Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Lipiec 2011

Komornik. ESC.

Niedawno komornicy uzyskali możliwość prowadzenia akt w formie elektronicznej. Nie wróżyłem temu pomysłowi błyskotliwej kariery, o czym Was poinformowałem w tekście Komornik. ENTER. No i miałem rację. Ministerstwo Sprawiedliwości właśnie wyjaśniło: akta i tak muszą być prowadzone w wersji papierowej. Oznacza to, że żaden komornik z własnej woli nie zainwestuje w oprogramowanie i sprzęt do […]

Jeżeli próbowałeś polski tytuł wykonawczy zrealizować poza granicami Polski to wiesz, że nie jest to proste. Z problemem takim borykają się wierzyciele w całej Unii, zaś trudne do odzyksania długi to 600 mln euro! Na szczęście są plany, by to zmienić. Unijna komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Reding zapropnowała, by dochodzenie zagranicznych wierzytelności było tak łatwe, […]

Indywidualne Konto Emerytalne (zwane też IKE) to nowe rozwiązanie, pozwalające na oszczędzanie na emeryturę i działa jak lokata, a nawet lepiej (bo bez podatku Belki). Oszczędzać może każdy. Także Twój dłużnik. On oszczędza na emeryturę, a Ty myślisz jak odzyskać dług? Jeżeli komornik dowie się, że dłużnik posiada IKE, to najpierw zajmie wierzytelność z IKE […]

Poza wpisem danych dłużnika do mało popularnego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych czy działu IV KRS istnieją inne sposoby, aby zainteresowani dowiedzieli się, że Twój dłużnik zalega ze spełnieniem świadczenia. Mowa mianowicie o biurach informacji gospodarczej, popularnie zwanych BIG-ami. Są to prywatne instytucje, działające w formie spółki akcyjnej. Wierzyciel może przekazać im informacje o zobowiązaniu pieniężnym dłużnika, […]

I znowu POLITYKA. Tekst pod tytułem Nie spłaca długów, chce budować autostradę na Euro 2012 A tam opisany prezes Jan Łuczak – zmora wierzycieli. Jego (nawet dosłownie) spółka ma budować autostradę A2. Jak to się dzieje, że prezes giełdowej spółki, która tylko w ubiegłym roku wypłaciła mu tylko w ramach wynagrodzenia bez mała 1,7 mln […]