Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Egzekucja długu osobistego wspólnika spółki cywilnej

Pisałem jakiś czas temu o egzekucji przeciwko wspólnikowi spółki cywilnej. I wskazywałem co zrobić, gdy dłużnikiem jest „spółka cywilna”, czyli wszyscy wspólnicy.

A teraz właśnie pochylam się nad sprawą, gdzie dłużnikiem jest osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej, ale jej dług powstał bez związku z działalnością spółki. Sytuacja taka opisana jest w art. 870 kc i cieszę się, że mogę Ci przybliżyć tę instytucję raz jeszcze.

Najpierw zacznę od tego, co otrzymałem od komornika.

dłużnik sc

Aha, czyli jest spółka cywilna, ale taka bardziej charytatywna, bo wspólnikom nic nie wypłaca. Może i są takie, ale nie wierzę, że akurat ta.

Najpierw muszę zająć prawa, jakie przysługują dłużnikowi na wypadek wystąpienia ze spółki. Nie zrobiłem tego do tej pory, bo o spółce nie wiedziałem. O zajęciu komornik powiadomi pozostałych wspólników (ich adresy ustalę w CEDG).

Wówczas zgodnie z art. 9112 § 2 kpc

Pozostali wspólnicy w terminie dwóch tygodni od dnia zajęcia są obowiązani przedstawić komornikowi wykaz przedmiotów, wierzytelności i praw, które przypadną dłużnikowi na wypadek wystąpienia ze spółki lub jej rozwiązania. Przepisy art. 886 stosuje się odpowiednio.

Ten „886 kpc” oznacza grzywnę dla wspólników, którzy nie wykonają obowiązku. A nawet odszkodowanie!

Następnie postąpię zgodnie z art. 870 kc, który stanowi, że

Jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy została przeprowadzona bezskuteczna egzekucja z ruchomości wspólnika, jego wierzyciel osobisty, który uzyskał zajęcie praw przysługujących wspólnikowi na wypadek wystąpienia ze spółki lub jej rozwiązania, może wypowiedzieć jego udział w spółce na trzy miesiące naprzód, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może z tego terminu skorzystać.

W tym przypadku bezskuteczność z ruchomości miałem prawie pięć miesięcy temu, więc zdążę umowę wypowiedzieć. To ważne, by dochować tego terminu.

Na razie nie zająłem jeszcze praw w spółce. Ale zdążę to zrobić w ciągu kilku dni. Następnie wypowiem umowę spółki cywilnej i poczekam na upływ terminu wypowiedzenia. Po kilku miesiącach dłużnik otrzyma co mu się należy i dopiero wówczas można będzie przeprowadzić „normalną” egzekucję.

A tym, co mu się należy, mówi art. 871 kc:

§ 1. Wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia – wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika.

Czyli będzie zwrot tego wniesionego mienia, o którym powiadomił komornik.

§ 2. Ponadto wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

Wspólnicy muszą też zrobić bilans. Wówczas sprawdzimy, ile rzeczywiście zarobili.

Zobaczymy, co się udało z tego uzyskać. Poinformuję Cię o tym na pewno!

{ 13 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Michał Kwiecień 24, 2013 o 14:58

Jak znam życie, to okaże się, że rzeczy wniesione przez wspólnika (o ile takie w ogóle będą) obecnie nie stanowią żadnej wartości. A jeśli chodzi o zwrot wkładu pieniężnego, to pozostali wspólnicy zapewne nie będą mieli środków na zwrot. I na tym się skończy. Ale zobaczymy. Bardzo jestem ciekawy finału tej historii.

Pozdrawiam Pana Mecenasa.

Śledzę Pańskiego bloga od dłuższego czasu i bardzo mi się podoba.

Michał

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 24, 2013 o 14:59

Michał, bardzo mi miło. No cóż, jest takie ryzyko, że bedzie jak piszesz, ale w interesie klienta (a właściwie klientki) muszę to zrobić…

Odpowiedz

Lech | blog o wekslach Kwiecień 24, 2013 o 23:54

Już pomijając ten wkład, czy sam fakt przymusowego usunięcia wspólnika ze spółki (jeśli dobrze rozumiem ten wpis) nie może być motywacją do spłaty?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Kwiecień 25, 2013 o 14:37

I mam właśnie nadzieję, że ryzyko rozwalenia spółki do czegoś doprowadzi…

Odpowiedz

Michu Maj 7, 2013 o 18:09

Mam pytanie odnośnie wierzyciela osobistego dłużnika.

X i Y prowadzili spółkę cywilną. Jest na nich tytuł wykonawczy i prowadzona egzekucja przez A

X dodatkowo ma spółkę cywilną z Z a Y spółkę cywilną z K.

Czy na podstawie art. 870 kc będzie możliwość wypowiedzenia udziału X z jego spółki z Z i Y z jego spółki z K.

Reasumując czy A jest wierzycielem osobistym w rozumieniu w/w art. w stosunku do X i Y?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Maj 8, 2013 o 15:57

Dobrze, że Z nie ma z K.
IMHO A jest wierzycielem osobistym w rozumieniu 870 kc w stosunku do X i Y w ramach umów z Z i K, czyli może je wypowiedzieć.

Odpowiedz

Piotras Listopad 22, 2013 o 06:58

Mam tytuł wykonawczy na wspólnika spółki cywilnej. Komornik znalazł nieruchomość stanowiąca wspólność majątkową wspólników spółki cywilnej.
Czy analogicznie do treści art 923 zn1 kpc mogę wnosić o wpis ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z tej nieruchomości, a następnie starać się o klauzule wykonalności przeciwko pozostałym wspólnikom? Tak jak to ma miejsce ze wspólnością majątkową małżeńską?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Listopad 22, 2013 o 14:23
Piotras Listopad 25, 2013 o 09:32

Tak, znam treść art 778 kpc, nie napawa to optymizmem dla mojego przykładu, jednakże tytuł przeciwko wspólnikom (wszystkim) potrzebny jest do p r o w a d z e n i a egzekucji. Może jednak referendarz inaczej podejdzie do samego zajęcia, gdyż na dobra sprawę do prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego małżonków tez jest potrzebny tytuł wykonawczy z klauzulą do wspólności (co się z reguły uzupełnia w toczącym się już postępowaniu egzekucyjnym). Swoją drogą szkoda że art 923 zn1 kpc nie dotyczy tylko majątku małżonków a nie ogólnie ustawowej wspólności majątkowej (co obejmowałoby tez SC).
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Wojciech Rudzki | spolkacywilna.info Luty 8, 2015 o 12:02

Jak zakończyła się ta historia? Nie tylko zero zysków do podziału, ale także zero zysku, a nawet zero majątki spółki?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 8, 2015 o 18:55

Wojciech, dłużnik był tak uprzejmy, że zapłacił dług.

Odpowiedz

Wojciech Rudzki | spolkacywilna.info Luty 10, 2015 o 05:32

O, to faktycznie miło z jego strony.

Odpowiedz

Grzegorz Czerwiec 22, 2017 o 17:37

Panie Karolu,

Przeczytałem ten wpis, jak i pierwszy na który się Pan powołuje. Niestety nie jestem prawnikiem i nie wiem czy padła odpowiedź na moją wątpliwość.
Prowadzę ze wspólnikiem spółkę cywilną.
Mój wspólnik nie spłaca zaciągniętego kredytu jako osoba prywatna. Komornik nie ma mu z czego zająć należności. Przykładowo majątek firmy wynosi zł, żadnej gotówki na koncie itd.
Czy komornik przeprowadzić egzekucję na mojej skromnej osobie prywatnej???

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: