Szczelniejszy zakaz działalności

Minął kolejny rok na froncie walki z dłużnikami, a Ty nadal nie stosujesz narzędzia, jakim jest zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Wiem, bo popytałem w sądach – nie ma większego zainteresowania tą instytucją.

Jasne, co po zakazie, skoro Marcin Plichta miał całą szufladę różnych wyroków i nikogo to nie obeszło.

Fakt, coś w tym jest…

I właśnie cała ta sytuacja z Amber Gold zainspirowała prawodawcę do zmian w przepisach regulujących działanie Krajowego Rejestru Karnego i Krajowego Rejestru Sądowego. Nowelizacja została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 29 grudnia 2012 r. pod pozycją 1514.

Celem tej ustawy jest umożliwienie komunikowania się systemów teleinformatycznych KRK i KRS. Do tej pory komunikacji takiej bowiem nie było, co wydaje się całkowicie niezrozumiałe.

Jak zatem będzie? Otóż po zmianie sąd rejestrowy – wpisując do KRS określone osoby (czy to przy nowej spółce czy przy zmianie) będzie miał z KRK informacje o skazaniu tych osób, jeżeli wyrok zakazuje im zajmowania stanowisk we władzach. Czyli już przy wpisie będzie weryfikacja.

Ale nie tylko – KRK zawiadomi też KRS o skazaniu osób już wpisanych do rejestru. Ma to zmusić sąd rejestrowy do wszczęcia postępowania wymuszającego na podmiocie zmiany w zarządzie danej spółki. Oj, będzie się działo… Wiem coś o tym, bo jestem wpisany na listę kandydatów na kuratorów w Sądzie Okręgowym w Toruniu i Bydgoszczy, gdzie sądy rejestrowe czasami powołują mnie na kuratora spółek czy stowarzyszeń. Teraz pewnie kuratela stanie się popularniejsza….

Nie będzie zatem sytuacji, o której już pisałem: osoba skazana za przestępstwo opisane w art. 18 § 2 ksh figuruje w KRS. Ureguluje to bowiem nowy art. 21a ustawy o KRS:

 Sąd rejestrowy otrzymuje z Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

1)   w odniesieniu do osób, do których ma zastosowanie art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.6)) – informacje o skazaniach za przestępstwa w nim określone;

Ale tym co mnie cieszy w tej nowelizacji jeszcze bardziej jest to, że w końcu uregulowano wymianę informacji wewnątrz samego Krajowego Rejestru Sądowego – pomiędzy rejestrem przedsiębiorców (RP) a rejestrem dłużników niewypłacalnych (RDN). Oznacza to, że osoba wpisana do RDN, który jest przecież częścią KRS, nie zostanie wpisana do RP, który jest przecież częścią KRS.

A zatem ten Pan, którego dotyczy postanowienie kilka dni temu doręczone do Kancelarii, przez 4 lata do KRS się nie wpisze.

Przesadziłem, akurat ten Pan się wpisze, bo nowelizacja wejdzie w życie zasadniczo 30 czerwca 2013 r. Ale na szczęście szybko zostanie wykreślony.

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły
Zajęcie nadpłaty podatku

Komentarz do tego wpisu post

  1. Grzegorz pisze:

    Też się cieszę z tej zmiany. Gdy wybuchła afera Amber – jako prawnik – nie mogłem wytłumaczyć koledze finansiście czemu dwa publiczne rejestry (KRK i KRS) nie potrafią wymienić ze sobą informacji w celu wykonania wyroku Sądu karnego…

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *