Monthly Archives

luty 2014

Tematyką postępowania zabezpieczającego zajmowałem się do tej pory raczej sporadycznie. Być może powinienem to nadrobić, bo zabezpieczenie to ciekawa i przydatna instytucja. Ale również skomplikowana. Dzisiaj chcę opisać problem prawny, z jakim niedawno rozprawił się Sąd Najwyższy. 

Pamiętam, że jako dziecko (a nawet nieco później) musiałem nosić wodę do podlewania ogródka działkowego moich rodziców. I pamiętam, że mój Tato zbudował altankę większą, niż przepisy pozwalały. Nie wiem, jakie przepisy obowiązywały w latach 80tych, ale teraz mamy nową ustawę, która weszła w życie niedawno, 19 stycznia 2014 r.

Dzisiejszy wpis chcę poświęcić nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla. Okazuje się bowiem, że nie wszystkie kwestie są należycie rozumiane, więc przyda się krótkie omówienie możliwości, jakie z takiego nakazu wynikają.

Egzekucja „obcych” wierzytelności na terenie Holandii następuje na podstawie takich samych tytułów wykonawczych jak w Polsce (i w Unii Europejskiej). Są to zatem europejskie nakazy zapłaty, europejskie tytuły egzekucyjne lub też prawomocne wyroki sądów. W tym ostatnim przypadku niezbędna będzie jednak decyzja sądu holenderskiego zezwalająca na egzekwowanie wyroku polskiego sądu na terenie Holandii (tzw. Exequatur). Łączą się z tym dość wysokie koszty, więc warto korzystać z dwóch pierwszych możliwości, czyli z ETE i ENZ.