Monthly Archives

październik 2011

Często poszukujecie pomocy na forach lub pisząc do mnie bezpośrednio. Czasami są to sprawy skomplikowane, czasami proste i wymagające prostej porady lub poprawnego wniosku. Jednak w większości emaili jest jeden punkt wspólny: wierzyciele są rozgoryczeni. Ale czy zawsze słusznie? Oto przykładowy post z jakiegoś forum, który trafił na moją skrzynkę dzięki alertom Google. Witam, rok temu pewien gość mnie oszukał i nie zapłacił za wystawioną fakturę, była sprawa w sadzie i jest prawomocny wyrok, egzekucja komornicza bezskuteczna, windykacje nie chcą się podjąć sprawy w której komornik nic nie ustalił, nikt nie

Nadal dużo mówi się o znaczącej nowelizacji kpc z 16 września 2011 r. (jeszcze nie było publikacji, nie wiadomo więc, kiedy wejdzie w życie), a tymczasem ogłoszono ustawę z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 224 z 2011 r.). W nowelizacji chodzi o określenie obowiązków gmin związanych z zapewnieniem pomieszczenia zastępczego przy eksmisji. Jeszcze w 2007 wytknął to Trybunał Konstytucyjny. Pierwotny projekt Senatu dotyczył tylko ustawy o ochronie

O Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU) napisano już wiele. Sam nie należę do fanów tego rozwiązania. Korzystam jednak z niego w sprawach o niewielkie roszczenia, zwłaszcza dla klientów masowo sprzedających swoje towary czy usługi. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że nie trzeba ruszać się z kancelarii żeby złożyć pozew. Nie trzeba kserować, poświadczać, robić opłaty skarbowej, wysyłać poczty. Informacja o nakazie przychodzi pocztą elektroniczną (przeważnie). Digitalizacja procedury na 100%. Są oczywiście „schody” przy nadaniu nakazowi klauzuli wykonalności, ale jak przyjdzie już ten moment, to złożenie wniosku egzekucyjnego to sama przyjemność. Serio! Po

W lipcu pisałem, że w niektórych sytuacjach możesz wystąpić do samorządu komorników z zawiadomieniem o wadliwym postępowaniu komornika, np. o podejmowaniu czynności z nieuzasadnioną zwłoką. Ale jaka będzie Twoja rola, jeżeli samorząd uzna, że komornik rzeczywiście mógł postąpić nieprawidłowo? Żadna. Okazuje się bowiem, że pokrzywdzony – a wierzyciel może przecież być pokrzywdzony – nie może zainicjować postępowania dyscyplinarnego ani nie ma statusu strony w takim postępowaniu. Zarówno w postępowaniu dyscyplinarnym radców prawnych jak i adwokatów pokrzywdzonemu status strony przysługuje. Zwrócił na to uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich i zaproponował zmianę tego

W najnowszej Polityce (nr 43) została opisana ciekawa inicjatywa. Otóż polskie Biuro Informacji Kredytowej (popularny BIK), pożyteczny twór Związku Banków Polskich, zawarło z niemieckim SCHUFA (nie będę przytaczał pełnej nazwy) umowę o współpracy. Będzie to polegało na tym, że jeżeli Polak będzie chciał wziąć kredyt w Niemczech (co zdarza się często) to SCHUFA zapyta BIK o jego historię i zadłużenie. Oczywiście w drugą stronę też to działa, ale sądzę, że będzie mniej popularne. Korzystałem z SCHUFA. Szybko, tanio i rzetelnie. Solidna firma. Podobnie jak BIK, ale zakres danych mają znacznie

1 2 3 4 Strona 1 z 4