Udzielenie przez komornika informacji o prowadzonych w stosunku do dłużnika postępowaniach egzekucyjnych

W jednym z komentarzy do ostatniego wpisu obiecałem, że napiszę kilka zdań o ciekawej instytucji, jaką jest wniosek o udzielenie przez komornika informacji o prowadzonych w stosunku do dłużnika postępowaniach egzekucyjnych. Słowo się rzekło, kobyłka u płotu, jak powiedział pewien szlachcic królowi Sobieskiemu (w dość zresztą zabawnych okolicznościach).

Najpierw zacytuję art. 760 (1) kpc, na szczęście dość krótki:

Na żądanie wierzyciela, którego roszczenie stwierdzone jest tytułem wykonawczym lub tytułem egzekucyjnym, organ egzekucyjny, który prowadzi egzekucję lub który jest właściwy do jej prowadzenia według przepisów kodeksu, udzieli mu informacji, czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest przez ten organ egzekucyjny postępowanie egzekucyjne, a jeżeli tak, powiadomi go o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń, a także o aktualnym stanie sprawy.

I co z tego wynika?

Wniosek o udzielenie informacji możesz skierować do organu egzekucyjnego. Jest to oczywiście komornik, ale w niektórych sprawach (świadczeń niepieniężnych) organem tym jest sąd rejonowy. Praktycznie znaczenie mają komornicy. Właściwy będzie komornik, który już prowadzi postępowanie (ale skąd masz to wiedzieć?) lub taki, który byłby właściwy (tu  już łatwiej, chodzi o komornika z terenu zamieszkania dłużnika). Jeżeli komorników w danym rejonie jest więcej, możesz zapytać każdego z nich.

Żeby jednak uruchomić tę procedurę musisz posiadać tytuł wykonawczy lub egzekucyjny. Przypomnę: tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny + klauzula wykonalności. A więc nakaz lub wyrok + postanowienie (oczywiście najczęściej). Sam nakaz czy wyrok to dopiero tytuł egzekucyjny. Mimo literalnego brzmienia tego przepisu nie wystarczy on do tego wniosku (chodzi o takie tytuły egzekucyjne, które są podstawą egzekucji).

Pytać możesz o to, czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest przez ten właśnie organ egzekucyjny postępowanie egzekucyjne. Komornik nie może zatem odpowiedzieć, że nie prowadzi egzekucji, ale dowiedział się, że inny komornik już ją wszczął. Jeżeli trafisz i okaże się, że komornik już działa na rzecz innego wierzyciela, musi Cię powiadomić o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń, a także o aktualnym stanie sprawy.

Jeżeli więc egzekucja była już prowadzona i została umorzona, komornik raczej o tym nie wspomni. Ale we wniosku warto o tym zapytać, bowiem niektórzy komornicy preferują „rozszerzającą” wykładnię tego przepisu. I czasami odpisują tak: egzekucja została umorzona w 2010 r., była skuteczna z wynagrodzenia za pracę w firmie …. Super komornik, jeżeli tak napisze. Bo wiesz, gdzie uderzyć.

Pamiętaj też, że takie zapytanie jest wolne od opłat.

Ale po co to wszystko? Jaki jest sens tych pytań do komornika?

Otóż sens jest bardzo duży.

Informacja, zwłaszcza pozytywna, o toczącej się egzekucji, jej sposobach czy stanie zaawansowania, pozwoli Ci na szybkie i sprawne włączenie się w to postępowanie. Będziesz mógł skierować egzekucję do majątku, o którym być może nie miałeś pojęcia. A może wręcz odwrotnie: jeżeli zobaczysz, że licytują już jedyny samochód, a Ty wiesz o super motocyklu, o którym nikt jeszcze nie wie, to szybko złożysz wniosek do komornika, który nie prowadzi egzekucji przeciwko temu dłużnikowi i on szybko sprzeda ten motor. Jednym słowem, czasami możesz sprytnie posterować swoimi wnioskami.

Dzięki danym od komornika nie będziesz powtarzał kosztownych zapytań do Urzędu Skarbowego czy starostwa powiatowego, a skoncentrujesz się na tym, na co inni jeszcze nie wpadli.

Co więcej, informacja o braku zaspokojenia może skłonić Cię do decyzji, że nie warto teraz wszczynać egzekucji i narażać się na koszty. Zaliczki na komornika potrafią być całkiem spore. Dzięki odpowiedzi od komornika, że egzekucje są bezskuteczne masz podstawę do złożenia wniosku o wyjawienie majątku. Zaświadczenie o stanie niewypłacalności może być także pomocne przy sprawie o zakaz działalności.

Możesz też pytać o to w toku sprawy, żeby nie strzelać kulą w płot. A jeżeli masz jeszcze inne roszczenia do dłużnika i zamierzasz wszcząć proces, to dzięki pismom od komornika będziesz mógł wykazywać zasadność wniosku o zabezpieczenie powództwa.

Zachęcam Cię do korzystania z tej instytucji. To dobre narzędzie w sprawnych rękach.

Jeżeli zdecydujesz się na złożenie takiego wniosku, możesz wykorzystać poniższy wzór (oczywiście strony wierzyciel-dłużnik musisz opisać).

Wniosek o udzielenie przez komornika informacji

Załączając tytuł wykonawczy (prawomocny wyrok Sądu ___ z dnia__, sygn. akt __) wraz z klauzulą wykonalności, na podstawie art. 760 (1) kpc wnoszę o udzielenie informacji, czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w jakich sprawach, a jeżeli tak, to wnoszę o powiadomienie o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń, a także o aktualnym stanie sprawy, w szczególności skuteczności poszczególnych sposobów egzekucji. Jeżeli takie postępowania były prowadzone w przeszłości, również proszę o udzielenie stosownej informacji.

No nie zapomnij załączyć kopii tytułu wykonawczego.

Pamiętaj, kto pyta, nie błądzi. Możesz też zapytać mnie:

[contact_form]

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły

 1. Jakąś zaliczkę na korespondencję warto uiścić, czy nie? 🙂

 2. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Lechu, Nie ma podstaw do żądania zaliczki. A poza tym to będzie jeden list…

  • Agnieszka pisze:

   Mnie ostatnio naliczono prawie 100 zł – za koszty korespondencji i za „czynności nieegzekucyjne”, cokolwiek to znaczy. Niemniej większość komorników opłat nie pobiera.

   • Piotr Madej pisze:

    Witam tato złożył dokument u komornika o wystawienie pełnej kwoty jaką musi zapłacić by go uwolnić od długów mija 3-tydzien i zero odpowiedzi ile komornik ma czasu by wystawić taki dokument

 3. Czyli komornik ma płacić za takie informacje z własnych pieniędzy? I kto powiedział, że to jest tylko 1 list? Przecież takich wierzycieli mogą być setki.

  Co do braku podstawy prawnej – może i zgoda (skoro zwrot wydatków gotówkowych należy się tylko w toku egzekucji, a takie zapytanie egzekucją nie jest). Gdzie jest jednak wskazana podstawa, aby komornik dostarczył takie informacje pod dom pytającego? Chce się dowiedzieć, niech przyjedzie 🙂

 4. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Lechu, to są konsekwencje prowadzenia kancelarii. Podobnie jak koszty telefonów i kawy dla pracowników. A setki wierzycieli to będą dopiero po tym wpisie, bo moje doświadczenie (i rozmowy z komornikami) wskazuje, że mało osób z tego korzysta.

 5. Łukasz pisze:

  „Przetestuję” na 2 komornikach w mojej miejscowości i dam znać-profilaktycznie ( mając na względzie uwagi Lecha ) zaznaczę w piśmie-„odbiór osobisty w kancelarii-nie wysyłać na adres do korespondencji” .
  O wynikach testu w tzw. „głębokiej prowincji” ( miasto 22 tys. mieszkańców ) wkrótce poinformuję 🙂

 6. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz, jak masz blisko, to odbierz osobiście. Ale komornik MUSI Ci to doręczyć. Łaski nie robi 🙂

 7. Łukasz pisze:

  Zastanawia mnie ile czasu ma komornik na udzielenie odpowiedzi od dnia złożenia wniosku o udzielenie takiej informacji oraz czy może ponieść jakieś konsekwencje jeżeli z tym zwleka ?

 8. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz. Odpowiedź powinna być udzielona w normalnym toku czynności. Ile czasu potrzeba na sprawdzenie tego? Niewiele. Powiedzmy, że tydzień. A jeżeli komornik milczy to pozostaje skarga do samorządu. Taka informacja nie jest chyba czynnością egzekucyjną. Inaczej by było, gdyby w trakcie egzekucji milczał – wtedy skarga do prezesa sadu.

  • ewa pisze:

   od 2008r komornik nie zrobił nic aby zciągnąć dług od mojej byłej pracodawczyni za moją pracę ciagle mówi prosze czekac odmierzamy działki ,i w dalszym ciągu nic

 9. Łukasz pisze:

  Jak ustalić nr księgi wieczystej w celu dokonania wpisu do hipoteki przymusowej nieruchomości? Czy również zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dołączając skserowany tytuł wykonawczy czy też w/w Wydział ma obowiązek ustnego podania mi nr księgi wieczystej dłużnika gdy o to zapytam?

 10. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz. Rozumiem, że masz 100% pewności, że dłużnik ma nieruchomość? Jeżeli tak, to jest kilka sposobów: w toku egzekucji przez komornika i numer PESEL dłużnika (ale to bywa zawodne). Znasz jej położenie? Wtedy prostym sposobem jest administracja – starostwo powiatowe i ustalenie kto jest właścicielem konkretnej nieruchomości. A co do sądu to oni chyba nie znajdą osoby po nazwisku. Możesz też spróbować poprzez wyjawienie majątku. Ale wszystko zależy od tego co już wiesz.

 11. Łukasz pisze:

  Dziękuję. Mam wierzytelność ok. 40 tys złotych i dalsze odstetki ok. 4 tys. /rocznie. Dłużnik posiada własnościowe mieszkanie spółdzielcze ( blok -4 piętrowy ). Oczywiście znam adres, PESEL. Może najpierw zwrócić się do Spółdzielni Mieszkaniowej ( w końcu chyba pouczenie na tytule wykonawczym „W imieniu…itd ” zobowiązuje także Spółdzielnię Mieszkaniową do udzielenia mi pomocy w uzyskaniu nr księgi wieczystej, a że budynek jest własnością spółdzielni to muszą mieć i nr księgi mieszkania ) ?

 12. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz, pamiętaj, że prawo spółdzielcze nie musi mieć KW (chociaż może). Spółdzielnia jednak nie udzieli informacji Tobie, a co najwyżej komornikowi. Prawo spółdzielce podlega egzekucji, ale trzeba to umiejętnie zrobić 🙂

 13. Łukasz pisze:

  Dziękuję.
  „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia … 20 … r. Sąd … w … stwierdza,
  że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie …
  oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć,
  aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.
  Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne.”
  czyli jednym słowem te „wszystkie urzędy, których to dotyczyć może” sprowadza się do instytucji komornika… a wierzyciel, chcący działać samodzielnie tzn. w moim przypadku ustalić nr księgi wieczystej ( wiem, że jest ustanowiona ) ma związane ręce a treść powyższa to nic nie znacząca „formułka”…to jest chore:(((

 14. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Można ten numer ustalić – masz interes prawny. Chodzi o to, że najszybciej będzie przez komornika.

 15. Łukasz pisze:

  Tak ale jeśli komornik nie prowadzi przeciwko tej osobie egzekucji to udzielenie takiej informacji na podstawie art. 760 (1) kpc ( bezpłatne ) byłoby niemożliwe
  znalazłem właśnie firmę w Warszawie, która odpłatnie ustala nr księgi wieczystej na podstawie adresu, myślę, że wyniesie mi to taniej i szybciej niż u komornika ( chyba, że się mylę-ile komornik zażądałby za samo ustalenie nr księgi wieczystej i czy taka „usługa” bez wniosku egzekucyjnego byłaby w ogóle możliwa? )
  Chodzi mi o to, że mając ten nr płacę 200 zł w Wydziale Ksiąg Wieczystych za wpis do hipoteki i to całość kosztów ( wniosek sam sobie wypełnię-nie potrzebuję aby to robił za mnie odpłatnie komornik ).

 16. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz. No cóż, ustalenie numeru KW po adresie dla prawa spółdzielczego może być trudne. Jeżeli to blok, to takich samych adresów może być 100… Czy możesz poinformować o wynikach tych poszukiwań i kosztach? Coś mam wrażenie, że przez komornika byłby tańsze…

 17. Łukasz pisze:

  Tak, oczywiście poinformuję. Na początek jednak udam się do Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułem wykonawczym w oryginale i spróbuję tam uzyskać ten nr.
  Napiszę trochę szerzej o mojej sprawie. W ubiegły czwartek odebrałem pismo z SR wzywające mnie do uzupełnienia wniosku o wydanie drugiego tytułu wykonawczego ( potrzebnego mi do dokonania wpisu do hipoteki przymusowej ) przez podanie nr KW nieruchomości dłużnika-pod rygorem umorzenia postępowania o wydanie drugiego tytułu wykonawczego. Pierwszy tytuł wykonawczy przedłożyłem wraz z wnioskiem egzekucyjnym do komornika ( egzekucja z wynagrodzenia za pracę ). Wcześniej tzn. w pn złożyłem u tegoż komornika wniosek w trybie art.760 (1) kpc o udzielenie informacji na temat ewentualnych innych egzekucji przeciwko mojemu dłużnikowi. Po odebraniu w/w wezwania z SR w czw udałem się do komornika a tam zastałem akta egzekucyjne gotowe do wysyłki do drugiego komornika w moim mieście ( zbieg egzekucji z wynagrodzenia za pracę ) aby ten drugi komornik prowadził tą egzekucję. Z uwagi, iż w ciągu w/w 7 dni nie ustaliłbym numeru KW -złożyłem wniosek o umorzenie postępowania i zwrot tytułu wykonawczego w oryginale aby móc go wykorzystać do wpisu do hipoteki przymusowej nieruchomości. Gdy tego dokonam to wystąpię najwyżej o wydanie drugiego tytułu wykonawczego w celu prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę dłużnika ( wówczas już mi SR nie odmówi bo znam miejsce pracy dłużnika w przeciwieństwie do nr KW 🙂 )
  I tu mam pytanie: dlaczego SR nie chce wydać mi bezproblemowo drugiego tytułu wykonawczego tylko z tego powodu, iż w ciągu 7 dni nie jestem w stanie podać nr KW nieruchomości ( co to za przeproszeniem sąd obchodzi kiedy złożę taki wniosek czy np. za tydzień czy za 2 lata …przecież umotywowałem po co mi drugi tytuł wykonawczy tzn. że muszę przedłożyć go w oryginale z wnioskiem o wpis do hipoteki przymusowej a „pierwszy” wydany w sprawie tytuł wykonawczy jest u komornika aby mógł prowadzić egzekucję z wynagrodzenia za pracę ) ?

 18. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz, przyznam, że wybrałeś nietypowy sposób postępowania. I chyba niechcący mocno to skomplikowałeś i przedłużyłeś.
  W pierwszej kolejności należało się zwrócić do komornika z wnioskiem o wezwanie dłużnika z trybie 801 kpc o wskazanie numeru KW. Podobny wniosek powinien pójść do spółdzielni mieszkaniowej. Można było ewentualnie przeszukać mieszkanie, a nóż było gdzieś zawiadomienie z KW?
  Co do terminów sądowych to można było wnieść o jego przedłużenie. Sądy nie robią problemów.
  A sąd nie wyda drugiego tytułu bez numeru KW, bowiem w postanowieniu wpisuje, na jaki cel tytuł ten zostanie użyty.

 19. Łukasz pisze:

  Złożyłem wniosek egzekucyjny tylko obejmujący wynagrodzenie-to prawda trochę sobie tym skomplikowałem:(
  Dzisiaj byłem w Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułem wykonawczym w oryginale ( odebrałem od komornika )-jutro mam się dowiedzieć czy Spółdzielnia poda mi ten nr KW ( miła pani ze spółdzielni poinformowała mnie, że podając nr KW udostępnia mi dane osobowe i dlatego chyba ta zwłoka -prawdopodobnie będą to konsultować z radcą prawnym ).
  Dostałem też odpowiedź z firmy z Warszawy-ustalenie nr KW na postawie imienia, nazwiska i adresu kosztowałoby mnie 190 zł ( płatne z góry …).
  Jutro będę wiedział czy nr poda mi Spółdzielnia a więc poczekam.
  Jedyna pozytywna wiadomość to to, że jak dowiedziałem się w Spółdzielni nieoficjalnie może już niedługo z powodu zaległości czynszowych mieszkanie będzie licytowane…
  Mam pytanie: jaka jest opłata sądowa za wyjawienie majątku-może to byłoby najtaniej i najszybciej gdyby Spółdzielnia odmówiłaby mi podania tego nr KW?

 20. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz. Taki wniosek kosztuje 40 zł, ale chyba nie możesz go złożyć – na razie nie wykażesz bezskuteczności egzekucji, bo jej nie prowadzisz. Poczytaj na blogu, jest wpis dotyczący tego wyjawienia i warunków, jakie trzeba spełnić. Dodam tylko, że po nowelizacji kpc będzie łatwiej, ale to za pół roku.

 21. Łukasz pisze:

  Dziękuję.
  W moim przypadku jestem w 99 procentach pewien, że jest ustanowiona KW ale chciałbym się zapytać o sytuację gdy nie jest ona ustanowiona.
  Co wówczas może zrobić wierzyciel chcący prowadzić egzekucję z takiej nieruchomości?

 22. Katarzyna pisze:

  Też mam złożoną sprawę do komornika i ustalenie przez niego księgi wieczystej trwało kilka sekund, ponieważ ma on jakiś elektroniczny dostęp do centralnej bazy ksiąg wieczystych. Oczywiście opłaciłam poszukiwanie majątku i bez problemu na mój wniosek komornik sprawdził ZUS, CEPIK, US, KW. I to wszystko bardzo szybko.

 23. Łukasz pisze:

  @Katarzyna. W mojej miejscowości komornik wysyłał pisma do ZUS i US w celu sprawdzenia dłużnika-na własne oczy widziałem to w aktach!

  • Małgorzata pisze:

   18.02.2021 wpłaciłam zaliczkę komornikowi ,żeby mógł pojechać w teren szukać majątku dłużnika .Cepik pozytywny ,czyli powinien zająć auto .Do dnia dzisiejszego zero odzewu od komornika w sprawie .Powiedzcie mi czy to normalne ,że wszystko tak długi trwa ?

 24. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Katarzyna. Komornik ustali numer KW dzięki numerowi PESEL dłużnika (pisałem o tym na blogu). Jednak w KW nie zawsze są wpisywane numery KW. I tutaj być może zaczyna się kłopot Łukasza…

 25. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz. O egzekucji ze spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego bez KW napiszę niebawem 🙂

 26. Łukasz pisze:

  @Karol Sienkiewicz. Dziękuję i z przyjemnością poczytam:)

 27. Łukasz pisze:

  10 minut temu Spółdzielnia Mieszkaniowa podała mi telefonicznie nr KW ( WŁASNOŚCIOWE SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO ) a więc mam problem z głowy :)))

 28. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz, to teraz do roboty 🙂 Szkoda tylko, że niedługo ma być licytacja. Więcej chętnych do tego mieszkania będzie…

 29. Łukasz pisze:

  @Karol Sienkiewicz. Jakby nie doszło do licytacji to lokata 30000 zł ( tyle wynosi należność główna ) na 13 procent rocznie ( odsetki ustawowe ) z zabezpieczeniem w postaci mieszkania to też w sumie niezły interes -tylko długoterminowy 🙂

 30. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz, tego Ci życzę, ale taki „bank” może okazać się niewypłacalny. Zwróć uwagę na kolejność zaspakajania wierzycieli (pisałem o tym na blogu) – jesteś na szarym końcu. Obym się mylił…

 31. Łukasz pisze:

  @Karol Sienkiewicz.
  Dziękuję. Zastanawia mnie kiedy dojdzie do licytacji tzn. ile procentowo ma wynosić zaległość w niezapłaconym czynszu do wartości mieszkania aby Spółdzielnia wnioskowała o licytację?

 32. @Łukasz: a to już jest decyzja spółdzielni, może wnioskować o licytację zaległości 1000zł, a może nie wnioskować tego nigdy, choćby zaległość zbliżała się do „melona”.

  Zresztą Ty też masz taką możliwość: możesz wnioskować o prowadzenie egzekucji, albo czekać.

  Kto wie, może ktoś w spółdzielni się zastanawia: „chłopaki, poczekajmy, jakiś Łukasz prowadzi egzekucję na 30 tysi, niech on wnioskuje o dalsze czynności i płaci związane z tym koszty” 😉

 33. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz. Rzeczywiście, Lech ma rację. Wszystko zależy od Spółdzielni. Znam takie, w których nigdy nie pozywa się członków. Ale nam i takie, gdzie już za 200 zł masz problemy.

 34. Łukasz pisze:

  @Lech @Karol Sienkiewicz
  coś tam Spółdzielnia robi;) -ponoć mają na dniach odciąć ciepłą wodę delikwentowi bo nie płaci czynszu już z dwa lata.

 35. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz. To znaczy, że problemy są większe. Ustal treść działu IV KW (hipoteka). Jeżeli w miarę czysto, to wpisz się szybko!

 36. Łukasz pisze:

  @Karol Sienkiewicz
  Dziękuję. Jest zupełnie czysto-brak przepływu informacji w Spółdzielni-rozmawiałem właśnie z ich radcą prawnym -z „zamiaru” wpisy „zrobił” się „wpis” ale w mniemaniu pracowników Spółdzielni:)
  Księga Wieczysta jest w miarę nowa-założona w 2010 roku a więc pozostali wierzyciele jeszcze nie wiedzą chyba o niej ( banki, które najchętniej chyba jednak będą ściągać przez egzekucję z wynagrodzenia ).
  Z perspektywy tych kilku dni uważam, że zrobiłem dobrze umarzając chwilowo egzekucję bo komornik nie wypożycza oryginałów tytułów wykonawczych a bez tego w Spółdzielni nie uzyskałbym nr KW.
  Teraz czekam spokojnie na wydanie drugiego tytułu wykonawczego przez Sąd ( zmieściłem się w 7 dniach od wezwania do podania nr KW ) i mając 2 tytuły wykonawcze będę mógł równocześnie podjąć egzekucję z wynagrodzenia i wpisać się do działu IV KW.

 37. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz, to działaj szybko z tą hipoteką! No i informuj nas na blogu o swoich działanich.

 38. Łukasz pisze:

  @Karol Sienkiewicz. Na pewno będę informował.
  Mam jeszcze takie pytanie: chciałbym w/w wierzytelność darować swojej córce ( w kwietniu 2012 roku ukończy 18 lat ) jako prezent. Zastanawiam się jak łatwiej ( i taniej ) to uczynić-czy przed wpisaniem do hipoteki czy już po dokonaniu wpisu. Ponadto jak dokonać darowizny wierzytelności zabezpieczonej tytułem wykonawczym np. podczas prowadzenia egzekucji komorniczej gdy tytuł wykonawczy znajduje się u komornika ( czy należy najpierw umorzyć postępowanie, „odzyskać” oryginał tytułu wykonawczego i z tym do notariusza ) czy też muszę sądownie uzyskać w jakiś sposób nowy tytuł wykonawczy ( na córkę ) a jeśli tak to w jaki sposób i ile by to kosztowało ? ?

 39. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz, najpierw wpisz hipotekę o potem zrób przelew wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie. Dzięki temu wpis do KW będzie szybko. Jak zrobisz odwrotnie to ryzykujesz, że ktoś Cię uprzedzi a wtedy prezent może nie wypalić…

 40. Łukasz pisze:

  @Karol Sienkiewicz
  Dziękuję za udzieloną pomoc ale mam jeszcze pytanie:
  Jak załatwić przelew wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie i ile by mnie to kosztowało w przypadku przelewu na córkę?

 41. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz, bardzo proszę i zapraszam na blog. A koszty to około 100 zł notariusz oraz 200 zł wpis córki do KW.

 42. Łukasz pisze:

  Wracając do głównego wątku.
  Przepisałem „słowo w słowo ” tzn:
  „Wniosek o udzielenie przez komornika informacji
  Załączając tytuł wykonawczy (prawomocny wyrok Sądu ___ z dnia__, sygn. akt __) wraz z klauzulą wykonalności, na podstawie art. 760 (1) kpc wnoszę o udzielenie informacji, czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w jakich sprawach, a jeżeli tak, to wnoszę o powiadomienie o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń, a także o aktualnym stanie sprawy, w szczególności skuteczności poszczególnych sposobów egzekucji. Jeżeli takie postępowania były prowadzone w przeszłości, również proszę o udzielenie stosownej informacji.”

  i otóż jakiej „informacji” udzielił mi komornik ( a dokładniej jego asesorka ):

  „W nawiązaniu do pisma z dnia 18.11.2011 r. zawiadamiam, iż przeciwko dłużniczce prowadzone są 4 postępowania egzekucyjne. Jednocześnie informuję, iż na dzień dzisiejszy egzekucja wypada bezskutecznie. ”

  Pytania:
  1.Jak „przymusić” komornika do podania łącznej kwoty egzekwowanych roszczeń wraz z odsetkami w tych innych postępowaniach („oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń” )?
  2.Czy komornik musi/powinien podać mi nazwy w/w podmiotów będących wierzycielami oraz na podstawie jakich tytułów wykonawczych prowadzone są w/w egzekucje ?

  • Małgorzata pisze:

   18.02.2021 wpłaciłam zaliczkę komornikowi ,żeby mógł pojechać w teren szukać majątku dłużnika .Cepik pozytywny ,czyli powinien zająć auto .Do dnia dzisiejszego zero odzewu od komornika w sprawie .Powiedzcie mi czy to normalne ,że wszystko tak długi trwa ?

 43. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz,
  Komornik postąpił w 1/2 prawidłowo- udzielił informacji o tym, że przeciwko dłużnikowi prowadzone jest postępowanie egzekucyjne i że są bezskuteczne.

  Jednak zapomniał o stosowanych sposobach egzekucji i wysokości egzekwowanych roszczeń. No cóż, widać nie często się z tym spotyka. Sugeruję ponowny wniosek w wyjaśnieniem podstawy prawnej oraz wskazaniem tego, o czym zapomniał. A co do danych innych wierzycieli – nie musi podawać tych danych.

 44. Łukasz pisze:

  @Karol Sienkiewicz
  Dziękuję Panu i prosiłbym jeszcze o pomoc w wyjaśnieniu komornikowi właśnie wykładni art. 760 (1) kpc, zobowiązującej go do podania co najmniej ogólnej kwoty wynikającej z innych prowadzonych przez komornika egzekucji ( wydaje mi się, iż nie podanie powyższego nie wynika z „zapomnienia” tylko z nieprawidłowej interpretacji wykładni art. 760 (1) kpc -może istnieje jakieś orzecznictwo na ten temat, aby nie być gołosłownym w ewentualnym sporze w tej kwestii z jakby nie było prawnikiem, którym ja nie niestety nie jestem ? )

 45. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz, napisz może tak:

  W związku z otrzymaną dnia ___ odpowiedzią dotycząca dłużnika _____, wnoszę o uzupełnienie tej odpowiedzi o następujące informacje:

  – jakie sposoby egzekucji stosowane są wobec dłużnika,
  – jaka jest wysokość roszczeń egzekwowanych od dłużnika i
  – w jakim stadium znajdują się postępowanie egzekucyjne.

  W uzasadnieniu wniosku wyjaśniam, że celem regulacji przewidzianej w art. 760 (1) kpc jest umożliwienie mi jako wierzycielowi podjęcia przemyślanej decyzji o skierowaniu egzekucji do określonego składnika majątkowego, rozważenie ewentualnej skuteczności egzekucji prowadzonej w inny sposób, bądź też całkowite odstąpienie od zamiaru wszczynania postępowania egzekucyjnego do czasu ustalenia majątku, z którego może nastąpić zaspokojenie jego roszczenia. Udzielenie mi pełnej informacji może zatem odprowadzić do sytuacji, gdy wniosek o wszczęcie egzekucji będzie skuteczniejszy lub w ogóle nie zostanie złożony. Nie sposób nie zauważyć, że leży to także w najlepiej pojmowanym interesie Komornika.

  Natomiast brak odpowiedzi lub odpowiedź niepełna stanowi w istocie ignorowanie prawa wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

  Powyższe rozumienie tego przepisu nie budzi żadnych wątpliwości w doktrynie prawa (por. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, dr Marcin Eliasz, BECK, 2008).

  W związku z tym wnoszę jak na wstępie.

  Może zadziała?

 46. Łukasz pisze:

  @Karol Sienkiewicz
  O to mi właśnie chodziło 🙂 Bardzo dziękuję-nie od dzisiaj mam problem z panią asesor-odkąd komornik ją zatrudnił zawsze jest jakiś problem-a nieterminowość i lekceważenie interesantów ( np. spożywanie kebabu w godzinach przyjęć interesantów, za biurkiem nad aktami zresztą to już jest na porządku dziennym )

 47. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz, asesor też człowiek i zjeść musi. Oby tylko sos z bułki nie spadał na akta… 🙂

 48. Łukasz pisze:

  @Karol Sienkiewicz.
  Zgadza się-każdy zjeść musi ale żeby akurat w czasie gdy przyjmuje się interesantów ( informacja na drzwiach ) i w dodatku kazać czekać na korytarzu (ok. 30 minut ) na koniec posiłku-coś tu jest nie tak 🙂
  Rozumiem raz, 2 razy ale żeby ZAWSZE- najczęściej mam takie „szczęście”, że albo jej nie ma ( a być powinna zgodnie z tym co jest napisane na wejściu, albo akurat „dożywia się” a ja czekam, czekam i czekam pod drzwiami… )

 49. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz, toż to bezcenna informacja: po prostu przychodź z jakimś poczęstunkiem!

 50. Łukasz pisze:

  @Karol Sienkiewicz
  Najlepiej z Raffaello co wyrazi „więcej niż tysiąc ( niekoniecznie cenzuralnych ) słów” ;)…
  A na poważnie chyba poproszę jednak komornika aby przydzielił prowadzenie moich spraw innej osobie…

 51. Łukasz pisze:

  @Karol Sienkiewicz
  Złożyłem pismo o treści:
  http://img585.imageshack.us/img585/1148/79971175.jpg
  i dzisiaj otrzymałem od pani asesor taką odpowiedź:
  http://img585.imageshack.us/img585/3300/81554635.jpg

  abstrahując już, że nie prosiłem podanie imienne pozostałych wierzycieli to w sumie i tak mało się dowiedziałem
  1.Czy komornik nie ma obowiązku podawania informacji o umorzonych postępowaniach i sposobach prowadzonej egzekucji?
  2.W jaki sposób mam podać np. ruchomości dłużnika do zajęcia-może na wszelki wypadek wyliczyć we wniosku wszystko co potencjalnie znajduje się w jego miejscu zamieszkania?
  3.Czy komornik ma prawo podjąć czynności ( zajęcie i oszacowanie ) gdy wcześniej pisemnie wniosę o przeprowadzanie ich tylko i wyłącznie w mojej obecności ( chcę osobiście wskazać ruchomości do zajęcia podczas czynności w jego miejscu zamieszkania a bez komornika dłużnik do domu mnie nie wpuści… ) ?

 52. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz, pismo zadziałało 
  Komornik rzeczywiście nie ma obowiązku informowania o przeszłości, czyli o już umorzonych sprawach. Możesz wskazać konkretne ruchomości ale wystarczające jest „zajecie nieruchomości znajdujących się w …”. W czynnościach egzekucyjnych możesz uczestniczyć, ale nie możesz ich warunkować swoją obecnością.
  Uważaj na to pismo, bo stanowi ono wysłuchanie przed umorzeniem. Ale daje Ci też podstawę do wyjawienia majątku. Jeżeli ni chcesz umorzenia to zawieś postępowanie. Jeżeli pójdziesz w wyjawienie, poinformuj komornika.

 53. Łukasz pisze:

  @Karol Sienkiewicz
  Dziękuję Panu za pomoc.
  Niestety dla „mojego” komornika nie jest wystarczające „zajecie nieruchomości znajdujących się w …” -już to z nim przerabiałem-na tak sformułowany wniosek przyjechał na zajęcie a następnie przed wejściem do mieszkania dłużnika poinformował mnie, że dzisiaj czynność się nie odbędzie z powodu 'braku formalnych wniosku egzekucyjnego, polegającego na wskazaniu jakie ruchomości mają być zajęte” oraz wezwał mnie do uzupełnienia tego braku w ciągu 7 dni. Wymieniłem wówczas „w ciemno” co zwyczajowo każdy człowiek może posiadać w mieszkaniu i dopiero wówczas odbyło się zajęcie. Teraz widzę, że sytuacja się powtarza i chyba znów będę musiał „zgadywać” co komornik ma zająć-na wszelki wypadek wymienię więcej bo mi jeszcze na miejscu „wywinie jak ostatnio numer”, że „danej ruchomości nie było we wniosku to nie zajmmie” ( napisałem wtedy wniosek dosłownie „na kolanie” i po ostrej scysji w obecności dłużnika z wielką łaską zajął telefon komórkowy ).
  Jeszcze pytanie:
  Jak w obecnej sytuacji zawiesić postępowanie-czy wystarczy zwykły wniosek : „wnoszę o zawieszenie postępowania” ?
  ( wyjawienia majątku chciałbym uniknąć bo raczej dłużnik nawet pouczony o odpowiedzialności karnej nic nie wyjawi-bardziej zainteresowany jestem „wejściem z komornikiem do jego mieszkania” co będzie miało efekt psychologiczny, motywujący dłużnika a ponadto może coś uda się znaleźć np. znam nr telefonów komórkowych dłużnika, które to aparaty łatwo schować ale być może jak podczas czynności nie będą wyłączone to bardzo łatwo je odnajdę-wystarczy zadzwonić 🙂 ).

 54. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz, nie lubi Cię ten komornik, oj nie lubi… No cóż, nie pozostaje nic innego jak wskazać ruchomości i zrobić kipisz w domu…
  Do zawieszenia wystarczy taki zwykły wniosek o zawieszenie.

 55. Łukasz pisze:

  @Karol Sienkiewicz
  Chyba dlatego mnie nie lubi, że jako wierzyciel jestem dosyć „upierdliwy’ i pochylam się nad „każdą złotówką” ( zajmowanie ruchomości ) w przeciwieństwie dla banków, które ograniczają się do zajęcia wynagrodzenia za pracę a jak nie można go zająć to sobie odpuszczają-ja niestety na taki „luksus” wliczania sobie w koszty nietrafionych kredytów pozwolić sobie nie mogę bo w przeciwieństwie do w/w nigdy „nie odbiję” sobie tej straty.
  Panie Karolu-jeszcze jedno pytanie:
  Czy w wniosku o zawieszenie postępowania mam wskazywać na jaki czas ma być ono zawieszone ( np. do określonej daty czy też obligatoryjnie jest to traktowane na czas nieokreślony ) no i jak później takie postępowanie „odwiesić” ( napisać wniosek -jeśli tak to jaki ? ) ?

 56. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz. Nie musisz pisać o terminie, pamiętaj jednak że po roku komornik bez pytania umorzy takie postępowanie, jeżeli nie złożysz wniosku o podjęcie postępowania. Ten rok przeznacz zatem na poszukiwanie majątku. A może będzie jakiś spadek?

 57. Łukasz pisze:

  @Karol Sienkiewicz
  Bardzo dziękuję za podpowiedź.

 58. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz, pamiętaj jednak, że dotychczas komornik zastosował tylko 3 sposoby egzekucji. Nie chcesz poszperać?

 59. Łukasz pisze:

  @Karol Sienkiewicz
  Złożę wniosek o zajęcie ruchomości w mojej obecności.
  Sprawa ma drugie dno.
  Może pokrótce wyjaśnię.
  Dochodzę należności z tytułu weksla wystawionego przez matkę i córkę na 8 tys. złotych ( teraz jest z odsetkami ok. 12 tys. ). Metodą „obrony” w/w było złożenie do prokuratury zawiadomienia, że sfałszowałem podpisy na wekslu. Oczywiście po 3-krotnym badaniu grafologicznym okazało się, że zostałem fałszywie oskarżony i zniesławiony o fałszerstwo weksla. Dochodzę należności od córki ( weksel podpisany solidarnie przez matkę i córkę ). Matka, sądząc, że „wygra” sprawę karną założyła mi sprawę cywilną o naruszenie dóbr osobistych i krzywdę ( sfałszowanie weksla na szkodę jej i córki oraz rzekome „wyzywanie” w miejscu publicznym ). Obecnie w stosunku do córki warunkowo umorzono postępowanie na rok ( art.234, 233 KK ) a w stosunku do matki zapadł prawomocny wyrok skazujący ( 3 m na 2 lata w zawieszeniu z art.233, 234 i 212 KK za oskarżenie mnie o sfałszowanie podpisu ). Do sprawy o naruszenie dóbr osobistych wniosłem powództwo wzajemne ( 8 tys. -tyle samo na ile pozwała mnie matka ) i teraz po tym jak matka została prawomocnie skazana praktycznie mam tą sprawę wygraną.
  Obecnie jak wejdę do mieszkania matki ( mieszka z córką ) córka powie, ze wszystkie ruchomości są matki, co będzie dla mnie korzystne bo jak uzyskam tytuł wykonawczy na matkę ( sprawa o zniesławienie ) to ta już nie wyprze się, że to córki.
  Najlepiej byłoby dla mnie przeprowadzić 2 egzekucje z ruchomości razem ( matki i córki ) a teraz rozegrać to tak aby jak najbardziej szczegółowo opisać w protokole zajęcia ruchomości matki i aby podpisała się pod tym jako osoba uczestnicząca w czynności zajęcia ruchomości córki.

 60. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz, polskie piekiełko…
  Uważam, że rzeczywiście najkorzystniej będzie przeprowadzić obie egzekucje z ruchomości razem. Ale nie miej złudzeń – łatwo nie będzie.

 61. Łukasz pisze:

  @Karol Sienkiewicz
  Najbardziej śmieszne jest w tym to, że matka pracuje na czarno w Niemczech a przed sądami w Polsce udaje „biedną emerytkę” ( sąd zwalnia z kosztów tylko na podstawie zajętej przez komornika emerytury ) -dlatego mam uzasadnione podejrzenia, że będzie co zajmować w mieszkaniu jeśli chodzi o ruchomości.
  2-krotne pobieranie ode mnie próbek pisma też do przyjemności nie należało a więc traktuję to trochę ambicjonalnie tym bardziej, że pomimo skazania kobieta dalej „idzie w zaparte”, że podpis na wekslu jest sfałszowany-ciekawe co powie na sprawie podczas wysłuchania stron ( będę wnioskował po pouczeniu o odp. za fałszywe zeznania ) -jeżeli te brednie powtórzy to nie omieszkam dopilnować aby w/w wyrok jej „odwieszono”.

 62. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Łukasz, nic nowego. Pamiętaj, że jako strona ona zeznaje bez przyrzeczenia. Dopiero w razie wątpliwości sąd może przesłuchać ją ponownie po odebraniu przyrzeczenia. A wtedy to rzeczywiście lepiej nie kłamać…

 63. Łukasz pisze:

  @Karol Sienkiewicz
  Wydaje mi się, że jeżeli podtrzymuje twardo twierdzenia zawarte w pozwie ( sfałszowanie przeze mnie podpisu ) pomimo skazania za w/w to chyba sąd przesłucha po odebraniu przyrzeczenia skoro osoba ta kwestionuje 3 opinie grafologiczne i 1 kryminalistyczną.

 64. @Łukasz, lepiej o to wnieść.

 65. Łukasz pisze:

  @Karol Sienkiewicz
  Mam pełnomocnika ( radca prawny ) -dopilnuję, żeby nie zapomniał o to wnieść.
  Dziękuję za cenne wskazówki i okazaną pomoc 🙂

 66. Kacper pisze:

  Szkoda że tak późno się dowiedziałem o tym że pierw można spytać komornika czy prowadzi przeciw dłużnikowi sprawę.

  Trafiłem na takiego jednego komornika – dług niewielki 250zł podałem mu zakład pracy,konto, a przy umorzeniu kazał sobie zapłacić 217zł (35zł zapytanie, 102zl korespondencja i 80zl poszukiwanie).
  Wysłałem do niego pismo co poszukiwał i ile tych listów wysłał że aż 102zł – dostałem krótką odpowiedź skargę do sądy i 100zł opłacić!

  Czy komornikowi należało się opłata za poszukiwanie majątku?

 67. Łukasz pisze:

  @Kacper
  Ode mnie za poszukiwanie majątku komornik skasował 54 zł. Ciekawe skąd takie różnice?

 68. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Kacper, a pisałem o tym jakiś czas temu 🙂
  Jeżeli nie było zlecenia na poszukiwanie, to nie powinien był tego robić. A tym samym nie było podstaw do kosztów.

 69. Kacper pisze:

  Więc mam pytanie kiedy się należy komornikowi opłata za poszukiwanie majątku – jeśli wnoszę do komornika pismo w wszczęcie egzekucji, podaje dane osobowe, podaje kwotę oraz w którym banku ma konto i jego pracodawcę – to ja tym samym wnoszę o poszukiwanie majątku ?

  Czy wyjazd komornika do miejsca zamieszkania to jest poszukiwanie majątku?

  Czy zapytanie do ZUS przez komornika na wniosek wierzyciela tj. poszukiwanie majątku ( komornik mi za to pobrał 77zł za poszukiwanie + opłata za ZUS)?

 70. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Kacper, już o tym pisałem – niektórzy komornicy obszerne wnioski wierzycieli traktują jak zlecenie poszukiwania majątku. Nie ma tu jednej zasady, niestety. Ale oczywiście samo wskazanie konta czy pracodawcy i wnioski o zajęcie to nie poszukiwanie. Wyjazdy też nie, chociaż za to będziesz płacił. Ale zapytanie do ZUS duża część komorników traktuje jak poszukiwanie. Ale wg mnie nie jest to prawidłowe.

 71. 2 lutego wysłałem mailem wraz ze skanem tytułu prośbę o przesłanie informacji o prowadzonych egzekucjach. Napisałem, że zadowoli mnie odpowiedź e-mailowa.

  Pytanie skierowałem do 4 piaseczyńskich komorników.

  Do tej pory jeden komornik jeszcze nic nie odpowiedział, dwóch odpowiedziało bezpłatnie w formie listu tradycyjnego, a jeden napisał w dniu wysłania zapytania:

  „Przyjęta przez Pana forma złożenia wniosku jest niedopuszczalna. Udostępnienie informacji na podstawie art. 760 ze zn.1 kpc może nastąpić jedynie na podstawie pisemnego wniosku wraz z dołączoną kopią wystawionego przeciwko dłużnikowi tytułu oraz po uiszczeniu opłaty.”

  Na pytanie o wysokość opłaty – nie odpowiedział.

 72. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Lechu, czyli w sumie 50% skuteczności. Całkiem nieźle 🙂

 73. 50% skuteczności, i to jeszcze w zakresie informacji, które coś mi mogły doradzić w moim wyborze – informacje były o bezskutecznych egzekucjach, zatem nie będę bez potrzeby marnował czasu i środków na moją. Poczekam kilka lat 🙂

 74. aga pisze:

  a ja wystosowałam 2 zapytania (co do 2 różnych dłużników) do jednego komornika i dostałam odpowiedź, że „nie prowadzi ani nie prowadził” żadnych spraw wraz z wezwaniem do zapłaty za udzielenie informacji, 100 zł. każde zapytanie. Inni komornicy najpierw wysyłają wezwania i sama decyduję, czy warto opłacać, jeszcze inni udzielają informacji za „friko”. Czy komornik ma prawo stawiać mnie przed faktem? Czy nie powinien najpierw mnie poinformować, że udzielenie odpowiedzi na mój wniosek będzie mnie słono kosztować…?

 75. Karol Sienkiewicz pisze:

  @ags, niestety, nie ma na to żadnych przepisów. Jedni robią tak i drudzy tak. Dlatego warto pytać o odpłatność. Możesz to zaskarżyć (100 zł), a następnym razem dzwonić lub zaznaczać, że najpierw prosisz o informację o odpłatności. Ja ostatnio zaskarżyłem takie postanowienie o kosztach, zobaczymy, co powie sąd.

 76. Teresa pisze:

  W kontekście zapytania (wniosku) do komornika zgodnia z art. 760(1) złożyłam zapytanie do 3-ech komorników. Dwóch odpisało konkretnie i bezpłatnie informując o stanie prowadzonych spraw. Natomiast 3-ci, najpierw odpisał, ze chcąc otrzymać taką informację muszę mu zapłacić kwotę X lub ewentualnie złozyć odwołanie do Sądu(również za opłatą). W zwiazku z tym , by nie ponosić kolejnych kosztów(sama egzekucja jest wątpliwa), zostawiłam pismo bez jakiejkolwiek odpowiedzi. Nastąpiło długie milczenie i następnie „wielka” niespodzianka: Zarządzenie komornika o zwrocie wniosku, i informacja, że tak sie przy tym po raz kolejny napracował, że należy mu się tym razem kwota Y lub mogę złozyć skargę do Sądu(jak się domyślam „bezpłatnie”). Mam pytanie czy w ogóle reagować na to pismo, czy zostawić bez komentarzy.

 77. Teresa pisze:

  Dzień dobry. Piszę jeszcze raz ponieważ podałam błędny adres email: podałam konto182@op.pl, a winien być: konto182@onet.pl. Dotyczy komentarza dodanego w dniu 15.11.2012 roku o godzinie 8:43. Bardzo przepraszam za utrudnienia.

 78. Teresa pisze:

  Ja po raz 3-ci. POnieważ w komentarzu/zapytaniu podałam błędny adres e-mail.

 79. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Teresa, sprawa tych kosztów nadal nie jest wyjaśniona. Sam złożyłem skargę na czynności komornika i czekam. Ale jeżeli nie zapłacisz kwoty Y to sam sobie to ściągnie. Można zaskarżyć, ale to kosztuje 100 zł.

 80. Tymon pisze:

  Witam! Chciałbym zapytać właśnie o udzielenie przez komornika informacji. Przekazałem sprawę do komornika. Komornik zainkasował zaliczkę na wszystkie potrzebne wydatki, uzyskał informacje o dłużniku, i zakończył postępowanie, ponieważ nie znalazł ani dłużnika ani samochodu, który miał posiadać dłużnik. Po kilku miesiącach (2-3) zadzwoniłem do komornika, z prośbą o podanie danych dotyczących samochodu (dostałem informację o tym w informacji pisemnej od komornika). Niestety Pani w kancelarii nie udzieliła mi informacji (mimo że podałem numer sprawy, dane swoje i dłużnika) bo akta już zostały przekazane do archiwum. Wiem, że można samemu prosić o te informacje do Rejestru Samochodów (CEPIK) ale trzeba oczywiście dokonać wpłaty. Czy mogę jakoś uzyskać te informacje od komornika i czy ma prawo żądać opłaty skoro to była moja sprawa?
  Dziękuję za odpowiedź

 81. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Tymon, należy napisać wniosek o udzielenie tej informacji. Tak na telefon to żadnej pani u komornika sie nie chce sprawdzać…

 82. rene pisze:

  Dziękuję za odpowiedź na moje zapytanie mailowe. Zdecydowałam się dopisać w komentarzach bo może moje dylematy będą pomocne komuś w przyszłości.

  Nawiązując do maila z pełnomocnikiem się rozstałam po otrzymaniu nakazu. Gdyby trafił mi się taki lekarz, pewnie długo bym nie pochodziła na tym świecie.. ale pomijając przeszłość teraz muszę podjąć kroki w celu wszczęcia egzekucji.

  Mam już wniosek tylko nie wiem w którą stronę się udać.

  Wiem, że wobec mojego dłużnika już etap egzekucji był przeprowadzany przez innego komornika w mieście jego mieszkania. Dotarłam do księgi wieczystej mieszkania, gdzie tych dłużników jest już paru. Kwoty są wysokie. I teraz nie wiem czy robić wpis na hipotekę? skoro dłużników jest wielu.

  Czy ten wpis mogę dokonać sama w sądzie składając stosowny wniosek czy właśnie przez komornika?

  Wyślę oczywiście ten wniosek do komornika o udzielenie informacji aby zobaczyć jakie kroki były poczynione, jeżeli oczywiście dostanę dokładną odpowiedź:)

  I teraz jeszcze mam dylemat czy jeżeli zdecyduję się na złożenie wniosku egzekucyjnego to złożyć do tego komornika, który już miał do czynienia z moim dłużnikiem czy skierować kroki do kogoś innego.

  Pytam gdyż z moim nakazem zapłaty były małe zawirowania i ponad rok temu mój pełnomocnik po otrzymaniu pism z sądu , stwierdził że nakaz już posiada klauzulę i złożył wniosek egzekucyjny oraz wniosek o zabezpieczenie roszczenia do komornika w mieście prowadzenia firmy mojego dłużnika (inne miasto niż zamieszkanie).

  Okazało się że klauzula była nadana na zabezpieczenia roszczenia a nie na nakaz zapłaty więc wniosek egzekucyjny został wycofany. Więc stąd moje pytanie, do którego komornika teraz skierować wniosek?

  Szczerze mówiąc nie mam informacji czy ten komornik pierwszy zdołał coś zabezpieczyć na koncie dłużnika, które zostało podane. W każdym bądź razie dokonałam stosownej opłaty, te 2%, i teraz też się zastanawiam czy komornik nie musi się rozliczyć z tej kwoty ze mną? czy ta kwota jest jego wynagrodzeniem nawet jeżeli nic nie zabezpieczył bo konto było puste? Przyznam, że jest to dosyć wysoka jak na wysłanie jednego czy dwóch listów do banku.

  Wiem, że pytań jest wiele, ale sama jak na razie błądzę we mgle. Będę wdzięczna, za jakieś wskazówki.

 83. Karol Sienkiewicz pisze:

  @rene, cały ten blog to wskazówki, nie poprowadzę przecież postępowania przez bloga czy komentarze. Wpisy w KW mogą być dwa: wzmianka o egzekucji i to robi tylko komornik (dział III) oraz hipoteka przymusowa (dział IV) i to robisz Ty. A jak wygląda dział IV tej KW? Jeżeli jest pusta lub niska to warto się tam wpisać.

 84. rene pisze:

  może faktycznie się trochę zagalopowałam, ale to przez natłok myśli w głowie. Dział IV to hipoteka umowna kaucyjna-bank, nakaz zapłaty przypuszczam ze osoba prywatna i zabezpieczenie roszczenia przez prokuraturę. Kwoty znacznie znacznie przewyższają wartość mieszkania:/

 85. Karol Sienkiewicz pisze:

  @rene, to może szkoda 200 zł na wpis do KW.

 86. Olki pisze:

  Witam serdecznie.
  Moja sytuacja jest następująca. Od 7 lat mieszkam za granicą. W dzisiejszym dniu do mojego mieszkania w Polsce, które jest w kredycie, przychodził komornik i pytał o właściciela – sąsiadka mnie zawiadomiła. ( Kredyt spłacania regularnie).
  Niestety, nie mam pojęcia o co może chodzić? Nie przypominam sobie jakichkolwiek niezapłaconych długów, rachunków.
  Proszę o pomoc: w jaki sposób mogę się dowiedzieć kto przychodził i w jakiej sprawie? ( Oczywiście nie otrzymałam żadnej korespondencji a tym bardziej wyroków z sądu).
  Dziękuję za odpowiedź.

 87. Karol Sienkiewicz pisze:

  @Olki, to może być jakiś dług, którego istnieniu nie masz pojęcia. Może sąsiad wie chociaż co to za komornik? Czy to duże miasto? Jeżeli jest tylko jeden czy dwóch komorników to można to ustalić. Ale jak Warszawa to raczej nie…

 88. Anna pisze:

  A ja mam ciekawy przypadek – złożyłam wniosek o udzielenie informacji na podstawie art. 760 (1) kpc, a Komornik w odpowiedzi wezwał mnie do uiszczenia opłaty 92,42 zł za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi (par. 7 rozporządzenia MS z dnia 10.03.2006, Dz.U. 42 poz. 289), a do tego jeszcze do uiszczenia zaliczki na wydatki gotówkowe związane z doręczaniem korespondencji 11,40 zł. I co teraz? Płacić? Skarżyć?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Anna, ja w takiej sytuacji odpuszczam sobie. Takie kwiatki zdarzają się coraz rzadziej. Ale jeżeli chcesz skarżyć, to skarga kosztuje 100 zł.

   • Anna pisze:

    Z jednej strony mam ogromną ochotę to zaskarżyć, bo w mojej ocenie żądanie komornika jest nieuzasadnione. Z drugiej strony jeśli to zaskarżę, to nie dość, że będzie mnie to kosztowało praktycznie tyle samo, to jeszcze oczekiwanie na potrzebną mi informację znacznie się wydłuży – i chyba ten aspekt przeważy nad moim wewnętrznym sprzeciwem wobec działań komornika. Chętnie po prostu wybrałabym innego komornika, ale tu niestety jest tylko jeden właściwy.

    • Karol Sienkiewicz pisze:

     Anna, jak musiałem to skarżyłem i sąd przyznawał mi rację, na blogu jest gdzieś nawet skan postanowienia sądu.

 89. Jacek pisze:

  Ja ostatni tez wysłałem kilka zapytań na razie bez żadnych kosztów ze strony Komorników .
  Może czytają bloga:)

 90. Mario pisze:

  Panie Karolu,
  czy może w Pana praktyce zdarzyło się skierować zapytanie do komornika w trybie art. 760 (1) k.p.c. mailem wraz ze skanem tytułu egzekucyjnego i prośbą o odpowiedź tą samą drogą? Co Pan sądzi o takim sposobie zapytania? Jest on szybszy, bez kosztów, zwłaszcza gdy wysyłamy pismo do kilkunastu komorników. Względnie czy można w piśmie do komornika wskazać aby odpowiedzi udzielił mailowo? Jak to wygląda w praktyce?
  Pozdrawiam.

 91. Komornik Tomasz Wojciechowski z Jędrzejowa żąda ode mnie za takie zapytanie 89,24zł na podstawie par. 3.1 w zw. z par. 7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 10-03-2006 w sprawie opłat za czynności komorników nie będące czynnościami egzekucyjnymi.

 92. Piotr pisze:

  Dzień dobry. Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób mogę odzyskać od komornika tytuł wykonawczy z klauzulę wykonalności jeżeli postępowanie zostało umorzone? Z góry dziękuję za odpowiedź

 93. Donata pisze:

  Witam serdecznie. Panie Karolu mam problem i nie potrafię sobie z nim poradzić. Otóż w 2010 roku nabyliśmy spadek po ojcu, który postanowiliśmy sprzedać. Znaleźliśmy kupca, ale tydzień temu okazało się, że na hipotece w dziale IV jest dług alimentacyjny wobec dzieci pozamałżeńskich ojca o których nic nie wiedzieliśmy. W Sądzie otrzymaliśmy ksero wezwania do zapłaty długu z 1984 roku. Jakie kroki mamy powziąć w tej sprawie? Jak doprowadzić do wyczyszczenia hipoteki?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Donata, można to zrobić, ale wykracza to poza wpis. Zapraszam do kontaktu przez email.

   • Donata pisze:

    Dzień dobry Panie Karolu. Czy jest możliwość porozmawiania drogą telefoniczną? Dla mnie jest to łatwiejszy kontakt.

 94. Agnieszka pisze:

  Dzień dobry
  Panie Karolu mi komornik poszukiwał majątku dłużnika. Niedawno otrzymałam pismo, że dłużnik jest właścicielem (we współwłasności z żoną) nieruchomości, ustalono też numer księgi wieczystej. Wchodząc na elektroniczną księgę wieczystą jest wpis, o ograniczeniu rozporządzania nieruchomością i że wszczęto egzekucję z nieruchomości na podstawie wezwania do zapłaty. Wpisującym jest komornik przy sądzie rejonowym, wpis jest z marca. Chciałam się dowiedzieć czy jeżeli wpisu dokonywał by „mój” komornik to powiadomił by mnie, że prowadził już sprawę przeciwko mojemu dłużnikowi. Czy ja teraz mogę się zwrócić do pozostałych komorników działających przy tym sądzie rejonowym z wnioskiem o udzielenie informacji (jak w podanym przez pana wzorze) i czy powinnam taki wniosek wysłać może też do swojego komornika. W KW jest że wszczęto egzekucję, ile taka egzekucja trwa, wpis jest z marca czy nie powinno być już po? Czy dobrze kojarzę, że jeżeli żona się nie zgodzi to do egzekucji może nie dojść?
  Komornik pisze, że celem wszczęcia egzekucji z nieruchomości powinnam złożyć stosowny wniosek, ale czy jest sens przy powyższym wpisie do KW. Czy komornik jeżeli ustalił, że dłużnik jest właścicielem nieruchomości nie powinien wpisać mojego nakazu, mam klauzulę wykonalności, w KW dłużnika? czy może jest to niemożliwe ze względu na wpis o egzekucji?
  Pozdrawiam

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Agnieszka, możesz się zwrócić do komorników w tym mieście, Twój komornik powinien Cie powiadomić o egzekucji, żona może się sprzeciwić. Wybacz jednak, ale pozostałe pytania wykraczają zdecydowanie poza wpis, nie jestem w stanie zajmować się indywidualnie każdą sprawę. Poszukaj na blogu, to jest kopalnie informacji.

 95. Tymon pisze:

  Witam!
  Czy komornik ma prawo żądać opłaty za udzielenie informacji o prowadzenie egzekucji i jej sposobach w stosunku do dłużnika? A jeśli nie, to na jaką podstawę można się powołać, żeby nie było opłaty.
  Dziekuję

 96. anna pisze:

  Dzień dobry Panie Karolu. Czy jest możliwość porozmawiania drogą telefoniczną? Dla mnie jest to łatwiejszy kontakt.

 97. Jakub pisze:

  witam Pana
  Wiedząc że przeciwko mojemu dłużnikowi, inny komornik także prowadzi sprawę, wysłałem do niego wniosek o udzielenie informacji dot sprawy dot mojego dłużnika. W odpowiedzi dostałem od tegoż komornika „wezwanie do uzupełnienia wniosku” czyli inaczej mówiąc, komornik domaga się za takie informacje opłaty w wysokości ok 100zł. Czy komornik może mieć takie wymagania finansowe, i jest to zgodne z prawem, czy powinien podać mi takie informacje bezpłatnie?
  pozdrawiam i dziękuję za zamieszczenie takiego wniosku jak i inne pożyteczne pisma i porady jakie Pan tu zamieszcza
  Jakub

 98. tomek pisze:

  Witam . Mam mały problemik pod względem uzyskania informacji co do wysokości zadłużenia. Napisałem pismo do komornika z prośbą o udzielenie mi tej informacji , czekam już ponad miesiąc i nie otrzymałem odpowiedzi. JAK DŁUGO MAM CZEKAĆ NA ODPOWIEDZ????

 99. Ilona pisze:

  Witam,

  Czy dłużnik, również ma prawo napisać wniosek o udzielenie informacji dotyczących sprawy?
  Narzeczony dostał pismo komornicze o zajętości wynagrodzenia z klauzulą wykonalności – jednak w domu rodzinnym nie mieszka już 11 lat (mimo zameldowania) i nie zna całej sprawy. Czy komornik przychyli się do takiego wniosku?

 100. halina pisze:

  posiadam tytuł wykonawczy opatrzony klauzulą wkonawczą. Akta sprawy były u komornika postępowanie egzekucyjne w między czasie dowiedziałem się że inny komornik dokonał zajęcia całego majątku ruchomego pojazdy szybko przekazano akta do niego celem uwzględnienia w podziale czy może się zdażyć że nie zostanę uwzględniony

 101. Marcin pisze:

  witam. Szybkie pytanie. W moim mieście działa 7 komorników. Jeden z nich (3 pozycja w rankingu ilości spraw) licytował już jakąś nieruchomość dłużnika. Drugi w rankingu okazuje się naszym znajomym z młodości 🙂 czy w takiej sytuacji udać się do Komornika, który zna dłużnika czy spróbować ze znajomym? jak „chęć” ezgezkucji wpływa na tok postępowania? – co byście zrobili na moim miejscu?

 102. Marcin pisze:

  Dziękuję za zamieszczenie wielu pomocnych informacji.
  Po przeczytaniu tematu oraz komentarzy wysłałem drogą mailową zapytanie o koszt udzielenia informacji do trzech komorników z Wieliczki – dwóch odpisało, że nie pobiera żadnej opłaty – trzeci bez odpowiedzi. Wobec czego wysłałem dwa wnioski z informacją „Wierzyciel wyraża zgodę na doręczanie w/w informacji drogą elektroniczną na adres …”. Od jednego nie otrzymałem odpowiedzi a od drugiego po tygodniu dostałem odpowiedź na maila: „W odpowiedzi na pismo z dnia … informuje, że w tutejszej kancelarii prowadzonych jest 6 postępowań przeciwko dłużnikowi …, a łączne zadłużenie w tych sprawach to ponad … zł. Egzekucja w chwili obecnej jest bezskuteczna ponieważ dłużnik … nie pracuje jest utrzymywany przez żonę. Zajęcie rachunków bankowych okazało się bezskuteczne. Dłużnik nie jest właścicielem ani współwłaścicielem nieruchomości na terenie powiatu co zostało potwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Wieliczce. Nie posiada żadnego wartościowego majątku ruchomego.” Łączne zadłużenie to stu krotność mojego roszczenia wobec czego na tym prawdopodobnie poprzestanę na obecną chwilę.
  Po jakim czasie i jakie ewentualnie powinienem podjąć działania (posiadam nakaz zapłaty z 2013r.)?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Czyli powoli ale komornicy zaczynają reagować 🙂
   Nie wiem, co możesz zrobić. Szukaj dalej tego majątku.

 103. Basia pisze:

  Witam,
  A ja mam pytanie z trochę innej strony ale dotyczące takiego zapytania.
  Moja mama niedawno dostała list z ZUSu, że od tego miesiąca część renty będzie potrącana na komornika. Niestety nie mamy pojęcia jakiego zadłużenia to dotyczy, na jaki koszt itd… Wiemy jedynie jaki to komornik. Mama ani ja już nie mieszkamy w tej miejscowości więc nie tak łatwo dowiedzieć się coś osobiście. Czy w związku z tym mogę wysłać takie zapytanie jak Pan tu umieścił? Niestety nie mam żadnego tytułu wykonawczego ani nic innego… Czy bez tego powinnam uzyskać odpowiedź?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Taki nie, ale zwykłe pytanie powinno wystarczyć. Może nawet telefon…

   • Basia pisze:

    No właśnie telefonicznie nie chce odpowiadać. Myśleliśmy, że jest to jakiś kredyt brata w którym mama jest dłużnikiem. Brat miał możliwość pojechać ale nie chciał mu udzielić żadnych informacji czy jego sprawa dotyczy też mamy czy to coś innego. A mama nie jest w stanie pojechać. No nic… i tak dziękuję i będziemy próbować.
    Mąż znalazł coś takiego „Niniejszym działając w imieniu własnym, na podstawie art. 760 (1) kpc wnoszę o udzielenie informacji na temat prowadzonych przeciwko mnie postępowaniach egzekucyjnych. Wnoszę o powiadomienie o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń, a także aktualnym stanie sprawy, w tym ze wskazaniem:
     kwoty głównej i kwoty odsetek łącznie wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela,
     dat i kwot przekazanych wierzycielowi ze strony Komornika na poczet kwoty głównej i kwoty odsetek,
     sposobu rozliczenia kwot uzyskanych ze strony dłużnika,
     kwot i składowych elementów kosztów postępowania egzekucyjnego, którymi dłużnik został obciążony,
     innych danych, które miały wpływ na rozliczenie egzekucji.
    Ze względu na pilny charakter dokumentu, proszę o jego przesłanie w terminie 7 dni.”
    Mam nadzieję, że to się nadaje.

 104. Iwona pisze:

  Witam,
  Jestem w trakcie dochodzenia wierzytelności za sprzedaną nieruchomość.
  Sprawę powierzyłam kancelarii prawnej, która po uzyskaniu klauzuli wykonalności skierowała ją do komornika. Strasznie długo jednak to trwa (minęły ponad dwa miesiące od uzyskania klauzuli), informacje od kancelarii otrzymuję raczej skąpe, a na moją sugestię że może sama skontaktuję się z komornikiem, uzyskałam odpowiedź że to kancelaria jest pełnomocnikiem w sprawie i komornik nie będzie ze mną rozmawiał.
  Dłużnik zmienił numery telefonów, nie ma z nim żadnego kontaktu i obawiam się że nie odzyskam ani pieniędzy, ani nieruchomości.

  Mam więc pytania:
  1. czy komornik jest obligowany jakimś terminem na zajęcie się zleconą sprawą
  2. czy komornik może udzielać informacji mnie, pomimo pełnomocnictwa kancelarii
  3. czy kancelaria ma obowiązek na bieżąco informować mnie o postępach sprawy

  pozdrawiam

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Iwona, dziwne, że kancelaria nie chce udzielić informacji. Jednak komornik musi udzielić ich Tobie wierzycielowi. To, że masz pełnomocnika, nie pozbawia Cię prawa do informacji.

 105. Katarzyna pisze:

  Panie Mecenasie,

  Czy sprecyzowanie we wniosku proponowanym przez Pana „kwestii nieodpłatności” [np. (…) na podstawie art. 760 (1) kpc wnoszę o NIEODPŁATNE udzielenie informacji (…)] z punktu prawnego mogłoby rozwiązać problem? Czy w dalszym ciągu jednak pozostawiałoby komornikowi „prawo” do decydowania o tym, czy obciąży on mnie dodatkową opłatą, czy tez nie.

  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  k.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Katarzyna, to wiele nie zmieni – bo będziesz czekać pół roku a na telefon co się dzieje usłyszysz odpowiedź – miało być nieodopłatnie a u nas tak nie ma, więc nic nie robimy…. Nie można formułować wniosków w ten sposób, że: proszę o zrobienie o ile to za darmo. Wynika to m.in. z tego, że po wniosek po wpłynięciu jest rejestrowany, ma sygnaturę etc. Komornik ani żaden urząd nie może decydować – nie zrobię, bo nie zapłacili. Musi zrobić, tylko najpierw powinien wezwać o opłatę (o ile uważa, że mu się należy).

   • Katarzyna pisze:

    Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam i życzę, by ten blog funkcjonował jak najdłużej, ponieważ jest jednym z najbardziej wartościowych na jakie trafiłam.

 106. becia pisze:

  witam.
  mam kilka pytań odnośnie egzekucji komorniczej w sprawie alimentów. wysłałam ponad 2 miesiące temu wniosek egzekucyjny do komornika i nie wiem, czy mam nadal czekać na jakieś pismo od komornika w sprawie przebiegu egzekucji komorniczej, czy powinnam sama się zainteresować przebiegiem egzekucji? czy komornik udzieli mi informacji telefonicznie? czy powinnam wysłać prośbę o udzielenie takich informacji? co powinnam zrobić? proszę o pomoc.

 107. karola pisze:

  Witam, mam pytanie w drugą stronę. Widzę że wierzyciel może się zwrócić do komornika z prośbą o stanie prowadzonej sprawy. A czy dłużnik może się zwrócić do komornika z prośbą o informację dotyczącą aktualnego stanu zadłużenia i o dotychczasowych spłatach? Jak takie pismo powinno wyglądać? Bądę bardzo wdzięczna za odpowiedź, bo nic w necie nie mogę znaleźć.

 108. karola pisze:

  Dzięki za tak szybką odpowiedz. A co w takim piśmie powinno być zawarte, aby komornik nie zignorował go?

 109. karola pisze:

  Czy dłużnik może powoływać się w swoim piśmie na ten sam art. 760 (1) kpc?

 110. karola pisze:

  A czy jest jakiś przepis na który może się powoływać? Czy będzie to zwyczajna prośba, na którą komornik oczywiście nie odpowie, tak samo jak na zapytania wysyłane drogą mailową?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Karola, dłużnik powinien przede wszystkim zapłacić i tego dotyczy ten blog.

   • karola pisze:

    Rozumiem. Gorzej jak dłużnik nie czuje się dłużnikiem i nie wie za co i jaką kwotę ma zapłacić. Ale tak czy inaczej dzięki za odpowiedź.

 111. Wiesław pisze:

  Wysłałem wniosek…..i nic! Czy komornik musi czy może odpowiedzieć ?
  Wiesław

 112. Magda pisze:

  Mam pytanie dostałam pismo z urzedu skarbowego gdzie napisane zostało podkreskam to jest postepowanie egzekucyjne „wzywa sie ww.dłużnika aby należnej od niego kwoty z tytułu umowy agencyjnej, umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług u płatnika bez zgodyorganu egzekucyjnego nie uiszczał zobowiązania .Co to znaczy bo nie bardzo wiem, na samym kocu jest podane konto na które wpłaca pieniądze, czyli co mam sama dogodna mi kwote wpłacac na ten rachunek ??prosze o szybka odpowiedz

 113. Maniek pisze:

  A ja mam pytanie czy wysyłany tytuł wykonawczy ma być odpisem sądowym czy wystarczy wysłać kserokopię?

 114. Basia pisze:

  Witam dostalam od komornika Wniosek egzekucyjny alimentacyjny i go wypisalam tylko nie znam kwoty zadłużenia którą ojciec ma mi splacic komornik mi powiedzial ze mam to wiedziec bpo on nic liczyc mie bedzie wiec zapytalam jak mam to obliczyc a on na to ze to sa moje pieniadze a nie jego i sie mam sama o to martwic co mam w takiej sytuacji zrobic??

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Basia, powinnaś wiedzieć, ile dłużnik jest winien. Jeżeli z kwoty z wyroku nigdy nic nie zapłacił, to przepisz to co w wyroku.

 115. Basia pisze:

  niestety wyrok ma moja mama nie chce mi go dac a nie znam sygnatury akt to w sadzie mi nie wydadza

 116. Basia pisze:

  komornik prowadzi ta sprawe od 1991 roku i także nie chce mi udzielic informacji nie wiem teraz co mam robic

 117. Basia pisze:

  tak mam ta karte tylko na tej karcie sa wypisane kwoty których nie dostalam nigdy od tego komornika

 118. Basia pisze:

  ok to pójdę po te akta zobacze czy mi pokaże je dziękuje za pomoc

 119. Wioleta pisze:

  Witam dwa dni temu moja mama przyniosła mi pismo od komornika zaadresowane na jej adres ale na moje imię i nazwisko.Pismo jest od komornika o wszczęciu postępowania wobec mnie celem jest spłacenie długu za mieszkanie w którym ja już dawno nie mieszkam a moi rodzice nadal.Byłam już u radcy prawnego tejże administracji i powiedział mi że jak przyniosę mu dokumenty świadczące o tym że nie mieszkałam tam od tego czasu tj.2006 (ja mam czasowy meld.od 2005 na innym adresie) to wstrzyma postępowanie wobec mnie u komornika.Ja bym chciała się dowiedzieć jakie potrzebuję zaswiadczenie od tego radcy żeby zakończy to raz a do porządku.

 120. Robert pisze:

  Witam,mam pytanie czy po zakonczeniu egzekucji,zamknieciu sprawy komornik powinien wystosowac odpowiednie pismo czy wystarcza slowa KOMORA-NIKA,bo wydaje mi sie ze powinienem dostac takie pismo.I jeszcze pytanie co do zwrotu depozytu ktore wlasnie znajduje sie w sadzie,czekam ponad dwa tygodnie i nie mam zadnej informacji,zbywanie komornika jak to oni potrafia,ze to zalezy od sadu itp pierdoly.I jakie odsedki od kwoty ktora znajduje sie w depozycie naleza sie mi czy wogole sie naleza?

 121. Magda pisze:

  Witam,
  Również mam problem. Od paru lat razem z ciotecznym rodzeństwem, nie jesteśmy w stanie podzielić działki, na razie posiadam więc jedynie współwłasność (1/3). Ostatnio pokątnie dowiedziałam się, że inny współwłaściciel zmarł i pozostały po nim długi w postaci niespłaconych podatków za nieruchomość. Czy istnieje zatem możliwość, że komornik wejdzie na jego część. Czy też mam się obawiać, że zajmie całość działki? Czy mogę się ubiegać np. w sądzie o uzyskanie takich informacji i w jaki sposób (pisemnie czy osobiście)?
  I czy jeśli faktycznie owo postępowanie egzekucyjne istnieje, czy w przypadku jakby zajęta była tylko ta część po zmarłym, to możemy wreszcie podzielić działkę?

 122. asia pisze:

  Dzien dobry. Mama nie splacala dlugow, zaciagnietych pozyczek. jeden z komorikow (nastepni pewnie tez sie dolacza) wyslal list, z kopia postanowienia sadowego itd. Wyslal tez nakaz o udzielenie informacji o pracodawcy, kont bankowych itd. Mama moja wstydzi sie , ze dojdzie do pracodawcy, ze ma komornika i ma takie pytanie. czy jest mozliwosc, zeby ona sama z siebie wplacala jakas okreslona kwote na Konto komornika? komornik chce ok 400 zl, ona by mogla okolo 300 wplacac.
  czy jest mozliwosc dogadania sie z komornikiem zanim egzekucja zajmie wyplate i konta bankowe, ktore zreszta i tak sa zadluzone? dzieki za odp.

 123. Joanna pisze:

  Witam,
  wskazujesz w poście, żeby pytać komornika w toku sprawy, a także zamierzając wszcząć proces. Obecnie właśnie zamierzam złożyć pozew z wnioskiem o zabezpieczenie i pomyślałam, że warto jest sądowi wskazać stan posiadania dłużnika, raz żeby sprecyzować sposób zabezpieczenia,a dwa żeby uzasadnić wniosek o zabezpieczenie. Na tym etapie zastosowania nie ma więc art 760(1) kpc, niemniej wiem, że toczy się pko temu dłużnikowi już egzekucja i jestem w stanie ustalić przed jakim komornikiem. Czy wniosek o wskazanie danych na temat stanu majątku ma obowiązek komornik rozpoznać? Bo nie widzę podstawy prawnej, może taka jest praktyka?
  W każdym razie pomoc komornika byłaby lepsza niż poszukiwanie „na ślepo” w starostwach i CEPiKu. Dodam, że w sprawie nie udało się zawrzeć ugody w wyniku zawezwania do próby ugodowej, i dysponuję protokołem z posiedzenia, który mogę załączyć celem uzasadnienia interesu prawnego. Znając doświadczenia z komornikami, którzy są trochę jak automat telefoniczny „wrzuć monetę” niestety obawiam się, czy uzyskam informację jeśli nie obliguje ich ustawa do jej udzielenia…
  Będę bardzo wdzięczna za pomoc!

  • Michał pisze:

   Joanna, niestety komornik działa na podstawie tytułu wykonawczego (ew. egzekucyjnego). Jeśli go nie ma- nie przeprowadzi żadnych czynności.

 124. Maja pisze:

  Mam pytanie trochę obok tematu. Czy będąc osobą trzecią w rozumieniu art 841 kpc mogę żądać informacji od komornika w postaci listy wierzycieli na rzecz których wyznaczył licytację? Komornik nie dopełnił obowiązku informacyjnego z 847 par 2 kpc, o licytacji właściciel rzeczy dowiedział się przypadkiem, a chcąc wnieść pozew z 841 kpc musi znać listę wierzycieli legitymowanych biernie..

  • Michał pisze:

   Maja, brak jest przepisów, które wprost nakładałyby na komornika obowiązek poinformowania go o danych wierzycieli- można jednak oczywiście wystąpić z taką prośbą.

 125. antoni pisze:

  Witam i proszę o informacje ,mam pytanie,dowiedziałem się ze moja zona ma ogromne długi niespłacone/ok.50tys plus odsetki i koszta komornicze .wierzycielami są banki /6/komornik sciąga długi z wypłaty żony.wprowadził wpis ostrzezenie o prowadzeniu sprawy z nieruchomości w kw naszego mieszkania.po roku umorzył sprawę co do prowadzenia sciągania długu z mieszkania poniewaz jest wspólność majątkowa.i teraz najważniejsze czy mi coś grozi z tego tytułu.żona z nami nie mieszka małzeństwem jesteśmy tylko formalnie/

 126. jan pisze:

  Złożyłem skargę na czynności komorniczą,wykazując w dowodach,że nastąpił zbieg egzekucji komorniczej alimentów,które w czechach są potracane z moich wypłat od lipca 2013 r,a w Polsce zaczęły się w lutym roku 2014,jak wiem,komornik który zaczął później egzekucję powinien zaprzestać egzekucję,zawiadomiłem też o tym komornika w Polsce,który mi odpisał,że z tym mam zwrócić się do wierzycielki,bo on nic nie może.Rozpatrywanie mojej skargi trwało 13 miesięcy,po czym przyszło postanowienie,że przekroczyłem termin i sprawa została oddalon.Złożyłem oczywiście zażalenie,ale to potrwa.Sytacja więc wygląda następująco,moja była żona otrzymuje alimenty od komornika z Czech,idzie z tym do komornika w Polsce,który mi przysyla pismo,że moja ex dostała pewną kwote,a komornik żąda ode mnie pieniędzy za czynności komornicze,jaą odpowiedź.kie,to sam nie wiem,nie mówiąc już,że wiszą odsetki od komornika w Polsce,których nie płacę.Czy mogę złożyc czekając na rozpatrzenie zażalenia wystąpić do sądu z pozwem przeciwegzekucyjnym,jak mam to zrobić,do jakiego sadu mam wystąpić,i ile wynosi opłata/Bardzo liczę na szybką odpowiedź.Pozdrawiam.

 127. Monika pisze:

  Witam mam pewne pytanie, czy mogę jako wierzyciel zażądać od komornika szczegółowych informacji na temat zadłużenia dłużnika i harmonogramu spłat? Chodzi o to iż dłużnik ma do zapłaty zaległe alimenty których nie płacił przez okres kilku lat i alimenty bieżące w wysokości 300 zł miesięcznie. Na moje konto wpływa co miesiąc tylko 260 zł a dłużnikowi pobierane zostaje ok 400 zł. Chciałabym wiedzieć na co przeznaczana jest różnica w kwocie i skoro 260 zł nie pokrywa nawet bieżących alimentów to brakujące 40 zł powiększa kwotę długu, który się nazbierał przez poprzednie lata? Od ktorej to kwoty są naliczane odsetki? Czy mogę zażądać szczegółowych informacji jak zmieniła się wielkość długu przez ostatnie chociaż 3 miesiące? Dodam że jestem jedynym wierzycielem. Kolejne pytanie: dłużnik jest osadzony w zakładzie karnym gdzie pracuje. Jego dochód to ok 1800 zł, połowę zabiera zakład z pozostałych 900 zł cześć zabiera komornik a reszta jest akumulowana na koncie dłużnika. Konto to jest nie do ruszenia dlaczego? Jest tam spora kwota dlaczego nie może być spożytkowana na poczet długów za alimenty? Osobom przebywającym na wolności zabiera się wiecej nie pozostawiając czasem środków potrzebnych do życia a osadzonego utrzymuje zakład karny bo jeść i spać ma gdzie i jeszcze 60% dochodu odkłada się na specjalnym koncie… czy z kwoty tej może coś pobrać komornik? Albo chociaż jak osadzony skończy odbywać wyrok? Nie wydaje mi się to wszystko zbyt logiczne…

 128. John pisze:

  Czy jest jakiś odpowiednik tej instytucji w postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

 129. Anna pisze:

  Panie Karolu, a ja ostatnio spotkałam się z zupełnie odwrotną sytuacją …w trakcie rozmowy z pracownikiem kancelarii komorniczej dotyczącej rozliczenia wpłat przekazywanych przez komornika tytułem spłaty zadłużenia naszego dłuznika poproszono mnie o pisemne rozliczenie / sposób zarachowania tych wpłat … zastanawiam się czy jestem zobowiązana informować komornika o sposobie rozliczenia i stanie zadłużenia na konkretny dzień? A jeśli tego nie zrobię czy grożą za to jakieś konsekwencje?
  Z góry dziękuje za odpowiedź

 130. Piotr pisze:

  Wysłałem do komornika wniosek, o jakim mowa w artykule, i dostałem odpowiedź – wezwanie o zaliczkę na mocy par. 7 rozp. MS z 10.03.2006 r. Dz. U. Nr 42 poz. 289 ! Czy w takim razie komornik ma rację ? Żąda łącznie 109,47 zł, w tym 99,25 zł za sama informację, pod rygorem pominięcia wniosku … Wnioskowana informacja dotyczyła jedynie kwoty egzekwowanej i podjętych czynności. Zapłacić „stówę” w sytuacji kiedy opłacono wcześniej wniosek u innego komornika, raczej mija się z celem. Z góry dziękuję za odpowiedź, czy zaliczka dla komornika jest zasadna (nie dotyczy zwrotu koszów jego korespondencji) …

 131. Wiktoria pisze:

  Witam,
  proszę o pomoc w wyjaśnieniu pewnej sytuacji. W połowie kwietnia wysłałam zarówno do komornika jak i wierzyciela wniosek z prośbą o rozłożenie długu na raty, umorzenie egzekucji z wynagrodzenia za pracę oraz umorzenie odsetek które zostały naliczone, swoje prośby uzasadniłam tym, że o zajęciu komorniczym dowiedziałam się w momencie zajęcia konta bankowego gdyż korespondencja nie docierała do mnie z powodu zmiany zamieszkania. 5.05 bieżącego roku otrzymałam 2 awiza dotyczące odbioru przesyłek sądowych w Polskiej Grupie Pocztowej, 7.05 odebrałam owe przesyłki podpisując potwierdzenie wraz z datą ich odbioru. Jedna z przesyłek dotyczyła wyrażenia zgody na spłate zadłużenia w ratach w kwocie jaką zaproponowałam, druga przesyłka dotyczyła zawiadomienia o umorzeniu egzekucji z wynagrodzenia za pracę oraz niestety oddalenia wniosku o umorzenie odsetek, ale nie o to mi chodzi. Oba pisma zostały sporządzone na dzień 24.04.2015 awizo otrzymałam 5.05 a odbiór pokwitowałam z datą 7.05 i tu zaczynają się moje pytania. We wniosku o rozłożenie długu na raty jest informacja mówiąca że raty mają być wpłacane regularnie do końca każdego miesiąca począwszy od kwietnia 2015 roku – czyli przesyłka została dostarczona do mnie po terminie w jakim miałam wpłacić pierwszą ratę. Chodzi o to że wieczorem tego samego dnia co odebrałam przesyłki wpłynęła mi pensja która bez wątpienia została pomniejszona przez kwotę zabraną przez komornika mimo iż zajęcie wynagrodzenia zostało umorzone. Czy skoro pisma doszły do mnie po terminie spłaty pierwszej raty komornik mógł mimo wszystko zabrac mi zobowiązanie z pensji? Czy jest możliwe że pracodawca nie został poinformowany o umorzeniu? I czy w związku z tym mam pisać skargę na komornika, czy sporządzić kolejne pismo do wierzyciela i komornika z opisem zaistniałej sytuacji, mam dowody gdyż otrzymają oni od pgp potwierdzenie z datą odbioru oraz z datą w której zostało wystawione awizo. Tym bardziej że zaistniała sytuacja nie powstała z mojej winy i brak wpłaty pierwszej raty nie był świadomie przeze mnie zaniechany, gdyż to z mojej strony wychodzą wszelkie starania dogadania spłaty zadłużenia. Bardzo proszę o pomoc, całą noc szukałam jakichkolwiek inf ale bez skutecznie

 132. Adrian pisze:

  Panie Karolu jak Pan myśli czy złożenie do komornika wniosku o udzielenie informacji w trybie art.760 (1) prowadzi również do przerwania biegu przedawnienia roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym?

 133. Kasia pisze:

  Mam pytanie czy jeżeli mam 2 komorników i jeden z nich ma mój adres zamieszkania a drugi nie ma czy ten komornik który zna mój adres może przekazać temu drugiemu komornikowi moje miejsce zamieszkania

 134. Kasia pisze:

  Nawet jeżeli dwóch komorników jest z innego miasta

 135. Imię pisze:

  trzeba być zwykłą kurwą, żeby zostać komornikiem

  • Agnieszka pisze:

   Mam nadzieję, że równie konsekwentną będziesz osobą, jak ktoś ci nie będzie chciał zwrócić długu/wypłacić należnych alimentów itp. i nie zwrócisz się o pomoc do tych „kurew” 😉

 136. aSIA pisze:

  Czy odnośnie tego przepisuj mogę zapytać komornika o stan prowadzonej egzekucji??
  co zrobił w sprawie bo od roku nic w sprawie się nie działo nie mam żadnej informacji

 137. Agnieszka pisze:

  Nie zgodzę się, że zapytanie to jest nieodpłatne 😉 Wielu komorników pobiera opłatę za udzielanie takich informacji (i ja się z ich stanowiskiem zgadzam) na podstawie par. 7 Rozporządzenia MS z 10-03-2006 r. w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi. Zabawne, że każdy chce zarabiać, a tylko od komornika oczekuje się, że będzie pracował za darmo 😉

 138. Rundirridim pisze:

  Panie Karolu jest Pan tu jeszcze?

  Potrzebuje pomocy mianowicie 18.10 otrzymalam pismo od komornika z informacja ze moj ojciec ma zajecie komornicze z tytulu umowy o prace i umowy zlecenie za zalegle alimenty, przez trzy miesiace pieniądze splywaly regularnie z dniem 1-ego kazdego miesiaca , w tym miesiacu jednak Pani z kancelarii komornika poinformowała mnie ze nie ma pieniedzy i ze beda pisac ponaglenie do urzedu miasta i gminy w Narolu – podejrzewam ze tatus juz nie pracuje bo najzwyczajniej w swiecie mu sie to nie oplaca

  Prosze mi poradzic co teraz zrobic czekac czy od razu pisac pismo do komornika o zajecie ruchomosci czy gospodarstwa rolnego bo wiem ze takowe jest

 139. Asia pisze:

  witam serdecznie. Mam taki problem. Postaram sie opisac w skrocie 🙂 pozyczylam pieniadze w 2012 r. Zostala spisana umowa itd. Sprawa trafila do sadu i dalej do komornika. Tylko, ze mam wrazenie, ze radca prawny (reprezentuje moja osobe,gdyz nie mieszkam w Polsce) oraz komornik totanie nie interesuja sie moja sprawa. Komornik zlicytowal mieszkanie dluznika (jest 7 wierzycieli) i nawet nie poinformowal mojego radcy prawnego. Ja dowiedzialam sie przez internet, ale to chyba nalezy do obowiazku obu Panow aby sie informowali na wzajem. Moje pytanie brzmi: w jaki sposob mam wplynac na obu Panow by podzeszli do mojej sprawy powazniej niz do tej pory? No chyba, ze oczekuje zbyt wiele?

 140. Asia pisze:

  Myslalam, ze jakos mi Pan pomoze. Dziekuje i pozdrawiam

 141. krzysztof pisze:

  co zrobic jesli komornik nie odpowiada na pisemne wnioski

 142. Rundirridim pisze:

  Panie Karolu odpowie mi Pan widze ze pominięto moj wpis…

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Proszę bardzo – nie rozwiązuję tutaj kazusów.

   • Rundirridim pisze:

    Kazusow? Prosze o rade czy wskazanie kierunku bo nie studiowalam prawa a nie o rozwiazanie mojej sprawy na drodze sadowej

    Thanks anyway….

 143. jOANNA pisze:

  Witam, złożyłam w październiku do komornika wniosek egzekucyjny do tej pory nie dostałam żadnej informacji. Jako wierzycie mogę zadać informacji o toczącym się postępowaniu czy w piśmie muszę podać jakaś podstawę prawną? Będę wdzięczna za odpowiedź

 144. Alina pisze:

  Czy Komornik może udzielić informacji gdzie pracuje obecnie dłużnik

 145. Leszek pisze:

  Proszę o wyjaśnienie, jaką informację należy zawrzeć we wniosku egzekucyjnym, aby komornik mógł zająć drobne ruchomości dłużnika (np. wyposażenie mieszkania). Chodzi o niewielki dług, ok. 1.000 zł. Inne sposoby (rachunki bankowe, ZUS, US, wynagrodzenie za pracę) okazały się bezskuteczne.

 146. Alina pisze:

  Dzień dobry bardzo proszę o udzielenie mi informacji ,bo nie bardzo rozumiem pytania zadanego przez Komornika …Wysłałam fax do komornika o natychmiastowej egzekucji ponieważ mój były mąż od 5 miesięcy nie płaci alimentów Dostałam e-mail od Komornika ,że prosi o o informację od kiedy umorzyć ratę bieżącą na dzieci.Proszę mi powiedzieć jak mam to rozumieć

 147. Alina pisze:

  Witam mam pytanko bardzo proszę o pomoc…Czy komornik musi mieć Polskie Konto Bankowe do wysyłania należności ,czy mogę podać Konto Angielskie bo mieszkamy z dziećmi w Anglii

 148. anita pisze:

  witam co zrobic gdy komornik nie moze sciagnac dlugu i czy nieruchomosc dluznika bedaca 1/4 jego udzialu a reszta jego braci mozna sprzedac na zadanie komornika

 149. anita pisze:

  anita od dnia 31.07.2014 zostaly przyznane mi alimenty na dzieci w punkcie 2 z rygorem natychmiastowej wykonalnosci i naliczone od 01.01.2014 po 450 zl na jedno dziecko(w sumie 900).na dzien 29.09.2014 dlug wynosil 8100= 407odsetki.nie kierowalam sprawy do funduszu alimentacyjnego gdys sprzedalam mieszkanie i kupilam mniejsze do remontu,w ten sposob pozbylam sie dlogow i majac zapas gotowki nic z tym nie robilam ,mialam zaswiadczenie od komornika o bezskutecznosci z dnia 14.11.2014 ktore mialam pzedstawic w MOS-ie zeby wyplacal fundusz ala pieniadze ze sprzedanego mieszkania jeszcze byly03,01,2015 opieke nad dziecmi przejol dluznik gdyz ja zostalam osadzona w AS. dluznik 02,02,2015 zlozyl wniosek o uchylenie obowiazku alimentacyjnego gdyz dzieci obecnie przebywaja u niego na ktory ja oczywiscie wyrazilam zgode ale myslalam ze ten wniosek liczy sie od tej daty i tylko do mojego powrotu.12,04,2016wystapilam do komornika po zaswidczenie o bezskutecznosci izanioslam do MOP-su by pobierac z funduszu wrocilam dzieci sa juz ze mna.dzis zostalam poinformowana ze zalegle alimenty zostaly umozone z dniem zmiany decyzji sadu z posiedzenia o uchylenie obow.alimentacyjnego.komornik poinformowal mnie ze alimenty umozono bo sad zmienil postanowienie punkt 2 a punkt 2 to;zasadzic od pozwanego alimenty na rzecz maloletnich powodow w obu przypadkach alimenty platne z gory….do rak matkimaloletnich powodow poczynajac od dnia01,01,2014(wyrok punkt 2 nadaje rygor natychmiastowej wykonalnosci)na tej podstawie umorzono alimenty zalegle nikt nie morze tego wyjasnic bo sad nie podal dokladnej daty czy umarza alimenty od dnia 02,02,2015 czy umarza wszystko i z tego wynika ze niema zaleglycg alimentow bo nie jest to podane.w sadzie nie wiedza co z tym zrobic gdzie szukac pomocy

 150. anita pisze:

  anita 12,04,2016 zlozylam wniosek u komornika o zajeciu nieruchomosci dluznika jest on razem ze swoimi bracmi spadkobierca.komornik powiedzial ze nawet jak on nie jest jedynym wlascicielem to mozna wycenic ta nieruchomosc i spieniezyc na poczet dlugu dostalam odpowiedz ze nie figuruje w ksiedze wieczystej jak to mozliwe jak to sprawdzic czy na podstawie adresu wyciagne osobiscie ten nr.a dlaczego komornik mowi ze niema tej ksiegi

 151. piotr pisze:

  Mam pytanko.U komornika w urzedzie skarbowym mam troszke dlugu.Po wizycie u niego udzielil mi tylko infor o wysokosci zadluzenia a wyszczegulnione daty i wysokosci zadluzen nusze zaplacic 50zł .Czy komornik ma do tego prawo zebym placil za tego typu informacje.Moim zdaniem jestem strona i powinien mi udzielic wyczerpujacej inform.Czy dobrze mysle i czy mam racje?

 152. Lukasz pisze:

  Dzień Dobry czy komornik ma prawo informować pokrzywdzonego że już wszczęto postępowanie egzekucyjne dla dłużnika i ile to trwa takie pismo dostałem po 10.06 i do dziś nie mam odpowiedzi żadnej dodam że oskarżona ma naliczone opłaty do komornika i jeszcze jedno pytanie czy komornik może też w ratach przesyłać ile mógł tylko pobrać w miesiącu od oskarżonej z góry dziękuję

 153. Lukasz pisze:

  czy po otrzymaniu klauzuli wykonalności ze sądu pokrzywdzony ma się sam udać do komornika sądu rejonowego czy sąd tez go powiadamia o takiej sprawie czego ona dotyczy bo nie otrzymuję żadnej przesyłki ze sądu czy od komornika

 154. Maria pisze:

  Witam.

  Ja mam nieco inny problem, jednak w dalszym ciągu chodzi o komornika i wystawienie zaświadczenia.

  Jestem studentką. Chciałabym złożyć wniosek o stypendium, jednak komornik odmówił wystawienia jakiegokolwiek zaświadczenia dot. bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych na syna. Złożyłam wniosek o wyst. zaśw. 3 krotnie – nie odpowiedział. W rozmowie tel. powiedział, że mam napisać oświadczenie i dołączyć do wniosku, jaki składam na uczelni. Uczelnia nie honoruje oświadczenia, wzywa mnie do usunięcia braków w postaci zaś. za cały 2015 rok o bezskuteczności. Czy komornik może tak postępować?

 155. WieslawWszywka pisze:

  Krótko i na temat,dług możesz płacić bez końca,łatwo egzekwować,trudno zakończyć postępowanie.Wierzyciel wysyła do komornika bo nie ma obowiązku informowania a komornik wpłaca minimalne kwoty bo koszty postępowania,woli dla siebie więcej.Poza tym dłużnik oczywiście za wszystko musi płacić !?.Bez wiedzy o ilości długu nie można powiadomić komornika o spłacie.Ot w takim państwie prawa i równości dla ludzi żyjemy proszę państwa.

 156. Dorota pisze:

  Witam serdecznie,
  W Akcie Notarialnym widnieje zapis, że po sprzedaży mieszkania mój obecny dłużnik ma 7 dni na spłatę mojej hipoteki. Licytacja także jest „sprzedażą”, jednak dopiero po tym terminie moge złożyć pozew do Sądu o nakaz zapłaty i później o klauzulę wykonalności. Oczywiście mam już kilka takich zakończonych spraw i tu nie będzie problemu z rozliczeniem, ale jak wyegzekwować to, aby Komornik zaczekał z całkowitym rozliczeniem do momentu zakonczenia sprawy Sądowej. Największa kwota (ponad 86.000 PLN) będzie właśnie z tej oststniej sprawy. Bardzo proszę o pomoc.
  Dorota

 157. Daria pisze:

  Witam, od 5 miesięcy nie dostaje alimentów od byłego partner. 17.08.2016 roku złożyłam wniosek u komornika dostałam pismo o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat a także o zajęciu wierzytelności , zawiadomienie o wszczęciu egzekucji jednakże nie otrzymałam do tej pory żadnych pieniędzy na dziecko. Co mogę zrobić aby się dowiedzieć czy komornik coś robi w tej sprawie??

 158. James Lil pisze:

  Dzień dobry, Nazywam się James lil jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) Chcę świadczą o dobrej pożyczki Pożyczkodawcy który pokazał światło do mnie po został oszukany przez 4 różnych Internet międzynarodowego pożyczkodawcy, wszyscy obiecują dać mi kredytu po dokonaniu mi zapłacić dużo opłat, które dają nic i wyniosły bez pozytywnego rezultatu. Ja straciłem dysk zarabiać pieniądze i to w sumie 3,140USD. Pewnego dnia, gdy byłem przeglądania internetu szuka forsterated, gdy natknąłem się na zeznania człowieka, który był również oszukany i ostatecznie został połączony z legit firmy pożyczki nazywa panią Jenny Kim Trimark Usługi finansowe (jkim007042@gmail.com), gdzie w końcu dostał swoją pożyczka, więc postanowiłem skontaktować się z tą samą firmę kredytową, a następnie opowiedział im swoją historię o tym, jak ja zostały oszukany przez 4 różnych kredytodawców, którzy nie zrobili nic lecz oczywiście mi więcej bólu. Wyjaśnię do firmy za pośrednictwem poczty i wszyscy powiedzieli mi było płakać nie więcej, bo dostanie pożyczkę w ich towarzystwie, a także mam prawo wyboru z nimi kontaktu. Wypełniłem formularz wniosku o pożyczkę i udał się wszystko, co było o mnie i dano mi kwoty pożyczki $ 45,000.00 dolarów przez tego wielkiego Company (Trimark Financial Services} zarządzanej przez Panią Jenny Kim i tu dzisiaj jestem zadowolony z mojej rodziny, ponieważ pani Jenny Kim Trimark Usługi finansowe dał mi kredyt tak zrobiłem ślub mojej jaźni, że będę potwierdzającego w internecie o tym, jak dostałem pożyczkę. Czy potrzebujesz pilnie pożyczki? uprzejmie i szybko skontaktować się z panią Jenny Kim Trimark Financial Services teraz kredytu za pośrednictwem poczty elektronicznej: (jkim007042@gmail.com) wierzę, że inni ludzie też daje świadectwo o tym samym uczciwego pożyczkodawcę

 159. Dorota pisze:

  Dzień dobry potrzebuje pomocy musze napisac pismo do komornika ze moj ex przyslal mi alimenty za jeden miesiac i nie wiem jak sie do tego zabrać

 160. Maciek pisze:

  Ok wszystko rozumie ale nasuwa sie pytanie jaki termin ma komornik na odpisanie na takie pismo bo czytam i nic nie widzę o terminie ja czekam juz miesiąc i nie ma odpowiedzi i nie wiem czy ma sens kierowanie sprawy do sądu

 161. Janek pisze:

  Witam mam pytanie co mam zrobić jeśli komornik zajął mi konto a ja nie dostałem żadnych pism że sądu ani od komornika widocznie wysłałam on pod stary adres zamieszkania a teraz mam nowy. Co mam tej sytuacji zrobic

 162. Stanisław pisze:

  Komornik zajął drugi raz na podstawie tego samego Nakazu zapłaty , moje środki pieniężne z Banku.
  Czy mogę z jego Polisy OC żądać odszkodowania przed Sądem w kwocie 100.000 euro , na podstawie :
  – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej komorników sądowych (Dz. U. nr 232 z dnia 31 grudnia 2003 r. poz. 2326),
  – Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.).
  Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna komorników sądowych za szkody wyrządzone w następstwie ich działania lub zaniechania, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej – w związku z ich działalnością egzekucyjną.
  Jeśli jako komornik zatrudniasz pracowników, ubezpieczeniem OC objęta jest również Twoja odpowiedzialność cywilna za szkody, które mogą wyrządzić Twoi pracownicy w związku z postępowaniem egzekucyjnym.
  Minimalna suma gwarancyjna ustalona jest rozporządzeniem Ministra Finansów dla jednego zdarzenia i wynosi równowartość w złotych 100 000 euro.

 163. Jan pisze:

  Dzień dobry,

  z zaciekawieniem przeczytałem wpis o mozliwości kontaktu z komornikiem przed wszczęciem egzekucji. Natomiast mam pewne pytania, na które nie znalazłem odpowiedzi, a zapewne dla prawnika są one proste, dlatego będę bardzo wdzięczny za pomoc. Oto jak przedstawia się moja sytuacja: ukradziono mi rower, a złodziej, będący przestępcą – recydwistą został złapany i skazany na 20 mcy zakładu karnego i zapłatę 1000 zł dla mnie (łącznie okradł 10 osób na kwotę 20 000 zł). Wyrok Sądu Rejonowego sprzed miesiąca jest prawomocny i opatrzony klauzulą wykonalności. Sąd prosił o podanie czy skazany się ze mną kontaktował w sprawie spłaty. Oczywiście skazany tego nie zrobił, a ja zastanawiam się nad opcjami odzyskania długu. I tu nasuwa się kilka pytań:

  1. chcę wysłać wezwanie do zapłaty do dłuznika, ale zastanawiam się czy je zobaczy, skoro jest skazany. Jest podany adres do korespondencji z nim, ale jeśli nadam polecony to chyba będzie zwrot, prawda?

  2. odsetki od długu – nie znam sie na tym, ale wiem, że można je naliczać. Skoro jest klauzula natychmiastowej wykonalności, to rozumiem, ze można to zrobić? Jesli tak, to jak? Dodam, że chcę zawrzeć info o odsetkach w wezwaniu do zapłaty.

  3. Czy przeciw mojemu dłuznikowi będzie się toczyć egzekucja komornicza „z urzędu” , czy sam mam sie tym zająć? Bo chyba po coś ta informacja o kontaktowaniu się ze mną skazanego jest Sądowi potrzebna?

  4. Czy ma znaczenie wybór komornika – rewir, Ci ze strony Sądu itd.?

  5.Jak drogi może być całościowy, ostateczny koszt komornika
  a) w przypadku udanej egzekucji – tzn ile z podanej sumy odzyskam po odjęciu kosztów komornika?

  b) w przypadku nieudanej egzekucji?
  I czy te koszty są wiadome od samego początku?

  6. I czy w ogóle warto angażować komornika do kogoś kto nie ma stałego miejsca zameldowania i jest skazany na prawie 2 lata?

  Będę wdzięczny za odpowiedzi,
  na pewno nie tylko ja na nich skorzystam,

  Pozdrawiam, JK

 164. adam pisze:

  „A może wręcz odwrotnie: jeżeli zobaczysz, że licytują już jedyny samochód, a Ty wiesz o super motocyklu, o którym nikt jeszcze nie wie, to szybko złożysz wniosek do komornika, który nie prowadzi egzekucji przeciwko temu dłużnikowi i on szybko sprzeda ten motor. Jednym słowem, czasami możesz sprytnie posterować swoimi wnioskami”

  Proszę o zapoznanie się z treścia art. 302 par 1 kk

 165. Joanna pisze:

  Witam,
  jakie są sposoby na zmuszenie wierzycielki do zawieszenia postępowania komorniczego? Na mocy umowy ustnej alimenty za 2 miesiące miały pokrywać koszty mieszkania (mieszkanie ojca dłużnika), które pokrywał dłużnik, jednak mimo to, wierzycielka poszła do komornika. Dług komorniczy został uregulowany kolejnego dnia w całości. Po tym wierzycielka w smsach dobrowolnie podała nr konta i prosiła o wpłaty na nr konta bezpośrednio do niej, co oznacza, że dobrowolnie wyraziła chęć spłacania alimentów bieżących bezpośrednio, co od dwóch miesięcy odbywa się przed terminem, o czym komornik i wierzycielka są informowani, jednak nie chce ona usunąć komornika – złośliwość. Co można zrobić? Jak ją zmusić? komornik nie odniósł się do wniesionego pisma, jedynie odesłał na kontro dłużnika bezpodstawnie naliczony VAT.Ile dni ma komornik i wierzyciel na odpowiedź na pismo (za potwierdzeniem odbioru)?
  Dziękuję za odpowiedź.

 166. Wioleta pisze:

  Czy jest mozliwosc sprawdzenia wysokosci dlugu alimentacyjnego mojego meza jestesmy w separacji obecnie znam dane komornika mam wszystkie informacje gdzie jest siedziba czy mi jako jeszcze zonie udzieli takich informacji jak kiedy zasadzone zostaly alimenty. Dziekuje

 167. She1 pisze:

  Dzień dobry, mam pytanie do Pana.
  Jeżeli moja mama jest wierzycielem odnośnie egzekucji, w której komornik ściąga dług za alimenty, sprawa jest na moją rzecz. Ja już jestem pełnoletnia a żadne pismo o egzekucjach czy innych do mnie nie doszło, to czy mogę wysłac wniosek do sądu o to aby od np 2002 r do dzisiejszego udostepnili mi wszystkie wnioski, wszystko na temat mojej sprawy? Czy muszą wysłać mi takie dokumenty, czy mam do nich prawo jeżeli nie jestem wymieniona w pismach?

  W dokumentach mama jest wierzycielem oraz MOPS w sprawie egzekucji nieruchomości. Czy mogę żądać tych dokumentów, mogę mieć wgłąd?

 168. Amelia pisze:

  Witam jesli w czw tj. 19.04 zlozylam wniosek o wszczeciu egzekucji o zaleglych alimentach tj od cZer 2017 do gr 2017, moje pytanie czy dostane jako wierzyciel jakiekolwiek pismo? Czy komornik tylko wysyla dluznikowi o zadluzeniu no i jak to wyglada dalej? Dluznik pracuje ma umowe na czas nieokreslony czy sciagniecie dlugow nastapi juz przy kolejnym wynagrodzeniu?

 169. Teresa pisze:

  Wysłałam e-maila do komornika aby przesłał mi harmonogram spłat 5 lipca 2018 r.Nie otrzymałam odpowiedzi,zadzwoniłam na co komornik stwierdził mi,że musze mieć podpis elektroniczny.Jestem emerytką i taki podpis jest mi niepotrzebny.Wysyłam korespondencje do Urxzędu Skarbowego bez podpisu elektronicznego.Prosze mi odpowoedzieć,ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi.

  Z poważaniem
  Teresa Rodziewicz

 170. Marlena pisze:

  Witam.
  Moje pytanie dotyczy zaksięgowania wierzytelności w koszty uzyskania przychodu.
  Sprawa wygląda następująco – kwota do odzyskania od dłużnika jest dużo mniejsza od kosztów sądowych itp. W związku z powyższym zasadne byłoby zaksięgować owe wierzytelności w koszty uzyskania przychodu. Jaki dokładnie dokument upoważnia księgową danej firmy do „wrzucenia w koszty” wyżej opisanych wierzytelności?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Marlena, jest kilka opcji, regulują to ustawy o CIT i PIT. Tobie chodzi zapewne o takie udokumentowanie: protokół sporządzony przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. Art. 16 ust. 2 ustawy o CIT.

 171. Aleksandra pisze:

  Ciekawa jestem odpowiedzi na pytanie jak sytuacja ze składaniem wniosków egzekucyjnych do komorników, którzy już prowadzą egzekucję przeciwko dłużnikowi ma się przy aktualnym na 2019 r. stanie prawnym. Przeciwko dłużnikowi A od wielu lat egzekucję prowadzi komornik, który nie ma rewiru w apelacji ogólnie właściwej dla dłużnika A. I pytanie gdzie teraz złożyć nowy wniosek egzekucyjny (kolejna zasądzona wierzytelność) skoro nie można wybrać już tego komornika, a z drugiej strony jak zostanie złożony u innego komornika to i tak będzie zbieg egzekucji i przekazanie do tego pierwszego.

 172. Estera pisze:

  Dzień dobry.
  Czytam powyższe komentarze i mam uprzejmą prośbę o radę w mojej sprawie. Jestem wierzycielem (osoba fizyczna) dłużnika (firma) z Warszawy (Wydział Cywilny, prawomocny nakaz zapłaty). Postępowanie bardzo się przeciągało w czasie w wyniku nie ukrywam, opieszałości i błędów sądu (mój dłużnik, to „szycha”;)). W tym momencie wierzytelność została przekazana do egzekucji komornikowi (przypadkowemu) z W-wy. Zauważyłam, że komornik nie podszedł specjalnie entuzjastycznie do tematu, chętnie natomiast przyjął moją wierzytelność (niewielka kwota, kilka tysięcy zł) – obawiam się, że egzekucja ma mieć charakter wyłącznie „naciągania” mnie na kolejne koszty, których mam już dość, bo samo postępowanie, etc. wiecznie naraża mnie na nie – bez większej nadziei na odzyskanie długu ( w chwili obecnej, nawet w internecie można odszukać wielu wierzycieli tej firmy i złej opinii na jej temat). Dotychczas ze strony komornika zostałam b. szybko, bez mojej uprzedniej prośby o poszukiwanie majątku, obarczona kwotą ok.170 zł – tytułem zaliczki na wydatki gotówkowe (koszty uzyskania dokumentów lub informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania, koszty doręczenia korespondencji, oplata za poszukiwanie majątku). Chcę na dniach wystosować wniosek o udzielenie przez komornika informacji o prowadzonych w stosunku do dłużnika postępowaniach egzekucyjnych, bo tak naprawdę fakt, że wysłał informację do US i jednego wskazanego przez mnie Banku przez Ognivo, niewiele zmienia. Moje pytania:
  – jakie jeszcze koszty może mi zaserwować komornik? I jak ewentualnie się przed nimi ustrzec, lub co mogę napisać, aby najpierw informowano mnie o tych kosztach, abym mogła podjąć decyzję, czy chce brnąć w nie dalej, czy nie;
  – jaki jest maksymalny czas trwania egzekucji (czy komornik ma obowiązek wcześniej mnie poinformować o jej rychłym zawieszeniu?);
  – w jaki sposób mogę zmienić wybranego przeze mnie komornika (wybieram innego i on przejmuje egzekucję, nawet, jeśli jest „w toku”?);
  – czy komornik poszukując majątku, poszukuje wyłącznie majątku firmy , czy jej prezesa/właściciela również (jest osobą cwaną i ale majętną), więc majątek i tak zapewne jest ukryty.
  Szczerze mówiąc, zaczynam powątpiewać w sens egzekucji, jednak owe kilka tysięcy traktuje raczej jako sprawę honoru i nie chce ich odpuszczać. Chcialabym jednak, albo scedować wszelkie nowe, pojawiające się koszty na dłużnika (czy jest tak opcja?), albo ich nie ponosić. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 173. Krzysztof pisze:

  Czyli wierzyciel może cały czas zgłaszać się do komornika o informacje o dłużniku i stanie postępowania, i traktować to jako dowody i dalszym postępowaniu. A jeśli dłużnik będzie ubiegał się o ogłoszenie upadłości, to takie dowody są w stanie mu przeszkodzić lub zaszkodzić na poźniejszym etapie? Czy mimo upadłości wierzyciel może podejmować kroki związane z odzyskaniem zobowiązania?

 174. […] Udzielenie przez komornika informacji o prowadzonych w stosunku do dłużnika postępowaniach egzeku… […]

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *