Życie po śmierci

 Zapewne zetknąłeś się już z upadłością swojego dłużnika.

Współczuję, dla wierzyciela to duży kłopot, bowiem odzyskanie wierzytelności jest wątpliwe, a postępowania trwają latami (chociaż zdarzają się wyjątki).

Postępowanie upadłościowe jednak kiedyś się kończy, a Ty zastawiasz się, co dalej? Dalej też jest życie i możesz dochodzić od dłużnika spłaty swoich pieniędzy.

W wszystko dzięki wyciągowi z zatwierdzonej listy wierzytelności. Wyciąg taki bowiem w razie ukończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności możesz prowadzić na jego podstawie egzekucję swoich wierzytelności.

Po co? Czasami okazuje się po latach, że dłużnik „odbił się od dnia” albo nie był aż tak niewypłacalny, jak się wydawało w trakcie upadłości.

Pamiętaj jednak, że wyciąg z listy wierzytelności będzie tytułem egzekucyjnym tylko dla tych wierzycieli, w stosunku do których upadły był dłużnikiem osobistym. Zatem wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo (np. hipoteką czy zastawem) nie skorzystają z tego dobrodziejstwa. Czasami Sąd upadłościowy umarza długi osoby fizycznej nie zaspokojone w toku upadłości. Również wtedy wyciąg z listy wierzytelności nie będzie tytułem egzekucyjnym.

Z wnioskiem o wydanie wyciągu z listy wierzytelności musisz wystąpić do sądu upadłościowego. Na otrzymanym wyciągu Sąd oznaczy sumę, jaką już otrzymałeś w toku upadłości (jeżeli w ogóle coś otrzymałeś). Żeby nadać temu wyciągowi klauzulę wykonalności, musisz wystąpić również do Sądu upadłościowego.

Pamiętaj, że wyrok czy nakaz (lub każdy inny tytuł egzekucyjny) który miałeś przed upadłością traci swoją moc. Nie możesz więc na jego podstawie prowadzić egzekucji, a dłużnik może to skutecznie kwestionować. Wyjątek dotyczy w zasadzie tylko odsetek za okres po ogłoszeniu upadłości, które nie są objęte listą wierzytelności.

Te zasady nie dotyczą sytuacji, gdy dłużnik nadal „żyje”, to znaczy, gdy pozytywnie ukończone zostało postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Wówczas wszelkie wierzytelności są modyfikowane nieodwołalnie.

Nie odpuszczaj więc dłużnikowi, który ogłosił swoją upadłość. Skuteczna egzekucja możliwa jest także po latach.

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły

 1. Lech pisze:

  Jak rozumiem, dotyczy do dłużników-osób fizycznych?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   A dlaczego prawnych i ułomnych nie? Przecież nie zawsze musi dojść do ustania bytu prawnego czyli wykreślenia z KRS. Oczywiście wobec tych osób bedą jeszcze dodatkowe warunki, ale zasada jest wspólna.

 2. Lech pisze:

  Z obserwacji widzę, że najczęstszym sposobem bankructwa osoby prawnej jest porzucenie. Czyli firma cały czas sobie istnieje (w KRS), ale nie ma po niej śladu w realu. Jako że nie ma majątku i nigdy nie będzie miała, windykacja ogranicza się co najwyżej do późniejszego ścigania prezesów (jeśli mówimy np. o sp. z o.o.).

  Czasem jednak faktycznie toczone są postępowania upadłościowe, i nieraz zdarzy się cud, że po spieniężeniu majątku dostanie się coś wierzycielowi nie będącemu pracownikiem dłużnika lub nie będącemu urzędem skarbowym/ZUS. Są to jednak zazwyczaj małe części wierzytelności. Wówczas już chyba nie ma możliwości aby w przyszłości odzyskać coś więcej?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Jeżeli jest „porzucenie” to jest bardzo trudno. Zostaje zakaz działalności dla prezesa lub prokuratura bądź podobne „sztuczki”. A potem kurator (sam jestem kuratorem kilku spółek, wyznaczonym przez KRS) i likwidacja.

   A jeżeli chodzi o dalsze możliwości po zakończeniu upadłości to obowiązują zasady ogólne – jeżeli spółka nie bedzie wykreślona z KRS, to przedawnienie 10 lat…

 3. Jarosław pisze:

  Witam,

  mam następujące zapytanie. W przypadku, gdy sąd postanowieniem zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego z układowego na likwidacyjne i jednocześnie umorzył postępowanie upadłościowe, to mogę wystąpić z wnioskiem do sądu upadłościowego o wydanie wyciągu z listy wierzytelności zatwierdzonej przez sędziego komisarza i jednocześnie nadanie jej klauzuli wykonalności? opłata wynosi w takim przypadku 6 zł ? pozdrawiam

 4. Bohdan pisze:

  Dobry wieczór, mam następujące pytanie. Czy w sytuacji wykreślenia spółki będącej dłużnikiem istnieje możliwość uzyskania klauzuli wykonalności na wyciągu z zatwierdzonej listy wierzytelności (w celu przedłożenia tytułu wykonawczego do pozwu przeciwko członkowi zarządu) i jaka jest opłata za klauzulę?

  • Wojciech pisze:

   Bohdan, w tym przypadku nie należy występować o klauzulę wykonalności, ponieważ spółka, która została wykreślona z KRS, utraciła byt prawny. Niemożliwe jest zatem uzyskanie klauzuli wykonalności przeciwko tej spółce. Do pozwu przeciwko członkowi zarządu można natomiast przedstawić sam wyciąg z listy wierzytelności, bez klauzuli, co będzie dowodem na istnienie wierzytelności.

 5. Angelika pisze:

  czy powyższe dotyczy również postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika? – Uchwała z dnia 5 marca 2009 r., III CZP 3/09 – wydaje się, że w likwidacji TW zachowuje moc?

 6. @Angelika, faktycznie, nieco inaczej kształtują się zasady utraty mocy przez tytuł wykonawczy w upadłości likwidacyjnej, ale zwróć uwagę na końcówkę tej uchwały: \”Dla pozbawienia wykonalności takiego tytułu wykonawczego może mieć natomiast znaczenie wynik postępowania upadłościowego. W przypadku gdy taka wierzytelność została w całości lub w części zaspokojona, kwestionowany tytuł wykonawczy może być w tym zakresie pozbawiony wykonalności z uwagi na wygaśnięcie zobowiązania\”.
  Nie traci mocy tytuł wykonawczy z mocy prawa, jest kolejnym tytułem wykonawczym, ale nie pozbawia to dłużnika prawa do obrony przed ewentualną niesumiennością wierzyciela.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *