Maj 2013

O tym, że wzmianka w KW na znaczenie dla egzekucji, już pisałem. Ale wzmianka w KW ma też znaczenie dla wierzyciela, który dopiero do egzekucji zamierza się przyłączyć. Jednak treść wpisu w KW może to utrudnić. Dlaczego?

Pisałem już wielokrotnie, że zatory płatnicze to zmora. I to taka na mega zmora. Ustawodawca czasem z tą zmorą walczy, z różnym zresztą skutkiem. Jedną z najnowszych armat jest ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Nie po raz pierwszy piszę o kosztach zapytania w trybie art. 760(1) kpc. I zapewne nie po raz ostatni. Z komentarzy wynika, że również Ty czasami dostajesz wezwania do uiszczenia tych kosztów. Praktyka komorników jest bowiem różna.

Minął rok i Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan ponownie opublikowała „Czarną Listę Barier”, tym razem w 2013 r. Pisałem o tym rok temu. Czy jest lepiej?

Upadłość Amber Gold to oczywiście sprawa mega medialna. Niestety to nie jedyna upadłość. Właściwie to widmo bankructwa krąży nad Polską. 

Ze statystyk mojego bloga wynika, że bardzo często poszukujecie informacji dotyczących nadawania klauzuli wykonalności. Dlatego postanowiłem Wam pomóc. 

Niedawno zostałem wyznaczony przez Sąd na likwidatora toruńskiej Fundacji Odnowa Zabytków Torunia im. Jerzego Remera. Sąd zobowiązał mnie do podania faktu otwarcia likwidacji do publicznej wiadomości, co niniejszym czynię.

Jakiś czas temu, przy okazji omawiania nowelizacji, pisałem o zmianie przepisów dotyczących treści klauzuli wykonalności. Również o tym, jak będzie brzmiała klauzula w przypadku tytułu zasądzającego walutę obcą. Chodziło o wypełnienie luki, jaka była w przepisach. I z dzisiejszą pocztą taka klauzula do mnie dotarła, a ja przypomniałem sobie o wpisie i pomyślałem, że chciałbyś […]