Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

A może samorząd?

Pisałem ostatnio, że wierzyciel niezadowolony z tempa egzekucji nie powinien raczej składać skarg na zaniechanie dokonania czynności. Jedną z możliwości jest interwencja w samorządzie.

Komornicy (tak jak i wszyscy prawnicy po aplikacjach) tworzą samorząd komorniczy. Organem tego samorządu jest Krajowa Rada Komornicza. Zgodnie z art. 65 ust. 1-3 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji:

1. Krajowa Rada Komornicza sprawuje nadzór nad komornikami niezależnie od nadzoru sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości i prezesów sądów.

2. Krajowa Rada Komornicza wyznacza komorników-wizytatorów spośród komorników, którzy są obowiązani dokonywać wizytacji w kancelariach danego okręgu. Wizytacja kancelarii powinna być przeprowadzona co najmniej raz w ciągu 3 lat.

3. Przedmiotem nadzoru, o którym mowa w ust. 1, jest terminowość, rzetelność i skuteczność postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli zatem uważasz, że Twój komornik działa opieszale, zawiadom Radę. Może ona zlecić wizytację. Jeśli w jej trakcie rzeczywiście zostanie stwierdzona bezczynność, to komornik-wizytator może wystąpić do Sądu Rejonowego o wydanie zarządzeń zmierzających do zapewnienia należytego wykonania egzekucji, w tym do podjęcia czynności (art. 759 § 2 kpc).

Warto również zwrócić uwagę na treść Kodeksu Etyki Zawodowej Komornika.

Komornik odpowiada dyscyplinarnie za uchybienie etyce zawodowej podczas działalności zawodowej, publicznej, a także w życiu prywatnym, w doborze otoczenia i stosunków towarzyskich.

Zgodnie zaś z tymi zasadami etyki

Komornik powinien wykonywać czynności zawodowe (..) z należytą (…) rzetelnością i sprawnością.

No i najważniejsze:

Komornik działa w interesie wierzyciela, zachowując wymogi dotyczące ochrony dłużnika i zachowaniu lojalności wobec wymiaru sprawiedliwości.

Komornik nie może usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki i godności zawodu w prowadzonych czynnościach powołaniem się na poczynione przez klienta sugestie.

KLIENTA!

W przypadkach zatem rażących opóźnień możesz Wierzycielu zawiadomić o bezczynności samorząd komorniczy. Pamiętaj jednak, że jesteś KLIENTEM komornika, a on jest Twoim parterem w trudnej walce o pieniądze. Nie skarż się zatem pochopnie.

 

{ 12 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Lech Lipiec 8, 2011 o 17:09

Szybciej i łatwiej będzie jednak zmienić komornika. Z niewolnika nie ma pracownika 🙂 Z drugiej strony – korzystałem z kilkudziesięciu komorników i nie miałem większych zastrzeżeń na ich bezczynność. Zazwyczaj co się zlecało, to robili w czasie nie odbiegającym znacznie od „średniej”.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 8, 2011 o 19:19

Oczywiście, ale nie zawsze się to opłaca.
Co do ilości – w zasadzie współpracuję z jednym i się sprawdza. Co kraj to obyczaj 8)

Odpowiedz

Lech Lipiec 8, 2011 o 20:43

Tylko z jednym? To chyba egzekucji z ruchomości i nieruchomości nie prowadzisz.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 9, 2011 o 05:44

Prowadzę, prowadzę. Z nieruchomości oczywiście „miejscowi”, ale ruchomości w całym kraju jak najbardziej „mój”. Bez zaległości 8)

Odpowiedz

Lech Lipiec 9, 2011 o 06:16

A kto płaci za dojazd Twojego komornika do ruchomości poza rewir?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 9, 2011 o 06:31

Płaci dłużnik.

Odpowiedz

Lech Lipiec 9, 2011 o 08:05

Jak to?
„W razie podejmowania przez komornika wybranego przez wierzyciela czynności poza swoim rewirem komorniczym wydatki obejmujące diety przysługujące osobom zatrudnionym w kancelarii komornika i uczestniczącym w tych czynnościach, koszty przejazdów i noclegów komornika i tych osób oraz koszty transportu specjalistycznego obciążają wierzyciela, chyba że wyrazi on zgodę na obciążenie go innymi wydatkami określonymi w art. 39 ust. 2. Wydatki te obciążają wierzyciela niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od kosztów sądowych. ***Nie wlicza się ich do kosztów egzekucji obciążających dłużnika.***”

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 9, 2011 o 21:07

Jasne 8)
I na tym właśnie polega nasze know-how!

Odpowiedz

Krzysztof Wrzesień 18, 2013 o 16:05

Karol, a zdradzisz ten know-how?:)

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Wrzesień 18, 2013 o 16:46

Krzysztof, nie sądzę 🙂

Odpowiedz

Jolanta Styczeń 5, 2012 o 15:32

@Karol Sienkiewicz
Można prosić o adres pod który skierować można skargę?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Styczeń 6, 2012 o 20:40

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: