Monthly Archives

grudzień 2011

Niedawno pisałem, że dłużnik stara się wywinąć. Spłaca tylko niektórych wierzycieli… Złożyłem zawiadomienie, policjant zadzwonił, umówiliśmy się na dogodny dla mnie termin. Bardzo miło i sprawnie zostałem przesłuchany (jako składający zawiadomienie). Po prostu WERSAL. Z rozmowy z policjantem (a miałem już z nim kontakt w sprawach gospodarczych) wynikało, że sprawa jest jasna – dłużnik płaci wybiórczo. Ale Pan Władza zastrzegał, to nie on podejmuje decyzje. Prokurator rządzi w tym postępowaniu. No i prokurator zarządził, a właściwie postanowił – odmówić wszczęcia dochodzenia. A czego on odmówił: w sprawie usunięcia przed egzekucją,

No i sprawa się wyjaśniła. Wniosek o egzekucję na podstawie nakazu wydanego w EPU to nie samo klikanie, jak niedawno pisałem. Sąd Najwyższy właśnie orzekł (i to w dwóch uchwałach: III CZP 74/11 oraz III CZP 66/11, obie z 30.11.2011 r.) że składając wniosek egzekucyjny przez e-sad pełnomocnik musi dołączyć pełnomocnictwo. Bez tego dokumentu komornik wezwie go do usunięcia braków, co przedłuży postępowanie. A do tego trzeba uiścić 17 zł opłaty skarbowej. Przelewem (kiedyś przynajmniej były znaczki). Kto na tym skorzysta? Gminy, bo to na ich konto wpłaca się opłatę

1 2 3 Strona 3 z 3