Lipiec 2011

Komornik. ESC.

Niedawno komornicy uzyskali możliwość prowadzenia akt w formie elektronicznej. Nie wróżyłem temu pomysłowi błyskotliwej kariery, o czym Was poinformowałem w tekście Komornik. ENTER. No i miałem rację. Ministerstwo Sprawiedliwości właśnie wyjaśniło: akta i tak muszą być prowadzone w wersji papierowej. Oznacza to, że żaden komornik z własnej woli nie zainwestuje w oprogramowanie i sprzęt do […]

Jeżeli próbowałeś polski tytuł wykonawczy zrealizować poza granicami Polski to wiesz, że nie jest to proste. Z problemem takim borykają się wierzyciele w całej Unii, zaś trudne do odzyksania długi to 600 mln euro! Na szczęście są plany, by to zmienić. Unijna komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding zapropnowała, by dochodzenie zagranicznych wierzytelności było tak łatwe, […]

Indywidualne Konto Emerytalne (zwane też IKE) to nowe rozwiązanie, pozwalające na oszczędzanie na emeryturę i działa jak lokata, a nawet lepiej (bo bez podatku Belki). Oszczędzać może każdy. Także Twój dłużnik. On oszczędza na emeryturę, a Ty myślisz jak odzyskać dług? Jeżeli komornik dowie się, że dłużnik posiada IKE, to najpierw zajmie wierzytelność z IKE […]

Poza wpisem danych dłużnika do mało popularnego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych czy działu IV KRS istnieją inne sposoby, aby zainteresowani dowiedzieli się, że Twój dłużnik zalega ze spełnieniem świadczenia. Mowa mianowicie o biurach informacji gospodarczej, popularnie zwanych BIG-ami. Są to prywatne instytucje, działające w formie spółki akcyjnej. Wierzyciel może przekazać im informacje o zobowiązaniu pieniężnym dłużnika, […]

I znowu POLITYKA. Tekst pod tytułem Nie spłaca długów, chce budować autostradę na Euro 2012 A tam opisany prezes Jan Łuczak – zmora wierzycieli. Jego (nawet dosłownie) spółka ma budować autostradę A2. Jak to się dzieje, że prezes giełdowej spółki, która tylko w ubiegłym roku wypłaciła mu tylko w ramach wynagrodzenia bez mała 1,7 mln […]

Oprócz wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych możesz upublicznić dane dłużnika w inny sposób. Jak? Zamieścić wpis w dziale IV Krajowego Rejestru Sądowego. Każdy, kto miał w ręku odpis z KRS wie, że rejestr ten (a właściwie jego najważniejszą część, czyli rejestr przedsiębiorców) składa się z sześciu działów. W dziale IV ujawnia się dane o sytuacja […]

Jeżeli posiadasz już tytuł wykonawczy, to oprócz poinformowania o tym fakcie komornika (wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji), informacje o swoim dłużniku możesz upublicznić w inny sposób. Mianowicie w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych (RDN). Rejestr ten stanowi część Krajowego Rejestru Sądowego i nie należy go mylić z prywatnymi rejestrami typu Krajowy Rejestr Długów (o tym i […]

W najnowszej POLITYCE (Nr 29) interesujący tekst Cezarego Kowandy „Trudno upaść”. Rzecz jest o upadłości konsumenckiej. Że przepisy skomplikowane, że sądy zbyt formalistyczne i że instytucja niemal martwa – na 1.300 wniosków orzeczono tylko 19 upadłości konsumenckich. Fakt, sam kiedyś próbowałem (nie dla siebie, oczywiście). Bez skutku. Jest też tam bardzo ważne zdanie i dla […]

Prawnicy doczekali się kolejnego pisma branżowego. MIDA (to takie zdrobnienie od TEMIDA). W swoich zbiorach posiadam THEMIS z połowy XIX wieku, też o tematyce prawniczej. Widać imię bogini sprawiedliwości to dobry tytuł. W numerze 4 MIDY ciekawy tekst Jarosława Świeczkowskiego, komornika z Wejherowa, pt. „Komornik zmienia wizerunek”. Bardzo ciekawe spojrzenie komornika. Dla Was, Wierzyciele, istotna […]

Przepisy prawa przewidują pewne sytuacji, gdy egzekucje wierzytelności można prowadzić z majątku osoby nie będącej dłużnikiem, tzn. osoby, która nie figuruje w treści tytułu egzekucyjnego (wyroku czy nakazu zapłaty). Jedną z takich sytuacji jest nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Instytucja ta przechodziła w ostatnich latach pewną ewolucję, aktualnie uregulowana jest przez przepisy art. 787, […]