Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Sierpień 2011

Nowelizacja kpc z 19 sierpnia 2011 r. przynosi również nowości w zakresie licytacji ruchomości. Podobnie jak to jest przy sprzedaży nieruchomości wprowadzona zostanie rękojmia. Aktualnie konsekwencją „rezygnacji” z nabycia wylicytowanej u komornika rzeczy ruchomej i nie wpłacenia ceny jest utrata prawa wynikającego z przybicia, czyli prawa do przeniesienia własności. Zgodnie natomiast z art. 872 § […]

W kwietniu cieszyłem się, że nasz racjonalny ustawodawca zauważył zbędny formalizm nadawania klauzuli wykonalności w odrębnym postanowieniu, zamiast stosowanej jeszcze do niedawna pieczątki. Liczyłem nawet na szybką ścieżkę… Wszak nie od dziś wiadomo, że dochodzenie wierzytelności bez tytułu wykonawczego ma swoje wady. Apel w sprawie reformy postępowania klauzulowego wystosowały też szacowne stowarzyszenia pracowników sądów: Stowarzyszenie […]

Najbliższe wybory parlamentarne (a pewnie i kilka następnych też) będą zorganizowane już „po nowemu”, na podstawie Kodeksu wyborczego ze stycznia 2011. Zgodnie z ta ustawą organami wyborczymi powoływanymi w związku z zarządzonymi wyborami są odpowiednio okręgowe, rejonowe i terytorialne komisje wyborcze oraz obwodowe komisje wyborcze. Terytorialnymi komisjami wyborczymi są wojewódzkie, powiatowe i gminne komisje wyborcze. […]

Ostatnia nowelizacja kpc z 19 sierpnia 2011 r. wprowadza zmiany także w zakresie postępowania egzekucyjnego. Warto o tym pamiętać. Niewielka zmiana dotyczy także tego szczególnego postępowania jakim jest wyjawienie majątku. O samej instytucji już pisałem, zachęcając do korzystania z niej. A jakie korzystne dla Ciebie zmiany przynosi nowelizacja kpc z 19.08.2011 r.? Po pierwsze pojawia […]

Winter is coming No, bez przesady, za oknem ponad 30 stopni. Ale to hasło – pochodzące z ciekawego serialu “Gra o tron” – dotyczy czego innego, niż aury za oknem. Rośnie liczba dłużników i długów. Jak na dłoni widać to w sektorze budowlanym: Z danych zbieranych przez wywiadownię gospodarczą D&B Poland wynika, że tylko w […]