Monthly Archives

luty 2015

Wynagrodzenie za pracę jest w Polsce najczęstszym sposobem egzekucji. Podobnie jest w Holandii. W przypadku osób fizycznych posiadających umowę o prace komornik zajmuje właśnie miesięczne dochody dłużnika. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia komornikowi informacji na temat dochodów dłużnika. W przeciwnym razie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez wierzyciela i skazany przez sąd, przy czym zostanie zobowiązany do uregulowania całej kwoty, którą powinien zrealizować jego pracownik (dłużnik). I bardzo dobrze, u nas nie jest tak różowo.

Być może już wiesz, że w Boże Narodzenie 2014 r. weszła w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. To właśnie z jej powodu wszystkie sklepy internetowe zmieniają swoje regulaminy. Ustawa ta wprowadza bowiem różne obowiązki w związku z zawieraniem umów z konsumentami. Ale ustawa przewiduje szeroki katalog sytuacji, w których nie stosuje się jej przepisów. Tym, co mnie zainteresowało, jest sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym czy upadłościowym. Czy ustawę musi też stosować komornik albo syndyk?

Pod jednym z wpisów Patryk pytał o możliwość egzekucji z grobowca. Co prawda psychologią się nie zajmuję (robi to za mnie moja żona, która wykonuje ten zawód), jednak pytanie jest dość ciekawym problemem prawnym.