Monthly Archives

sierpień 2014

Media niedawno donosiły, że Zespół Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Sprawiedliwości ds. spopularyzowania mediacji gospodarczej kończy pracę nad rekomendacją do zmian w k.p.c. W planach jest między innymi wprowadzenie do przepisów procedury cywilnej obowiązkowej mediacji w sprawach gospodarczych. Po co?