Monthly Archives

Maj 2011

W Dzienniku Ustaw nr 99 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie warunków organizacji oraz struktury sądowej służby doręczeniowej. Rozporządzenie przewiduje, że doręczaniem pism sądowych zajmować będą się doręczyciele. Mogą to być pracownicy zatrudnieni w tym celu lub „po godzinach pracy” inni pracownicy sądowi (na podstawie umowy cywilnoprawnej). Najważniejsze jest to, że Pisma sądowe mogą być doręczane przez doręczycieli w systemie dwuzmianowym. Doręczyciele będą jeździć transportem publicznym (w uzasadnionych wypadkach samochodem sądu lub własnym) i będę przychodzić nawet podczas „M jak miłość” czy innych super

W komentarzu pod tekstem Nosił wilka razy kilka… znalazło się pewne zdanie. Z tym zakazem prowadzenia działalności, to chyba mało kto z tego korzysta. To prawda, bardzo mało wniosków jest składanych do właściwych wydziałów Sądów rejonowych (upadłościowych lub gospodarczych). Ile? Sprawdziłem w “rodzimym” Sądzie. Od 1 stycznia 2011 r. w pod sygnaturą Gzd Toruniu zarejestrowano 5 (słownie: pięć) wniosków. Ile w tym czasie stwierdzono bezskuteczności egzekucji przeciwko przedsiębiorcom? Setki. Wierzycielu, dlaczego nie korzystasz z prostego i taniego narzędzia, jakie daje Ci prawo upadłościowe i naprawcze? Nie wiesz jak? To dość

 Zapewne zetknąłeś się już z upadłością swojego dłużnika. Współczuję, dla wierzyciela to duży kłopot, bowiem odzyskanie wierzytelności jest wątpliwe, a postępowania trwają latami (chociaż zdarzają się wyjątki). Postępowanie upadłościowe jednak kiedyś się kończy, a Ty zastawiasz się, co dalej? Dalej też jest życie i możesz dochodzić od dłużnika spłaty swoich pieniędzy. W wszystko dzięki wyciągowi z zatwierdzonej listy wierzytelności. Wyciąg taki bowiem w razie ukończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności możesz prowadzić na jego podstawie egzekucję swoich wierzytelności. Po co? Czasami okazuje

Drodzy wierzyciele, ledwo otrząsnęliście się z radosnego szoku wywołanego nowelizacją art. 955 kpc, a jest już kolejna. Przypomnijmy – na stronie internetowej  Krajowej Rady Komorniczej zamieszczane będą ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości. Już o tym pisałem. Wow! Ale ustawodawca poszedł dalej, a co tam. Projekt kolejnej nowelizacji art. 955 stanowi, że teraz ogłoszenia będą nawet na stronie właściwego sądu w Biuletynie Informacji Publicznej. W uzasadnieniu ustawy przeczytacie: Projekt ustawy powinien wywołać pozytywny skutek gospodarczy w postaci szerokiego dostępu zainteresowanych osób do informacji o licytacjach nieruchomości, co z kolei może przełożyć się na

Uwaga, uwaga: we wniosku o nadanie klauzuli wykonalności podawaj numer PESEL (dłużnika, gdy jest on osobą fizyczną) lub numer KRS (gdy jest wpisany do KRS) albo NIP. Niedługo zaktualizuję poradnik w tym zakresie.  Uwaga: od 3 maja 2012 r. klauzula wykonalności nie jest już nadawana z urzędu. Weź to pod uwagę czytając ten wpis. O nowych zasadach nadawania klauzuli wykonalności już pisałem na blogu.  Mając już w ręku prawomocne orzeczenie zastanawiasz się, co dalej? Co masz zrobić, żeby uzyskać upragnioną klauzulę wykonalności, która pozwoli na skierowanie orzeczenia do egzekucji? Wbrew

1 2 3 Strona 2 z 3