Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Szybkie zabezpieczenie to połowa sukcesu

Nie wiem, jakie jest Twoje zdanie, ale ja uważam, że zabezpieczenie roszczeń jest zdecydowanie zbyt rzadko „uruchamiane” przez wierzycieli. Dlatego warto o tym pisać, bo zabezpieczenie daje coś bardzo ważnego – zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko. Czego można chcieć więcej?

Dlatego warto pomyśleć o możliwości wydania nakazu nakazowego już na etapie rozpoczynania współpracy z danym kontrahentem (np. zabezpieczając nasze roszczenia względem niego za pomocą weksla). Można o tym myśleć także po powstaniu długu, uzyskując np. oświadczenie o uznaniu długu.

W praktyce bowiem fakt wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, zamiast w postępowaniu upominawczym, może przesądzić o tym, czy otrzymasz należne Ci pieniądze.

Kluczowa jest bowiem możliwość dokonania zabezpieczenia roszczenia  na podstawie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym (art. 492 § 1 K.p.c.). Od razu po otrzymaniu takiego nakazu, możesz skierować go do komornika wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia.

Nakaz nie musi być prawomocny, nie wymaga klauzuli wykonalności. Do sądu nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku o zabezpieczenie naszego roszczenia (tak jak w innych sprawach). Po prostu piszesz wniosek o zabezpieczenie roszczenia (podobny do wniosku o wszczęcie egzekucji) i załączasz do niego otrzymany z sądu nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym.

We wniosku należy wskazać w jaki sposób komornik ma wykonać zabezpieczenie- np. poprzez zajęcie pojazdów, nieruchomości, zajęcie wierzytelności, zwrócenie się do KW, CEPIK i OGNIVO.

Niestety, jedynym mankamentem jest to, że trzeba taki wniosek opłacić. O wysokości opłaty stanowi przepis art. 45 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, który brzmi następująco:

Za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia pieniężnego komornikowi przysługuje opłata w wysokości 2% wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejsza jednak niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia.

Dodatkowo, konieczne będzie uiszczenie zaliczki na wydatki – w zależności od tego jakich czynności zażądamy. Dlatego warto skontaktować się z komornikiem i ustalić z nim wysokość opłat, a następnie przelać tę kwotę na konto komornika, przed złożeniem wniosku. Dzięki temu komornik nie będzie wzywał nas do uiszczenia opłaty i zaliczki, a od razu podejmie czynności. Oczywiście, te pieniądze potem zwróci dłużnik.

Szybkie działanie, zarówno wierzyciela jak i komornika, jest tu kluczowe. Istnieje bowiem ryzyko, że w momencie otrzymania z sądu nakazu zapłaty dłużnik zacznie ukrywać swój majątek bądź też w inny sposób się go wyzbywać. Dzięki sprawnemu skierowaniu nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym do postępowania zabezpieczającego, nie dajemy dłużnikowi wiele czasu na ukrycie majątku. W korzystnej sytuacji komornik może zjawić się u dłużnika zanim ten otrzyma nakaz zapłaty i dowie się, że jest pozwany.

Poniżej pismo od komornika, otrzymane w związku z postępowaniem zabezpieczającym, dotyczące zajęcia wierzytelności.

Zwróć uwagę na daty: nakaz wydany 24 czerwca 2015 r., ponad milion złotych. Nakaz odebraliśmy osobiście w sekretariacie Sądu (warto o to prosić) tego samego dnia.  To był zresztą nakaz z weksla. Dwa dni później zostało uruchomione zabezpieczenie. Od wydania nakazu zapłaty do podjęcia przez komornika działań minęło naprawdę niewiele czasu. I oby udało się to skutecznie zabezpieczyć.

skan2

{ 43 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Kuba Lipiec 8, 2015 o 17:42

Hej! To naprawde świetny blog. Przeczytałem umieszczone tutaj wpisy i artykuły i jestem pełen podziwu Twojego profesjonalizmu i lekkiego pióra. Czyta się je wprost doskonale. 🙂 Będę polecać tą stronę innym, niech również poczytają. Bardzo podoba mi się równiez wygląd strony. Życzę sukcesów i jak najlepszej promocji!

Odpowiedz

kam Lipiec 8, 2015 o 23:05

Jakie ładne zajęcie do uchylenia po skardze 🙂 Zajęta wierzytelność nie jest dostatecznie skonkretyzowana, a już na pewno w zakresie „i innych”

Odpowiedz

jk Lipiec 9, 2015 o 10:40

W tym kontekście warto przypomnieć, że do czasu nowelizacji kpc dokonanej w maju 2012 r. tytułem zabezpieczenia był również wyrok sądu gospodarczego pierwszej instancji z chwilą jego wydania (wykonalny bez nadawania klauzuli wykonalności) a to zgodnie z treścią uchylonego art. 479 z ind. 19a kpc. W mojej ocenie było to również bardzo skuteczne narzędzie dla wierzycieli/uprawnionych i szkoda, że powołany przepis został uchylony po zdaje się 5 latach obowiązywania. De lege ferenda warto byłoby rozważyć jego przywrócenie do procedury cywilnej. Zabezpieczenie dokonane w oparciu o ten przepis często skutkowało tym, że dłużnik/obowiązany nie wnosił dalej apelacji skoro i tak nie dysponował już środkami pieniężnymi.

Odpowiedz

Grzesiek Lipiec 9, 2015 o 11:03

A skąd można uzyskać informację, czy nakaz zapłaty w post. nakazowym został już wydany i można go odebrać?
Napisać odrębne pismo z prośbą o taką informację sms/tel/email czy inna możliwość?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 9, 2015 o 12:30

Grzesiek, warto o to wnosić już w pozwie

Odpowiedz

Grzesiek Lipiec 9, 2015 o 12:49

Jak na to sądy reagują? Przychylają się do takiej prośby?
Bo tak dziwnie to wygląda, jak podaję nr tel i email w treści pozwu.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 9, 2015 o 12:53

Grzesiek, a skąd ten pomysł, żeby Sąd prosić o takie rzeczy?

Odpowiedz

Grzesiek Lipiec 9, 2015 o 13:41

Napisał Pan, żeby wnosić już w pozwie o przekazanie informacji o tym, że nakaz zapłaty został wydany i że można go odebrać w sądzie.
Zrozumiałem, że w treści pozwu wnoszę prośbę o kontakt ze strony sądu w tej sprawie abym mógł szybko podejść i odebrać taki nakaz osobiście.

Źle zrozumiałem?

Aleksander Kwiecień 24, 2016 o 12:56

@Grzesiek.
Z nowym rokiem wszystkie apelacje uruchomiły portale informacyjne pod adresem portal.miejscowosc.gov.pl . Warto się zarejestrować, żeby bez wychodzenia z domu i wykonywania telefonów mieć bieżącą informację o „ruchach” w sprawach sądowych.

Odpowiedz

Adam Lipiec 10, 2015 o 09:07

„We wniosku należy wskazać w jaki sposób komornik ma wykonać zabezpieczenie- np. poprzez zajęcie pojazdów, nieruchomości, zajęcie wierzytelności, zwrócenie się do KW, CEPIK i OGNIVO.”

W zabezpieczeniu prowadzonym na podstawie nakazu zapłaty komornik nie zajmuje nieruchomości. Jedynie wierzyciel może złożyć wniosek do KW o wpis hipoteki przymusowej.

Odpowiedz

http://abc-depresji.pl/ Lipiec 14, 2015 o 12:32

Hej! To naprawde świetny blog. Przeczytałem umieszczone tutaj wpisy i artykuły i jestem pełen podziwu Twojego profesjonalizmu i lekkiego pióra. Czyta się je wprost doskonale. 🙂 Będę polecać tą stronę innym, niech również poczytają. Bardzo podoba mi się równiez wygląd strony.

Odpowiedz

http://miesnie-stawy.pl/ Lipiec 14, 2015 o 12:38

Hej! To naprawde świetny blog. Przeczytałem umieszczone tutaj wpisy i artykuły i jestem pełen podziwu Twojego profesjonalizmu i lekkiego pióra. Czyta się je wprost doskonale. 🙂 Będę polecać tą stronę innym, niech również poczytają. Bardzo podoba mi się równiez wygląd strony. kappa

Odpowiedz

Jacek Lipiec 16, 2015 o 13:24

Taki blog jest potrzebny, praktyczne porady, dzięki za włożoną pracę

Odpowiedz

Sopranoo Lipiec 23, 2015 o 13:12

Bardzo przydatny i praktyczny blog 🙂

Odpowiedz

Andrzej Lipiec 24, 2015 o 18:04

Kurczę język prawniczy jest strasznie niezrozumiały, czytam to juz któryś raz i nie mogę załapać 😉

Odpowiedz

Irena Lipiec 29, 2015 o 20:41

witam!
Mam zasądzoną spłatę mieszkania od byłego małżonka. Spłata zasądzona jest w miesięcznych ratach ( rozłożona na 10 lat). Chciałabym zabezpieczyć tą wierzytelność. Jak mam to zrobić? Nie dostanę klauzuli wykonalności na całą kwotę…Pogubiłam się w tym wszystki….Proszę o pomoc w tej kwestii.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 29, 2015 o 21:02

Irena, na blogu są porad jak to zrobić, poza tym nie rozwiązuję tutaj konkretnych kazusów, zapraszam do kancelarii.

Odpowiedz

Marek Sierpień 4, 2015 o 12:20

Bardzo ciekawe forum 🙂 Wiele cennych i ważnych informacji, Dziękuję że jesteście.

Odpowiedz

Michał Październik 7, 2015 o 00:18

Proszę o pomoc w wyjaśnieniu wątpliwości – czy zwolnienie od kosztów sądowych w całości obejmuje opłatę od zabezpieczenia czy też nie? Zgodnie z art. 771 kpc zwolnienie od kosztów sądowych rozciąga się na postępowanie egzekucyjne, natomiast zgodnie z art. 743 par. 1 kpc jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, do wykonania tego postanowienia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym. Niestety nie znajduję na to odpowiedzi w dostępnym mi orzecznictwie.

Odpowiedz

Michał Październik 7, 2015 o 17:12

Michał, zwolnienie rozciąga się również na koszty post. zabezpieczającego

Odpowiedz

sebastian Październik 26, 2015 o 17:57

Wniosłam o zabezpieczenie spadku poprzez ustanowienie dozoru nad majątkiem ruchomym -ciągniki ,przyczepy oraz inne maszyny rolnicze,wszystko spisane rok temu. Sąd udzielając zabezpieczenia ustanowił mnie dozorcą .Postanowienie jest wykonalne w dniu wydania zabezpieczenia.-Cóż z tego skoro majątek znajduje się u osoby trzeciej a wprowadzenie w dozór musi być określone jasno i wyraznie w postanowieniu. Jednakże niemożliwe jest wprowadzenie dozorcy w zarząd majątku.Zaden komornik nie jest w stanie wprowadzić mnie w posiadanie dozorowanego majątku.Pozostaje kwestia wykładni postanowienia w jaki sposób dozorca ma sprawować dozór nie będąc posiadaczem rzeczy dozorowanej.Dlatego składając wniosek o zabezpieczenie warto wnieść również o przeniesienie posiadania i oczywiście klauzulka.

Odpowiedz

Monika Listopad 22, 2015 o 07:21

W treści pisma jest zdanie o przekazywaniu wszystkich należności na konto komornika. Bank przelewa również wszystkie środki od razu na konto komornika. To jak wygląda realizacja postanowienia sądu o pobieraniu kwot na bieżącą działalność, wynagrodzenia jeżeli wszystkie środki pieniężne są już na koncie komornika i nie ma z czego ich pobierać.

Odpowiedz

tomasz Grudzień 23, 2015 o 16:34

Man dużą . co zrobic ierzytelność w Skok Wołomin

Odpowiedz

Aleksander Kwiecień 24, 2016 o 13:00

„Dzięki temu komornik nie będzie wzywał nas do uiszczenia opłaty i zaliczki, a od razu podejmie czynności.”

Jak to mawiają, co kraj to obyczaj 🙂
Kiedyś składałem wniosek egzekucyjny osobiście w kancelarii komorniczej i od razu gotówką uiściłem zaliczkę. Przy jej wpłacaniu Pani Asesor poinformowała mnie, że tak czy inaczej dostanę wezwanie do uiszczenia zaliczki i żebym je zignorował. Bo muszą mieć porządek w papierach 🙂
Osobna kwestia, że wnioskowanych zajęć rzeczywiście dokonano równolegle z tym wezwaniem do zaliczki.

Odpowiedz

beata Listopad 10, 2016 o 18:58

jesli nie zostały zasadzone odsetki od wierzytelnosci (ok.25k) przez sad w 2012 r a egzekucja komornicza z nieruchomosci okazala sie bazskuteczna – to do dzis narosło ok.11 k tychze odsetek .
czy wystarczy wystapic do sadu o przyznanie ( naliczenie ) odsetek czy tez nalezy wytaczac sprawe dłuznikowi o odsetki ?
prosze o info bo mam sprzeczne wiadomosci na ten temat a nic nie wskazuje na szybkie rozwiazanie problemu teraz mam jedynie wpis do IV dz.KW i czekam .pozdrawiam

Odpowiedz

Przemysław Listopad 16, 2016 o 23:52

Gratuluje bloga
Zastanawiałem się jednocześnie czy można ograniczyć sumę zabezpieczenia jaką mamy na wekslu składają wniosek o zabezpieczeni do komornika. Z racji dość wysokiej opłaty za zabezpieczenie takie ograniczenia wydawało byś się zasadne.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Listopad 17, 2016 o 08:26

Przemysław, oczywiście, że można, ale pamiętaj, że ryzykujesz. Bo co zrobisz, jak nie zabezpieczysz całości?

Odpowiedz

Galina Cieślińska Grudzień 7, 2016 o 10:48

Witam! Były pracodawca męża nie zapłacił mężowi wynagrodzenia. Mąż założył sprawę w Sądzie Pracy w Kartuzach. Sprawa jeszcze się toczy ale 1 września 2016 roku mąż złożył wniosek o zabezpieczenie ROSZCZENIA PIENIĘŻNEGO. 29 listopada 2016 sąd wydał postanowienie poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej. Na dole tego postanowienia jest pieczątka sędziego jego podpis i napisane :Orzeczenie podlega wykonaniu. I teraz pytanie do Pana , czy mąż musi składać do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i jego doręczenie?

Odpowiedz

Wojciech Grudzień 7, 2016 o 11:19

Galina, w tym przypadku nie trzeba występować o nadanie klauzuli wykonalności, ponieważ ustanowienie hipoteki przymusowej nie podlega wykonaniu w postępowaniu egzekucyjnym. Tutaj wystarczy tylko wzmianka o wykonalności, dokładnie taka, jaka widnieje na postanowieniu uzyskanym przez Twojego męża.

Odpowiedz

Galina Cieślińska Grudzień 7, 2016 o 16:30

Witam! Czyli co mąż ma teraz robić? Iść z tym postanowieniem do komornika czy do sądu do działu księg wieczystych? Bo nie wiemy co dalej

Odpowiedz

Michał Grudzień 7, 2016 o 16:37

Mąż musi złożyć wniosek do ksiąg wieczystych o wpis hipoteki. Do wniosku trzeba będzie dołączyć oryginał postanowienia, o którym pisałaś wcześniej.

Odpowiedz

Galina Grudzień 7, 2016 o 22:22

Witam! Bardzo dziękuje za szybką odpowiedz. Na pewno wrócę po pomoc po wyroku.

Galina Grudzień 7, 2016 o 22:24

Witam! Bardzo Panu dziękuje za odpowiedz. Fajnie ze jest ten blog . Jest bardzo przydatny .

Odpowiedz

Galina Grudzień 8, 2016 o 17:13

Witam! Dziś złożyłam wniosek i wpis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej. Teraz weszłam na księgę wieczystą dłużnika mojego męża i znowu niespodzianka. W dziale III jest zapis:
1.REP.C. / NOTA / 405758 / 16 – 2016-12-07, 14:44:10
1. 1 DZ. KW. / GD1R / 21892 / 16 / 2 – 2016-12-07, 15:20:52 – WYKREŚLENIE ROSZCZENIA O PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI.
To nie mogą zrozumieć i drugi zapis : ROSZCZENIE
Treść wpisu ROSZCZENIE O ZAWARCIE PRZYRZECZONEJ UMOWY SPRZEDAŻY ZABUDOWANEJ DZIAŁKI NR 114/17 OBSZARU 0,1100 HA – W TERMINIE DO DNIA 30 LISTOPADA 2016 ROKU. Czy może mi Pan wytłumaczyć albo podam numer księgi i Pan popatrzy o co tam chodzi. GD1R/00058527/4. Bo nie mogę pojąć czy sprzedany już jest ten dom czy nie?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Grudzień 8, 2016 o 17:59

Galina, możemy to zbadać, proszę o kontakt z kancelarią.

Odpowiedz

Galina Grudzień 8, 2016 o 19:17

Witam! A z kim mam skontaktować się? Z Panem czy z kim innym?

Karol Sienkiewicz Grudzień 8, 2016 o 19:31

Galina, na górze jest zakładka „kontakt”.

Odpowiedz

Galina Grudzień 9, 2016 o 12:01

Witam! Próbowałam skontaktować się ale bez skutecznie. Chyba za szybko wydałam opinie.

Karol Sienkiewicz Grudzień 9, 2016 o 12:04

Galina, nie dostałem emaila, tu jest formularz http://www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/kontakt/
Ale jeżeli dzwoniłaś i opisałaś problem, to oddzwonię.
Jak zatem próbowałaś się skontaktować?

Galina Grudzień 9, 2016 o 15:18

Na szczęście jest Internet bo wierzyciel został by goły. Bo każdy tylko rękę wyciąga do tego wierzyciela.

łukasz Maj 4, 2017 o 10:57

„Od razu po otrzymaniu takiego nakazu, możesz skierować go do komornika wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia. Nakaz nie musi być prawomocny, nie wymaga klauzuli wykonalności. ”

a w takiej sytuacji dłużnik może jakoś temu przeciwdziałać? czy już na pewno do prawomocnego zakończenia sprawy zabezpieczone pieniądze będą czekały w depozycie?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Lipiec 9, 2015 o 13:54

Chodzi o to, żeby w pozwie wnieść o umożliwienie a telefonicznie ustalić szczegóły. Ale tak naprawdę to bardzo pomagają Portale sądów.

Odpowiedz

Monika Listopad 23, 2015 o 22:29

Telefonicznie? Z kim? Z komornikiem? Łatwo teoretyzować, a rzeczywistość wygląda z goła inaczej. Szkoda, ze nikt nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Z doświadczenia wiem, że komornik ma za nic orzeczenia sądów, czy wezwania do realizacji postanowień sądu. Realizuje zabezpieczenie właśnie w formie egzekucji. bo za to bierze pieniądze. Cóż takie mamy prawo.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: