Jak napisać wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Uwaga, uwaga: we wniosku o nadanie klauzuli wykonalności podawaj numer PESEL (dłużnika, gdy jest on osobą fizyczną) lub numer KRS (gdy jest wpisany do KRS) albo NIP. Niedługo zaktualizuję poradnik w tym zakresie. 

Uwaga: od 3 maja 2012 r. klauzula wykonalności nie jest już nadawana z urzędu. Weź to pod uwagę czytając ten wpis. O nowych zasadach nadawania klauzuli wykonalności już pisałem na blogu. 

Mając już w ręku prawomocne orzeczenie zastanawiasz się, co dalej? Co masz zrobić, żeby uzyskać upragnioną klauzulę wykonalności, która pozwoli na skierowanie orzeczenia do egzekucji?

Wbrew pozorom to obszerny temat…

Część zagadnień z tym związanych omawiam w poradniku, który możesz pobrać obok. W tym poradniku zawarte są aktualne informacje, zgodne ze stanem prawnym obowiązującym w 2013 r. 

Żeby zrozumieć, jak to się robi, zapamiętaj, że nieco inaczej postępuje się z nakazami zapłaty, a inaczej z wyrokami. Dlatego wcześniej napisałem o „orzeczeniach” a nie „wyrokach” czy „nakazach”.

Prawomocny nakaz zapłaty jest uprzywilejowany, bowiem klauzulę wykonalności nadaje mu się z urzędu niezwłocznie po uprawomocnieniu się nakazu. Zasada ta dotyczy nakazów wydanych w postępowaniu nakazowym oraz upominawczym, w tym i przez referendarzy sądowych. Ale uwaga: zgodnie z art. 782 § 2 kpc klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu tylko prawomocnym nakazom zapłaty. Jeżeli więc nakaz korzysta z natychmiastowej wykonalności (tak jak nakazy wydane np. na podstawie weksla), to nadanie klauzuli wykonalności następuje na wniosek wierzyciela.

Podobnie uprzywilejowane są również niektóre wyroki wydawane w postępowaniach odrębnych (wyrok drugiej instancji zasądzający świadczenia na rzecz pracownika lub członków jego rodziny oraz tytuł egzekucyjny zasądzający alimenty).

Niestety, nadanie nakazom zapłaty klauzuli wykonalności nie oznacza (przynajmniej nie we wszystkich Sądach), że będzie ona doręczona z urzędu! To bardzo ważne, albowiem oznacza, że również w stosunku do nakazów musisz wystąpić o doręczenie tytułu wykonawczego.

Regułą wynikającą z art. 782 § 1 kpc jest to, iż Sąd nadaje tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności na wniosek wierzyciela. Jeżeli więc masz „tylko” prawomocny wyrok, to musisz zawsze wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności i jego doręczenie.

Najpierw ustal Sąd, do którego wniosek złożysz wniosek. Zgodnie z art. 781 § 1 kpc właściwość Sądu jest następująca:

Tytułowi egzekucyjnemu pochodzącemu od sądu nadaje klauzulę wykonalności sąd pierwszej instancji, w którym sprawa się toczy. Sąd drugiej instancji nadaje klauzulę, dopóki akta sprawy w sądzie tym się znajdują; nie dotyczy to jednak Sądu Najwyższego.

Zasada ta dotyczy tylko tytułów egzekucyjnych pochodzących od sądu (a więc tych, które nas aktualnie interesują). Jeżeli wyrok się uprawomocni w pierwszej instancji (np. w Sądzie Rejonowym) to tam należy skierować wniosek. Jeżeli po rozpoznaniu apelacji np. w Sądzie Okręgowym, to do tego właśnie Sądu, ale należy działać szybko, bo Sąd po pewnym czasie przekaże akta do Sądu Rejonowego. Tylko Sąd Najwyższy nie prowadzi postępowania klauzulowego.

W zdecydowanej większości przypadków klauzula nadana będzie szybko, na posiedzeniu niejawnym, ale możliwe (raczej teoretycznie) jest wyznaczenie rozprawy. Sąd może także np. zasięgnąć informacji co do autentyczności dokumentów przedłożonych przez wierzyciela.

Składając wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi lub nakazowi pamiętaj, żeby załączyć do tego wniosku odpis tytułu lub wystąpić o jego wydanie.

Samo nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu będącemu orzeczeniem sądu nie podlega opłacie sądowej (uwaga, nie dotyczy to tytułów wydanych przez referendarza – wówczas opłata sądowa wynosi 50 zł, chociaż i tu niektóre Sądy tego nie dostrzegają) ani opłacie kancelaryjnej. Jeżeli jednak nie dołączymy do wniosku odpisu tytułu nakazu lub wyroku to za jego sporządzenie należy uiścić opłatę kancelaryjną w wysokości 6 zł za stronę. Należy więc z góry uiścić 6 zł (najlepiej nakleić znaczki), bo bez tego wniosek zostanie zwrócony. Jeżeli wyrok lub nakaz były dłuższe, to 12 zł.

I tu pojawia się problem:

Wobec tego, że klauzula wykonalności musi być nadana odrębnym postanowieniem (sama pieczątka nie wystarczy) i stanowi część tytułu wykonawczego (po jej doklejeniu do nakazu czy wyroku) niektóre Sądy żądają również 12 zł za takie postanowienie (ma ono przeważnie 2 strony, wymaga bowiem krótkiego uzasadnienia).

Lepiej więc upewnij się w sekretariacie Sądu co do praktyki w danym wydziale.

Jeżeli będzie Ciebie reprezentował fachowy pełnomocnik to można wnieść o koszty zastępstwa w wysokości 60- zł (te „mikrokoszty” mają niedługo być zniesione).

Jak zatem powinien brzmieć taki wniosek? Ano np. tak:

Wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności

A w treści:

Wnoszę o:

 1. nadanie na rzecz wierzyciela klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Rejonowemu w Toruniu z dnia 10 kwietnia 2011 roku, sygn. akt IC 12345/10,
 2. doręczenie wierzycielowi tytułu wykonawczego, obejmującego odpis wyroku wraz z klauzulą wykonalności,
 3. zasądzenie od dłużnika na rzecz wierzyciela kosztów postępowania klauzulowego  według norm przepisanych.

A jeżeli dołączysz tytuł (będzie taniej) to tak:

Wnoszę o:

 1. opatrzenie klauzulą wykonalności na rzecz wierzyciela załączonego do wniosku prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu wydanego dnia 10 kwietnia 2011 r., sygn. akt IC 12345/10,
 2. doręczenie wierzycielowi tytułu wykonawczego, obejmującego odpis wyroku wraz z klauzulą wykonalności.;
 3. zasądzenie od dłużnika na rzecz wierzyciela kosztów postępowania klauzulowego  według norm przepisanych.

Odmienne reguły dotyczą wniosków o nadawanie klauzul wykonalności innym tytułom egzekucyjnym (np. akty notarialne) oraz w sytuacji, gdy klauzula ta ma być nadana na rzecz osoby niewskazanej w tytule egzekucyjnym.

Ale o tym w przyszłości.

 

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły

303 Komentarze do tego wpisu post

 1. Lech pisze:

  Ostatnio w warszawskim praskim sądzie wnioskowałem o nadanie klauzuli, dołączyłem tytuł egzekucyjny. Zawsze taki wniosek działał w różnych sądach. A teraz musiałem pisać drugi wniosek – o doręczenie tytułu – bo w tamtym wniosku o tym nie wspomniałem. Ot, taka niepotrzebna nadformalność…

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   No właśnie, są pewne lokalne inności i trzeba pewnego doświadczenia w danym sądzie, żeby pojąć co tam się dzieje…

 2. Tina pisze:

  Juz ponad trzy miesiace czekam na wydanie klauzuli wykonalnosci w sprawie o zaplate czynszu.Sprawa ta byla rozpatrywana w sadzie rejonowyn a nastepnie w sadzie okregowym i tu zostal wydany wyrok. Co nalezy w tym przypadku zrobic aby uzyskac ta klauzule?Z kpc wynika, ze taka klauzula powinna byc wydana w ciagu trzech dni.

 3. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Tina, sąd nie doręczy Ci klauzuli bez wniosku. Czy złożyłaś wniosek? Gdzie? Do SO czy SR? W pierwszej kolejności zadzwoń do sądu i ustal ci się z wnioskiem dzieje. Czy ma sygnaturę? A może zaginął? 3 miesiące to bardzo długo, byłoby dziwne, gdyby po prostu czekali..

 4. Tina pisze:

  Serdecznie dziekuje za wyjasnienia dot.klauzuli wykonalnosci.

 5. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Tina, a co się okazało?

 6. Jakub pisze:

  Zastanawiam się jaka powinna być treść wniosku o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty, jeżeli został złożony sprzeciw przez pozwanego ale jedynie w części?!

 7. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Jakub, nakaz w części niezaskarżonej jest prawomocny. Należy więc wnieść o klauzulę w części prawomocnej. To będzie wynikało z postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. Nakaz będzie na 1000 zł, ale klauzula w zakresie 500 zł. A tak naprawdę to klauzulę wykonalności sąd nadaje z urzędu, Ty musisz tylko wnieść o doręczenie tytułu i klauzuli.

 8. Gosia pisze:

  Witam
  Mój znajomy wygrał sprawę w sądzie pracy dotycząca wypłaty zaległego wynagrodzenia, sprawa trafiła do komornika niestety tytuł wykonawczy musi miec nadana klauzule wykonalnosci, znajomy złożyl taki wniosek w sadzie. niestety wniosek wrocil i jest do poprawy(pisała go Pani adwokat), jedna z rzeczy ktore sad wyznaczyl do poprawy jest przedłożenie dokumentu wykazujacego przejscie obowiazku ze spolki “X” (która jest dłużnikiem) na spółkę “Y”. społka “Y” nabyła od spółki “x” budynki stanowiace odrebna nieruchomosc i urzadzenia stanowiace odrebny przedmiot wlasnosci oraz wydzierzawila dzialke od tej samej spółki (potwierdzone odpisem zupelnym z ksiegi wieczystej-dolaczone do wniosku). egzekucja ma byc z nieruchomosci. w zwiazku z tym jaki dokument nalezy dolaczyc do wniosku?

 9. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Gosia, Jak rozumiem dłużnik X przed wszczęciem egzekucji zbył nieruchomość na rzecz spółki Y. Wierzyciel zamierza prowadzić egzekucję z tej nieruchomości, która nie jest już własnością X.

  Być może mamy tutaj do czynienia z odpowiedzialnością nabywcy przedsiębiorstwa (art. 55(4) kc). Wówczas można stosować art. 788 kpc poprzez art. 789 kpc (o ile wyrok był prawomocny przed sprzedażą). Sąd żąda dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisem notarialnie poświadczonym. Co jest w KW? Dzierżawa też (może być ujawniona)?. Sąd potrzebuje jednak bliższego uzasadnienia dlaczego doszło do przejścia obowiązku. Jednak bez dokładnej znajomości stanu faktycznego trudno coś doradzić.

  O art. 788 kpc pisałem tutaj: https://www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2011/06/13/tytul-na-nowego-wierzyciela/

 10. Gosia pisze:

  W KW w spisie praw zwiazanych z wlasnoscia jest napisane “DZIAŁKA W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM ORAZ ZNAJDUJĄCE SIĘ NA NIEJ BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA STANOWIĄCE ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ” natomiast w dziale “wlasnosc” jest napisane “UMOWA PRZENIESIENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ SPÓŁKI TYTUŁEM APORTU” czyli spolka X przeniosla to na spolke Y.w dziale roszczenia sa takze wpisy dotyczace WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO Z NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCEJ DO SP. X,

 11. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Gosia, ta UMOWA PRZENIESIENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ SPÓŁKI TYTUŁEM APORTU jest dostępna w aktach KRS spółki Y, można pobrać za opłatą ten dokument i wykazać w sądzie.

 12. Wiesiek pisze:

  A w przypadku nadania klauzuli wykonalności ugodzie sądowej, zawartej w sprawie o podział majątku wspólnego byłych małżonków też wnoszę opłatę w wysokości 12 zł ?(ugodę na 2 stronach dołączam do wniosku). Jest mi to niezbędne (klauzula) do postępowania komorniczego o wprowadzenie w stan posiadania i opróżnienia lokalu.

 13. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Wiesiek, jeżeli załączasz ugodę (tytuł egzekucyjny) to nie powinieneś już płacić. Ale praktyka niektórych sądów jest taka, że mogą pobrać opłatę po 6 zł za stronę postanowienia (a nie za stronę tytułu). Dobra rada: po prostu zadzwoń do właściwego sądu i wydziału. Unikniesz niepotrzebnych wezwań.

 14. Wiesiek pisze:

  Bardzo dziękuję, w moim SR nie muszę wnosić dodatkowych opłat – ustaliłem telefonicznie.

 15. Artur pisze:

  Witam,przepraszam za późną porę. Mam pytanie dotyczące odsetek.Nakaz zapłaty(p.upominawcze) przyznał wierzycielowi odsetki od roszczenia głównego-czy powinno się je wyliczyć i podać we wniosku o nadanie klauzuli wykonalności? I jeszcze jedno: czy jest jakiś termin, po upłynięciu którego sąd nie nada klauzuli wykonalności? Dziękuję.

 16. Lech pisze:

  Przepraszam, że się wtrącę, ale przepraszanie w komentarzu za późną porę jego napisania jest doprawdy urocze 🙂

 17. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Artur, klauzulę wykonalności nadaje się wobec całego nakazu lub jego punktu. Dlatego wniosek powinien tylko tego dotyczyć. Sąd nie oblicza żadnych odsetek itp. To robi dopiero komornik. Czyli piszesz “wnoszę o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia..”.

 18. Artur pisze:

  Dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.

 19. Irena Ł. pisze:

  Witam serdecznie.Pracodawca dostał z Sądu Nakaz Zapłaty W Postępowaniu Upominawczy.. Dnia04.sierpnia 2012 poczta odesłała nieodebraną przesyłkę do Sądu.Tam mi powiedziano że Uprawomocni się dopiero 18-go a dopiero 23-go będę mogła wystąpić o klauzulę wykonalności (nie wiem czy tak powinno być) ,ale mam pytanie,czy taka klauzula wystarczy,aby udać się do komornika?Pozdrawiam.

 20. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Irena, oczywiście, nakaz + klauzula to podstawa do egzekucji.

 21. Irena Ł. pisze:

  @Karol Sienkiewicz.Dziękuję .Mam nadzieję że to faktycznie wystarczy:( Czekam już na pieniądze prawie 3 latka…trochę tego jest,bo z odsetkami-prawie 9 tyś .

 22. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Irena, wystarczy, żeby zacząć. Ale by skutecznie skończyć musisz komornikowi wskazać mienie. Im więcej Twojej aktywności tym większa szansa na sukces.

 23. Irena Ł. pisze:

  @Karol Sienkiewicz, mienie to On ma.Jest z czego wyegzekwować,ale zastanawiam się,ile to potrwa? Rok…dwa ? Sądzę,że gdyby to była bajońska kwota,to komornik zapewne by to raz dwa załatwił,a tak,to kto wie? 🙁

 24. Paweł pisze:

  Ciekawie napisany artykuł, jednak proszę zauważyć, że art. 782 $2 kpc uległ od 3 maja 2012r. zmianie i obecnie oprócz nakazów zapłaty wydanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, nakaz zapłaty nie jest już uprzywilejowany w zakresie nadawania klauzuli wykonalności

 25. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Paweł, dziękuję za miłe słowo. Ten tekst pochodzi z maja 2011, a zmiana była rok później. Pisałem o niej tutaj: https://www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2012/04/21/o-klauzule-wykonalnosci-musisz-sie-postarac/

 26. Tomasz pisze:

  A w jaki sposób przepisać klauzulę z natychmiastowej wykonalności na prawomocność? Sąd wyrokiem zaocznym zasądził należność i koszty procesu, przy czym tylko należności nadając rygor natychmiastowej wykonalności. Wniosłem więc o klauzulę na pkt 1 wyroku i taką otrzymałem. Pozwany nie wniósł sprzeciwu i terach chciałbym uzyskać klauzulę na koszty i wszystko razem wnieść do egzekucji. Jak to zrobić? Wnieść wniosek o klauzulę tylko na koszty, a co do należności głównej, użyć tytułu wykonawczego z natychmiastowej wymagalności, czy wnosić o nowy tytuł wykonawczy a stary odesłać do sądu?

 27. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Tomasz, teraz należy wnieść o klauzulę po prostu na całość jako prawomocne. Napisać wniosek, opłacić i dostaniesz tytuł wykonawczy. A starego nie trzeba odsyłać.

 28. @Karol: A jak tytuł z natychmiastową wykonalnością jest u komornika i nie mogę go oddać do sądu, to dostanę nową klauzulę na całość, czy tylko na nieobjętą natychmiastową wykonalnością część? (właśnie mam taką sprawę i dostałem klauzulę z prawomocności na to, na co wcześniej nie miałem natychmiastowej wykonalności).

 29. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Lechu, na całość. Napisz wniosek o tytuł jako prawomocny nakaz (pewnie jest z weksla):).

 30. Z weksla, ale wyrok (zaoczny, po odwołaniu podtrzymany).

  Jak poszedłem po tytuł prawomocny, to było trochę konsternacji w sekretariacie, bo chcieli poprzedni tytuł z powrotem, bo “nie może być dwóch tytułów w obrocie”. Zostałem więc przekonany o napisanie wniosku o klauzulę na część wyroku dotycząca kosztów i taki tytuł dostałem.

  Teraz tylko rozszerzę egzekucję u komornika, mam nadzieję, że tutaj nie będzie przeszkód 🙂

 31. Tomasz pisze:

  No właśnie, jakbym dostał w takiej sytuacji klauzulę na całość, to miałbym dwa tytuły wykonawcze na to samo roszczenie i to oba co do zasady nieograniczone. To rodzi przecież duże nadużycia, bo mogę zechcieć sobie wyegzekwować dwa razy to samo i – co do zasady – nikt nic z tym zrobić nie może, bo w obu przypadkach dysponuję ważnym tytułem.

 32. Tomasz pisze:

  Moim zdaniem o wiele praktyczniejsza jest opcja, o której mówi Lech. Przecież fakt, że wyrok jest prawomocny nie stoi na przeszkodzie, ażeby egzekwować go z klauzulą w którym zaznaczona jest nie prawomocność a natychmiastowa wykonalność. Taki tytuł nadal jest skuteczny, zaś z tytułu prawomocności egzekwować tylko koszty.

 33. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Tomasz, i co z tego, że dwa. Kiedyś miałem osiem na tego samego dłużnika i nie był to kłopot.
  Trochę się dziwię tej konsternacji, ja zawsze tak robię – najpierw klauzula na nakaz weksla zaopatrzony w rygor jako natychmiast wykonalny. A potem kolejna jak jest prawomocny. Dlaczego? Bo tylko orzeczenie prawomocne korzysta z WSZYSTKICH przywilejów.

 34. Ula pisze:

  Oskarżony w sprawie miał zwrócić mi koszty sądowe , minęły 3 miesiące i nic , w sądzie poinformowano mnie abym złożyła wniosek o klauzulę nie wiem jak mam się zabrać za nią . POMOCY !!!!!!!!!!!

 35. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Ula, proszę napisać: wnoszę o nadanie wyrokowi w sprawie takiej a takiej, sygnatura taka a taka, klauzuli wykonalności w zakresie punktu któregoś tam, w którym zasądzono na moją rzecz koszty procesu. I takie pismo złożyć w sądzie. Dla pewności proszę zadzwonić czy trzeba uiścić opłatę 6 zł za stronę, bo w wydziałach karnych bywa różnie.

 36. Ula pisze:

  Bardzo dziękuję za pomoc , pani w sekretariacie poinformowała mnie ,że bez żadnych opłat przyślą mi wyrok wraz z klauzulą do domu (mam odpis wyroku , który wcześniej otrzymałam z sądu )

 37. Katarzyna pisze:

  Witam, wps był 20 tys, apelacja co do 1 tys. (sprawa niezakończona) – czy piszę teraz wniosek o nadanie klauzuli w części, w której wyrok I instancji się uprawomocnił (19 tys.)? Czy prawidłowe będzie sformułowanie “nadanie klauzuli wykonalności co do kwoty ..” czy raczej “nadanie klauzuli wykonalności co do prawomocnej części wyroku SR”?

 38. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Katarzyna, możesz napisać, że w części, która jest prawomocna.

 39. Lech pisze:

  > Bo tylko orzeczenie prawomocne
  > korzysta z WSZYSTKICH przywilejów.

  Na przykład jakich?

 40. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Lech, o prawomocności to można by osobny blog zrobić. Każde orzeczenie nieprawomocne jest prowizoryczne. Tylko prawomocne jest wiążące dla wszystkich, czyli erga omnes. Korzysta z powagi rzeczy osądzonej, nie może być podważone w toku instancji… możliwość prowadzenia egzekucji jest tylko jednym z elementów, wcale nie najważniejszym.

 41. Lech pisze:

  @Karol: odniosłem tylko wrażenie, że prowadząc egzekucję na klauzuli natychmiastowej wykonalności “coś tracę” niż gdybym miał klauzulę prawomocną. Fakt, że mam na wyroku już prawomocnym jeszcze klauzulę n.w. nie oznacza wszak, że wyrok nie ma powagi rzeczy osądzonej, więc tutaj ryzyka nie ma.

 42. Tomasz pisze:

  Właśnie odniosłem takie samo wrażenie jak przedmówca. Nie mówimy bowiem o nieprawomocnym orzeczeniu z rygorem n.w., tylko prawomocnym orzeczeniu, ale z klauzulą nadaną mu wtedy, kiedy jeszcze nie było prawomocne, tylko natychmiast wykonalne.

 43. Karol Sienkiewicz pisze:

  Nie, nic się nie “traci” w toku egzekucji.

 44. łukasz pisze:

  mam pytanie dotyczące kolejnych działań po uzyskaniu prawomocnego wyroku

  sąd zasądził na moją rzecz 20 tys zł wraz z odsetkami ustawowymi od 22.07.2012 i zasądzoną kwotę rozłożono na raty płatne do 15 dnia każdego miesiąca poczynając od grudnia 2012r wraz z odsetkami w razie zwłoki którejkolwiek z rat.

  wiem że w przypadku rozłożenia świadczenia na raty nie można dochodzić tych odsetek od wydania wyroku do płatności poszczególnych rat. a jeśli dłużnik spóźni się z ratą? to wtedy będę mógł tego (odsetek od lipca do grudnia) dochodzić?

  Otrzymałem również zwrot kosztów procesu. czy wyegzekwowanie tego jest niezależne od zasądzonego świadczenia głównego i dłużnik powinien zwrócić te koszty od razu po uprawomocnieniu się wyroku?
  dziękuję

 45. Karol Sienkiewicz pisze:

  @łukasz, koszty procesu możesz egzekwować w całości o razu. Co do rat – musisz występować z wnioskiem o klauzulę co do każdej raty lub poczekać na wymagalność wszystkich. Żeby uniknąć tego kłopotu w ugodach wpisuje się często natychmiastową wykonalność pozostałych rat w przypadku opóźnienia choć jednej. Domyślam się tylko treści tego wyroku, ale chodzi pewnie o odsetki od 22 lipca do dnia zapłaty. Zapis o odsetkach w przypadku opóźnienia w zapłacie raty nie tworzy niczego nowego.

 46. łukasz pisze:

  tak, chodzi o odsetki od 22 lipca 2012 do dnia zapłaty.
  a jeśli dłużnik spłaci zadłużenie zgodnie z wyrokiem (nie spóźni się z żadną ratą) i ostatnią ratę zapłaci np. 15 maja 2013, to czy mogę jeszcze żądać od niego odsetek od 22 lipca do 15 maja? czy tylko przysługuje mi kwota należności głównej?
  dziękuję

 47. Karol Sienkiewicz pisze:

  @łukasz, a możesz przysłać mi ten wyrok? Email w stopce.

 48. łukasz pisze:

  to jest słowo w słowo:
  “zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 20 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 22.07.2012r, przy czym zasądzoną kwotę rozkłada na 20 rat miesięcznych , płatne do 15-go każdego miesiąca poczynając od grudnia 2012r wraz z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki w płatności którejkolwiek z rat.Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 1.281zł tytułem zwrotu kosztów procesu”

 49. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz. Wyrok nie jest zbyt fortunnie napisany. Koszty procesu już możesz ściągać. Pierwsza rata do 15go grudnia. Wówczas powinien Ci zapłacić 1000 zł oraz odsetki od 20.000 zł za okres od 22.07.2012 r. do dnia zapłaty. Następnie 15go stycznia 2013 r.1000 zł i odsetki od 16 grudnia od 19.000 itd… I tak widzę sens wyroku. Nie chodził chyba o odsetki od odsetek. Ale jeżeli masz wątpliwości, to możesz wystąpić o wykładnię wyroku.

 50. Irena Ł. pisze:

  Witam ponownie.Udałam się z klauzulą wykonalności do komornika w miejscu zamieszkania mojego dłużnika.Poczynił już pewne kroki tzn sprawdził czy ma konta w banku i czy samochód,którego nr rejestracji podałam komornikowi(należy do dłużnika).Po pierwszych cznnościach terenowych,dłużnik komornikowi nie otworzył drzwi.Na moje pytanie,dlaczego nie wezwano policji,dowiedziałam się dzisiaj,że muszę sama komornikowi napisać wniosek o przeprowadzenie czynności komornicych w asyście policji i ślusarza.Nic z tego nie rozumie.Myślałam że komornik posiada do tego kompetencje.Samochud dłużnika stoi na parkingu pod domem dłużnika i ponoć też nie może go zająć.Jaka jest prawda?Proszę o pomoc.Pozdrawiam.

 51. Irena Ł. pisze:

  Przepraszam za błąd…*samochód 🙁

 52. Agnieszka pisze:

  Witam.Chciałabym prosić o pomoc w napisaniu klauzuli wykonywalności spadkobierców.Mąż uzyskał wyrok nakazujący ściągnięcie zaległych zarobków .Niestety mąż zmarł.Teraz ubiegam się o wypłatę tych zaległości w imieniu swoim i nieletnich córek.Pozdrawiam.

 53. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Irena. Komornik nie zabierze fizycznie tego samochodu, zajęcie następuje poprzez wpis do protokołu i do CEPIK, a auto zostaje u dłużnika. Nie wiem tylko , co znaczy, że auta też nie może zająć. Może nie jest właścicielem? Moja rada jest taka, żeby komornikowi wszystko pisać – wniosek o zajęcie samochodu też.
  Co do otwarcia mieszkania – to środek ostateczny, stosuje się go wtedy, gdy inne nie przynoszą efektów. A policja jest potrzebna gdy dłużnika nie ma w domu. Jak jest, to wystarczy ślusarz.

 54. Irena Ł. pisze:

  Dzięuję za odpowiedź,ale coś czuję,że nie tak szybko zobaczę moje pieniądze:( Podałam komornikowi wszystko na tacy i nic się nie dzieje.Czy to ja będę musiała zapłacić koszta za ślusarza i ewentualną policję?Komornik jest z miasta w którym mieszka dłużnik.Tego się obawiam,że jeszcze płacić będę musiała za to,iż moje pieniądze chcę odzyskać.Co do samochodu,to stwierdzono że jest od mojego dłużnika.Ma hodowlę psów,lodziarnię,samochód,dom a dla komornika to jakiś problem:(

 55. Marek pisze:

  witam mam prawomocny wyrok skazujacy trzy osoby i na mocy 46& 1 kk maja naprawic szkody czyli zaplacic mi solidarnie w wyrokach napisano kto ile .Czy musze pisac tez o nadanie klalzuli wykonalnosci jesli nie zaplacili mi jesli tak to jak napisac wniose za odp. dzieki wielkie

 56. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Marek, już pisałem. Odpowiedź jest kilka komentarzy wyżej.

 57. Marek pisze:

  jeszcze jedno pytanie do jakiego sadu mam napisac wyrok jest z sadu okregowego ale jeszcze dostalem do wyrokow z sadu wykonawczego pisma o powiadomieniu go o tym czy wykonano czy nie wykonano tego obowiazku zaplaty

 58. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Marek, napisz do sądu, który wydał wyrok.

 59. Marek pisze:

  Dzieki wielkie za pomoc fajnie ze istnieje taki blog jak ten pozdrawiam Marek

 60. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Marek, zapraszam 🙂

 61. Radosław pisze:

  Posiadam tytuł wykonawczy przeciwko spółce jawnej. Egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna. Komornik umożył postępowanie egzekucyjne. Zamierzam złożyc wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej. Czy powinienem dołączyć do wniosku orginał tytułu wykonawczego przeciwko spółce aby na nim sąd umieścił klauzulę przeciwko wspólnikom spółki, czy w wyniku tego postępowania powstanie oddzielny tytuł wykonawczy (nowy dokument). Czy opłata sądowa 50,00 jest ryczałtowa za postępowanie czy 50,00 od każdego wspólnika spółki? Pozdrawiam i proszę o pomoc znawców tematu.

 62. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Radosław, szkoda, że nie pozwałeś ich od razu ze spółką. Nie musisz składać tego tytułu, sąd “zrobi” sobie nowy wyda odpowiednie postanowienia. Opłata jest za tytuł, a nie za dłużnika, więc jest “ryczałtowa”. Musisz dołączyć postanowienie komornika o umorzeniu z powodu bezskuteczności.

 63. Ewa pisze:

  Witam. Panie Karolu. Mam pytanie, ale jestem jakby “po drugiej stronie barykady”, czyli jestem pracodawcą, który przez zwykłe niedopatrzenie, niezgodnie z prawem rozwiązał umowę o pracę na czas określony (brak art.33 w umowie). Niestety pracownik podał mnie do sądu. W odpowiedzi, uznałam pozew w całości, między innymi dlatego, iż wiem, że za błędy się płaci, ale również dlatego, żeby sąd nie obciążał mnie kosztami sądowymi i pełnomocnika powoda. Podpisaliśmy ugodę, chodzi o kwotę 2000 zł, termin zapłaty 14 dni, później wiadomo, odsetki. W podanym terminie wpłaciłam pierwszą ratę, płacę tyle ile mogę, nie mam złej woli. Zamierzam wpłacać pieniądze raz w tygodniu po 300zł. Dzisiaj zadzwonił do mnie pełnomocnik powoda i bardzo niegrzecznie zaczął na mnie krzyczeć, żebym nie robiła, cytuję “z gęby cholewy” bo odda sprawę do komornika i że jeśli zdążę spłacić wszystko przed rozpoczęciem egzekucji komorniczej, to będe miała szczęście. Nie ukrywam, że bardzo się zdenerwowałam. Moje pytanie, to jak długo, mniej więcej, trwa procedura do ropoczecia działań komornika? ile mam czasu. Albo może inna dobra rada.. Pozdrawiam.

 64. To wszystko zależy od sądu. Są takie, gdzie składa się wniosek, następnego dnia odbiera klauzulę, potem wystarczą 2-3 dni na wszczęcie egzekucji (jak i komornik ogarnięty). Są też takie, gdzie na nadanie klauzuli czeka się miesiąc, albo i lepiej.

 65. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Ewa, mogę tylko mieć nadzieję, że ten pełnomocnik to nie był radca prawny. Rada? policzyć, ile będzie kosztowała pożyczka w banku. Bo za egzekucję przez komornika zapłaci Pani nawet 15% + koszy zastępstwa (1/4 tego co było w sądzie).

 66. Ewa pisze:

  No niestety…ten pełnomocnik to szczeciński radca prawny. Jeszcze w tej chwili słyszę w uszach te pokrzykiwania :-/ A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy komornik ma obowiązek, w jakikolwiek sposób, telefonicznie, czy listownie, poinformować mnie o tym, że wszczyna takie postepowanie?

 67. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Ewa, on nawet nie ma takiego prawa. O wszczęciu egzekucji dowiesz się z pierwszej czynności egzekucyjnej.

 68. Ewa pisze:

  Ok, czyli co? dostaję powiadomienie listownie, tak? czyli z pewnąścią będzie to poczta polecona, być może nawet z potwierdzeniem odbioru. Powiedzmy, że idę na pocztę, patrzę co tam jest i nie odbieram, mam prawo. Poprosze panią w okienku, żeby awizowali raz jeszcze. W tym samym dniu wplacam resztę pieniędzy wraz z odsetkami. Odbieram następne awizo, dzwonię do Pana komornika i mówię, że przecież całość jest już zapłacona, mam dowód wpłaty ???

 69. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Ewa, przykro mi, ale to jest blog dla wierzycieli. Zaprasza, jak będziesz po “drugie stronie”

 70. Ewa pisze:

  Rozumiem, czyli mam rację. Faktycznie, może i nie bardzo by to wyglądało jakbyś na blogu dla wierzycieli dobrze podpowiedział dłużnikowi. Rozumiem, że stąd właśnie rada abym wzięła kredyt. Mimo wszystko dziękuję i pozdrawiam.

 71. Paweł P pisze:

  Witam serdecznie,
  na dniach chce występować do sądu o odpis wyroku. Sprawa “z urzędu” ciężkie pobicie, sprawca siedzi w więzieniu, sąd zasądził kilka tysięcy zadośćuczynienia dla mnie jako poszkodowanego. Czy mam występować o odpis z klauzulą wykonalności?

  pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedź. W razie pytań podam więcej szczegółów sprawy.

 72. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Paweł P, oczywiście, proszę wnieść o klauzulę wykonalności w zakresie punktu, w którym pieniądze zostały przyznane. Oby tylko był majątek, z którego można będzie ściągnąć…

 73. Patka pisze:

  Witam, czy mógłby mi ktoś doradzić co mam zrobić w sytuacji: pewna osoba powinna oddać mi pieniądze, wyrok jest prawomocny jakieś 1,5 miesiąca ale oczywiście od strony skarżonego echo i moje pytanie jest takie jak dalej powinnam zareagować?

 74. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Patka, zacznij po prostu egzekucję lub wynajmij kogoś, kto zrobi to za Ciebie. Im szybciej tym większa szansa na odzyskanie pieniędzy.

 75. Patka pisze:

  Od czego w ogóle powinnam zacząć gdzie się z tym problemem udać? Wspomnę tylko że nie opłaca mi się kogokolwiek wynajmować, ponieważ kwota jest dosyć śmieszna (200zł) aczkolwiek nie chce żeby oskarżony nie poczuwał się do winy zapłaty.

 76. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Patka, fakt, nie opłaca się. Poczytaj bloga. Uzyskaj w sądzie klauzulę wykonalności a następnie złóż wniosek do komornika.

 77. Patka pisze:

  Dziękuję za radę 🙂 jestem zmotywowana do działania i bardzo ciekawa co z tego wyjdzie. Świetny blog jedyna pomoc jaką udało mi się uzyskać. I jeszcze moje małe pytanko jeśli uzyskam klauzulę wykonalności i złożę wniosek do komornika to czy będę musiała ponosić tego koszty?

 78. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Patka, możesz być wezwana do uiszczenia zaliczki na wydatki komornika. Komornik ściągnie tę zaliczkę od dłużnika i oda na Twoje konto.

 79. Ola pisze:

  Witam,

  prosze o poradę:

  Mąż wyrokiem sądowym został przywrócony do pracy, uznano też roszczenie na 4-miesięczne wynagrodzenie. Mąż wysłał pismo wyrażając gotowość podjęcia pracy, ale wróciło ono z adnotacją: zmiana adresu (adres jest zgodny z KRS).

  Jest bardzo prawdopodobne, że pracodawczyni ma kłopoty finansowe i na karku kilku komorników,

  więc ciężko będzie ją znaleźć..

  Jest To spółka z o.o.

  Czy jest sens zatrudniać komornika, jeśli jest wątpliwe, że coś się uda uzyskać?

  Czy są instytucje, które wypłacają roszczenia pracownikom w takiej sytuacji?

  Co z przywróceniem do pracy? jaki sposób rozwiązać taką umowę, kto ma wystawić świadectwo pracy? W tym momencie mąż ma świadectwo pracy z dyscyplinarką. Co robić?

 80. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Ola, zadane przez Ciebie pytanie to temat na długi artykuł na nawet krótką książkę. I raczej nie w temacie klauzuli.
  Postaram się jakoś Cię nakierunkować:

  1. Bez sądu i komornika sobie nie poradzisz, bo te sprawy trzeba przymusowo egzekwować. Dlatego przyswój sobie podstawowe reguły egzekucji. I pamiętaj, że komornika się nie wynajmuje.
  2. Co do przywrócenia do pracy to możliwe jest nakładanie przez sąd grzywien w związku z niewykonaniem wyroku przywracającego pracownika do pracy (max wysokość kary to do 10.000 zł, a łącznie może nawet wynieść milion złotych). Sąd może też nakazać, by pracodawca płacił Twojemu mężowi (nowy art. 1050(1) kpc). Ale skoro ma komorników t nie ma pieniędzy…
  3. Możesz ją męczyć na prywatny adres (jest w KRS) np. zawiadomieniem PIP czy prokuratury. Dla świętego spokoju może wyda świadectwo pracy. Ale jak go nie wyda, to nie i już. Nikt inny tego nie zrobi. Oczywiście można żądać odszkodowania, ale po co skoro nie ma pieniędzy…Ale TRZEBA próbować
  4. Mąż może zgłosić się do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ale trzeba wykazać, że pracodawca faktycznie zaprzestał działalności, co bywa trudne.
  5. Mąż może „uwolnić” się od takiego pracodawcy – art. 55 par.1(1) z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę, ale świadectwa pracy sam sobie nie wystawi;
  6. Sprawa nie jest łatwa, ale nie beznadziejna. Można to jakoś poukładać, ale poszuka kogoś do pomocy. Zacznij może od inspekcji pracy (o ile masz blisko).

 81. Ola pisze:

  Bardzo dziękuję za konkretne wskazówki mimo wszystko!
  Na razie czekamy na nadanie wykonalności, rozmawiałam też z PIP, mówili, zeby zgłosić do KRS, że kobieta nie uaktualnia KRSu (może dostać karę)
  i złożyć skargę do PIP, ale bez pewności, że coś się da wskórać.
  Co do kar, które dostanie kobieta to nie wiem- wolę, żeby najpierw zapłaciła nam niż KRSowi..
  Mówili też żeby za każdym razem w momencie spodziewanej wypłaty wynagrodzenia składać pozew do sądu o zasądzenie wynagrodzenia.
  Dzięki jeszcze raz.

 82. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Ola, KRS to raczej straszak, bo co Ci z tego, że dostanie grzywnę? Życzę powodzenia!

 83. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Ola, jest taki fajny blog: http://xn--rozwizanie-umowy-o-prac-mvc23c.pl/
  Może tam mec. Kalina znajdzie jakiś pomysł?

 84. MARLENA pisze:

  witam,mam uprawomocniony wyrok o nabycie spadku teraz wnosze o dzial i tu mam pytanie jak napisac o natychmiastowa wykonalnosc tylko mojej czesci 1/3 z nikim z pozostalych osob nie da sie dogadac

 85. Karol Sienkiewicz pisze:

  @MARLENA, nie ogarnąłem tego pytania. Masz prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, jak sądzę. Jeżeli chcesz to dalej wykorzystać to musisz mieć stwierdzenie prawomocności, a nie wykonalność (nabycia spadku się nie wykonuje). Wystąp do sądu o stwierdzenie wykonalności tego postanowienia. Czy o to chodziło?

 86. MARLENA pisze:

  tak ale nie wiem jak to napisać

 87. Karol Sienkiewicz pisze:

  @MARLENA: wnoszę o stwierdzenie prawomocności tego a tego postanowienia i o doręczenie odpisu postanowienia na mój adres. Dołącz oryginał lub po 6 zł za stronę. Najprostsza czynność, jaką można sobie wyobrazić.

 88. MARLENA pisze:

  tak ale nie wiem zabardzo jak napisac zeby splacila mi to osoba ktoa zajmuje moja czesc i czy moge zlozyc jednoczesnie z wnioskiem o dzial spadku??

 89. MARLENA pisze:

  Karol Sienkiewicz -jestem tak naprawdę sama przeciwko trzem osobom,niby rodzina a jednak. Im narazie wszystko jedno bo się dogaduję a jedna osoba tam sobiemieszka a ja musze coś zrobić..

 90. Karol Sienkiewicz pisze:

  @MARLENA, domyślam się, że nie chodzi o samą klauzulę prawomocności. Niestety, tak prosto w komentarzach na blogu nie dam rady udzielić porady, to są zbyt szczegółowe i indywidualne sprawy.

 91. MARLENA pisze:

  przepraszam za błędy:) a wiec jaka rada w mojej sprawie??

 92. MARLENA pisze:

  kiedy to już jest prawomocne:/ ehh..

 93. MARLENA pisze:

  dziękuje i dobranoc

 94. Karol Sienkiewicz pisze:

  @MARLENA, proszę i powodzenia!

 95. Ada pisze:

  Witam, mam taki problem: mam prawomocny wyrok – odszkodowanie wraz z odsetkami ustawowymi. Dłużnikiem jest Skarb Państwa, więc wysłałam wezwanie do zapłaty, w wyniku czego wpłynęła kwota odszkodowania, ale bez odsetek. Co teraz powinnam zrobić? wezwać ponownie do zapłaty – tym razem odsetek? w jakim terminie? czy wystąpić o klauzulę wykonalności i zacząć egzekucję?

 96. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Ada, to masz wypłacalnego dłużnika! Zrób tak: wpłatę zalicz na odsetki, poinformuj dłużnika o tym sposobie zarachowania i wezwij ich do zapłaty pozostałej części kwoty głównej z odsetkami po ostatniej wpłacie. Dzięki temu dostaniesz więcej pieniędzy. Innym wyjściem jest oczywiście egzekucja, a więc najpierw klauzula wykonalności.

 97. Ada pisze:

  Świetna myśl! dziękuję

 98. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Ada, proszę i zapraszam 🙂

 99. Oj, SP to chyba najbardziej wypłacalny dłużnik w Polsce 🙂

  Nigdy nie słyszałem, ażeby jakiekolwiek statio fisci SP po wezwaniu nie uregulowało należności 🙂

 100. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Przemek, oj zdziwiłbyś się niektórymi sprawami…

 101. @Karol, nie ulega wątpliwości, że jesteś dużo bardziej doświadczony.

  Ale przecież jak wezwanie nie poskutkuje, to do sądu o klauzulę, załączyć jego potwierdzenie nadania i do komornika. Na rachunku musi coś być.

 102. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Przemek, a po co załączać gdzieś dowód nadania wezwania? To sugeruje, że takie wezwanie jest konieczne, a przecież nie jest….

 103. Jarek pisze:

  Witam, prosze o pomoc bo nie wiem co mam robić….powódka wygrała sprawę cywilną na moją niekorzyść. Zastał wydany wyrok o zapłate bez wskazania terminu. Mam 3 dzieci, ja i moja zona jesteśmy na tzw. umowie śmieciowej, ograniczone dochody i mnóstwo wydatków ( kredyty, spłaty pożyczek, kart w innych bankach- ugody bankowe). Napisałem list polecony do powódki,że zobowiązuje się doknanć na konto powódki tej zapłaty wraz z odsetkami ustowowymi do 3 lat, ale w liscie od powódki otrzymałęm informacje ze się nie zgadza!!! Nie wiem co robic bo mam komornika na głowie!! Czy moge wysłać pismo wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na 3 lata w zwiazku z trudną sytuacjafinansowa w mojej rodzinie….
  Proszę o pomoc….

 104. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Jarek, rozumiem złożoność tej sytuacji, ale ten blog poświęcony jest pomocy wierzycielom… Co do zasady jednak to nie ma możliwości, by sąd w ten sposób ograniczył wykonalność wyroku.

 105. KARCIN pisze:

  Mam prosbe o odpowiedz na pytanie.Czy prawomocnym postanowieniom Sadu Rejownowego o podziale majatku wspolnego Sad nadaje klauzulę natychmiastowej wykonalności? Dziekuje za odpowiedz

 106. Karol Sienkiewicz pisze:

  @KARCIN, prawomocność wyklucza natychmiastową wykonalność. Jeżeli postanowienie jest prawomocne, to sąd nada “normalną” klauzulę wykonalności.

 107. NESKA pisze:

  Sąd II Instancji wydał wyrok prawomocny w sprawie o opróżnienie lokalu. Muszę teraz napisać wniosek o doręczenie mi wyroku wraz z uzasadnieniem. Czytając blog dochodzę do wniosku, że muszę także wnieść o nadanie klauzuli wykonalności zgadza się? Jeżeli tak to czy ma być to klauzula natychmiastowej wykonalności? A może Sąd z urzędu nadaje klauzulę wykonalności i wystarczy, żebym tylko wniosła o dostarczenie mi wyroku wraz z uzasadnieniem i klauzulą wykonalności? Dodatkowo mam też pytanie, czy przy takim wniosku należy pisać dosłownie:”wnoszę o nadanie klauzuli wykonalności NA RZECZ…… “?( w tym momencie moja wątpliwość, czy na rzecz powódki, czy jakoś inaczej to ująć)? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź

 108. NESKA pisze:

  I przypomniało mi się jeszcze jedno pytanie. Czy trzeba zawierać we wniosku ten punkt 3. dotyczący zasądzenia od dłużnika na rzecz wierzyciela kosztów postępowania klauzulowego według norm przepisanych? Czy to w jakiś sposób wydłuża sprawę? Czy to tylko formalność związana z faktycznym obciążeniem kosztami dłużnika? Jeżeli ma to spowodować dodatkowy czas oczekiwania na tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności to wolałabym wziąć koszty na siebie, bo wiem, że dłużnik robił już w swojej karierze apelację o 3 zł.

 109. Karol Sienkiewicz pisze:

  @NESKA, musisz złożyć wniosek o klauzulę wykonalności na rzecz powódki. Wniosku o koszty nie trzeba składać, ale jak złożysz to nie przedłużysz niczego.

 110. NESKA pisze:

  Dziękuję za odpowiedź. Czyli w jednym piśmie mogę zawrzeć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na rzecz powódki oraz o dostarczenie wyroku wraz z uzasadnieniem zgadza się?

 111. NESKA pisze:

  Dziękuję za odpowiedź. Rozumiem, że w jednym piśmie mogę zawrzeć to mniej więcej tak: Wnoszę o:
  1.Nadanie na rzecz powódki klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu X z dnia x, sygn.akt. x.
  2.Doręczenie powódce tytułu wykonawczego, obejmującego odpis wyroku wraz z uzasadnieniem i klauzulą wykonalności,
  3.(ewentualnie)Zasądzenie od pozwanej na rzecz powódki kosztów postępowania klauzulowego według norm przepisanych.
  Czy te koszty postępowania klauzulowego będą na pewno zasądzone pozwanej, czy to zależy od decyzji sądu? Przyznam, że od początku sprawy działam na własną rękę bez zastępstwa procesowego, a w pozwaną reprezentuje pełnomocnik, dlatego jeżeli ta kwota zasądzona pozwanej ma być przyczyną przepychanek w sądzie przez kolejne miesiące o kilka złotych to zwyczajnie nie zawrę 3 punktu.

 112. Karol Sienkiewicz pisze:

  @NESKA, dokładnie tak.

 113. oskar pisze:

  witam
  złożyłem wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Sąd odesłał mi ją bardzo szybko , ale okazało się , że nie ma tam mowie o żadnych odsetkach ( tak samo jak w wyroku sądu ) . sprawa ciągnie się od 2007 roku . wyrokiem sądu zasądzono , ze dłużnik ma mnie spłacać do 31.grudnia kazdego roku po 8000 tys. . ostatnią ratę powinien zapłacić do 31.12.2012 . czy mogę dochodzić praw do odsetek ??? jeśli dłużnik będzie zwlekał to nawet jeśli odda te pieniądze , to one nie będą nic warte .

 114. Karol Sienkiewicz pisze:

  @oskar, jeżeli w tym wyroku nie ma odsetek, to ich już nie będzie. Pewnie nie wnosiłeś o odsetki. CO do zasady można o nie wnosić oddzielnym pozwem, ale to trzeba by dokładnie zbadać.

 115. oskar pisze:

  Tak myślałem – biedny zawsze w dupę ( przepraszam za słownictwo ) kopany …
  mimo złych wieści – bardzo dziękuję za szybką odpowiedź 🙁
  będę polecał stronkę

 116. oskar pisze:

  jeżeli zainteresowałaby Pana historia spadków i darowizn 2006-20007 , wyrok WSA, gdzie Sąd- tu cytat … w pełni podziela moje zdanie , aczkolwiek wyciąga odmienne wnioski ….zapraszam na priv

 117. ANNA pisze:

  Proszę o poradę. Otóż Sąd Rejonowy wydał Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Pozwany miał zapłacić pewną kwotę wraz z odsetkami ustawowymi oraz kwotę tytułem zwrotu kosztów procesu w terminie 2 tygodni od doreczenia nakazu albo wnieść sprzeciw. W pouczeniu tego Nakazu jest punkt, który mówi (cytuję): Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku.
  Termin minął 4 marca. Pozwany nie podjął żadnej próby porozumienia się i rozumiem, że skoro dziś jest 12 marca to również nie złozył sprzeciwu. W związku z tym mam pytanie:
  Czy muszę teraz wystapić do Sądu Rejonowego o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności?
  Jaki ma być 1 punkt wniosku:

  – 1. nadanie na rzecz wierzyciela klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Rejonowemu w ……. z dnia ….. ……. 2013 roku, sygn. akt ………..,

  czy

  1. opatrzenie klauzulą wykonalności na rzecz wierzyciela załączonego do wniosku prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w ………. wydanego dnia …. ……… 2013 r., sygn. akt …….,

  Czy muszę napisać do tego wniosku UZASADNIENIE, czyli opisać przyczyny złożenia wniosku. czy wystarczy dołączyć ksero Nakazu Zapłaty?
  Bardzo dziękuję za odpowiedź.

 118. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Anna, wszystko jest we wpisie, przeczytaj uważnie! W Twoim przypadku to jest nakaz a ni wyrok, reszta się zgadza, uzasadnienie nie jest potrzebne. Dołącz oryginał a nie ksero.

  • ANNA pisze:

   Dziękuję bardzo za odpowiedź. Przeczytałam dokładnie wpis i nadal nie jestem pewna, czy mam sugerować się tym:
   …”Prawomocny nakaz zapłaty jest uprzywilejowany, bowiem klauzulę wykonalności nadaje mu się z urzędu niezwłocznie po uprawomocnieniu się nakazu. Zasada ta dotyczy nakazów wydanych w postępowaniu nakazowym oraz upominawczym, w tym i przez referendarzy sądowych. Ale uwaga: zgodnie z art. 782 § 2 kpc klauzula wykonalności nadawana jest z urzędu tylko prawomocnym nakazom zapłaty…” i tu moja niepewność, czy widniejący jeden z punktów w Nakazie (cytuję): Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku (czyli mam rozumieć, że skoro dłużnik nie wniósł sprzeciwu to ten Nakaz jest już prawomocny? i ja nie muszę wystepować o klauzulę wykonalności), czy mam brać pod uwagę poniższy tekst (cytuję):
   …”Niestety, nadanie nakazom zapłaty klauzuli wykonalności nie oznacza (przynajmniej nie we wszystkich Sądach), że będzie ona doręczona z urzędu! To bardzo ważne, albowiem oznacza, że również w stosunku do nakazów musisz wystąpić o doręczenie tytułu wykonawczego.

   Regułą wynikającą z art. 782 § 1 kpc jest to, iż Sąd nadaje tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności na wniosek wierzyciela. Jeżeli więc masz „tylko” prawomocny wyrok, to musisz zawsze wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności i jego doręczenie…”

   Niby to jest proste, ale dla mnie skomplikowane. Czyli krótko mówiąc mam występować do Sądu
   o madanie klauzuli, czy nie?

   Z góry dziękuję i przepraszam, że tak męczę pytaniami.

 119. ANNA pisze:

  Otrzymałam już z Sądu odpis orzeczenie wraz z klauzulą wykonalności (chodzi o dług). Rozumiem, że teraz mogę już złożyć to orzeczenie do komornika? I mam w związku z tym zapytania: czy komornik pobiera jakieś opłaty od wierzyciela? Czy wystarczą takie dane dłużnika, jak: numer dowodu, Pesel, adres zamieszkania? Niestety nie posiadam numeru konta, bo nawet nie wiem, czy dłużnik posiada? Nie znam imion rodziców, ale wiem, że już nie żyją i w ich domu mieszka siostra dłużnika z rodziną (gdzie 1 pokój należy do dłużnika – taka była wola rodziców).
  I jeszcze interesuje mnie sprawa rozdzielności małżeńskiej. Jeśli w momencie podpisywania umowy i rozpoczęcia prac dłużnik miał wspólność majątkową z żoną (sierpień 2011 rok), sprawa założona w sądzie w październiku 2012 rok (orzeczenie wyroku luty 2013 rok i nadanie klauzuli wykonalności – marzec 2013 rok), to jeśli żona dłużnika przeprowadziła rozdzielność majątkową już po powstaniu długu i po wpłynięciu sprawy do sądu to, czy odpowiedzialność za dług ponoszą razem jako małżeństwo, czy już oddzielnie. Wiem tylko, że tak jak i w moim przypadku, tak i innych dłużnik dostawał pieniądze do ręki (ja mam potwierdzenie dłużnika ile dostał), ale nie wywiązał się z prac, bo część tych pieniędzy przepił i w tym samym czasie, kiedy je dostał, to jego żona zmieniła umeblowanie kuchni i pokoju. Dlatego śmiem domyślać się, że to też z moich pieniędzy. Czy coś takiego będzie też ważną informacją dla komornika?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   @ANNA, tak, teraz do komornika. Podaj mu te dane, które masz. Jak nie masz konta ani nawet nazwy banku to nie podawaj nic. Wskazówki co do sposobów egzekucji są na blogu, zapraszam. No i komornik pobierze zaliczkę na koszty, jakieś 200 zł, ale to zależy od wniosków. O tym też pisałem. Co do odpowiedzialności żony to zależy od umowy i w ogóle od tego co się wydarzyło. Takie sprawy są bardzo kazuistyczne i trzeba by zbadać akta by coś ustalić.

 120. Pawel P pisze:

  Witam, mam jeszcze jedno pytanie. Sprawca dostał dodatkowo 12 lat pozbawienia wolności za próbę zabójstwa. Mieszkał z rodzicami, majątku raczej nie ma. Czy w tej sytuacji jest sens składania sprawy do komornika?

 121. ANNA pisze:

  Zastanawiam się , czytając odpowiedź do Pawła, czy ja też nie powinnam zaczekać ze złożeniem sprawy do komornika. Na dzień dzisiejszy wiem, że dłużnik nie posiada majątku, prace miał dorywcze, a ostatnio dowiedziałam się, że wyjechał z Warszawy do innego miasta i tam u kogoś pracuje prywatnie. To jest człowiek, który robi remonty w domu od A do Z. Może więc przeczekać aż wróci do domu. Być może liczy na to, że nikt go nie znajdzie, a jak minie jakiś czas i zobaczy, że nic wokół niego się nie dzieje to pomyśli, że zrezygnowałam z dochodzenia oddania długu. Mam tylko pytanie. Ile jest czasu na złożenie sprawy do komornika, żeby się nie przedawniła.
  Wyrok zapadł w lutym, a w marcu otrzymałam orzeczenie wraz z klauzulą wykonalności.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

 122. Karol Sienkiewicz pisze:

  @ANNA, ja decyzji nie podejmę. Ale takie przyczajenie się czasami coś daje….

 123. ANNA pisze:

  Tak, ale jak długo mogę zwlekać, żeby nie przedawnić sprawy.

 124. Ania pisze:

  Witam serdecznie. Przede wszystkim, pragnę pogratulować wiedzy i chęci pomocy Panu Karolowi. W związku z powyższym chciałabym zadać pytania:
  1. W dniu dzisiejszym złożyłam do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu- jaki jest okres oczekiwania na doręczenie odpisu postanowienia?
  2. Czy sąd powiadamia również dłużnika o fakcie że złożyłam wniosek ? W chwili obecnej mam poważne problemy zdrowotne (zaczęły się z chwilą zdefraudowania mojej firmy przez pracownika i trwają już ponad 3 lata) i nie chcę podejmować egzekucji przez komornika, ale termin wystąpienia o klauzulę mija mi z końcem czerwca br, więc nie chciałam zwlekać z tym faktem.
  3. Kolejne zatem pytanie, jak długo mogę zwlekać z wszczęciem postępowania egzekucyjnego przez komornika od nadania aktowi klauzuli wykonawczej?
  4. Czy przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego przez komornika muszę powiadomić dłużnika ? Jest sprytny jak dotychczas i nie sądzę by dysponował czymś, co mogłoby umożliwić ściągnięcie długu. Zwlekam, ponieważ stan zdrowia mi nie pozwala na silne emocje jak również, chcę mieć pewność, że w chwili rozpoczęcia egzekucji, dłużnik będzie miał środki.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Ania. 1 – to zależy od sądu. Trwa to przeważnie około miesiąca. 2- nie, tylko Ty będziesz o tym wiedziała. 3 – możesz zwlekać przez okres przedawnienia. A ile on wynosi to zależy od rodzaju długu. Wniosek o klauzulę przedawnienia nie przerywa. 4 – a skąd! Lepiej, żeby dowiedział się o tym od komornika.

 125. Joanna pisze:

  Witam.
  Nie mogę odnaleźć się w sytuacji.
  Jestem po rozwodzie i wychowuje sama córkę.
  Na jednej sprawie dostałam rozwód bez orzekania o winie i uzyskałam alimenty.
  Niestety mam problem z alimentami od jakiegoś czasu,a raczej z ich brakiem.
  Chciałabym skorzystać z usług komorniczych,niestety mam sprzeczne informację co do potrzebnych dokumentów .
  Ja posiadam wyrok prawomocny i wniosek do komornika.
  Chciałabym się dowiedzieć jakich jeszcze dokumentów potrzebuje i gdzie je uzyskam?
  Gdzie mam złożyć dokumenty?Czy w izbie komorniczej w swoim rejonie,rejonie zameldowania dłużnika ,czy jego miejscu zamieszkania??
  Bardzo proszę o informację i pozdrawiam.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Udaj się do komornika miejsca zamieszkania dłużnika. Wyrok wystarczy, resztę skażą Ci pracownicy kancelarii komornika.

 126. Justyna pisze:

  witam,
  wniosłam pozew do sądu i otrzymałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd orzekłą na moją rzecz zapłate należności mianowicie w piśmie zawarto iż po rozpoznaniu sprawy w dniu na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upominawczym na skutek pozwu….nakazuje pozwanemu zapłate należności oraz części kosztów sądowych i odsetki. Jest podany termin zapłaty tj 14 dni lub wniósł sprzeciw. 14 dni już minęło i nic ani pieniędzy ani pisma o apelacji. Co mam teraz zrobić czy mam składać pismo o klauzule wykonalności czy moge odrazu udać się do komornika. Jak wygląda dalsze postępowanie w tej sprawie?
  Czekam na odpowiedź;)

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Wszystko jest na blogu, proszę poszukać. Ale zacząć trzeba i tak od wniosku o klauzulę wykonalności – poradnik jest na pasku po lewej.

  • Sebastian pisze:

   Najpierw warto jednak warto zadzwonić do Sądu i spytać się czy wpłynął sprzeciw od nakazu zapłaty a jeżeli nie wniósł to spytać się czy nakaz zapłaty jest prawomocny 😉

   To, że 14 dni minęło od momentu otrzymania przez Panią nakazu zapłaty, to nie znaczy że Pozwany również w tym samym dniu otrzymał nakaz, co może spowodować, iż ma jeszcze czas na złożenie sprzeciwu.

   Jeżeli nakaz jest już prawomocny to jak radzi p. Mecenas złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

   Kiedy już będzie miała Pani nakaz z klauzulą wykonalności (tytuł wykonawczy) wówczas można złożyć wniosek do komornika

 127. Kasia pisze:

  Witam, mam takie pytanie, mój brat wygrał licytację nieruchomości u komornika, ( ja miałam być na tej licytacji jednak nie mogłam się zjawić i on na siebie je wziął). Po jakimś czasie przyszło postanowienie sądu z uprawomocnieniem, następnie poszliśmy do notariusza aby przepisać na mnie to mieszkanie a potem do komornika aby dostać klucze do mieszkania, jednak on nie dość że mnie zbywał to wkońcu spisał ze mną protokół w tej sprawie, że przyszłam złożyłam dokumenty tzn akt notarialny, postanowienie sądu. powiedziała że jak się zapozna z aktami sprawy to zadzwoni jednak tak się nie stało a jak wkońcu poszłam tam to powiedziała że wysłała pismo w tej sprawie z którego wynika, iż mój wniosek nie może zostać rozparzony ponieważ ” nie posiadam legitymacji do wprowadzenia w posiadanie ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu albowiem w postanowieniu wydanym przez sąd widnieje mój brat a nie ja. Jak mam napisać teraz klauzulę wykonalności, skoro niby ja jestem właścicielem tego mieszkania a w postanowieniu jest mój brat?

 128. Kasia pisze:

  Bardzo dziękuję za pomoc 🙂

 129. Kasia pisze:

  mam jeszcze jedno pytanie czy spółdzielnia może naliczać mi czynsz mimo iż nie mam jeszcze kluczy do mieszkania ? wystarczy im postanowienie sądu aby zacząć naliczać czynsz?

 130. Tomek pisze:

  Witam, mam pytanie w sprawie wniosku, a mianowicie czy przy wysyłaniu wniosku o nadanie klauzuli trzeba załączyć wyrok, czy wystarczy sam wniosek i druk opłaty za wydanie takiego wniosku?

 131. Asia pisze:

  Witam, gratuluję prowadzenia tak dobrego bloga! Chciałabym zapytać czy jeżeli po wydaniu nakazy zapłaty i uprawomocnieniu się go (jednak przed powstaniem tytułu wykonawczego) dłużnik uregulował częściowo należność to powinnam wnosić o nadanie klauzuli wykonalności w zakresie niezapłaconego długu? Czy wnosić o nadanie klauzuli nakazowi zapłaty w całości i dopiero we wniosku o wszczęcie egzekucji wskazać, że należność została częściowo uregulowana? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Asia, miło mi.
   Jeżeli zapłacił po uprawomocnieniu się to występujesz o klauzulę bez zmian, ale do egzekucji kierujesz tylko tę część niezaspokojoną. I pamiętaj, by jego wpłatę zaliczyć na koszty i odsetki, a resztę na dług główny.

 132. Asia pisze:

  Serdecznie dziękuję za błyskawiczną odpowiedź.

 133. Jolanda pisze:

  Mój problem polega na tym, że jestem wezwany do zapłaty kwoty z tytułu zwrotu czesci kosztów postepowania sądowego na rzecz mojego dłużnika, który winien mi stokroc wiecej. Ostatnio przysłano mi postanowienie zaopatrzone klauzulą wykonalnosci i wezwanie do uiszczenia zapłaty w terminie 7 dni. Czy mogę pertraktowac z nim np. o rozłozenie kwoty na raty lub odcięcie jej z mojej należnosci od niego. Czy nie będzie to skutkowało np. odsetkami. Pomózcie. Zdesperowana.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Jolanda, zbadaj kwestie potrącenia. Żeby to ustalić potrzebny jest jednak wgląd w dokumenty.

 134. Kinga pisze:

  Witam.
  Ja również cieszę się, że trafiłam na Pana bloga, informacje zawarte w poradniku naprawdę bardzo mi pomogły napisać wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Mam jednak pytanie, dotyczące opłat sądowych. Posiadam tylko wyrok, który już się uprawomocnił, do kogo zgłosić się o jego odpis i ile trwa jego wystawienie? Składając wyrok z odpisem muszę zapłacić koszty sądowe z góry czy zostanie nimi obciążony od razu dłużnik ? I jeszcze jedno, czy od chwili uprawomocnienia wyroku zostają naliczane odsetki ? Z góry dziękuję za odpowiedź .

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Kinga, odpowiedź na wszystkie te pytania jest już na blogu lub w poradniku (do ściągnięcia po lewe stronie). Zapraszam do lektury!

 135. Kinga pisze:

  Mała poprawka * składając wniosek z odpisem

 136. ala pisze:

  mam pytanie trzymam w ręku wyrok zaoczny o alimenty nigdy nie zwracałam uwagi do dziś gdy poszlam do komornika bo były mąż nie płaci mi całych alimentów brakuje mi klauzula wykonalności jak mam to dostać

 137. Renata pisze:

  Witam ,
  W kwietniu 2012 roku minął termin spłaty długu ( ciężko nazwać to pożyczką),dłużnik nie wywiazał sie z kolejnego terminu spłaty,który ustaliliśmy ugodowo. Mało tego twierdzi,że nie jest mi nic winny.Mamy spisaną umowę. Czy mam jeszcze prawo do założenia sprawy cywilnej o nakaz spłaty?Czy mogę sama udać się odrazu do komornika czy jednak potrzebny jest wyrok sądu ? Proszę o odpowiedz, z góry dziekuję.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Renata, z tych pytań wnioskuję, że niestety nie masz absolutnie żadnej wiedzy o sprawach formalnych. Jeżeli kwota jest większa/istotna dla Ciebie sugeruję wizytę u prawnika. Inaczej możesz tylko sobie zaszkodzić.

 138. Renata pisze:

  Zagadza nie mam wiedzy na ten temat dlatego zadałam pytanie , ale dziekuję za odpowiedz.

 139. JAREK B pisze:

  witam otrzymałem wyrok że oskarżony za kradziez laptopa ma mi zapłacic 1299.00 zł i teraz mam do sądu napisac wniosek o nadanie wyrokowi klauzury wykonalności w zakresie zasądzonej kwoty o prosze o pomoc jak mam sporządzic ten wniosek i skąd za 6 zł mam kupic znaczki sądowe

 140. ewa pisze:

  Obwiniony wycial mi kilka drzew. Sad Rejonowy wydal wyrok nakazowy. Bylo to 2 lat temu. Gdy pytalam sie o sprawe stwierdzono , ze obwiniony zaplacil pieniadze, ale ja ani nie wiedzialam o sprawie, ani nie widzialam zadnych pieniedzy. |Czy to normalne ?
  Pozniej milam druga sprawe o wyciecie innych drzew. Na rozprawie uczestniczylam jako oskrzyciel posilkowy. Sad orzekl 288 zl od obwinionego na rzecz bieglego i 98 zl odszkodowania dla mnie. Przebywam za granica, gdy wrocilam do kraju zlozylam wniosek o klauzule natycmiastowej wykonalnosci. Obwiniony zlozyl zazalenie tak jak w poprzedniej sprawie, ztego co wiem to wtedy sad odrzucil zazalenie. Teraz Sad Okregowy bedzie rozpatrywal zazalenie mojego dluznika.
  Mam pytanie, gdyz jestem dluznikiem innej osoby przyjaciela mojego dluznika czy w takim razie te 98 zl czy pojda one na rzecz mojego wierzyciela ?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   ewa, trochę nie w temacie wpisu… 98 zł pójdzie na Twoje konto, chyba, że komornik zajął tę wierzytelność działając w imieniu tego drugie dłużnika.

 141. stanisław pisze:

  Witam super blog szkoda że mniej są poruszane kwestie nadania klauzuli na akt notarialny. W związku z tym mam pytanie. Sprzedawałem nieruchomość i kupujący poddał się w akcie egzekucji co do “terminowego wykonania przyjetego na siebie zobowiązania”. Kupujący wpłacił zaliczke przy zawaciu umowy w wysokości 70 tys a pozostałą kwote 230 tys miał zapłacić do 30 dni od dnia podpisania aktu. W trakcie tych 30 dni kupujący wpłacił jeszcze 100 tys. Po terminie zapłacił jeszcze 80 tys. Pozostało do zapłaty ok. 60 tys i nie widze aby kupujacy chciał to zapłacić. w oświadczeniu nie było, że poddaje sie egzekucji za odsetki. chciałem wystapić o nadanie klauzuli. po przeczytaniu Pana uwag to kwotę po terminie zaliczyłem na odsetki a reszte na naleznośc główną. czy we wniosku musze wskazać całą kwote z aktu tj. 230 tys czy to co pozostało do zapłaty ok. 60 tys. Dziekuję z góry za odpowiedź

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Stanisław, nie piszę bo sprawa jest mocno indywidualna i zależy od treści aktu oraz warunków wystąpienia o klauzulę (z tym bywa najgorzej). Dlatego nie doradzę na blogu, jak to napisać, bo nie znam treści aktu. Zapraszam do konsultacji, email w zakładce “kontakt”.

 142. Adriana pisze:

  Witam,
  otrzymałam wyrok zaoczny o zapłatę który zasądza od pozwanej na rzez powoda kwotę x oraz zwrot kosztów procesu. Dodatkowo wyrokowi nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
  Wystąpiłam do sądu z wnioskiem o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności abym mogła sprawę skierować do komornika. Mój wniosek został oddalony. W uzasadnieniu poinformowano mnie, że w myśl art. 776 k.p.c podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, natomiast tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. tytułami egzekucyjnymi są orzeczenia sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu…. Następnie poinformowano mnie, że wydany wyrok zaoczny 19 września został wysłany na adres pozwanej ale do dnia dzisiejszego nie wpłynęło do sądu potwierdzenie odbioru. W konsekwencji wydany wyrok nie jest jeszcze prawomocny i klauzula wykonalności nie zostanie nadana. Wniosek został uznany za przedwczesny.
  Proszę o poradę co powinnam dalej z tym zrobić. Myślałam, że skoro jest rygor natychmiastowej wykonalności to wyrok jest tytułem egzekucyjnym i mogę ubiegać się o nadanie klauzuli wykonalności i następnie po jej otrzymaniu skierować sprawę do komornika.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Adriana, dziwne i błędne stanowisko. Wyrok, który ma rygor natychmiastowej wykonalności, nie musi być prawomocny, by nadać mu klauzulę. Dlatego jest to wykonalność “natychmiastowa”. Nie znam treści uzasadnienia, ale z tego co napisałaś wynika, że należy to zaskarżyć.

 143. Adriana pisze:

  Treść uzasadnienia jest następująca:
  “Powódka wniosła o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi zaocznemu wydanemu przez Sąd Rejonowy w Gliwicach 19września 2013 roku. W myśl art. 776 k.p.c podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, natomiast tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. tytułami egzekucyjnymi są orzeczenia sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem. Stosownie do art. 367 § 1 k.p.c od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Apelację wnosi się w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem, a jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin żądania uzasadnienia (art. 369 § 1 i 2 k.p.c).
  Odpis wydanego w sprawie orzeczenia został wysłany na adres pozwanej, jednakże do dnia dzisiejszego nie wpłynęło do tutejszego sądu potwierdzenie odbioru rzeczonej przesyłki. W konsekwencji wydany wyrok w sprawie nie jest jeszcze prawomocny, a zatem nie zachodzą przesłanki pozwalające na uwzględnienie złożonego przez powódkę wniosku. Mając na uwadze powyższe wniosek pozwanej (pozwanej ? chyba sąd się pomylił i miało być powódki 🙂 ) należało uznać za przedwczesny i wobec braku przesłanek z art. 781 § 1 k.p.c w związku z art. 776 k.p.c. i art. 777§ 1 pkt 1k.p.c. oznaczono jak w sentencji.”

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Czyli ktoś nie przeczytał uzasadnienia napisanego przez praktykanta. Musisz to zaskarżyć – natychmiastowa wykonalność polega na tym, że nie trzeba oczekiwać na prawomocność.

   • Karol Sienkiewicz pisze:

    pierwszy z brzegu komentarz z lexa:
    Autor: Andrzej Jakubecki
    Tytuł: Komentarz do art.333 Kodeksu postępowania cywilnego
    Stan prawny: 2013.01.30

    1. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności ma na celu umożliwić wierzycielowi zaspokojenie dochodzonego roszczenia przed uprawomocnieniem się orzeczenia (H. Mądrzak, Natychmiastowa wykonalność wyroków w wypadku wielości podstaw, współuczestnictwa i kumulacji roszczeń, NP 1967, nr 7-8, s. 25). Wyrok nieprawomocny, lecz zaopatrzony w rygor natychmiastowej wykonalności jest tytułem egzekucyjnym (art. 777 § 1 pkt 1), który po nadaniu mu klauzuli wykonalności jest podstawą egzekucji przeciwko dłużnikowi (art. 776).

 144. Adriana pisze:

  Dziękuję za pomoc, koniecznie złożę skargę na postanowienie.

 145. Iwona pisze:

  Witam
  mam taki problem i się trochę pogubiłam ale od początku;
  Moje mieszkanie został okradzione złodzieje zostali zatrzymani. Przysłano mi Wyrok oraz dwa pisma informując mnie o danych oskarżonych i dopisku ze mogę zwrócić się do Sądu po uiszczeniu opłaty kancelaryjnej i nadesłaniu odpisu wyroku o nadanie klauzuli wykonalności. i teraz zastanawiam się czy mam napisać dwa wnioski o nadanie klauzuli dla każdego oskarżonego osobno czy wystarczy jeden i czy mam skserować ten wyrok i go dołączyć do wniosku. A potem czy mogę się starć od dwóch oskarżonych o naprawienie szkody czy tyko od jednego.
  Z góry dziękuję i proszę o pomoc.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Iwona, to zależy. Co do zasady powinnaś mieć dwa osobne tytuły, bo sprawy u komornika będą oddzielnie. Szkodę naprawić można tylko raz. Jeżeli zapłaci jeden, to drugi już nie płaci.

 146. Iwona pisze:

  Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam

 147. Krzysztof pisze:

  Witam serdecznie.
  Mam następujące pytanie – zastanawiam się nad formą złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.
  Otóż, stałem się nastepcą prawnym uczestnika postępowania (śmierć uczestnika). Jakiś czas temu przesłałem do sądu wniosek o odpis orzeczenia (postanowienie o dziale spadku) dołączając do niego akt poświadczenia dziedziczenia, mój akt urodzenia oraz akt zgonu uczestnika. Sąd w odpowiedzi przesłał mi odpis postanowienia. W sprawie jeden z uczestników miał spłacić wnioskodawcę oraz zmarłego uczestnika, w którego miejsce wstąpiłem, oczywiście tego nie uczynił, termin minął już ponad 3 miesice temu. Chciałbym rzecz jasna uzyskć teraz klauzulę na konkretny punkt postanowienia i nie wiem, czy powinienem do sądu przesłać standardowy wniosek o nadanie klauzuli czy też ma to być wniosek oparty na art. 788 kpc, tj. związany z następcą prawnym? Z góry dziękuję z odpowiedź.

 148. Karol Sienkiewicz pisze:

  Z tego co zrozumiałem jesteś następcą prawnym wierzyciela, chodzi zatem o sytuację z art. 788 kpc.

  • Krzysztof pisze:

   Dziękuję za odpowiedź. Tak, dokładnie i rozumiem, że powinienem złożyć do sądu wniosek (tylko taki) o nadanie klauzuli wykonalności na następcę prawnego – dodatkowy koszt 50zł? Sąd wiedząc, iż jestem następcą prawnym zmarłego uczestnika (wynika to z dokumentów przesłanych przeze mnie, które złożyłem jakiś czas temu wraz wnioskiem o odpis orzeczenia) i tak będzie domagał się formy wniosku o nadanie klauzuli związanego z art. 788 kpc, a “zwykły” wniosek o klauzulę nie będzie brany pod uwagę?

 149. Adam pisze:

  Czy zawarcie we wniosku o nadanie klauzuli wykonalności także żądania obciążenie dłużnika kosztami postępowania wg norm przepisanych powoduje wydanie odrębnego postanowienia na które znów będzie musiała być nałożona klauzula wykonalności, czy też jest to w jakiś sposób wliczane do kwoty zasądzonej wyrokiem?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Adam, nadanie klauzuli następuje postanowieniem. Punkt 1: nadać klauzulę, punkt 2: zasądzić np. 66 zł.

 150. Wiktor pisze:

  Witam,

  Widziałem w komentarzach, że w zależności od sądu na nadanie klauzuli wykonalności można oczekiwać od kilku dni do paru miesięcy.
  Z tego co wyczytałem w internecie to zgodnie z prawem klauzula taka powinna być nadana najpóźniej w terminie 3 dni prawda?
  Ja już oczekuje ponad 2 miesiące. Wiem, że wniosek mój nie zaginął, regularnie dzwonie do sądu z pytaniem co się dzieje.
  Czy można zrobić coś aby przyspieszyć nadanie takiej klauzuli?
  Ew. jeśli prawdą jest, że sąd ma 3 dni na nadanie takiej klauzuli, mogę gdzieś zgłosić niedotrzymanie terminu przez sąd? Obawiam się, że mogę tak czekać i czekać i nigdy tego nie otrzymam.

  Pzodrawiam

 151. Wiktor pisze:

  Dowiedziałem się że w art. 781 kpc jest zapis iż sąd powinien wydać klauzule w terminie nieprzekraczającym 3 dni. Jak się jednak również dowiedziałem zapis ten ma charakter instrukcyjny, w związku z tym nie jest wiążący.
  Czy to oznacza, że na wydanie klauzuli wykonalności możnaby czekać całymi latami i się nie doczekać i z prawnego punktu widzenia byłoby wszystko ok?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Wiktor, znasz już odpowiedź, to termin instrukcyjny. Może sędzia zachorował? Jeżeli uważasz, że trwa to za długo to napisz monit do sądu.

 152. Ilona pisze:

  Witam serdecznie!
  Czy mógłby mi Pan wytłumaczyć dlaczego przy składaniu nakazu zapłaty na kwotę 10.000, przy zakupionych znaczkach sądowych za kwotę 125zł. i późniejszej dopłacie 175zł., o którą Sąd się zwrócił, dłużnik musi zwrócić jedynie 75zł. a wnosiłam o całość kosztów postępowania, czyli 300zł. Czy jest możliwość zasądzenia wszystkich kosztów postępowania?
  Byłabym bardzo wdzięczna za podpowiedź:)
  Pozdrawiam
  Ilona

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Ilona, pewnie dopiero dostałaś nakaz zapłaty. Jeżeli się uprawomocni, to Sąd zwróci Ci 3/4 opłaty. Powinno być takie pouczenie dołączone.

   • Ilona pisze:

    Ślicznie dziękuję za tak szybką odpowiedź! Niestety nie dostałam takiej informacji, dlatego dziwną kwotą było dla mnie 75zł. Nakaz zapłaty z dnia 22.10.2013 – niestety nie był odebrany przez dłużnika. Dzisiaj z (śmiało można powiedzieć) Pana pomocą złożyłam wniosek o nadanie klauzuli wykonalności ale podejrzewam, że nie odzyskam już ani złotówki:(
    W każdym bądź razie uważam, że Pana postawa jest godna podziwu ponieważ w dzisiejszych czasach uzyskać te wszystkie informacje, które Pan tutaj zamieszcza bez pobierania opłat jest znikoma, nawet powiedziałabym, że nie spotkałam się z inną pomocą oferowaną za przysłowiowe dziękuję a i nawet czasami tego brakuje. Wierzę w 100 procentach w to, że tak jak Pan napisał, wybrał Pan te studia świadomie!! Jeszcze raz gratuluję postawy i dziękuję za pomoc!
    Miłego popołudnia:)
    Ilona

 153. Aldona pisze:

  Witam serdecznie! Mój mąż w pazdzierniku tego roku miał sprawe w sądzie pracy przeciw pracodawcy który zalrga z wyplayami+innymi dodatkami… w sumie ponad 50 tys złotych… sprawa została wygrana przez nas, wyrok sie uprawomocnił i teraz mam pytanie jak ta klauzule wykonalnosci napisac….prosze o pomoc

 154. Agnieszka pisze:

  Ciekawi mnie zakończenie tego postu:) mianowicie kwestia tych odmiennych reguł nadawania klauzuli wykonalności- konkretnie tych na rzecz małżonka dłużnika. Mam wątpliwość jak powinna wyglądać taka klauzula i procedura jej nadania w postępowaniu klauzulowym. Czy powinna być to forma jedynie “nabicia” pieczątki z adnotacją że dot. małżonka dłużnika na tytule wykonawczym czy też np może to być całkowicie odrębne Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na małżonka( inna jest nawet sygnatura akt sądowych wskazana na postanowieniu), na postanowieniu wydrukowana jest ponadto treść klauzuli wykonalności. Spotkałam się zawodowo z taką sytuacją i zastanawiam sie jak taka forma klauzuli ma się do aspektu tej integralności klauzuli z tytułem wykonawczym. Może ma Pan doświadczenie w takiej kwestii:)

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Agnieszka, jasne, że mam. Sąd wydaje odrębne postanowienie w sprawie pod odrębną sygnaturą. To wszystko jest połączone z tytułem wykonawczym. Paragraf 181 regulaminu brzmi tak: Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności łączy się trwale z tytułem egzekucyjnym i taki tytuł opatruje się klauzulą wykonalności. Jeżeli na tytule egzekucyjnym nie można zapisać klauzuli wykonalności z powodu braku miejsca, klauzulę zamieszcza się na karcie trwale połączonej z tytułem egzekucyjnym, z tym że początek tekstu klauzuli powinien być umieszczony na tytule egzekucyjnym.

 155. Agnieszka pisze:

  Dziękuję za szybką reakcję:) Chciałabym jeszcze podrążyć temat:) Sytuacja wygląda tak z tego co rozumiem, że wierzyciel, który prowadzi egzekucję wobec dłużnika (jeszcze nie mając wcześniej klauzuli na małżonka) po rozstrzygnięciu postępowania klauzulowego otrzymuje od sądu Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika. Ale to postanowienie nie jest prawomocne i nie może mieć pieczątki prawomocności, bo zgodnie z art 795.2 kpc termin do wniesienia zażalenia dla dłużnika zacznie biec dopiero w momencie gdy to postanowienie zostanie złożone u komornika, a ten wyśle do dłużnika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i upłynie 7-dniowy termin na złożenie przez dłużnika zażalenia-dopiero wtedy jest prawomocne? W jaki sposób sąd połączy takie postanowienie o nadaniu klauzuli z tytułem wykonawczym który leży złożony do akt komorniczych ( wypożycza się go od Komornika, czy sąd wydaje wierzycielowi jakiś dalszy tytuł który łączy z nowym postanowieniem o nadaniu klauzuli na małżonka? A może jest taka możliwość że sąd wysyła tylko to postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na małżonka i można je tylko donieść do Komornika( ale wtedy jest to osobne postanowienie niezłączone trwale z tytułem wykonawczym i w sumie nie spełnia tych kryteriów wskazanych w tym regulaminie urzędowania sądów). Wprawdzie zgodnie z par. 182 wynika że jeśli klauzula ma być nadana na rzecz osoby lub przeciwko osobom, które nie są wymienione w tytule egzekucyjnym sąd wydaje osobne postanowienie, ale nie wiem czy rozumieć to można tak właśnie że sąd wydaje tylko to postanowienie osobno od tytułu wykonawczego. Poza tym zdaje się że ten przepis został uznany za niezgodny z konstytucją. Nie wiem czy np to ze postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na małżonka jest osobną kartką papieru od tytułu wykonawczego sprawia, że nie został spełniony ten wymóg integralności tytułu wykonawczego. Ponadto rozumiem że na postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalności można nabić pieczęć klauzuli wykonalności co do kosztów wynikających z postępowania klauzulowego pomimo że samo to postanowienie uprawomocni się po 7 dniach od odebrania przez dłużnika zawiadomienia o wszczęciu egzekucji?
  Podsumowując pytanie brzmi czy można złożyć do Komornika prowadzącego już egzekucję osobne postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika (celem dołączenia do tytułu wykonawczego złożonego w aktach komorniczych).

 156. Karol Sienkiewicz pisze:

  Podsumowując, można, o ile się takie uzyska.

 157. Aga pisze:

  Panie Karolu, komornik wezwał wierzyciela do przedstawienia tytułu wykonawczego na następcę prawnego. Pierwotny tytuł został wydany na spółkę z o.o. i na jego podstawie jeszcze toczy się egzekucja. Wierzyciel ulegał po drodze licznym transformacjom, aż został przejęty i obecnie jest to spółka europejska z siedzibą w Hamburgu (w Polsce działa jej oddział). Moje pytanie brzmi, czy można uniknąć występowania o klauzulę i tylko przedstawić komornikowi dokumenty, z których wynika przejście praw i obowiązków na obecnego wierzyciela, a drugie, czy jeśli jednak do tej sytuacji ma zastosowanie art. 788 par. 1 k.p.c., to czy dobrze rozumiem, że klauzula będzie nadana na rzecz spółki matki, nie oddziału w Polsce? Dziękuję.

 158. Lidka pisze:

  Panie Karolu, mam pewien problem, jestem młodym pracownikiem instytucji państwowej, pracuję w wydziale egzekucji, w związku z licytacją nieruchomości dłużnika po zabezpieczeniu KW, wystawiłam tytuły wykonawcze na dłużnika oraz jego żonę, z uwagi na fakt iż jest to współwłasność małżeńska, natomiast wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko dłużnikowi (tylko dłużnikowi), sąd wydał postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności – zgodnie z wnioskiem tylko na dłużnika, w związku z tym iż licytację przeprowadza komornik sądowy, domaga się on dostarczenia również postanowienia SR o nadaniu klauzuli na współmałżonka – czyli zonę, postanowienie już jest prawomocne, co mam zrobić w takiej sytuacji, wydać kolejnych tytułów na żonę nie mogę, ponieważ nie jest ona naszym dłużnikiem, nie ma również przeniesionej nią odpowiedzialności, czy mogę ponownie wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli , za ten, sam okres na oboje małżonków? wnieść poprawki do wydanego postanowienia? za wszelkie porady z góry dziękuję

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Lidka w grę wchodzi pewnie ordynacja podatkowa? Nie zajmuję się regałami tej odpowiedzialności, ale zasad jest taka, że jeżeli małżonek nie jest dłużnikiem, to w zasadzie klauzuli się nie dostanie (w przeszłości było to inaczej, o czym pisałem). Są oczywiście wyjątki. Trzeba zatem szukać możliwości rozciągnięcia odpowiedzialności na żonę i potem wystąpić o klauzulę. Żadne “poprawki” wydanego postanowienia czy uzupełnienia nie wchodzą w grę.

 159. Iwona pisze:

  Witam Panie Karolu!
  Mam pytanie czy w opisanej poniżej sprawie mam jeszcze do dyspozycji jakiś środek prawny w celu wzruszenia nakazu zapłaty lub klauzuli wykonalności:
  – w dniu 15 .03.2013 na mocy umowy sprzedaży wierzytelności sprzedałam fakturę na 70 000 zł z terminem płatności 21.04.2013
  – klient nie zapłacił w w /w terminie firmie która zakupiła ode mnie tą wierzytelność.
  – 16.05.2013 wystąpiono do mnie o zwrot ceny – około 52 000 zł
  – 12.07.2013 wezwano mnie do wykupu weksla około 62 800 zł ( cena + koszty )
  -14.08.2013 uzyskano w postępowaniu niejawnym nakaz zapłaty
  – od tego momentu zaczęłam spłacać należność jednocześnie żądając zwrotu cesji z faktury do dnia dzisiejszego jej nie otrzymałam a wpłaciłam 19 000 zł
  – dnia 12.11.2013 nadano nakazowi klauzulę wykonalności i wtedy się okazało, że te same czynności zostały przeprowadzone wobec mojego dłużnika i nie jest to traktowane jako dług solidarny tylko dwa odrębne zobowiązania ( czy to jest zgodne z prawem? ) oraz że moje dobrowolne wpłaty nie mają wpływu na zobowiązanie mojego dłużnika i odwrotnie
  – pomijając formę prowadzonej wobec mnie egzekucji której efekty uniemożliwiają mi jakąkolwiek możliwość dobrowolnej spłaty ( mam zajęte wszystkie konta, zajęte do pełnej wysokości moje wynagrodzenie prowizyjne będące jedynym moim źródłem dochodu) okazało się, że w dniu 09.01.2014r komornik na rachunku bankowym mojego dłużnika zajął całą kwotę wynikającą z nieopłaconej faktury będącej przedmiotem umowy z której mój wierzyciel żąda zwrotu ceny.
  – w dniu 15.01.2014r komornik wraz z wierzycielem przeprowadził czynności zajęcia moich ruchomości domowych wraz z zajęciem jedynych pieniędzy jakie mi w portfelu pozostały na życie w kwocie 400 zł
  – aby złożyć sprzeciw przeciw egzekucyjny potrzebuję pieniędzy których nie mam ( ze względu na podjęte przez komornika działania egzekucyjne ) – a to i tak nie zablokuje działań komornika co nie jest bez znaczenia ponieważ wierzyciel domaga się przeprowadzenia szybkiej licytacji mojego mieszkania i obawiam się, ze mogę nie zdarzyć.
  Wiem,że problem jest złożony ale może jest jakaś szansa. Sprzedając wierzytelność w życiu bym nie pomyślała, że z wierzyciela mogę się stać dłużnikiem i będę ponosić koszty windykacji wobec samej siebie.
  Pozdrawiam i liczę na pomoc.

 160. Aleksander pisze:

  Nabyłem aktem notarialnym /porozumienie/ roszczenie wierzytelności, czy moge wystapić
  o nakaz zapłaty w postepowaniu upominawczym , dziekuje za p0moc

 161. viola pisze:

  Czy Sąd II instancji musi mi nadać kl. wykonalności dla wyroku mówiącego,że obowiązek alimentacyjny wygasł, bo Komornik nie chce bez klauzuli uznać mi wyroku i umorzyć sprawę.

 162. viola pisze:

  Czy Sąd II instancji musi mi nadać kl. wykonalności dla wyroku mówiącego,że obowiązek alimentacyjny wygasł, bo Komornik nie chce bez klauzuli uznać mi wyroku i umorzyć sprawę.

 163. Maja pisze:

  Witam,
  W dniu 21 stycznia 2014 był wydany wyrok odnośnie zapłaty mi przez byłego pracodawcę jednomiesięcznego odszkodowania za bezzasadne zwolnienie z pracy. Sprawę wygrałam i mam pytanie co mam teraz zrobić? Zostanie mi to odszkodowanie tak po prostu zapłacone? Czy mam się udać do sądu po nadanie klauzuli wykonalności, czy dzieje się to jakby z “urzędu”?
  Z góry dziękuję za pomoc, nie mam pojęcia co dalej robić. Chciałabym tą kwotę mieć zapłaconą jak najszybciej ze względu na dość ciężką sytuację materialną.
  Pozdrawiam,
  Maja

 164. iza pisze:

  Witam
  Mam problem,poniewaz jestem rok czasu po rozwodzie i byly maz teraz nie chce placic alimentow.co mam zrobic,zaczne od poczatku;gdy bylam jeszcze mezatka w czerwcu 2012 zalozylam sprawe o alimenty do sadu rejonowego ale gdy przyszlo wezwanie do sadu maz poprosil mnie o wycofanie sprawy bo bedzie placil dobrowolnie na dzieci 1500 zl.w roku 2012 w listopadzie zalozylam sprawe o rozwod do sadu okregowego w sieradzu,w lutym 2013 dostalam rozwod ,wyrok uprawomocnil sie 06 marca 2013 i tam tez zostaly zasadzone alimenty w tej samej kwocie za zgoda jego oczywiscie,byly maz placil az do lutego biezacego roku,tzn.w tym miesiacu zaplacil mi 1000 zl,500 zl powiedzial ze nie da.gdzie mam i jak napisac wniosek o klauzule wykonalnosci,poniewaz mam tylko wyrok.dziekuje

 165. Karol Sienkiewicz pisze:

  Iza, wszystko jest w poradniku, do pobrania po lewej stronie.

 166. Anita pisze:

  Witam,
  Byłabym bardzo wdzięczna za poradę. W listpadzie 2013 roku złożyłam wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci na podstawi aktu notarialnego. W odpowiedzi sąd oddalił mój wniosek wskazujac iż nie wykazalam, ze zostal spelniony warunek zaistnienia zdarzenia zgodnie z art. 786 par. 1 kpc. W zwiazku z czym powinnam dostarczyc dowod zaistnienia zdarzea w formie dokumentu urzedowego lub prywatnego z podpisem urzedowo poswiadczonym. Jestem w trakcie zdobywania tych dokumnetow, ale niestety minal juz termin na zlozenie skargi na referendarza sadowego (7dni). Bardzo prosze o porade co moge zrobic w takiej sytuacji. Czy po zdobyciu dokumnetow potwierdzajacych wyzej wspomniane zdarzenie moge ponownie zlozyc wniosek o nadanie klauzuli ostateczenoscie w tej samej sprawie? Z gory dziekuje i pozdrawiam

 167. Anita pisze:

  Przepraszam, dodatkowo chcialabym wskazać, że notariusz w aktcie notarialnym umiescil wpis iz moge wystapic o nadanie temu aktowi klauzli wykonalnosci w terminie do dnia 31.12.2013 roku – czy wobec tego gdy wystapie teraz z nowym wnioskiem o nadanie klauzli to taki zapis uniemozliwi mi jej otrzymanie. Wydaje mi sie ze ten zpis jest bezprzedmiotowy i nie powienien miec zastosowanie, tym bardzie, ze wskazuje on na termin do nadani klauzli “temu aktowi” a pozostale wierzytelnosci w danym akcie beda wymagane dopiero pod koniec 2014 roku.
  Dziekuje i pozdrawiam

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Ania, na blogu nie zajmowałem się jeszcze aktami notarialnymi z art. 777 kpc. Nie udzielam tez tutaj konkretnych porad prawnych, tym bardziej na tematy nie związane z wpisem. Jeżeli potrzebna jest pomoc prawna, zapraszam do skorzystania z usług kancelarii.

 168. Łukasz pisze:

  Dostaliśmy pocztą postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia referendarza sądowego z października 2013 r. (data wpływu do nas początek lutego 2014 r.) dotyczącego skargi na orzeczenie referendarza sądowego w częsci.
  Zadzwoniłem po raz kolejny do Sądu by dowiedzieć się czy w takim razie wyrok został wydany i jak zawsze usłyszałem “trzeba jeszcze trochę poczekać” dlatego niestety ale przestaję słuchać Pań z obsługi klienta i zacząłem szukać w związaku z czym mam kilka pytań:

  1. czy Sąd z urzędu doręcza nakaz zapłaty w trybie nakazowym jeżeli otrzymaliśmy najpierw nakaz zapłaty w trybie upominawczym a oskarżony się odwołał? otrzymaliśmy tylko wyżej wspomniane postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia referendarza bez nakazu zapłaty.

  2. jak skutecznie uzyskać nakaz zapłaty lub opatrzony od razu klauzoą wykonalności ?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   odpowiedź na pyta. 1: ?? to jest pomieszanie pojęć, nakaz nakazowy i upominawczy… nie rozumiem.
   odpowiedź 2: złożyć wniosek.

 169. Łukasz pisze:

  Przepraszam, rzeczywiście pomyliłem pojęcia. Wydano nakaz w postępowaniu upominawczym po czym oskarżony odwołał się. Doszło do rozprawy (tu pomyliłem pojęcia) i zasądzono na naszą korzyść jednak informacje telefoniczne nakazywały “czekać” ze względu na zaskarżenie postanowienia referendarza sądowego.
  Otrzymaliśmy ostatnio postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia referendarza.

  W związku z tym, czy sąd nie powinien z urzędu wydać nam wyrok i jeśli tak to w którym momencie (po wydaniu wyroku, po oddaleniu apelacji ?)
  Czy można na wniosek uzyskać wyrok opatrzony klauzlą wykonalności skoro do tej pory go nie otrzymaliśmy ?

 170. Wiktor pisze:

  Witam,

  Pod koniec listopada pod tym artykułem pisałem, że czekam już 3 miesiące na nadanie klauzuli wykonalności do nakazu zapłaty i nic w tym kierunku się nie działo.

  Dla osób mających podobny problem:
  Nie zwlekajcie z napisaniem skargi informując, że nie otrzymaliście klauzuli wykonalności.
  Dopiero teraz, czyli po 6 miesiącach od złożenia wniosku o nadanie klauzuli otrzymałem z sądu pismo informujące, że postanowienie o nadaniu klauzuli zostało omyłkowo wysłane do pozwanego, zamiast do mnie.
  Do pisma załączone było postanowienie o nadaniu klauzuli.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Wiktor, dlatego radziłem wysłać monit. Jeżeli masz klauzulę to dopiero zaczynasz zabawę 🙂

 171. Marcin pisze:

  Czy sąd nada klauzulę wykonalności na wyrok, którego sentencja brzmi: “…. obniża cenę urządzenia X z kwoty 100 000 zł do kwoty 50 000 zł, tj. o kwotę 50 000 zł”?

 172. J. pisze:

  Witam,
  moje pytanie dotyczy następującej sytuacji. Sąd I instancji wydał wyrok zasądzający określone świadczenie pieniężne oraz orzekł o kosztach postępowania. Następnie pozwany wniósł apelację, która została oddalona. Jednocześnie w wyroku oddalającym sąd II instancji zmienił wyrok sądu I instancji w zakresie kosztów postępowania i dodatkowo orzekł o kosztach postępowania odwoławczego.
  W świetle powyższego, z wnioskiem o nadanie klauzuli powinno się wystąpić na oba wyroki? jak powinien brzmieć taki wniosek.

  pozdrawiam serdecznie
  J.

 173. edi pisze:

  Witam serdecznie, byłabym wdzięczna za poradę w następującej sprawie… w 2009 r moja mama pożyczyła pieniądze, została sporządzona umowa pożyczki i sporządzony akt notarialny z wpisem na hipotekę dłużnika z terminem spłaty do 2024 roku. Obecnie sytuacja uległa zmianie, komornik zlicytował mieszkanie i zabezpieczył pozostające pieniądze w depozycie sądowym na rzecz mojej mamy i zapytała czy ma klauzulę wykonalności. Proszę mi powiedzieć co teraz musi mama zrobić ?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   edi, to jest blog, zaś wpis dotyczy klauzuli wykonalności… nie udzielamy porad, tylko opisujemy konkretne instytucje prawa.

 174. Joanna pisze:

  Witam,
  potrzebuje informacji czy możliwe jest aby do jednej sprawy mogą być wydane dwie klauzule natychmiastowej wykonalności ( w sprawie dochodzenia wierzytelności)?

 175. Joanna pisze:

  Art 794 kpc ( Ponowne wydanietytułu wykonawczego zamiast utraconego jedynie na mocy postanowienia Sądu, wydanego PO PRZEPROWADZENIU ROZPRAWY). Na rozprawie nie byłam obecna, miałam zwolnienie od lekarza sądowego. Czy można uznac za ważne przeprowadzenie rozprawy?

 176. Daria pisze:

  Mam pytanie majac wyrok nakazowy w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej który już się dawno uprawomocnił . Jak teraz nadać mu klauzurę wykonywaloności. Bo oskarżony ani nie chce mi zwrócić kwoty nadanej przez sad.

 177. Sylwia pisze:

  Czy opłata kancelaryjna ( koszt nadania klauzuli wykonalności) obciąża dłuznika w postępowaniu egz automatycznie czy potrzebna jest wzmianka o zasadzeniu tych kosztów na rzecz wierzyciela ?
  Chodzi mianowice o tytuly wykonawcze w ktorych tresci w klauzuli jest jedynie info: “oplate kancelaryjna pobraną w kwocie”

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Musi być wzmianka o zasądzeniu tej opłaty. Sąd ją zasądza na wniosek, jeżeli go nie było to jest tylko wzmianka. Jeżeli był ale sąd przeczył, to należy wnieść o uzupełnienie.

   • Sylwia pisze:

    dziękuje za odp:)
    pytam od str komornika, nigdy nie wpisywalam niezasądzonych kosztów w sprawie do zadluzenia a slyszalam, ze jest to sprawa dyskucyjna bo sa to koszty z 770 kpc i jako takie naleza sie z automatu

 178. Łukasz pisze:

  Witam
  Złożyłem podanie o nadanie klauzuli wykonalności dot. wyroku na podstawie którego dłużnik ma mi zapłacić pewną kwotę pieniędzy. Dzień po złożeniu podania dłużnik wpłacił na moje konto bez uzgodnienia ze mną śmieszną kwotę – wydaje mi się tak na odczepnego – w wysokości 1/30 zasądzonej kwoty. Ja jednak nie zgadzam się na spłacanie zadośćuczynienia w taki sposób a już na pewno nie w takich śmiesznych ratach. Czy składając wniosek egzekucyjny mam poinformować komornika o tym że kwota zadośćuczynienia się zmniejszyła czy po prostu we wniosku egzekucyjnym wpisać pozostałą kwotę do ściągnięcia??? Mam nadzieję że fakt wpłaty tej części zadośćuczynienia przez dłużnika nie blokuje mi skorzystania z usług komornika?? (w wyroku nie ma informacji o sposobie spłaty zadośćuczynienia)

 179. Karol Sienkiewicz pisze:

  Łukasz, wpłaconą kwotę zalicz na odsetki i opisz dlaczego tak robisz.

 180. Halina pisze:

  Witam Państwa, W postanowieniu o podział majątku małżonków sąd zasądził na moją rzecz 10 tyśzł z terminem spłaty 4 mce od daty uprawomocnienia wyroku. Niestety termin minął b. mąż nie spłacił mnie. W wyroku nie ma nic o odsetkach . Co mogę teraz zrobić? Złożyć nowy wniosek do Sądu o ich przyznanie? W nadziei na wskazówki co do dalszych działań Pozdrawiam Halinka

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Halina, jak nie spłacił to klauzula i do komornika. Ale bez odsetek, bo nie ma ich w treści tytułu. Pewnie nie było takiego wniosku, a sąd sam z siebie tak nie może wpisać.

 181. Jacek pisze:

  A jak wygląda wniosek o nadanie klauzuli na rzecz osoby niewskazanej w tytule egzekucyjnym, jakie dokumenty muszą być załączone do wniosku?

 182. Paweł pisze:

  Witam,
  Jestem z Olecka (woj.wamia-mzury)
  Zostałem oszukany na portalu tablica.pl przez osobę z Poznania
  Dostałem z tamtejszego Sądu Rejonowego w Poznaniu wyrok nakazowy
  Czy wysyłam do Poznania
  -wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności
  czy
  -wniosek o wydanie odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności
  Czy jeszcze jakiś inny ?!
  Na wnosku nakleić znaczki skarbowe w wysokości 6zł

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Paweł, znam Mazury i byłem w Olecku. Poszperaj na blogu, powinieneś znaleźć odpowiedź.

 183. Karol pisze:

  Witam,
  w tak zwanym między czasie kiedy czekałem na decyzję Sądu Arbitrażowego (a trwało to 2 lata), firma z którą byłem w sporze została wchłonięta przez inną, która stała się jej następcą prawnym.
  Teraz do wniosku do Sądu Powszechnego o nadanie klauzuli wykonalności postanowieniu Sądu Arbitrażowego przy KIG muszę dołączyć dokumenty potwierdzające iż firma X stałą się jej następcą prawnym. Pytanie skąd mogę uzyskać takie dokumenty w oryginale, inaczej Sąd Powszechny odrzuci mój wniosek.

 184. Klaudia pisze:

  Witam, mam pytanie co do nadania klauzuli na zabezpieczenie, ale w przypadku nieuprawomocnionego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
  Chodzi bowiem o to, że pozwany ma założoną skrytkę na poczcie na odbieranie korespondencji wszelkiej( niestety obecnie PGP nie ma możliwości dostarczyc tej korespondencji sądowej na pocztę -nie maja kluczy do skrytek). Nakaz wydany dnia 8.05.2014r do mnie dotarł 13 maja. Podawałam rózne adresy jakie można bylo tylko zdobyć, gdzie pozwany ma zarejestrowana działalność jedną potem drugą, gdzie mieszkał itp. Nic bez odzewu-adnotacja PGP- Adresat nieznany, adres niewłaściwy. A skrytka jest pewnA, PONIEWAŻ JA SWOJĄ KORESPONDENCJĘ ZPOZWANYM PROWADZIŁAM TĄ DROGĄ(OCZYWIŚCIE JEDOSTRONNA). Teraz moje pytanie komornik poinformował mnie ze moge zlożyć do Sądu wniosek o wydanie klauzuli wykonalności w celu zabezpieczenia- Sędzia powiedział, że to nie jest takie proste bo trzeba podać ARGUMENTY..Czy niewystarczającym jest ta bezsilność sądu gdy niemoga prosteggo nakazu dostarczyc? poza tym pozwany sprzedal dom zwinął sprzet i nie ma po nim sladu Dziala nadal bierze udzial w przetargach, ale jest nieosiągalny!!! Jak mu dostarczyc nakaz? skoro nie ma innego adresu korespondencji? Czy komornik może dostarczyć z polecenia sądu nakaz ? Bardzo proszę o poradę.Bo czuję się bezradna.

 185. alicja pisze:

  Witam Pana
  Moja sprawa trwa kilka lat.Jedną klauzule wykonalności posiada komornik….aby zmienić wpis w KW to również ta instytucja prosi o taka klauzulę.Pisałam do Sadu, ale oni uważają że wydali jedna i wystarczy.Czy są wzory pism odnośnie drugiej klauzuli?bez niej sprawa nie ruszy bo Ksiegi Wieczyste nie zrobia zmiany.Jeżeli możena proszę o podpowiedż…Pozdrawoam serdecznie..Alicja

 186. Marek pisze:

  Witam serdecznie Pana Mecenasa
  Sytuacja prawna:
  Z postanowienia SO, które uprawomocniło się w dniu 29 kwietnia 2014r. – „… nakazać uczestniczce postępowania opuszczenie, opróżnienie i wydanie lokalu mieszkalnego w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia.”
  Moje pytania:
  1. Jakie czynności powinienem podjąć w przypadku nie podporządkowania się uczestniczki postępowania do postanowienia Sądu (bardzo prawdopodobne)
  2. czy muszę posiadać postanowienie Sądu z klauzulą wykonalności
  3. Jeżeli tak, to czy o nadanie powyższej mogę wystąpić przed terminem wyznaczonym w postanowieniu (jak powinien wyglądać wniosek)
  4. Czy w sprawie egzekucji o wydanie lokalu mieszkalnego należy zwrócić się do komornika i czy może on odmówić takiej egzekucji oraz jak wygląda sprawa opłacenia kosztów czynności komorniczych
  Z góry dziękuję za odpowiedź na powyższe pytania

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Marek, a co to ma wspólnego z tematem wpisu? Klauzula musi być, natomiast co do reszty to niesety nie udzielam tutaj porad.

 187. Marek pisze:

  przepraszam za poprzedni wpis (za dużo na głowie). Czy mógłbym liczyć na odpowiedź na pkt 3? Moim zdaniem mieści się w temacie.
  Z góry serdecznie dziękuję

 188. Paweł pisze:

  Witajcie. Pytanie moje jest, zapewne uznacie, że dziwne, czy zawsze jako profesjonalni pełnomocnicy wnosicie o zasądzenie kosztów w postępowaniu klauzulowym?przyznam, że ja osobiście nie i jak pytałem moich kolegów radców to byli wielce zdziwieni… 🙂 pozdrawiam. Paweł

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Paweł, to rzeczywiście dziwne pytanie, ale zrozumiałe, o ile zadaje je nie-profesjonalista. Wniosek o koszty to nasz etyczny obowiązek.

 189. Tomek pisze:

  Zostałem oszukany, chciałem kupić telefon. Pieniądze wpłacone, sprawca znaleziony, wyrok prawomocny. Sąd zasądził że oskarżony ma oddać pieniądze które mu przelałem. Już 2 miesiące od uprawomocnienia się wyroku i cisza więc napisałem list do oskarżonego z numerem konta. Oraz napisałem że do końca miesiąca czekam na pieniądze. Chciałbym wszcząć postępowanie komornicze i właśnie dowiedziałem się o tej klauzurze. Gdy będę składać do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności to co muszę do niego dołączyć? Posiadam wyrok i w sumie nic więcej z sądu.

  • Kuba pisze:

   Najpierw zadzwoń do Sądu i dowiedz się czy wyrok jest już prawomocny. Jeżeli tak to napisz wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i zaznacz w nim, iż w załączeniu przesyłasz odpis wyroku, celem nadania klauzuli wykonalności i w związku z tym nie uiszczasz opłaty kancelaryjnej.

   Na końcu warto dopisać jeszcze iż wnosisz o doręczenie wyroku wraz z nadaną klauzulą wykonalności.

 190. Jola pisze:

  Witam.
  Czy mogę liczyc na pomoc.
  Otóż wystepuję z wnioskiem do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności dla tytułów wykonawczych wystawionych na dłuznika w celu dokonania wpisu do hipoteki .Nieruchomośc stanowi współwłasność małżeńska . Ponieważ dłuznikiem jest małżonek to musimy uzyskać klauzulę dla małzonki aby dokonac wpisu do wspólnej nieruchomości. Pytanie dotyczy czy we wniosku o nadanie klauzuli czy we wniosku o wpis hipoteki musi zawierać owszem nalezność główną a odsetki za zwłokę też muszą byc zawarte we wniosku jeżeli tak to na jaki dzień powinny naliczone one powinny być. A co w sytucji gdy kwota należności głównej
  sie zmieni cz y w takiej sytuacji powinnam naliczyć na nowo odsetki od tej kwoty która sie zmieniła. Pozdrawiam i dziekuje za pomoc. Bardzo proszę o emaila

  • Kuba pisze:

   Ja we wniosku zawsze wskazuję:
   – należność główna
   – odsetki na dzień złożenia wniosku o wpis
   – inne należności uboczne na dzień złożenia wniosku o wpis
   (co na dzień złożenia wniosku daje wartość X)
   (…)

   Z art. 110(1) ustawy o księgach wieczystych i hipotece zd. 1 wynika iż:
   “Wierzyciel może żądać wpisu hipoteki przymusowej na sumę nie wyższą niż wyni-kająca z treści dokumentu stanowiącego podstawę jej wpisu do księgi wieczystej.”

   Jednak jako że w nakazie zapłaty zazwyczaj mamy zasądzone odsetki, które z każdym dniem narastają będzie nas interesowało zd. 2 powyższego przepisu ustawy:
   “Jeżeli z dokumentu tego nie wynika wysokość sumy hipoteki, suma hipoteki nie mo-że przewyższać więcej niż o połowę zabezpieczonej wierzytelności wraz z roszcze-niami o świadczenia uboczne określonymi w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki na dzień złożenia wniosku o wpis hipoteki.”

   Co oznacza po prostu iż sumujemy: należność główną, odsetki do dnia złożenia wniosku, inne należności uboczne na dzień złożenia wniosku i uzyskaną sumę mnożymy przez 1,5, więc

   (…)
   Suma hipoteki jakiej wpisu możemy żądać wynosi X * 1,5 🙂

 191. Agnieszka pisze:

  Witam,
  proszę o pomoc. Sprawa jak dla mnie jest dość skomplikowana.
  W 1996 roku Sąd wydał postanowienie w sprawie działu spadku. Wynika z niego, że rodzeństwo ma mnie spłacić. Część to zrobiła. Jednak w jednym punkcie postanowienia siostra z bratem mają spłacić mnie solidarnie. Brat spłacił część siostra do tej pory nie. Poprosiłam o spłatę ale siostra nie chce tego zrobić.
  Czy po tylu latach mam jeszcze szansę na spłatę czy jest już za późno ? A jeśli tak to co należy zrobić ?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Agnieszka, szansa jeszcze jest, ale mogło nastąpić przedawnienie. Żeby to ustalić musiałbym zapoznać się ze sprawą dokładniej. Napisz proszę do kancelarii i zobaczymy, co można z tym zrobić.

 192. Kuba pisze:

  Polecam zaktualizować fragment opracowanego przez Was poradnika “Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – WZÓR. Na stronie 4 “poradnika” wskazano iż Sąd wydaje odrębne postanowienie przy nadaniu klauzuli wykonalności.

  Obecnie po zmianach w przepisach odnośnie klauzuli wykonalności postanowienie wydaje się tylko w niektórych przypadkach 🙂

  Blog jest świetnie prowadzony – wszystko czytelnie, jasno i na temat, w razie potrzeby jasne wyjaśnienie, bez zbędnego bredzenia.

  pozdrawiam

 193. Szymon pisze:

  A dlaczego wyrokiem zaocznym sąd zasądza zwrot tylko części opłaty sądowej? Mimo, iż pozew został uwzględniony w całości. Pozwany nie wniósł sprzeciwu.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Szymon, a skąd mam wiedzieć? Trzeba to było zaskarżyć zażaleniem na koszty. Każdy może się pomylić.

 194. Gabriel pisze:

  Witam Panie Karolu!
  Otrzymałem z Sądu (wydział karny) kserokopię wyroku (nieprawomocnego) potwierdzoną z oryginałem (jestem poszkodowanym w sprawie). Mam pytanie: czy to co otrzymałem jest odpisem wyroku, który mam załączyć do wniosku o wydanie klauzuli wykonalności, czy też muszę napisać wniosek o wydanie odpisu wyroku?
  I drugie pytanie-czy sąd powiadomi mnie o tym, iż wyrok się uprawomocnił, czy też sam muszę kierować do sądu pytanie?

 195. tomasz pisze:

  Informacje częściwo nieaktualne inna tresc 782.

 196. Leszek pisze:

  Witam. Szukam pomocy aby napisać wniosek o rezygnacje w byciu członkiem sp.z o.o. Posiadam pewne udziały i chciałbym się powołać na art. prawny.

 197. Małgosia pisze:

  Witam serdecznie,
  mam taką zagwozdkę, otóż wygrałam sprawę przeciwko pracodawcy o zaległe wynagrodzenie i otrzymałam klauzulę wykonalności w zakresie pkt 4 (pkt 4 brzmi: “wyrokowi w punkcie pierwszym nadaje rygor natychmiastowej wykonalności”). Złożyłam wniosek z tym wyrokiem u komornika i w odpowiedzi otrzymałam pismo wzywające do uzupełnienia wniosku o tytuł wykonawczy z klauzulą co do pkt 1 (w pkt 1 wymienione są kwoty wraz z odsetkami zasądzone na moją rzecz). Moje pytania: czy powinnam złożyć jakiś (jaki?) kolejny wniosek o nałożenie klauzuli? Czy treść punktu 4 sama w sobie nie mówi o nakazie wykonania wyroku? Dlaczego w takim razie dostałam wyrok z klauzulą natychmiastowego wykonania tylko punktu 4, a nie również pozostałych? przecież nie wnioskowałam wybiórczo. Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

 198. Marek pisze:

  Po powstaniu tytułu egzekucyjnego powiedzmy na 1000 zł dłużnik dobrowolnie – powiedzmy w połowie – go uregulował. Nie płaci reszty, musimy udać się do pana komornika. W tym celu musimy mieć tytuł wykonawczy.
  Składamy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.
  Co do całości, czy jedynie co do części niezapłaconej? To tak a propos art. 840 paragraf 1 punkt 2 kpc.
  No bo załóżmy, że dostajemy klauzulę na całość, idziemy jedynie o część niezapłaconą do komornika, a mimo to dłużnik – po przejrzeniu akt komorniczych – składa powództwo przeciw egzekucyjne w zakresie połowy (zapłaconej dobrowolnie) – twierdząc, że …
  po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło … a jest nim zapłata dobrowolna w połowie … w tej części składa więc powództwo przec.egz. chyba trochę wydumane, ale …

 199. Marek pisze:

  ok, tak to się robi w praktyce … :), tyle tylko że “dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli (…) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło.” 840 kpc. Czyli co jeśli ja wystąpię o klauzulę na całość, do komornika pójdę o część niezapłaconą (to jasne), a dłużnik przeglądając akta komornicze i ustalając, że tytuł jest na całość (choć wniosek o część) … wystąpi z powództwem przeciw egzekucyjnym ? 840 par. 1 pkt. 2. I co? Sąd je oddali? A jak to uzasadni? jak napisałem … wydumane, ale chodziło mi o problem… teoretyczny 🙂

 200. Jacek pisze:

  Mam takie techniczne pytanie, czy można wnosić o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty tylko w zakresie samych zasądzonych kosztów postępowania? (należność główna i odsetki zostały spłacone)

 201. Anna pisze:

  Czy jest możliwe wysłanie przez Sąd nakazu zapłaty od razu z klauzulą wykonalności po uprawomocnieniu się nakazu omijając w ten sposób otrzymanie nakazu z Sądu bez klauzuli i wysłanie wniosku o jej nadanie? Opłata za wydanie klauzuli została uiszczona razem w wniesieniem pozwu do Sądu.

 202. Ania pisze:

  Dostarczyłam do komornika wraz z wnioskiem o egzekucję alimentów wyrok z klauzulą wykonalności, z nr Pesel Dłużnika. Po ponad miesiącu komornik wezwał mnie do uzupełnienia dokumentów stwierdzając, że wyrok zawiera klauzulę wykonalności, ale brak w niej nr Pesel alimentowanej. Czy faktycznie brak nr Pesel Dziecka w klauzuli wykonalności uniemożliwia egzekucję? Byłabym również wdzięczna za informację czy komornika obowiązują jakiekolwiek terminy?

 203. Natalia pisze:

  Szanowny Panie,

  jakiś czas temu złożyłam wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi w postępowaniu karnym. Do wniosku dołączyłam wyrok (aby uniknąć opłaty) oraz wskazałam, że wnoszę o doręczenie. Sąd jednak do dnia dzisiejszego tego nie zrobił, bo uznał, że muszę napisać wniosek o zwolnienie z kosztów, ponieważ dołączyłam prawomocny wyrok i nie ma potrzeby naliczenia kosztów. Nie napisałam tego w pierwszym wniosku, gdyż uznałam to za zbędne. Chciałam się zapytać, jak ma wyglądać taki wniosek? Czy jest jakaś podstawa prawna?

  Z pozdrowieniami,
  Natalia J.

 204. Karna pisze:

  Prośba!!!
  Ile razy można składać wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu?
  Sąd zwrócił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności do uzupełnienia w ciągu 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku? Siostra nie uzupełniła tego wniosku. To zdarzyło się rok temu. Czy można jeszcze raz złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności?

 205. magda pisze:

  Witam, ja zlozylam wniosek o nadanie klauzuli w sadzie we wloclawku z wyroku szkockiego. Tez czekam juz 3 mce. Dzwonilam, ale powiedziano, ze brakuje uzasadnienia. Hmm. Jak najlepiej to zrobic zeby tym razem bylo wszystko co trzeba.
  Dodatkowo otrzymalam informacje od radcy prawnego o tresci:

  Zasadniczo istnieją dwie drogi egzekucji zagranicznego nakazu zapłaty:
  a) poprzez uzyskanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w Szkocji oraz najprawdopodobniej klauzuli wykonalności tego orzeczenia (wymóg ten obecnie został zniesiony, ale wiąże się to z nowym Rozporządzeniem 1215/2012, które nie znajduje zastosowania do Pani sprawy);
  b) poprzez wystąpienie z wnioskiem do Sądu Okręgowego we Włocławku o stwierdzenie wykonalności tego nakazu zapłaty wraz z wnioskiem o nadanie mu klauzuli wykonalności.
  Proponujemy skorzystanie z wariantu b).
  Co to oznacza?

 206. Zosia pisze:

  Witam,
  Czy sąd II instancji -Okręgowy może nadać rygor natychmiastowej wykonalności na rzecz pracodawcy, który przegrał sprawę w obu instancjach ( pierwsza z mojej inicjatywy, druga z inicjatywy pracodawcy) i zgodnie z wyrokiem powinien przywrócić mnie do pracy.
  Pomimo zgłoszenia gotowości do pracy – nie potwierdza jej, nie kieruje na badania i “udaje”, że tematu nie ma. Jestem bez pracy 2 lata – tyle trwały rozprawy.
  Druga sprawa czy mogę liczyć na podpowiedź które zdarzenie jest dla pracodawcy w świetle prawa wiążące: zgłoszenie na piśmie gotowości do pracy (potwierdzone prawomocnym wyrokiem II instancji) czy faktyczne stawienie się w pracy lub ewentualnie zgłoszenie gotowości i przesłanie zwolnienia lekarskiego – akurat tak się zdarzyło, że po 2 latach jestem po operacji będącej wynikiem wypadku drogowego. Z góry dziękuje za odp. Zosia

 207. Karolina pisze:

  Posiadam wyrok zaoczny w postępowaniu cywilnym. Mam już również przygotowany wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Mam pytanie – czy do wniosku dołączam wyrok, który otrzymałam czy proszę o wydanie odpisu wyroku??

 208. Aga pisze:

  Dzień dobry mam taka mała albo dużą sprawe. W roku 2012 miałam sprawę o alimenty na syna przyznano mi 300zl. Dostalam nie wiem jak to się nazywa konkretnie ale pisze wyrok z klauzula wykonalności do komornika ale po paru przeprowadzkach gdzieś mi się zawieruszyl wiem moja wina ale czy mogę prosić sąd o wydanie ponownego tego pisma. Bo na dzień dzisiejszy minol miesiąc a ojciec dziecka nie zapłacił alimentów

 209. wojtek pisze:

  Dzien dobry, proszę o informację, czy wierzyciel uzyskując klauzule wykonalności na spółkę i wszystkich wspołników spółki jawnej jako jedna klauzula ma prawo do egzekucji na jednej sygnaturze akt komornika bo tak komornik prowadzi egzekucję i np. ustala opłatę za oszacowanie majątku jednego ze wspólników solidarnie na wszystkich tworząc jednocześnie nowy byt prawny który stworzony z niezależnych od siebie osób fizycznych połączonych tylko jednym tytułem egzekucyjnym nie ma zdolności sadowej co z kolei powoduje. że egzekucja winna być umorzona jeśli nie będzie przedstawiciela ustawowego Art. 818. § 1. Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu jeżeli się okaże, że wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności procesowej ani przedstawiciela ustawowego. Na wniosek wierzyciela, a w wypadku gdy egzekucja została wszczęta
  z urzędu bez takiego wniosku, sąd ustanowi dla dłużnika niemającego zdolności procesowej kuratora na czas do ustanowienia przedstawiciela ustawowego. . Czy w kontekście art. . kpc art. 778.1 kpc klauzula wykonalności winna być na każdego współnika spółki jawnej oddzielnie ? z góry dziękuję za wyjaśnienie (art. 778.1 ’’ Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna)

 210. Marek pisze:

  A jakie zasady dotyczą wniosku o nadanie klauzuli wykonalności w przypadku notarialnej umowy pożyczki (opatrzonej klauzulą 777)? Mam taki właśnie przypadek. Pożyczkobiorca niestety nie kwapi się z oddaniem pieniędzy i chyba muszę w sposób bardziej zdecydowany poprosić o ich zwrot. Czy sąd potrzebuje ksero umowy, czy oryginał?

 211. Justynjan pisze:

  …heh…wszystko się zgadza… tylko trzeba dopisać bo nie każdy jest prawnikiem i że do wniosku należy dołączyć oryginał prawomocnego postanowienia lub wyroku sądu nie kserokopię!!!
  …nadmienię jeszcze, że za każdą stronę wydrukowania ponownie, prawomocnego postanowienia lub wyroku sąd nalicza 6 zł od strony plus kolejna opłata kancelaryjna za nadanie klauzuli (niech nikt nie spodziewa się cudów to tylko pieczątka) w wysokości 6 zł.
  …pisząc prostym językiem:
  1. wniosek plus oryginał prawomocnego postanowienia lub wyroku sądu =koszt 6 zł,
  2. wniosek bez prawomocnego postanowienia lub wyroku sądu ( z reguły to dwie strony) 18 zł, i 6 zł za każdą koleją stronę…
  cennik z Poznania

 212. piotr pisze:

  Witam, mam takie pytanie. Byłem pozwany do sądu, sprawę wygrałem. Sąd w I punkcie oddalił powództwo, a w pkt. II zasądził dla mnie zwrot kosztów związanych z uiszczoną przeze mnie zaliczką na biegłego. Chcę teraz odzyskać pieniądze i stąd moje pytanie, czy powinien wystąpić o nadanie klauzuli na cały wyrok czy tylko na pkt.II, bo interesuje mnie w końcu odzyskanie pieniędzy

 213. małgorzata pisze:

  Witam,
  Mam pytanie, wygrałam sprawę o podział majątku wspólnego.Postanowienie składa się z wielu punktów gdzie raz były mąż ma oddać mi pieniądze ,a raz ja jemu, sumarycznie natomiast po kompensacie zobowiązań to mąż ma oddać mi. Moje pytanie brzmi czy składając do sądu wniosek o nadanie klauzul wykonalności mam w piśmie prosić sąd o skompensowanie należności, jeśli nie to w jaki sposób wyegzekwować różnicę która wychodzi po kompensacji. Dziękuję za odpowiedź.

  • Michał pisze:

   Małgorzata, należy wnieść o nadanie klauzuli wykonalności tylko na punkty, na podstawie których coś należy się Tobie. Ewentualne potrącenie to kwestia oświadczenia woli stron, nie sądu.

 214. Tosia pisze:

  Witam,

  a jak powinien wyglądać wniosek jeśli chce się uzyskać klazulę wykonalności dla decyzji Prezesa ULC?
  Decyzja jest już prawomocna i ostateczna (wnioskowałam o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji)Czy coś takiego będzie wystarczające?
  Niniejszym, wnoszę o:
  1. opatrzenie klauzulą wykonalności na rzecz wierzyciela załączonej do wniosku prawomocnej decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydanej dnia ………. r., sygn. akt ……….
  2. doręczenie wierzycielowi tytułu wykonawczego
  3. zasądzenie od dłużnika na rzecz wierzyciela kosztów postępowania klauzulowego według norm przepisanych.

 215. Jan pisze:

  Dzień dobry,
  Proszę o pomoc co zrobić w przypadku gdy składałem o klauzulę wykonalności wg. wzoru wskazanego wyżej czyli na całość, a otrzymałem tylko co do pkt 1? Podpisał referendarz.
  Z góry dziękuję.

 216. Marta pisze:

  witam,ja troche z innej strony,chcialabym napisac do sadu u uchylenie klauzuli wykonalnosci,sprawa dotyczy zadluzenia za mieszkanie. jest wydany nakaz zaplaty w postapowaniu upominawczym przez SR. chce sie od tego uchylic,gdyz nie bylo mnie pod tym adresem przebywalam za granica mam na to dokumenty co moge z tym zrobic od czego zaczac?

 217. Agnieszka pisze:

  Witam. Moj problem to uzyskanie klauzuli wykonalnosci Szwecji. Wyrok o alimenty z porozumieniem stron w Szwecji zapadl w 2004r. W zwiazku z tym ze dluznik nie placil, zglosilam sie do komornika w Szwecji. Zaznaczam ze komornik w Szwecji od czasu do czasu uzyskiwal jakies Sumy, ostatnie razem w 2014r. Okolo 20% calendar zaleglej Sumy jest splacone. Dluznik na dzien dzisiejszy nie mieszka w Polsce i ma firme w Polsce, jest Polakiem. Jak zdobyc klauzule wykonalnosci szwedzkiego wyroku, taka klauzule potrzebuje by zaczal egzekwowac splacenie dlugu w Polsce(?)
  Prosze o jakies rady., Cokolwiek bym nie zrobila,to sa jakies utrudnienia i nikt nie podaje konkretnej odpowiedzi co wlasciwie zrobic. Jest na prawde duzy dlug, okolo 50 tys zlotych i nie widze mozliwosci uzyskania go, ze wzgledu na kluczki prawne i oczywiscie moja nieznajomosc prawa.

  • Agnieszka pisze:

   Wkradl mi sie blad. Okolo 20% Sumy dlugu jest splacone. Dodam ze dluznik jest Polakiem, ma adres w Szwecji i w Polsce i posiada firme w Szwecji.

 218. Magda pisze:

  Mam pytanie, SR wydał postanowienie, które zostało następnie zmienione na skutek mojego zażalenia przez Sąd Okręgowy kolejnym postanowieniem. Gdzie wnoszę o klauzulę ? Do SR na nadanie klauzuli postanowieniu SO? Akta są w sądzie rejonowym.

 219. Katarzyna pisze:

  Bardzo zainteresował mnie zacytowany przez Pana art. 782 § 1 kpc, z którego wynika, że Sąd nadaje tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności na wniosek wierzyciela. Domyślam się, że również na wniosek pełnomocnika procesowego, ale złożony w imieniu i na rzecz wierzyciela.
  Bardzo proszę o informację w mojej sprawie czy mogłabym złożyć jakieś zażalenie dotyczące nadania klauzuli wykonalności czy podjąć inne kroki prawne powołując się np. na ten art. 782 kpc czy może na inny przepis prawa.
  Otóż będąc powódką przegrałam postępowanie cywilne przeciwko Bankowi i jako strona
  przegrywająca postępowanie zostałam w treści wyroków obciążona kosztami zastępstwa
  procesowego za obie instancje. Z treści wyroków wynika, cyt: „Powódka obowiązana jest zwrócić pozwanemu całość poniesionych kosztów procesu – art. 98 § 1 kpc. Na koszty procesu pozwanego złożyło się 2.400 złotych wynagrodzenia pełnomocnika wg stawek minimalnych – art. 98 § 3 w związku z art. 99 kpc oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra sprawiediwosci z dn 28 września 2002r”.
  Z tego wyroku zrozumiałam, że mam zapłacić koszty zastępstwa procesowego pozwanemu przeze mnie Bankowi, gdyż to on jako pozwany wygrał postępowanie z mojego powództwa.
  Podobnie dla mnie brzmiał wyrok Sądu 2-giej instancji, czyli w postępowaniu apelacyjnym, cyt: „Sąd zasądza od Powódki na rzecz mBanku kwotę 1.800 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym”.
  Jednak gdy zadzwoniłam do Sądu okręgowego przypadkiem dowiedziałam się, że wystąpiła z wnioskiem o klauzulę wykonalności na swoją rzecz pani radca prawny będąca pełnomocnikiem procesowym pozwanego i otrzymała ona tę klauzulę na zwoją rzecz, a nie na rzecz pozwanego przeze mnie Banku, który wygrał ze mną pozstępowanie cywilne. Dodam, że ta pani radca prawny jest pracownikiem zatrudnionym w dziale prawnym pozwanego przeze mnie Banku, więc moje poważne wątpliwości budzi to, że Sąd nadał klauzulę wykonalności na rzecz pełnomocnika procesowego, a nie na rzecz pozwanego, który ze mną wygra. Nie udało mi się z nią dogadać polubownie, gdyż ona nie zgodziła się na zapłatę w ratach przeze mnie, mimo, że ona dostanie przez komornika takie same kwoty, jakie ja jej proponowałam na drodze polubownej v ratach i co ciekawe – ona już leci do komornika przeciwko mnie na ważną rzecz, a nie na rzecz pozwanego, który ze mną wygrał – nie udostępniła mi też nawet swojego numeru rachunku bankowego, ani też nie przysłała mi wezwania do zapłaty – czy takie jej działania, gdy klauzula wykonalności była nadana na wyroku, są dopuszczane? Co mogę robić? Jak się bronić i czy v ogóle mogę się jakoś bronić? Czy mogę złożyć zażalenie na nadanie klauzuli wykonalności radcy prawnemu, zamiast pozwanemu Bankowi i czy mogę zawnioskować jakimś cudem o zawieszenie postępowaniu egzekucyjnego? Dodam, że złożę niedługo wniosek o złożenie w mojej sprawie skargi przez Prokuratora Generalnego o stwierdzenie sprzeczności z prawem tego prawomocnego orzeczenia Sądu i dlatego zastanawiam się czy po złożeniu przeze mnie tego wniosku do Prokuratora Generalnego czy mogłabym też złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego? Albo czy mogłabym powołać się jakoz na wspomniany przez Pana art. 782 kpc? Ogromnie proszę o informację na ten temat, bo mając komornika pozostanę z żebraczym dochodem, na jedzenie zostanie mi sto dwadzieścia złotych miesięcznie.

 220. Anna pisze:

  Witam! Jak napisać wniosek o nadanie klauzuli wykonalności dla kosztów procesu(rozwód z winy pozwanego),alimenty wcześniej zasądzone (przed rozwodem)bez zmian.
  Czy komornik zabiera orginał wyroku z klauzulą wykonalności jak tak to czy odrazu można wnioskować o dwa odpisy?Pozdrawiam.

 221. Łukasz pisze:

  Witam, Proszę o odpowiedź : Czy wyrok sądu zobowiązujący oskarżonego do zwrotu należności ulega przedawnieiu? Wyrok zapadł w 2005 r. , niestety od tamtej pory nie wystąpiłem o nadnie klauzuli wykonalności.Czy teraz po 12 latach wnioskowanie o klauzulę ma sens?

 222. Sebastian pisze:

  Dzien Dobry . Mam taka sprawe posiadam wierzytelnosc z aktu notarialnego sprzedaz nie ruchomosci dodatkowo w akcie zawarty jest art 777 nieruchomosc zostala sprzedana spolce ale spolka nie zaplacila mi za ta nieruchomosc wiem ze sprzedala ja dalej .jestem na etapie uzuskania klauzuli wykonalnosci ale co w wypadku jesli spolka nie posiada srodkow czy mozna odzyskac jakos te nieruchomosci . Nie wiem co robic . Prosze o jakas porade
  Z Gory dziekuje

 223. Monika pisze:

  Dzień dobry.
  Widzę ,że ludzie listy piszą i pozostają bez odpowiedzi.
  Zatem pytanie: czy mam pytać czy limit się wyczerpał???
  Albo czy w ogóle można pytać( oczywiście żart)???

 224. […] wykonalności to jeden z najchętniej czytanych tematów na tym blogu. Przykładem może być ten wpis, chociaż jest już mocno […]

 225. Włodek pisze:

  Mam taki problem. Wierzyciel wystąpił o nadanie klauzuli wykonalności dla wyroku już spłaconego. Należność zapłaciłem w dniu 01 i 03 w styczniu 2019 r. A wierzyciel wystąpił o nadanie klauzuli w dniu 19 lutego 2019 r którą otrzymał 28 lutego 2019 r. Unieważnia nadanej klauzuli nie powiodło sie ponieważ jak twierdzi sąd spóźniłem się o jeden dzień.
  W związku z tym mam pytanie w jaki sposób należy przymusić sąd aby unieważnił nadaną klauzule z urzędu ponieważ wierzyciel uzyskał ją na podstawie przekazanych fałszywych danych.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *