Rebranding, czyli nowa nazwa

Nie chodzi mi bynajmniej o jakiś markowy alkohol czyli brandy. Za Wikipedią:

rebranding (przebrandowienie) – proces zmiany percepcji marki poprzez zmianę elementów jej komunikacji, który najczęściej wiąże się ze zmianą nazwy firmy lub produktu, wizerunku i/lub logo.

Dla prawników słowo „firma” – pochodzące jeszcze z przedwojnia – to synonim wyrazu „nazwa”. Spółki działają pod „firmą” czyli pod nazwą.

Kilka dni temu jeden z naszych klientów zmienił firmę, a właściwie to oznaczenie „fantazyjne”, bo wyrażenie „spółka akcyjna” pozostało. A co mamy zrobić z toczącymi się procesami lub tytułami wystawionymi na poprzednią firmę? Czy stosuje się reguły opisane w art. 788 kpc, o których już pisałem?

Jeżeli sprawa jest w toku, to przed wydaniem wyroku wystarczy wykazać zmianę firmy odpowiednim postanowieniem z KRS. To jest jasne.

Mniej jasne jest to, co należy zrobić w przypadku już toczącej się egzekucji. Uważam, że co do zasady wystarczy komornikowi przedstawić postanowienie z KRS, z którego będzie wynikała zmiana firmy i nie trzeba zmieniać treści tytułu wykonawczego. I większość komorników akceptuje tę zasadę, chociaż niektórzy usiłują żądać przejścia na podstawie art. 788 § 1 kpc.

Największy chyba problem pojawia się wówczas, gdy trzeba nadać klauzulę wykonalności po raz pierwszy lub uzyskać kolejny tytuł wykonawczy (np. żeby wpisać hipotekę przymusową do księgi wieczystej).

Prawnicy dogmatycy, czyli doktryna, nie mają jednolitego zdania. Niektórzy wskazują na konieczność analogicznego stosowania art. 788 § 1 kpc. Ale czy tam rzeczywiście dochodzi do następstwa prawnego? Raczej nie. Dlatego przychylam się do poglądów, że art. 788 § 1 kpc nie stosuje się.

Prawnicy praktycy uważają zaś, że wystarczy wykazać zmianę firmy postanowieniem z KRS i sąd nada klauzulę z uwzględnieniem nowej firmy. Zmianę firmy opisze co najwyżej  w uzasadnieniu postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności.

Nie mogę jednak wykluczyć, że niektóre sądy będą jednak żądały wniosku w trybie art. 788 § 1 kpc. Zobaczymy, z jaką praktyką spotkam się przy tym najświeższym rebrandingu.

I jaka będzie moja percepcja tego żądania… I czy mój brand na tym nie ucierpi…

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *