Monthly Archives

Maj 2011

UWAGA – od 9 lipca 2018 r. zasady przedawnienia uległy zmianie! O szczegółach czytaj na blogu od 8 lipca 2018 r.! Kilka miesięcy temu klient naszej Kancelarii zwrócił się z prośbą o wskazanie okresów przechowywania akt – płacowych, osobowych, księgowych, dokumentacji technicznej, spraw sądowych. Spółka nie chciała już trzymać  „makulatury”, więc postanowiła zniszczyć te najstarsze dokumenty. Moje zainteresowanie wzbudziły oczywiście akta spraw sądowych. Poprosiłem o wgląd do tych akt (pochodziły z okresu, kiedy nasza Kancelaria nie współpracowała z tym klientem). I co zobaczyłem? Tylko 10% z tych spraw to była

Wierzycielu, mając już upragniony tytuł wykonawczy w ręku zastanawiasz się, do którego komornika skierować wniosek o egzekucję. I bardzo dobrze, że się zastanawiasz, bowiem wybór osoby mającej dbać o Twoje pieniądze jest bardzo ważny. Wybieramy notariuszy, radców prawnych czy adwokatów, to dlaczego nie mielibyśmy wybrać i komornika? Skuteczna egzekucja to także komornik. Taki wybór może być bardzo korzystny. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przeciwko dłużnikowi prowadzona jest już egzekucja, zaś wierzyciel dowie się o jeszcze nie zajętym mieniu dłużnika (np. wierzytelnościach). Wówczas komornik, który nie będzie „obarczony” innymi wnioskami,

Ugoda sądowa, podobnie jak wyrok, może zostać skierowana do egzekucji. Kodeks postępowania cywilnego ugodę sądową wymienia jako tytuł egzekucyjny w pierwszym rzędzie, razem z prawomocnym wyrokiem sądu. Taka ugoda może być zawarta w postępowaniu pojednawczym (wywołanym popularnym zawezwaniem do próby ugodowej), w toku procesu lub w postępowaniu nieprocesowym. Ugodę sądową można też zawrzeć w toku postępowania karnego (w zakresie roszczeń cywilnych). Zawarcie ugody sądowej ma wiele zalet, przede wszystkim pozwala na szybkie zakończenie sporu – wystarczy, że obie strony poczynią sobie ustępstwa. Moja praktyka pokazuje, że zwłaszcza w sprawach z

1 2 3 Strona 3 z 3