Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Kwiecień 2014

Z związku z tym, że sporo czytelników bloga pyta o zasady przejmowania nieruchomości dłużników postanowiliśmy nieco tę problematykę przybliżyć i wspólnie z aplikantką z naszej Kancelarii, Karoliną Rokicką, opracowaliśmy poradnik.

Zajmowanie nadpłaty z tytułu podatków było dość częstą i dość skuteczną taktyką w egzekucji, zwłaszcza w okresie rocznych rozliczeń (które właśnie trwają). Tymczasem kilka dni temu Naczelny Sąd Administracyjny wydał niekorzystne dla wierzycieli orzeczenie. Dotyczy ono możliwości zajęcia przez komornika wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku (w tym przypadku chodziło o podatek dochodowy od osób fizycznych).

O zmianie kpc w zakresie klauzuli wykonalności już pisałem. Ale nowelizacja wprowadza również inne zmiany, o których warto wspomnieć, a które jeszcze bardziej upraszczają postępowanie klauzulowe.

Narzekałem już, że kpc ciągle się zmienia, nawet niedawno był tekst jednolity. A tu proszę, już 10 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego. Nowelizacja wprowadza między innymi zasadnicze zmiany w zakresie postępowania klauzulowego.