. Wg mnie nie możesz więc połączyć wniosków.

Odpowiedz

Jan Luty 29, 2012 o 17:48

@Karol Sienkiewicz
Czy na nadanie nowej klauzuli wykonalności na „nowego” wierzyciela sąd ma również 3 dni od złożenia wniosku?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 29, 2012 o 18:02

@Jan, tak, to też nadanie. Ale to termin instrukcyjny.

Odpowiedz

Lech Luty 29, 2012 o 19:13

3 dni? Nierealne.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 29, 2012 o 19:17

@Lechu, i znowu to samo – są sądy, gdzie zdarza mi się uzyskać postanowienie w 3 dni.

Odpowiedz

Lech Luty 29, 2012 o 21:11

Też się powtórzę – to nie od sądu zależy, tylko od, hm… od przymiotów wnioskodawcy 🙂

Odpowiedz

Jan Luty 29, 2012 o 21:40

@Lech
Mam na to wypróbowany sposób:
przychodzę do sekretariatu wydziału i uprzejmie proszę o pilne udostępnienie akt bo akurat piszę skargę na przewlekłość postępowania w związku z niewydaniem tytułu wykonawczego w związku z czym ponoszę każdego dnia straty związane z pozbywaniem się majątku przez dłużnika-prawie zawsze nazajutrz tytuł wykonawczy z klauzulą jest już do odbioru :)))

Odpowiedz

Ewa Luty 18, 2013 o 00:38

Dlaczego „warto z ostrożności zmienić treść tytułu”, jeżeli dłużnik zmienił nazwisko? Czy może to mieć jakieś konsekwencje prawne ze strony dłużnika? Komornik działa pod tym względem bez zarzutu, z resztą sam ustalił, że dłużnik zmienił nazwisko. Przecież podmiot się nie zmienia… Mogłabym prosić o króciutkie wyjaśnienie?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 18, 2013 o 20:27

@Ewa, napisałem o tym – z mego doświadczenia wynika, że niektórzy komornicy robią z tego problemy, wzywają do uzupełnienia braków a egzekucja leży odłogiem. Oczywiście można im to wyjaśniać i pisać pisma, ale „panie, tytuł to tytuł” 🙂

Odpowiedz

Ania Czerwiec 5, 2013 o 10:51

Witam. Ja mam pytanie jeśli chcę wystapić z wnioskiem o nadanie klauzli wykonalności z przejściem uprawnień na inną osobę tytułowi wydanemu przeciwko np. FIRMA O. Kowalski , N. Nowak sp. jawna w likwidacji to wnioskuję o nadani klauzuli przeciwko już tylko czlonkom spółki czyli przeciwko o. Kowalski, N Nowak czy przeciwko FIRMA O. Kowalski , N. Nowak sp. jawna w likwidacji ?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 5, 2013 o 15:13

Jeżeli zmienia się wierzyciel to przecież nie dłużnik. Czy zmienił się też dłużnik? A może chodzi Ci o odpowiedzialność wspólników?

Odpowiedz

Damian Lipiec 27, 2013 o 16:13

Chciałbym odnosząc się do pytania ,,Jan Luty 28, 2012 o 10:46″ zapytać komu zatem spłacić dług, aby skutecznie zwolnić się z odpowiedzialności, nabywcy czy zbywcy? np. Firma telekomunikacyjna wszczęła egzekucję następnie umorzoną, w międzyczasie cedowała wierzytelność na firmę windykacyjną a następnie po jakimś czasie ponownie wszczęła egzekucje komorniczą? Po tym jak dogadaliśmy się z komornikiem co do sposobu spłaty długu i kosztów dostaliśmy pismo od firmy windykacyjnej upominającej się o dług główny- z treści wynika że nie mają jeszcze klauzuli ale w każdej chwili mogą mieć ?! co zrobić

Odpowiedz

adam Wrzesień 12, 2013 o 15:17

Witam serdecznie. Mam pytanie, czy po uzyskaniu klauzuli wykonalności na rzecz nowego wierzyciela, ten wstępuje do toczącej się egzekucji (oczywiście przy założeniu, że ta się toczy) z wniosku poprzedniego wierzyciela, czy też muszę wystąpić z nowym wnioskiem egzekucyjnym. Z góry dziękuje za odpowiedz. Adam

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Wrzesień 12, 2013 o 15:38

Wstępuje.

Odpowiedz

kam Wrzesień 12, 2013 o 16:19

to dość dyskusyjne i SN ma chyba inne zdanie 😉
choć w praktyce rzeczywiście wstępuje

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Wrzesień 12, 2013 o 16:21

Tak, teoretycznie mogą wystąpić problemy, ale w większości wypadków po prostu się wstępuje w postępowanie.

Odpowiedz

Mag Grudzień 4, 2013 o 22:30

a w jaki sposób formalnie się to robi? Nabywca wierzytelności kieruje do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji ? o przyłączenie do egzekucji? (art 927kpc)?
czy możliwe jest to jeszcze po wydaniu przez Sąd postanowienia o przysądzeniu własności? (jeszcze nieprawomocne)

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Grudzień 5, 2013 o 09:17

po prostu pisze wniosek, jeżeli egzekucji jeszcze nie ma, a jeżeli jest to zawiadamia komornika. Przyłączenie to zupełnie inna kwestia.

Odpowiedz

adam Wrzesień 13, 2013 o 16:06

Dziękuje za odpowiedz. Zwrocie jednak uwagę, że co prawda komornik nas może i przyłączy, ale Sąd przy planie podziału może mieć już inne zdanie (przykład, przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości, po jej sprzedaży przez dłużnika w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego).

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Wrzesień 13, 2013 o 17:42

Adam, jasne, pytanie nie dotyczyło konkretnego przypadku – egzekucji z nieruchomości. Dlatego udzielanie porad na ogólne pytania też jest ogólne….

Odpowiedz

werek Październik 22, 2013 o 11:04

witam. Nabyłem dwie wierzytelnosci stwierdzone wyrokami sadowymi i nadanymi klauzulami na cedenta , obie po bezskutecznej egzekucji komorniczej. Mam zamiar wystapic do sadu o nadanie klauzuli wykonalanosci na moja osobe czyli Cesjonariusza.
Ale dluznik ponad 3 lata temu zmienil imie i nazwisko po rozwodzie. Czy wystapic o nadanie klauzuli pod nowym imieniem i nazwiskiem dluznika i dowoodzic tego faktu we wniosku dokumentami ? Jak to sie ma do rozbieznosci z trescia wyroku a stanem faktycznym.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Październik 22, 2013 o 16:09

werek, ja bym wystąpił o dwie sprawy w jednym wniosku: i o zmianę wierzyciela i danych dłużnika.

Odpowiedz

werek Październik 22, 2013 o 18:43

rozumiem zatem, że składam wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na osobę nowego wierzyciela czyli Cesjonariusza przeciwko osobie dłużnika podając już jego nowe dane i klauzula wydawana jest przeciwko dłużnikowi na jego zmienione imię i nazwisko pomimo że w wyroku widnieje dłużnik pod starym imieniem i nazwiskiem ? Na szczęście posiadam dokument z USC o zmianie imienia i nazwiska dłużnika. Po raz pierwszy spotykam się z takim krętaczem, który regularnie co 4-5 lat zmienia imię i nazwisko a sądy głupieją 🙂

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Październik 23, 2013 o 08:45

Notorycznie zmienia nazwisko? Nigdy się z tym nie spotkałem… Tak dołączasz dokumenty w USC.

Odpowiedz

werek Październik 23, 2013 o 17:50

dziękuje za info.
Tak mam takiego dłużnika który co 4 lata zmienia nazwisko i imię , miał już swoje , potem przyjął zony a teraz panieńskie matki . Ma też dwa imiona które regularnie zamienia bądź zmienia pierwsze. Sędziowie nie wiedza już na kogo co wydaja a ja za każdym razem muszę dokumentować te zmiany ;/ Po zmianach w kpc z tego toku na korzyść dłużników, ma to niewątpliwie przyszłość!

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Październik 23, 2013 o 19:02

No takiego gościa to jeszcze nie miałem….

Odpowiedz

magi Październik 24, 2013 o 21:33

Witam. Mam pytanie. Mam wyrok zasądzający należność od dłużnika na rzecz spółki z o.o. wraz z nadaną klauzulą wykonalności. Po nadaniu klauzuli nastąpiło przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną, nazwa pozostała bez zmian. Czy kierując taki wyrok do egzekucji komorniczej muszę uzyskać klauzulę wykonalności na spółkę akcyjną?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Październik 25, 2013 o 09:35

magi, tak dla czystości prawnej to nazwa (firma) uległa zmianie, albowiem zmieniła się forma prawna z sp. z o.o. na SA, forma prawna to część nazwy właśnie. Taka sytuacja objęta jest obowiązkiem zmiany tytułu, czyli należy postąpić jak w tym wpisie.

Odpowiedz

Dorota Listopad 26, 2013 o 08:55

Witam, mam pytanie odnośnie egzekucji długu po fuzji banków (mam na myśli art.788 kpc). Co w przypadku, gdy bank wystawi BTE a następnie połączy się z innym bankiem. Czy „nowy” bank może dochodzić spłaty długu na swoją rzecz?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Listopad 26, 2013 o 09:11

Dorota, we wpisie wszystko jest wyjaśnione, także na okoliczność łączenia banków (to są spółki akcyjne).

Odpowiedz

łukasz Styczeń 12, 2014 o 10:33

jeśli w drodze cesji nabyłem wierzytelność to oczywiście będę musiał tę umowę do pozwu załączyć, żeby wykazać swoją legitymację.
mogę w takiej umowie zamazać cenę sprzedaży (bo nie chce żeby druga strona wiedziała za ile kupiłem) jeśli umowę poświadczy mi za zgodność z oryginałem radca prawny?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Styczeń 12, 2014 o 15:47

No cóż, to jest przerobienie dokumentu, więc nie sugeruję zamazywania. Ale jak ktoś to poświadczy (chociaż nie powinien) to nie powinno być problemu.

Odpowiedz

kam Styczeń 13, 2014 o 07:27

zawsze można zrobić notarialny wyciąg z umowy
a ani adwokaci, ani radcowie prawni nie mają uprawnień do sporządzania wyciągu

Odpowiedz

Kam Luty 24, 2014 o 09:00

Witaj,
Zastanawia mnie, czy wnioskując o nadanie klauzuli przeciwko spadkobiercom dłużnika, należy uiścić 50 zł od każdego ze spadkobierców, czy wystarcza jedna opłata. Jaka jest praktyka sądów ?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 24, 2014 o 11:16

Kam, opłatę uiszcza się od wniosku, a nie od osoby.

Odpowiedz

Maciej Marzec 15, 2014 o 18:32

Witam,
w artykule napisaliście Państwo cyt”Równie niedopuszczalne jest nadanie klauzuli wykonalności przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. odpowiedzialnym za długi spółki na podstawie art. 299 ksh.”

nie mogę nigdzie znaleść podstawy do nie nadania klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawego w sytuacji gdy wyrok/ nakaz został był dochodzony na podstawie 299 ksh od członków zarządu??

Prosiłbym o jakieś naprowadzenie… Jak dla mnie jest to wyrok/nakaz jak każdy inny.

Pozdrawiam
MAciej

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 16, 2014 o 10:40

Maciej, nie chodzi o to, że art. 788 kpc nie działa przy wyroku stwierdzającym odpowiedzialność z art. 299 ksh. Oczywiście działa i po wyroku można dokonywać zmian po stronie wierzyciela. W tym wpisie chodzi o to, że na postawie art. 788 kpc nie można rozciągać odpowiedzialności za długi spółki na członków zarządu.

Odpowiedz

Maciej Marzec 16, 2014 o 11:25

Dziękuje za rozjaśnienie, chyba już wczoraj była za bardzo zmęczony aby zrozumieć znaczenie.

Pozdrawiam
Maciej

Odpowiedz

Maciej Kwiecień 6, 2014 o 19:45

Witam,
to ja mam jeszcze jedno pytanie. Sytuacja kuriozalna.
Złożono wniosek o nadanie klauzuli na rzecz następcy prawnego i Sąd Rejonowy oddalił wniosek uzasadniając iż umowa złożona do wniosku jest odpisem (xero).
Oczywiście do wniosku złożyłem poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie od notariusza.
Na postanowienie SR złożyłem zażalenie i poszło do drugiej instancji.
Sąd Drugiej instancji oddalił zażalenie, uzasadnienie w ogóle ale to w ogóle nie jest związane z tym tematem – ogólnie zlepek dziwnych tez plus wywody dotyczące pełnomocnika, którego w sprawie brak.
No i tu rodzi się moje pytanie, Co teraz??
Na marginesie ten sam Sąd w innych sprawach bez żadnego problemu nadaje na rzecz następcy klauzule, tylko co ciekawe jeden Sędzia ma z tym problem.

Z poważaniem
Maciej

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 7, 2014 o 08:57

Maciej, złóż oryginał umowy…

Odpowiedz

Maciej Kwiecień 7, 2014 o 09:11

hmmm. to rozumiem że Państwo prawa nie chroni… Rozumiem dwuinstancyjność ale dwa Sądy popełniły błąd i nic nie można z tym zrobić??

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 7, 2014 o 09:13

Maciej, a skąd mam wiedzieć, że popełniły błąd? Ty tak twierdzisz…

Odpowiedz

Maciej Kwiecień 7, 2014 o 09:35

ale zakładając że mam racje to moje pytanie brzmiało czy jest jeszcze jakaś forma odwołania/zażalenia/skargi na to postanowienie. Kwota z tego tyt. nie jest oszałamiająca ale zawsze 1200zł.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 7, 2014 o 09:38

po drugiej instancji? nie ma.

Odpowiedz

Maciej Kwiecień 7, 2014 o 09:41

I o to mi chodziło. Jasno i klarownie. Trochę dziwne no ale …
dziękuje za odpowiedz.

Odpowiedz

Czarna Kwiecień 24, 2014 o 10:40

Witam,
bank wystawił BTE, sąd nadał klauzulę wykonalności, komornik umorzył egzekucję 08.11.2008r.
Następnie bank sprzedał dług firmie windykacyjnej, która to w 02.2013r wystąpiła do sądu o nakaz zapłaty. Dłużnik złożył zarzut przedawnienia.
Jak liczyć bieg przedawnienia w przypadku firmy windykacyjnej?
Od momenty umorzenia egzekucji komorniczej czy od momentu wymagalności spłaty kredytu?

Odpowiedz

Radek Maj 6, 2014 o 18:11

Witam, mam pytanie dot. formy umowy – przepis mówi o poświadczeniu podpisu, czy wobec tego nie będzie stanowiło problemu, jeżeli tylko podpis cedenta będzie poświadczony notarialnie?

Pozdrawiam

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 6, 2014 o 20:36

Radek, świetne pytanie! Przyznam, że trudne.. Dokumentem przejścia ma być umowa, ona wymaga oświadczeń woli dwóch stron. Tymczasem tylko jedna podpisała w odpowiedniej formie. To może budzić wątpliwości…. Trudno rozstrzygnąć, ja bym jednak złożył wniosek z tym jednym podpisem.

Odpowiedz

Agnieszka Maj 23, 2014 o 09:02

Witam,
mam pytanie chodzi mi o złożenie wniosku o przeniesienie klauzuli wykonalności dot. dłuznika osoby fizycznej którego numeru pesel nie znam, tylko adres zamieszkania z poprzedniego tytułu.
Czy muszę podać numer pesel dłużnika??

Odpowiedz

Grzegorz Czerwiec 3, 2014 o 14:42

Panie Karolu, mam pytanko jaki sad jest właściwy do złożenia tytułowego wniosku – dla: dłużnika, wierzyciela pierwotnego, czy wierzyciela przyszłego albo sąd który wydał pierwotny tytuł egzekucyjny?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 3, 2014 o 14:55

Grzegorz, pierwotny.

Odpowiedz

Katarzyna Czerwiec 7, 2014 o 16:18

Postanowieniem Sądu w sprawie o naruszenie posiadania wierzyciel mógł powrócić do starego miejsca zamieszkania . Po skierowaniu wezwania do opuszczenia lokalu przez komornika do dłużnika na 8 dni przed planowaną eksmisją dłużnik darował mieszkanie córce. Tytuł wykonawczy jest na poprzednich właścicieli ( rodziców ). Chcę skorzystać z art. 788kpc.& 1 i wystąpić o przeniesienie tytułu wykonawczego na obdarowaną. Dysponuje jednak tylko kserokopią aktu notarialnego , przesłanego przez pełnomocnika dłużników do komornika czy to wystarczy , bo czytałam , że potrzebny jest oryginał . Jeśli nie wystarczy to jak go zdobyć ?

Odpowiedz

Katarzyna Czerwiec 22, 2014 o 13:53

Mam pytanie-gdy komornik zajmie kwotę z planu podziału należącą do dłużnika dokonując cesji,gdy obowiązek wobec wierzyciela wygasł ale dokonano zabezpieczenia na podst.przysądzenia własności wobec nabywcy.Nabywca tymczasem składa wnioski egzekucyjne u dwóch innych komorników a komornik pierwszy przelewa im pieniądze z majątku dłużnika.Chodzi o tzw.bezumowny czynsz którego dochodzi licytant.Sąd nadzorujący egzekucję nie sprawdził przelewów komornika a skarg na komornika jeszcze nie rozpoznano.Komornik który licytował mieszkanie dłużnika,teraz działa jak pełnomocnik nabywcy i zmierzają wspólnie by zrujnować dłużnika.Co w takiej sytuacji ma zrobić dłużnik,którego nie stać na prawnika a cała egzekucja sądowa wskazuje na duże uchybienia?Proszę o odp.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 22, 2014 o 16:07

Katarzyna, to blog dla wierzycieli, więc raczej nie pomogę.

Odpowiedz

Katarzyna Czerwiec 23, 2014 o 11:29

Super i dzięki,gdyż przyzwyczaiłam się do braku jakiejkolwiek odpowiedzi

Odpowiedz

Tomasz Lipiec 18, 2014 o 14:36

Dzień dobry,

Ciekaw jest Pańskiej opinii oraz doświadczeń w przedmiocie uzyskiwania klauzuli wykonalności stwierdzającej przejście uprawnień, w sytuacji gdy wierzytelność stwierdzona została dwoma tytułami:
1. nakazem zapłaty zaopatrzonym w klauzulę wykonalności na rzecz zbywcy wierzytelności,
2. postanowieniem komornika o przyznaniu zbywcy wierzytelności kosztów bezskutecznego postępowania egzekucyjnego.

Czy w takiej sytuacji osoba która nabyła wierzytelność zarówno wynikającą z nakazu zapłaty, jak i z postanowienia komornika musi złożyć dwa wnioski o nadanie klauzuli wykonalności z przejściem uprawnień (jeden w stosunku do nakazu, drugi w stosunku do postanowienia), czy też wystarczające będzie uzyskania klauzuli wykonalności jedynie na nakaz?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 18, 2014 o 18:24

Tomasz, jak bym wystąpił na oba tytuły.

Odpowiedz

Kuba Grudzień 17, 2014 o 10:40

Witam,
Mam pytanie odnośnie nadania klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika.
Dysponuję aktem poświadczenia dziedziczenia, gdzie wskazanych jest dwóch spadkobierców – matka i córka.

Matka jednak ostatnio zmarła. W związku z tym moje pytanie brzmi: Czy mogę złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko samej córce, załączając akt poświadczenia dziedziczenia po dłużniku, gdzie widnieje matka i córka?

Czy muszę prowadzić najpierw postępowanie spadkowe po matce ustalić, że jedynym spadkobiercą jest córka i wtedy wnosić o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko córce?

pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

Michał Grudzień 17, 2014 o 14:43

Kuba, możesz, ale wtedy będziesz mógł prowadzić egzekucję tylko z majątku córki.

Odpowiedz

Maciej Maj 2, 2015 o 10:50

Witam serdecznie,
kupiłem nieruchomość od osoby, która nabyła ją na licytacji komorniczej i, na podstawie art. 999 par 1 kpc (w nowym brzmieniu), uzyskała prawomocne przysądzenie własności. Nie wyeksmitowała z tej nieruchomości ludzi, którzy zamieszkiwali ją przed licytacją i byli jej pierwotnymi właścicielami. Teraz ja muszę to zrobić. Czy mogę w tym celu wykorzystać prawomocne przysądzenie własności uzyskane przez poprzednika + umowa sprzedaży, na mocy której nabyłem nieruchomość czy czeka mnie proces o eksmisję ? Jeśli ten pierwszy wariant wchodzi w grę to czy komornik winien prowadzić egzekucję na podstawie starego tytułu + umowa sprzedaży czy muszę występować o nadanie klauzuli wykonalności na moją rzecz ? Nie bardzo wiem czy to możliwe, bo przecież na tytuł z 999 par 1 kpc klauzuli się nie nadaje …
Z góry dziękuję za odpowiedź !

Odpowiedz

WS Marzec 16, 2016 o 19:40

Nie nadaje się klauzuli bo nie trzeba, ale to nie znaczy, że nie można 🙂
Zobacz uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2006 roku (III CZP 20/06) na temat postanowienia komornika o kosztach z art. 770[1] gdzie klauzuli nadawać nie trzeba, ale SN przyjął, że można (pogląd na końcu uzasadnienia). Dlatego wg mnie nie można nowelizacji art. 999 KPC czytać w ten sposób, że pogorszyła ona pozycję wierzycieli, względem poprzedniego stanu prawnego, i że nie można by było teraz uzyskiwać klauzuli przez nabywającego nieruchomość od wierzyciela.

Odpowiedz

Monika Wrzesień 9, 2015 o 14:24

Panie Karolu,
dużo rozmawiamy tu o następstwie prawnym przy egzekucji o świadczeń pieniężnych.
Lecz jak rozumiem, art. 788 kpc znajdzie zastosowanie również do tytułu wykonawczego w sprawie o wydanie nieruchomości – gdy wymieniony w tytule wierzyciel sprzeda nieruchomość, bezprawny posiadacz nadal będzie musiał ją opuścić, a nabywca będzie miał prawo wstąpić w prawa wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.
Jakie jest Pana zadnie?

Odpowiedz

Lech Listopad 26, 2015 o 16:28

A jeśli zmiana nazwiska nastąpiła po powstaniu wierzytelności, ale przed pozwaniem? Czy powód musi wykazywać w pozwie zmianę nazwiska pozwanego zawsze, czy tylko w razie takiego zarzutu?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Listopad 26, 2015 o 18:05

Lech, ja to zawsze wykazuję. Bo skąd sąd ma wiedzieć, że pozwana Kowalska to Nowak z faktury?

Odpowiedz

Hanna Listopad 30, 2015 o 01:16

Witam. Proszę o odp. Kupiłam Spółkę której dłużnik był winien pieniądze. Posiadam nakaz zapłaty , ale nie mam tytułu wykonawczego na swoje nazwisko tylko na poprzedniego właściciela ( spółka ta sama) Wierzyciel pisze,że zaskarży czynności komornicze bo działa na podstawie klauzuli nadanej wcześniej. Czy egzekucja długu bez nadania nowej klauzuli może być nieważna. Sprawa przejęcia spółki miała miejsce prawie 10 lat temu. Czy mogło dojść do przedawnienia skoro nie mam klauzuli na swoje nazwisko?

Odpowiedz

Hanna Listopad 30, 2015 o 01:24

Poprawiam błąd : Dłużnik pisze,że zaskarży czynności komornika …

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Listopad 30, 2015 o 09:21

Hanna, a jaka to spółka? Jeżeli z o.o. to zmiana właściciela nie ma znaczenia.

Odpowiedz

Hanna Listopad 30, 2015 o 10:50

To Spółka Akcyjna. Po zakupie zmieniona także nazwa spółki.

Odpowiedz

Jan Listopad 30, 2015 o 23:37

Dzień Dobry. Ja mam podobne pytanie do jednego z powyższych, ale trochę inne jednak. Czy po złożeniu przez dłużnika skargi na czynności komornika i po umorzeniu nieprawidłowo prowadzonej egzekucji mogę jako wierzyciel ponownie wystąpić o egzekucję? Przejąłem Spółkę Akcyjną ojca, zmieniłem nazwę i adres, ale nie wystąpiłem o nadanie nowej klauzuli. Komornik ściągał dług na podstawie postanowienia nadanego na ojca i Sąd umorzył egzekucję. Czy mogę teraz wystąpić o klauzulę i na jej podstawie wznowić postępowanie egzekucyjne?

Odpowiedz

Grzegorz Grudzień 2, 2015 o 10:30

Witam. Proszę podpowiedzieć jak postąpić w sytuacji gdy w dniu 15.11.2015 odkupiłem wierzytelność (cesja) w postaci prawomocnego postanowienia sądu II instancji z dnia 10.11.2015 (jeszcze bez nadanej klauzuli) , a w niedługo potem okazało się, że komornik sądowy na wniosek innego wierzyciela z innej sprawy zajął tę wierzytelność (zajęcie komornika z dnia 20.11.2015) . Nie zdążyłem uzyskać klauzuli na siebie więc jeszcze nie zawiadomiłem dłużnika o dokonanej cesji , a mogło dojść do realizacji zajęcia komorniczego i przelaniu pieniędzy do komornika.
Jest szansa to jakoś odkręcić, zablokować czynności komornika abym nie stracił pieniędzy zapłaconych za przelew wierzytelności ?

Odpowiedz

Krzych Grudzień 6, 2015 o 21:26

Witam.
Dwa lata temu kupiłem- jako pakiet- kilkanaście wierzytelności od syndyka masy upadłości.
Tylko jedna z nich była stwierdzona nakazem zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności na rzecz upadłej spółki akcyjnej. Umowa cesji wierzytelności została zawarta w zwykłej formie pisemnej (bez notarialnego poświadczenia podpisów). Spółka już nie istnieje, postępowanie upadłościowe zakończone.
Czy istnieje teraz jakiś sposób uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi z omawianego nakazu zapłaty?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Grudzień 7, 2015 o 08:55

Krzych, sprawa jest wątpliwa. Można by to rozważać, ale należałoby zbadać tę umowę przelewu.

Odpowiedz

Artur Grudzień 12, 2015 o 11:06

Dzień dobry, mam następującą sytuację: wierzyciel X uzyskał tytuł wykonawczy, który składał się z tytułu egzekucyjnego z nadaną klauzulą wykonalności w formie pieczęci i dodatkowo dołączonego postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności, następnie wierzytelność została zbyta i nowy wierzyciel Y w lipcu 2015 roku uzyskał klauzulę wykonalności na swoją rzecz, poprzez dołączenie postanowienia o nadaniu klauzuli do wcześniejszego tytułu wykonawczego, jednakże nie zaopatrzono tytułu wykonawczego w kolejną pieczęć -nie umieszczono nowej klauzuli na tytule wykonawczym. Czy Pana zdaniem taki tytuł uprawnia do prowadzenia egzekucji na rzecz nowego wierzyciela Y ?
pozdrawiam Artur

Odpowiedz

Ewa Styczeń 3, 2016 o 18:04

Witam
Proszę o pomoc. Potrzebny jest mi wzór wniosku do sądu o przepisanie wierzyciela w tytule egzekucyjnym. Tytuł ten musi być przepisany z mojego ojca na mnie na podstawie odbytej cesji wierzytelności.
Proszę o prostą i jasną formę 🙂
Z góry dziękuję.

Odpowiedz

Michał Marzec 11, 2016 o 12:37

Panie Mecenasie, czy przepis ten stosujemy także jeżeli zmienił się pełnomocnik a w postanowieniu klauzulowym wskazano, że tytuł wydano poprzedniemu pełnomocnikowi? Czy nie ma to znaczenia skoro wierzyciel jest ten sam?
Pozdrawiam!

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 11, 2016 o 13:10

Michał, nie ma znaczenia. Liczy się wierzyciel a nie jego prawnik.

Odpowiedz

jakub Kwiecień 13, 2016 o 10:13

1Czy umowa podpisana miedzy cedentem a cesjonariuszem bez obecnosci notariusza jest ważna?
2 Kto może poswiadczyc podpis w mysl art 788
2Czy podpianie jeszcze raz tej samej umowy u notariusza stwierdza nieważność wczesniejszego podpisu i całej umowy i czy można tak zrobić ?

Odpowiedz

Ewelina Kwiecień 29, 2016 o 10:33

Dzień dobry, mam następujące pytanie: czy należy zwrócić się do sądu o nadanie klauzuli wykonalności gdy w wyniku decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nastąpiło przejście SKOKU przez inny bank. Czy nowy bank powinien uzyskać klauzulą na siebie? Z góry dziękuje za odpowiedź.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 29, 2016 o 10:37

Ewelina, nie zajmuję się SKOKami.

Odpowiedz

lukasz Maj 11, 2016 o 12:42

A jak jest opłata za klauzulę przeciwko dwóm spadkobiercom? 50 zł czy 2x 50zł?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: