Więcej danych z KW

O korzyściach płynących z cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości już pisałem i to nie raz. Są one oczywiste.

Jednym z elementów tejże cyfryzacji jest Nowa Księga Wieczysta (NKW).

Celem tego ambitnego projektu jest m.in.

zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami, usprawnienie postępowań dotyczących ksiąg wieczystych, jak również zapewnienie centralnego, jednolitego i łatwego dostępu do ksiąg wieczystych.

Trwają też prace nad tym, żeby wprowadzić możliwość otrzymywania za pośrednictwem Internetu odpisów i wyciągów z ksiąg. Dokumenty te mają mieć moc zrównaną z tradycyjnym wydrukiem. Duże brawa. Niestety, będzie to odpłatne, tak jak teraz (oby tylko KRS nie poszedł tą drogą).

Projekt przewiduje także nowe  funkcjonalności (a właściwie poszerzenie tych już istniejacych). Chodzi wyszukanie ksiąg wieczystych w CBDKW. Co to jest?

Polega na możliwości wyszukania ksiąg wieczystych według konkretnego, zdefiniowanego kryterium wyszukania (np. danych identyfikacyjnych nieruchomości, danych osobowych właściciela). Wyszukanie ksiąg wieczystych w CBDKW ma gwarantować sprawne i skuteczne realizowanie uprawnień przysługujących państwu, a konkretyzowanych w normach szczególnych, na przykład w celu odszukania składników majątku dłużnika w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.

Będzie więc powszechna możliwość wyszukiwania przez komorników danych o nieruchomościach dłużników (rozwiązanie takie już funkcjonuje, ale nie jest powszechnie dostępne).

Niestety, projekt zakłada odpłatność dostępu. Jedynie dla sądów, prokuratur, administracji rządowej i ZUS będzie to nieodpłatne. Mam tylko nadzieję, że będą to kwoty rzędu 5 zł.

A tak przy okazji nasuwa się taka refleksja, że wierzyciele publiczni, typu urząd skarbowy czy właśnie ZUS znowu będą lepiej traktowani niż całą reszta…

 

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

4 Komentarze do tego wpisu post

  1. Mi tam wystarczy wiedzieć, który z komorników ma dostęp do e-KW 😉

  2. Michał pisze:

    Czy można prosić o linka do źródła cytatów?

  3. Daniel pisze:

    Kapitalny wpis i cały blog! Czekam na kolejny wpis.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem danych osobowych jest Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń).

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem radcowie@radcowie.biz.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.