Monthly Archives

październik 2014

Ćwiczyłem jakiś czas temu temat nakazu zapłaty z weksla. Dla mnie korzyści z takiego nakazu są ogromne. Sądzę, że dłużnicy też widzą różnicę, choć nie zawsze ją rozumieją. Ale to już nie mój problem.

Co jakiś czas zdarza mi się pracować z klientami anglojęzycznymi. Opisuję im wówczas zawiłości postępowania egzekucyjnego. Jak to właściwie będzie po angielsku?

W ostatni czwartek podczas warsztatów Energetyka v. Klient omawiałem nowe regulacje zawarte w art. 6c ust. 3 Prawa energetycznego oraz w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej. Od 11 września 2013 r. obowiązują bowiem przepisy, które istotnie modyfikują (czytaj: ograniczają) narzędzia windykacyjne przedsiębiorstw energetycznych. A energetyka jest tą branżą, gdzie jako prawnik w zamierzchłych czasach zacząłem pracę.

Niedawno natrafiłem na pewną informację zaczerpniętą z rosyjskiego dziennika Izwiestia pt. „Windykatorzy wyręczają banki.” Okazuje się, że rosyjskie banki coraz częściej przekazują do windykacji wierzytelności stosunkowo „nowe”, których termin płatności dopiero co upłynął. Pozwala to zwiększyć skuteczność windykacji o około 20%.