Monthly Archives

lipiec 2013

Jak już pewnie wiesz, 7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja kpc. Jej celem było wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na jednoznaczną i pewną identyfikację pozwanego czy dłużnika. To dobra intencja. Przyznam, że nie za bardzo chciałem się tym zajmować na blogu, bo większość porad musiałaby polegać na wskazywaniu dłużnikom sposobów utrudniania egzekucji.

Wiem, wiem, męczę ten temat z dostępem do ksiąg wieczystych. Ale to tylko dlatego, że jest to naprawdę ważne. Pisałem w styczniu, że do Sejmu wpłynął projekt zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece, umożliwiający m.in. komornikom wyszukiwanie w systemie elektronicznych ksiąg wieczystych nieruchomości konkretnych podmiotów na podstawie identyfikujących ich danych. W zasadzie zostało to uchwalone 24 maja. Zmiany mają wejść w życie 1 grudnia, ale ustawa czeka na podpis Prezydenta. Z projektem można zapoznać się tutaj.

Przez kilka miesięcy testowane było rozwiązanie polegające na umożliwieniu komornikom składania zapytań do systemu KW o nieruchomości dłużnika – zarówno po numerze PESEL jak i REGON. Było ale się skończyło. Już nad tym ubolewałem. Okazuje się jednak, że życie próżni nie znosi.

No i wszystko stało się jasne: konkurs na Najlepszy blog prawniczy wygrał blog Piotra Zamrocha o służebności przesyłu! Gratuluję mojemu wspólnikowi! Już jakiś czas temu pisałem, że to świetny blog.

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło ZIW, czyli zintegrowany informator wierzyciela. Każdy zainteresowany będzie mógł teraz sprawdzić w Internecie, ile komornik wyegzekwował na jego rzecz i jakie podjął czynności. Niesamowite!