Monthly Archives

listopad 2012

Dość często egzekucja kierowana jest do nieruchomości dłużnika. Wiadomo dlaczego – to „towar” dość chodliwy a do tego dużo warty. Czasami jednak jest tak, że nieruchomość na licytacji nie pójdzie, a dłużnik nie ma nic innego, czym mógłby Ci spłacić dług. Warto wówczas rozważyć przejęcie na własność tej nieruchomości. Oczywiście, jest to wyłącznie kwestia biznesowa, bo po co komu np. zalane łąki czy rozwalający się garaż? Jednak czasami rachunek ekonomiczny pokazuje, że lepiej mieć kawałek gruntu niż postanowienie o bezskuteczności egzekucji. Jak zatem przejąć nieruchomość dłużnika? Otóż zasadą jest możliwość przejęcia nieruchomości przez

O tym systemie już pisałem, jednak muszę Cię poinformować, że system ognivo rozwija się w najlepsze. Ostatni wpis o tym zamieściłem ponad rok temu. Ale byłem czujny i obserwowałem ten produkt. Dlatego wiem, że banków w systemie jest już nieco więcej. Cieszy zwłaszcza duża ilość banków spółdzielczych. Tutaj możesz pobrać ostatnią listę z wykazem banków. Niestety, nie ma tam SKOKów…

Jeżeli opłacasz koszty sądowe to pewnie korzystasz ze znaków opłat sądowych. Najwygodniej uiszczać w ten sposób małe kwoty – za klauzule wykonalności, odpisy wyroków, kopie z akt sądowych, skargi na czynności komornika. I tak jest od 100 lat. W znaczkach sądowych można wnieść także opłaty od pozwu, chociaż taka opłata w znaczkach nie może przekraczać 1500 zł. Oczywiście opłaty można uiszczać także w kasie sądu lub przelewem. W EPU działa tylko przelew. I nikt się nie skarży. Ale niewątpliwie znaczki bardzo pomagają. Prawnikom i stronom. Jeżeli pismo MUSI być wysłane

W typowych sytuacjach tytuły egzekucyjne (nakazy zapłaty, wyroki) wydawane są przeciwko tylko jednej osobie – dłużnikowi, czyli osobie która doprowadziła do powstania długu. Ale bardzo często zdarza się, że ten dłużnik pozostaje w związku małżeńskim i do prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego potrzebna jest klauzula nadana przeciwko małżonkowie dłużnika. Kwestię tę reguluje art. 787 kpc,  którym już pisałem. Przypomnę więc tylko, że zastosowanie tego przepisu wymaga wykazania zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania. Co jednakże zrobić w sytuacji, kiedy małżonek nie wyrażał zgody na daną czynność, ale miała ona na celu

Prasa właśnie doniosła, że do sprzedaży zostaną wystawione samochody należące do Amber Gold. Pierwszego dnia pod młotek pójdzie limuzyna BMW 740D XD, którą jeździł prezes Marcin P. Cena wywoławcza 226 tys. zł. Mimo tego, że likwidacja masy upadłości porównywana jest do zbiorowej egzekucji z majątku upadłego, to niestety, rządzi się swoimi prawami, innymi niż te, które dotyczą „zwykłej” egzekucji. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje bowiem, że wierzyciel może zaliczyć swą wierzytelność na poczet ceny, jaką trzeba zapłacić na licytacji u komornika. To dość powszechne i korzystne dla wierzycieli rozwiązanie. Aż chciałoby

1 2 Strona 1 z 2