Monthly Archives

Czerwiec 2014

Komornika możesz wybrać dowolnie, na na terenie całego kraju, również spoza danego rewiru komorniczego. Wyjątek dotyczy tylko spraw o egzekucję z nieruchomości – tu obowiązuje reguła właściwości wyłącznej. Zasadą jest zakaz odmowy przyjęcia wniosku o wszczęcie egzekucji przez wybranego przez wierzyciela komornika. Są jednak wyjątki. I w tym zakresie szykują się zmiany.

Egzekucją z dopłat dla rolników już się zajmowałem. Ale jak to w prawie bywa, przepisy się zmieniły i należy Ci się aktualna informacja. A zmieniło się sporo w tym zakresie i to całkiem niedawno, bo 8 kwietnia 2014 r. Tego dnia weszła w życie ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw i która dotyczy wyłączenia spod egzekucji środków otrzymanych z dopłaty unijnej. Nowela ma zresztą szersze znaczenie i obejmuje wszystkich beneficjentów, nie tylko rolników.

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem danych osobowych jest Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń).

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem radcowie@radcowie.biz.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.