Monthly Archives

czerwiec 2014

Komornika możesz wybrać dowolnie, na na terenie całego kraju, również spoza danego rewiru komorniczego. Wyjątek dotyczy tylko spraw o egzekucję z nieruchomości – tu obowiązuje reguła właściwości wyłącznej. Zasadą jest zakaz odmowy przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji przez wybranego przez wierzyciela komornika. Są jednak wyjątki. I w tym zakresie szykują się zmiany.

Pisałem już kilka razy o giełdach obrotu wierzytelnościami. Nie wszystkim prawnikom giełdy te się podobają, ale pewnie nie wszystkim musza się podobać. Ja osobiście nie mam nic przeciwko nim. Dlaczego?

Egzekucją z dopłat dla rolników już się zajmowałem. Ale jak to w prawie bywa, przepisy się zmieniły i należy Ci się aktualna informacja. A zmieniło się sporo w tym zakresie i to całkiem niedawno, bo 8 kwietnia 2014 r. Tego dnia weszła w życie ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw i która dotyczy wyłączenia spod egzekucji środków otrzymanych z dopłaty unijnej. Nowela ma zresztą szersze znaczenie i obejmuje wszystkich beneficjentów, nie tylko rolników.

Pisałem już, że nowelizacja kpc, obowiązująca od połowy 2013 r. (podobno nazywana „peselowską”) nakazuje umieszczanie w treści klauzuli wykonalności numeru PESEL, NIP lub KRS wierzyciela i dłużnika. Ale czy dotyczy to spraw starych?