Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Egzekucja z nieruchomości rolnej

Polska wieś jest ponoć bardzo niezadowolona. Rok temu wszyscy emocjonowali się zmianami, jakie wprowadziła ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Na jej mocy, do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, został dodany nieszczęsny art. 2a, który określa kto może zostać nabywcą nieruchomości rolnej – co do zasady rolnik indywidualny. I to właśnie ten przepis wprowadził najwięcej zamieszania. O zmianach tych dużo pisał mój kolega Iwo Fisz na łamach swojego bloga warunki-zabudowy (m.in. tutaj). W efekcie zmian sprzedaż nieruchomości rolnych niemal zamarła.

Dlaczego temat mnie zainteresował?

Otóż zmiany te są również problematyczne w kontekście egzekucji z nieruchomości rolnej. Wymogi przewidziane tą ustawą dotyczą bowiem także tych osób, które mogą się stać nabywcami nieruchomości rolnej w wyniku prowadzonej egzekucji. A ma to kolosalne znaczenie dla wierzycieli.

Ostatnio tematem tym zajął się Sąd Najwyższy (sprawa III CZP 13/17) i w uchwale z dnia 18 maja 2017 r. stwierdził, że:

Do egzekucji z nieruchomości rolnej wszczętej przed dniem 30 kwietnia 2016 r. nie stosuje się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikających z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Dzień 30 kwietnia 2016 r. to właśnie data wejście w życie zmian do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Jeżeli więc prowadzona jest egzekucja z nieruchomości rolnej, to dla oceny, czy potencjalny nabywca może w ogóle nabyć taką nieruchomość, pierwszorzędne znaczenie ma właśnie data wszczęcia egzekucji z nieruchomości rolnej.

Datą tą dla osób trzecich (czyli potencjalnych nabywców) jest dzień dokonania w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji. Dla dłużnika moment zajęcia nieruchomości określa się inaczej – jest to dzień doręczenia mu wezwania komornika do zapłaty długu pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania nieruchomości.

Jak wynika z uchwały SN – jeżeli egzekucja z nieruchomości została wszczęta przed 30 kwietnia 2016 r., to wówczas nie stosuje się art. 2a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nabywcą nieruchomości rolnej zostaje więc ta osoba, która wygra licytację, a następnie uzyska prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu własności. Czyli tak, jak w przypadku każdej innej nieruchomości.

Jeżeli zaś egzekucja z nieruchomości rolnej została wszczęta już po 30 kwietnia 2016 r., to nabywca takiej nieruchomości musi spełnić warunki przewidziane w art. 2a. Jak się domyślasz, stanowi to dość poważne ograniczenie tego sposobu egzekucji i przyczynia się do tego, że wszczęcie egzekucji z nieruchomości rolnych jest dla wierzycieli po prostu nieopłacalne.

Masz zamiar kupić ziemię rolną na licytacji? Dobry pomysł, ale sprawdź, kiedy zaczęła się egzekucja.

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Lukasz Maj 31, 2017 o 16:02

Poczekajmy jeszcze na uzasadnienie, bo z pewnych źródeł usłyszałem, że SN miał na myśli wszczęcie postępowania egzekucyjnego, a nie samej egzekucji z nieruchomości. Tak przynajmniej miało wynikać z ustnych motywów rozstrzygnięcia.

Odpowiedz

Kamil Czerwiec 1, 2017 o 21:37

Dobrze wiedzieć. Po przeczytaniu tego posta już widzę, że zaoszczędziłem sobie kłopotów w przyszłości 🙂

Odpowiedz

Ula Czerwiec 5, 2017 o 11:05

Widzę, że zaszły pewne dość istotne zmiany w przepisach. Dobrze wiedzieć, bo niedługo mi się przydadzą.

Odpowiedz

Benigna Czerwiec 7, 2017 o 10:58

dobrzze wiedziec jak jest

Odpowiedz

Yossi Czerwiec 21, 2017 o 10:53

No dobrze, ale czy nabywca takiej nieruchomości rolnej wpada w reżim nowej ustawy? Tzn. czy stosuje się do niego art. 2b ust. 2 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2052, ze zm.)?

W okresie, o którym mowa w ust. 1 [10 lat], nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Czy może zaraz po nabycie tej nieruchomości rolnej w drodze egzekucji sprzedać ją?

Odpowiedz

Iwo Fisz | Blog o zagospodarowaniu przestrzennym Czerwiec 21, 2017 o 13:59

Yossi, to jest bardzo ważne pytanie – ma na nie odpowiedzieć Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 51/17. Kwestia nie jest jednoznaczna, bo przepis przejściowy (art. 12) dotyczy postępowania dotyczącego nabycia nieruchomości, a nie skutków jego przeprowadzenia, to jest nabycia własności nieruchomości rolnej w drodze sprzedaży egzekucyjnej. Szczegółowe uzasadnienie pytania prawnego w tej sprawie można przeczytać tutaj: http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/NewForm/III-CZP-0051_17_p.pdf

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: