Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Maj 2015

W sierpniu ubiegłego roku pisałem o pomyśle wprowadzenia obligatoryjnej mediacji w sprawach gospodarczych. Konsultacje ministerialne dały efekt w postaci projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów. O tej ustawie na konferencji „Merkuralia – Dzień Mediacji w sprawach gospodarczych”, która odbyła się […]

Jako radca prawny jestem członkiem samorządu radcowskiego, zaś nadzór nad tym samorządem sprawuje Minister Sprawiedliwości. Dlatego ma dla mnie duże znaczenie, kto pełni tę funkcję. Cieszę się zatem, że teka „mojego” ministra ponownie została powierzona radcy prawnemu, bo do tej właśnie korporacji należy Borys Budka. Prasa już pisze o tym, czego różne środowiska oczekują od […]