Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Listopad 2014

W ostatnim czasie media znowu pochyliły się nad problemem spadkobierców odpowiadających za długi spadkodawców. Ustawodawca posłuchał głosu ludu i postanowił zmienić prawo. Posłowie są już po pierwszym czytaniu rządowego projektu „ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw”, który polega na wprowadzeniu zasady odpowiedzialności z tzw. dobrodziejstwa […]

Poruszałem już temat przejęcia nieruchomości dłużnika przez wierzyciela w toku egzekucji komorniczej. Ostatnim „etapem” tego procesu jest postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości dłużnika na Twoją rzecz, zobowiązujące dłużnika do jej wydania wierzycielowi. Czy jednak możesz wówczas dysponować nieruchomością bez ograniczeń? Niekoniecznie.

Dla sprzedawców węgla nastały trudne czasy… Z jednej bowiem strony rośnie sprzeciw wobec używania węgla do celów opałowych w centrach miast, z drugiej rynkowi temu mocno przyglądają się organy ścigania. Jednak to, czy sprzedawcy faktycznie na węglu zarobią będzie zależeć od tego, czy będzie im łatwiej w dochodzić roszczeń z tytułu sprzedaży węgla. Tutaj nieoczekiwanym […]