Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Grzywny od komornika będą wyższe

Nowelizacja kpc z 19 sierpnia 2011 r. (nadal tylko uchwalona przez Sejm) zmienia przepisy dotyczące grzywien nakładanych przez komornika. Trzeba pamiętać, że wysokość tych kar nie była zmieniana od 15 lat! Dlatego grzywny idą w górę.

Chodzi o następujące sytuacje:

Po pierwsze, każda osoba obowiązana jest udzielić komornikowi informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji. Dotyczy to nie tylko dłużnika, ale również banków, organów administracji, spółdzielni mieszkaniowych i innych, przeróżnych podmiotów. Wszystkich. Wyjątki dotyczą tylko tych sytuacji, gdy prawo odmowy zeznań przyznaje kpc lub odrębne przepisy (np. tajemnica radcy prawnego). A jeżeli osoba zapytana przez komornika odmówi udzielenia mu informacji lub świadomie poda informacje fałszywe, może zostać ukarana grzywną, której wysokość nowela podwyższa z 500,- zł do 2.000,- zł. Wniosek o ukaranie grzywną możesz do komornika złożyć także i Ty, wierzycielu. Zresztą samo zagrożenie grzywną jest dobrym straszakiem. A jak kwota wzrośnie, to i chęć do udzielania informacji wzrośnie jeszcze bardziej. O wyższej grzywnie mówi nowy art. 762 kpc.

Po drugie, pracodawca dłużnika ma liczne obowiązki związane z egzekucją, o ile komornik dokona zajęcia wynagrodzenia (a przeważnie zajmuje). Polegają one na tym, że pracodawca po zajęciu wynagrodzenia musi poinformować komornika o istnieniu i wysokości wynagrodzenia i kwot pobranych za ostanie 3 miesiące, pracodawca nie może także wypłacić dłużnikowi pensji (oczywiście poza kwotą wolną), tylko musi przekazać ją albo wierzycielowi albo komornikowi. Ponadto były pracodawca musi przekazać znanemu mu nowemu pracodawcy dokumenty zajęcia komorniczego. Jeżeli pracodawca nie wykona tych obowiązków to komornik może na niego nałożyć grzywnę do 2.000,- zł (obecnie jest to 500,- zł). Jeżeli to nie pomoże, grzywna będzie powtarzana. Mówi o tym zmieniony art. 886 § 1 kpc. Warto pamiętać, że art. 886 stosuje się także odpowiednio do pracowników banków, którzy wbrew zajęciu dokonają wypłaty!

Po trzecie w końcu osoba przeszkadzająca komornikowi w czynnościach egzekucyjnych lub zachowująca się niewłaściwie może być nawet ukarana grzywną (po drugim wezwaniu), do 1.000 zł. Dotychczasowa kwota 200,- zł była chyba naprawdę symboliczna. Dotyczy tego zmieniony art. 764 kpc.

Warto też wspomnieć, że dodano nowy przepis w kpc, art. 768(1), który będzie dotyczył wszystkich grzywien nakładanych przez komornika:

Prawomocne postanowienie komornika o ukaraniu grzywną podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.

W najnowszym piątym już numerze magazynu dla prawników MIDA Jan Hartman, filozof i etyk, napisał:

Państwo jest emanacją narodu, a prawo jest duchem państwa. Obywatel ma okazywać cześć narodowi, państwu i prawu, a co najmniej powstrzymywać się od okazywania im lekceważenia.

Również zamiarem autorów nowelizacji było to, aby autorytet państwa nie był narażany na szwank przez nieskuteczną egzekucję. Ale czy wyższe grzywny będą temu rzeczywiście służyć?

Może i tak, ale oby nie był to ostatni krok w tę stronę…

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: