Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Marzec 2012

Pół roku temu pisałem o możliwości zajęcia przez komornika zwierząt. W komentarzach ktoś zajęcie psa określił jako mało humanitarny. Mało humanitarny, ale jak się okazało, skuteczny. Ten sposób egzekucji zastosował bowiem komornik z Wejherowa. Możesz o tym przeczytać tutaj. Jaki był efekt? Jutro biegnę do banku i mam nadzieję, że jakoś to wszystko spłacę – […]

Przy przeglądaniu orzeczeń warszawskiego Sądu Apelacyjnego (muszę przyznać, że internetowe bazy są coraz lepsze) natrafiłem na bardzo ciekawy casus, a właściwie uzasadnienie wyroku. Chodzi mianowicie o wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI  Wydział Cywilny z dnia 10 czerwca 2011 r. wydany w sprawie o sygnaturze sygn. akt  VIA Ca  84/11. Cały wyrok z uzasadnieniem dostępny […]

Zdarza się, że wierzyciel umrze w toku wszczętego już postępowania egzekucyjnego. Nie tylko dlatego, że w Polsce egzekucja trwa latami. Czasami tak po prostu bywa. Zgodnie z art. 819 § 1 kpc w takiej sytuacji Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu również w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. Postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego. […]

.biz

Gdy po odejściu jednego ze wspólników 3 lata temu zmienialiśmy adres internetowy naszej kancelarii, zaproponowałem, by było to www.radcowie.biz To „.biz” to oczywiście od biznes, ale nie wszystkim to się podobało. Wtedy było mało popularne. Ale miałem rację 🙂 Domena ta staje się coraz bardziej popularna. Tak o domenie .biz pisze Wikipedia: internetowa domena najwyższego […]

W piątkowej Gazecie Wyborczej (9 marca 2012) przeczytałem ciekawy tekst Krzysztofa Katki pt. Niewindykowalni. Opis przypadku kredytobiorcy, który nie jest w stanie spłacać kredytu, a wartość nieruchomości, która miała być zabezpieczeniem tego kredytu, mocno spadła. Egzekucje bezskuteczne, nie ma chętnych do kupna tego domu i ziemi. Ciekawy przypadek, chociaż nie odosobniony. Tekst można przeczytać tutaj. […]