Monthly Archives

maj 2013

O tym, że wzmianka w KW na znaczenie dla egzekucji, już pisałem. Ale wzmianka w KW ma też znaczenie dla wierzyciela, który dopiero do egzekucji zamierza się przyłączyć. Jednak treść wpisu w KW może to utrudnić. Dlaczego?

Pisałem już wielokrotnie, że zatory płatnicze to zmora. I to taka na mega zmora. Ustawodawca czasem z tą zmorą walczy, z różnym zresztą skutkiem. Jedną z najnowszych armat jest ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Nie po raz pierwszy piszę o kosztach zapytania w trybie art. 760(1) kpc. I zapewne nie po raz ostatni. Z komentarzy wynika, że również Ty czasami dostajesz wezwania do uiszczenia tych kosztów. Praktyka komorników jest bowiem różna.

1 2 Strona 1 z 2