Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

Przepisy prawa przewidują pewne sytuacji, gdy egzekucje wierzytelności można prowadzić z majątku osoby nie będącej dłużnikiem, tzn. osoby, która nie figuruje w treści tytułu egzekucyjnego (wyroku czy nakazu zapłaty). Jedną z takich sytuacji jest nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika. Instytucja ta przechodziła w ostatnich latach pewną ewolucję, aktualnie uregulowana jest przez przepisy art. 787, … Czytaj dalej Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika