Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Szczelniejszy zakaz działalności

Minął kolejny rok na froncie walki z dłużnikami, a Ty nadal nie stosujesz narzędzia, jakim jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Wiem, bo popytałem w sądach – nie ma większego zainteresowania tą instytucją.

Jasne, co po zakazie, skoro Marcin Plichta miał całą szufladę różnych wyroków i nikogo to nie obeszło.

Fakt, coś w tym jest…

I właśnie cała ta sytuacja z Amber Gold zainspirowała prawodawcę do zmian w przepisach regulujących działanie Krajowego Rejestru Karnego i Krajowego Rejestru Sądowego. Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 29 grudnia 2012 r. pod pozycją 1514.

Celem tej ustawy jest umożliwienie komunikowania się systemów teleinformatycznych KRK i KRS. Do tej pory komunikacji takiej bowiem nie było, co wydaje się całkowicie niezrozumiałe.

Jak zatem będzie? Otóż po zmianie sąd rejestrowy – wpisując do KRS określone osoby (czy to przy nowej spółce czy przy zmianie) będzie miał z KRK informacje o skazaniu tych osób, jeżeli wyrok zakazuje im zajmowania stanowisk we władzach. Czyli już przy wpisie będzie weryfikacja.

Ale nie tylko – KRK zawiadomi też KRS o skazaniu osób już wpisanych do rejestru. Ma to zmusić sąd rejestrowy do wszczęcia postępowania wymuszającego na podmiocie zmiany w zarządzie danej spółki. Oj, będzie się działo… Wiem coś o tym, bo jestem wpisany na listę kandydatów na kuratorów w Sądzie Okręgowym w Toruniu i Bydgoszczy, gdzie sądy rejestrowe czasami powołują mnie na kuratora spółek czy stowarzyszeń. Teraz pewnie kuratela stanie się popularniejsza….

Nie będzie zatem sytuacji, o której już pisałem: osoba skazana za przestępstwo opisane w art. 18 § 2 ksh figuruje w KRS. Ureguluje to bowiem nowy art. 21a ustawy o KRS:

 Sąd rejestrowy otrzymuje z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

1)   w odniesieniu do osób, do których ma zastosowanie art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.6)) – informacje o skazaniach za przestępstwa w nim określone;

Ale tym co mnie cieszy w tej nowelizacji jeszcze bardziej jest to, że w końcu uregulowano wymianę informacji wewnątrz samego Krajowego Rejestru Sądowego – pomiędzy rejestrem przedsiębiorców (RP) a rejestrem dłużników niewypłacalnych (RDN). Oznacza to, że osoba wpisana do RDN, który jest przecież częścią KRS, nie zostanie wpisana do RP, który jest przecież częścią KRS.

A zatem ten Pan, którego dotyczy postanowienie kilka dni temu doręczone do Kancelarii, przez 4 lata do KRS się nie wpisze.

Przesadziłem, akurat ten Pan się wpisze, bo nowelizacja wejdzie w życie zasadniczo 30 czerwca 2013 r. Ale na szczęście szybko zostanie wykreślony.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Grzegorz Styczeń 18, 2013 o 20:27

Też się cieszę z tej zmiany. Gdy wybuchła afera Amber – jako prawnik – nie mogłem wytłumaczyć koledze finansiście czemu dwa publiczne rejestry (KRK i KRS) nie potrafią wymienić ze sobą informacji w celu wykonania wyroku Sądu karnego…

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: