Roszczenia cywilne w sprawie karnej. Zmiana art. 46 kodeksu karnego

Cały czas mamy do czynienia z sytuacjami, gdy dłużnik okazuje się jednocześnie przestępcą. Dotyczy to czasami bardzo poważnych przedsiębiorców. Niestety.

Sprawa taka badana jest przez prokuraturę, która często kieruje do sądu akt oskarżenia. Zajmuje się tym oczywiście sąd karny. Jednak w toku postępowania naszemu klientowi (wierzycielowi) jako pokrzywdzonemu przestępstwem, przysługuje prawo do działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Postępowanie karne rządzi się swoimi prawami, może jednak być przydatne w celu odzyskania pieniędzy.

Pisałem już, że sąd rozpoznający sprawę karną może nakazać oskarżonemu obowiązek naprawienia szkody (https://www.dochodzeniewierzytelnosci.pl/2012/06/19/nie-zapominaj-o-egzekucji-wyroku-karnego/). Gdy to pisałem art. 46 kk brzmiał tak:

1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.

2. Zamiast obowiązku określonego w § 1 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego.

Jednak niedawno, bo od 1 lipca 2015 r., w związku z rewolucją w przepisach karnych, to się zmieniło. I teraz art. 46 kk brzmi tak:

1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o możliwości zasądzenia renty nie stosuje się.

2. Jeżeli orzeczenie obowiązku określonego w § 1 jest znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. W razie gdy ustalono więcej niż jedną taką osobę, nawiązki orzeka się na rzecz każdej z nich.

3. Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia na podstawie § 1 albo nawiązki na podstawie § 2 nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego.

Co jest najważniejsze – w art. 46 § 1 K.k. wyraźnie wskazano, że Sąd podczas orzekania stosuje przepisy Kodeksu Cywilnego. Oznacza to, że stosuje się m.in. przepis art. 415 K.c. Czyli w postępowaniu karnym musi zostać wykazane, że pokrzywdzony poniósł szkodę, że wystąpiło zdarzenie, które tę szkodę spowodowało (będzie nim popełnienie przestępstwo), oraz, że między tymi dwoma czynnikami istnieje związek przyczynowy. To wynika z kontradyktoryjności. Trzeba się będzie więc napracować w sądzie karnym tak jak w cywilnym czy gospodarczym.  

Przepis przewiduje również, że w przypadku, gdyby orzeczenie obowiązku naprawienia szkody byłoby znacznie utrudnione, Sąd może zamiast niej orzec nawiązkę w wysokości do 200.000 złotych na rzecz pokrzywdzonego. Stanie się tak np. w sytuacji gdy szczegółowe ustalenie wysokości szkody będzie trudne do ustalenia na podstawie przeprowadzonych dowodów. Jest to ułatwienie dla pokrzywdzonych przestępstwem wierzycieli, gdyż szczegółowe wykazanie strat finansowych w toku postępowania karnego może nie być łatwe. Oczywiście Sąd ustali wysokość nawiązki w oparciu o zebrany materiał dowodowy, a jej wysokość nie może być dowolna.

Co do zasady Sąd może orzec o takim obowiązku naprawienia szkody, ale nie musi. Jeżeli jednak pokrzywdzony w toku postępowania złoży wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody, to sąd jest zobowiązany zawrzeć takie rozstrzygnięcie w wyroku (oczywiście, obowiązek naprawienia szkody nie zostanie zasądzony w przypadku np. uniewinnienia oskarżonego). Dlatego tak ważna jest Twoja aktywność w postępowaniu.

Przepisy również wyraźnie przewidują, że w przypadku gdyby sąd karny orzekł obowiązek naprawienia szkody jedynie w części, masz prawo dochodzić pozostałej części na drodze postępowania cywilnego. Może tak być np. w przypadku, gdy sąd orzekł o tym obowiązku w zakresie rzeczywistej poniesionej szkody, a my uważamy, że powinniśmy coś otrzymać także z uwagi na utracone korzyści. Dotyczy to również np. dochodzenia należności odsetkowych.

Oczywiście Sąd nie orzeknie obowiązku naprawienia szkody albo nawiązki  za doznaną krzywdę, jeżeli   roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo sprawa go dotycząca już została prawomocnie rozstrzygnięta innym wyrokiem.

I jeszcze jedna rzecz – przepisy wyraźnie wskazują, że jeżeli osobie skazanej wymierzono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a skazany ten nie wykonuje obowiązków związanych z naprawieniem szkody albo zapłatą nawiązki, Sąd może zarządzić jej wykonanie. Oznacza to, że niezapłacenie należności na rzecz wierzyciela może zaprowadzić dłużnika nawet do więzienia. Ale czy warto?

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły

 1. Kamil pisze:

  Wiele razy zdarzało mi się występować z wnioskiem o naprawienie szkody (na starych zasadach), i z doświadczenia wiem że bywa to dla dłużników mobilizujące, zdarzały się nawet sprawy gdzie mimo bezskutecznej egzekucji komorniczej innego roszczenia, roszczenie z obowiązku naprawienia szkody zostało dobrowolnie przez dłużnika spłacone. Niestety znam też osoby które wybrały odwieszenie kary.
  Swoją drogą ciekaw jestem jak wygląda sprawa zarządzania wykonania kary np. w przypadkach gdy spłacono część roszczenia? Chyba odwieszenie kary przede wszystkim zależy od oceny sytuacji przez sędziego?

  • Michał pisze:

   Kamil, rzeczywiście, sędzia ma tu pewną swobodę. Jak dotąd takie odwieszenie też było możliwe, acz z uwagi na to, że teraz taka możliwość została wskazana wprost w kodeksie.

   Myślę, że w przypadku spłaty części roszczenia, gdyby okazało się, że dłużnik nie płaci pozostałej części celowo i wynika to z jego złej woli, mogłoby dojść do zarządzenia wykonania kary.

 2. Zmiany interesują mnie pod kątem powództwa adhezyjnego oraz kontradyktoryjności postępowania i fakultatywności orzeczenia nawiązki zamiast odszkodowania. Obawiam się, że przynajmniej początkowo te przepisy się nie przyjmą. Chyba, że macie jakieś świeże doświadczenia w tym zakresie.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Wojtek, poczekajmy trochę. No i musimy wierzyć w sędziów. Moi zdaniem oni są przygotowani. A jak to działa w praktyce to jeszcze nie wiem, nie było przecież okazji…

 3. Ewa pisze:

  Witam, mam pytanie, ale trochę z innej beczki.
  Czy umorzenie opłaty administracyjnej przerywa bieg terminu przedawnienia?

 4. Jan pisze:

  Witam
  a co w takiej sytuacji. Dłużniczka nie spłacała wierzytelności. ok 60 tyś.
  Nakaz zapłaty wydany. Komornik niestety nie miał co zajmować. Dłużniczka sprzedała ruchomości firmę „przepisała” na ojca, współwłasność nieruchomości darowała matce, dodatkowo obciążyła swoją część nieruchomości hipoteką. sprawa trafiła do prokuratury. 28.12.2015 do sądu.
  Można domagać się obowiązku naprawienia szkody- ???

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Jan, jakiej szkody? Zrób skargę pauliańską.

   • Jan pisze:

    To sprawa mojej żony
    Panie miały umowę ekspozycji towaru.
    Towar nie wrócił na kwotę ok 90 tyś
    część spłaciła ale ok 60 tyś zostało jeszcze.
    Skarga pauliańska nie wiele daje nieruchomość obciążona hipotekami i to bardzo a ruchomości które sprzedała niewiele warte.
    co w takiej sytuacji.

    • Jan pisze:

     myślałem że wykładnia prawa będzie jednoznaczna
     opisując tą sytuację kilku prawnikom i znajomej pani sędzinie to są podzieleni co do tego czy można czy nie składać wniosek o naprawienie szkody:-( Pełnomocnik też jest zdania że można i taki wniosek będzie pisał. nurtuje mnie ta kwestia i staram się co nieco sam ustalić.

 5. darek pisze:

  Dla mnie sprawa jest jasna .Jeżeli masz wyrok , lub sprawa w toku , nie możesz pozbywać się majątku i masz sprawę wygraną .

 6. Sławek pisze:

  Witam,
  W drugiej połowie 2013 roku otrzymałem zawiadomienie mnie jako pokrzywdzonego o rozpoznaniu wniosku prokuratury rejonowej dotyczącej oskarżonego ….. wraz z aktem oskarżenia z wnioskiem w trybie art. 335 par. 1 kk.
  Nadmieniam, że prokurator w akcie oskarżenia wniósł o wydanie wyroku, w którym między innymi orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w całości na podstawie art. 46 par. 1 kk
  Proszę o pomoc co dalej mogę zrobić, aby odzyskać utracone pieniądze (jasan@op.pl).

 7. Daria pisze:

  Mam nakaz zapłaty z 2004r. przeciwko dłużnikowi. Teraz toczy się postępowanie karne. Czy mogę zgłosić wniosek z art. 46 kk ? Nie widzę nigdzie przeszkód, ale pisze Pan, że : ” Oczywiście Sąd nie orzeknie obowiązku naprawienia szkody albo nawiązki za doznaną krzywdę, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo sprawa go dotycząca już została prawomocnie rozstrzygnięta innym wyrokiem”.
  Z czego to wynika? Gdzie jest do tego podstawa?

 8. Joanna pisze:

  Dzień dobry Panie Mecenasie
  W kontekście zmian w art. 46 kk nurtują mnie dwie kwestie na które nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Czy w nowym stanie prawnych możliwe jest dochodzenie odsetek na podstawie w/w przepisu i czy sąd zastrzec w wyroku termin na wykonanie obowiązku? Czy biegnie on od uprawomocnienia wyroku?
  Z góry dziękuje za pomoc

 9. ilona pisze:

  Witam mam pytanie? w wyp. drogowym zginęłą siostra kolegi osierocając małoletnie dziecko, w procesie karnym kolega reprezentujący swoją niezyująca siostrę (nie ma prawa strony bo nie zgłosił że chce działać jako osk. posiłkowy) złożył wniosek o zadośćucz. z art. 46 kk na rzecz swojego siostrzeńca-małoletniego syna nieżyjącej siostry, która zginęła w wyp. drogowym. Czy powinien złożyc ten wniosek na siebie czy dobrze zrobił , że złożył na siostrzeńca, może powinien wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla tego dziecka? niech kurator skłąda taki wniosek. będę wdzięczna za odpowiedź

 10. Ela pisze:

  Witam,

  Otrzymalam w dniu wczorajszym pismo o przekazaniu aktu oskarzenia do sadu. Jestem w tej sprawie osoba pokrzywdzona i w pismie tym zawarta jest informacja, iz moge ubiegac sie o zadoscuczynienie (obowiazek naprawienia szkody). Nie mam wgladu w akta sprawy więc nie wiem, czy prokurator zawarl takie roszczenie w oskarzeniu. Czy w tej sytuacji powinnam ja sama z powodztwa cywilnego, ale przez rozpoczeciem przewodu sadowego w sprawie karnej takie pismo wystosowac?

 11. Anna pisze:

  Witam.

  Miałam Firme którą zamknełam w marcu 2013r., dłużnik nie zapłacił mi za towar, faktura ze stycznia 2013 r.czy moge założyc mu sprawe z powództwa cywilnego.Bardzo prosze o odpowiedź i z góry dziekuje.

 12. Andrzej pisze:

  Witam. na podstawie art. 46§1 kk nałożono na mnie obowiązek naprawienia szkody, obowiązek wykonałem częściowo. Czy kurator sądowy może złożyć wniosek o zarządzenie mi zawieszonej kary pozbawienia wolności? Co mam zrobić, gdy wpłaty na rzecz pokrzywdzonych do mnie wracają? Bardzo proszę o odpowiedź i dziękuję?

 13. Grzsiek pisze:

  Czy dobrze rozumiem, że jak jest już prawomocny nakaz zapłaty z postępowania cywilnego, to sąd karny nie orzeknie o obowiązku naprawienia szkody?
  Czy może jednak to zrobić?

 14. Piotr pisze:

  CIEKAWY PROBLEM (moim zdaniem). Ciekaw jestem Pana zdania (ewentualnie innych ekspertów) na temat możliwości jednoczesnego dochodzenia roszczenia w postępowaniu cywilnym i naprawienia szkody z art. 46 kk od dłużników solidarnych?
  Przykładowo dłużnicy A, B, C, D są odpowiedzialni solidarnie za jedną szkodę, ale dłużnicy A i B są oskarżonymi o oszustwo, a pozostali nie mają zarzutów. Załóżmy, że każdy jest wypłacalny tylko na najwyżej 50% długu, a w dodatku nie wiadomo dokładnie na ile. Zaznaczam, że z uwagi na brak kosztów w postępowaniu karnym wskazanym byłoby dochodzić w postępowaniu karnym jak najwięcej. Ale co zrobić jeżeli C i D są „majętniejsi”?
  Jak pozwać ich wszystkich razem, ale tak, aby naprawienie szkody z karnego (jako bardziej motywujące) wystąpiło w możliwie największym rozmiarze? Czy uzyskanie obowiązku naprawienia szkody od „słabo wypłacalnych” lub niewypłacalnych A, B (np.w całości) blokuje dochodzenie tej samej szkody od również odpowiedzialnych cywilnie C i D („bogatszych”)
  Jak najlepiej to rozegrać?
  Rozważyłem wiele możliwości i w każdej widzę jakieś minusy.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Piotr, nie miałem takiego kazusu, ale jak będzie to na pewno napiszę.

   • Piotr pisze:

    Dzięki za zainteresowanie, jak coś ustalę, to napiszę. Dodatkowe pytanie: Czy obowiązek naprawienia szkody zasądzony w procesie karnym uniemożliwia dochodzenie roszczeń od innego odpowiedzialnego solidarnie za tę samą szkodę w procesie cywilnym?

 15. maria pisze:

  Witam
  Czy wierzyciel składając wniosek do Sądu karnego o naprawienie krzywdy przez dłuznika musi być
  jednoczesnie oskarzycielem posiłkowym?
  Proszę o odpowiedz.
  pozdrawiam

 16. Beata pisze:

  Otrzymałam wyrok sądu. Sąd zasądził w postępowaniu karnym oskarżonemu naprawienie szkody przez zapłacenie na rzecz pokrzywdzonych (20 osób, w tym ja) przywłaszczonych przez niego kwot. W każdym przypadku kwota się zgadza, a w moim sąd zasądził 10 % tej kwoty. Czy to pomyłka czy częściowe naprawienie szkody i o pozostałą część muszę walczyć w procesie cywilnym? Nie było mnie na rozprawie. Poza tym oskarżony został skazany na pozbawienie wolności i grzywnę. jakie są sszanse odzyskania pieniędzy przez pokrzywdzonych?

 17. Sławek pisze:

  Dzień dobry, mam pytanie, o dalsze postępowanie.
  W sprawie jestem poszkodowanym (330złotych). Jest już prawomocny wyrok. Został nałożony na skazanego obowiązek naprawienia szkody. Skazany an podstawie art.46 par. 1 kk w zw. z art. 4 par. 1 kk zobowiązuje oskarżonego do naprawienia szkody w całośći poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego. Wyrok uprawomocnił się 4 czerwca 2016 r. Jednocześnie są zobowiązuje do poinformowania o wykonaniu lub nie wykonaniu powyższego obowiązku.
  Czy muszę teraz złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności czy wystarczy zobowiązanie które wydał sąd? Oskarżony dostał wyrok 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5.
  Będę wdzięczny za pomoc w tym temacie.
  Dziękuję i pozdrawiam

 18. Julita pisze:

  Witam,
  W sprawie karnej o pobicie zostały oskarżone dwie osoby, Sąd uznał ich za winnych i na podstawie art. 66 §
  1 i 2 kk, art. 67 § 1 i 3 kk warunkowo umorzył na okres próby 1 roku i orzekł wobec nich obowiązek zadośćuczynienia za krzywdę poprzez zapłatę 3,500 zł.
  Napisałam wniosek o nadanie klauzuli wykonalności a w odpowiedzi otrzymałam pismo mówiące, że powinnam uzupełnić swój wniosek o wskazanie od którego ze skazanych chcę dochodzić roszczenia. Trochę mnie to zaskoczyło, ponieważ nie spowiedziewałam się, że powinnam wskazywać jednego z nich, skoro sąd skazał ich oboje, ponieważ działali wspólnie i w porozumieniu. W wyroku nie jest również rozgraniczone, który z nich jaką kwotę powinien zapłacić.
  Stąd moje pytanie: Czy powinnam uzupełnić wniosek o wybranie jednego ze skazanych? Jeżeli tak, to czym się kierować skoro oboje winni byli w tym samym stopniu? Mam rzucić monetą, losować?
  Pozdrawiam!
  I z góry dziękuję za odpowiedź

  • Michał pisze:

   Julita, jeżeli zostali zobowiązani solidarnie, to możesz wnieść o nadanie klauzuli przeciwko obu skazanym.

   • Julita pisze:

    Dziękuję za szybką odpowiedź i rozwianie moich wątpliwości.
    We wniosku który sporządziłam wyraźnie wymieniłam obu mimo to dostałam odpowiedź o wyznaczeniu któregoś z nich. (nie wiem w jaki sposób mam wyraźniej zaznaczyć, że roszczenia chcę dochodzić właśnie od obu skazanych, skoro we wniosku byli wymienieni z imienia i nazwiska, podane były również ich adresy zameldowania, daty urodzenia i imiona rodziców).
    Jako ciekawostkę dodam, że pismo zwrotne z Sądu miało dwa błędy ortograficzne 😉

 19. Iwona pisze:

  witam
  w 2011r otrzymałam pismo z sądu rejonowego że prawomocnym wyrokiem z 2011 oskarżony ma obowiązek naprawienia na moją rzecz szkody zgodnie z pkt V wyroku (wyroku nigdy nie dostałam)
  Rozprawa toczyła się w innym mieście , było kilkudziesięciu pokrzywdzonych i nie byłam wzywana na świadka,
  Czy teraz jest jakaś szansa na odzyskanie pieniędzy a jeżeli tak, to co po kolei powinnam zrobić.

 20. Roksana pisze:

  Szanowny Panie Mecenasie,
  Mam spółkę. Klient nie zapłacił za towar. Złożyłam pozew o zapłatę. Został wydany wyrok zaoczny. Została nadana klauzula wykonalności. Sprawę skierowałam do Komornika. Komornik chciał zająć samochód Dłużnika, aczkolwiek Dłużnik przedstawił fałszywą umowę kupna-sprzedaży. Komornik powiadomił mnie, iż powinnam złożyć zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa. Tak też zrobiłam. Dłużnik został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 300 par. 2 kk.. Wniosek złożony na podstawie art. 335 par. 1 kpk. Zapoznałam się z aktami sprawy i w akcie oskarżenia nie ma obowiązku naprawienia szkody. Złożyłam oświadczenie o zamiarze działania w charakterze osrkażyciela publicznego. Chciałabym złożyć wniosek o obowiązek naprawienia szkody, ale chciałabym aby oskarżony dostał karę pozbawienia wolności w zawieszeniu, aby musiał spłacić mi orzeczony obowiązek naprawienia szkody w okresie zawieszenia. Chciałabym, aby była możliwość, że jak nie spłaci tego w okresie próby to trafi do więzienia. Jak to zrobić ? Co powinnam złożyć ?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Michał pisze:

   Roksana, aby działać jako oskarżyciel posiłkowy (domyślam się, że o to chodzi, „obok” prokuratora) musisz złożyć oświadczenie- najpóźniej przed zaprezentowaniem zarzutów z aktu oskarżenia. Możesz to zrobić też na piśmie. Później będziesz mogła uczestniczyć w rozprawach, a przed wydaniem wyroku będziesz mogła zabrać głos i powiedzieć, że domagasz się wyroku w zawieszeniu i obowiązku naprawienia szkody.

   • Roksana pisze:

    Szanowny Panie Mecenasie,
    złożyłam wniosek o obowiązek naprawienia szkody, jednakże Sędzia oznajmił, iż nie może go uwzględnić, bowiem już mam tytuł wykonawczy, który uprawnia do egzekucji już mam 🙁 Mianowicie chodzi o ten wyrok zaopatrzony w klauzulę z którego prowadziłam egzekucję 🙁 Czy Sąd ma rację ?
    Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
    Pozdrawiam

    • Karol Sienkiewicz pisze:

     Roksana, żeby postawić diagnozę lekarz musi zbadać pacjenta. Żeby wydać opinię mecenas musi zobaczyć dokumenty.

     • Roksana pisze:

      Panie Mecenasie,
      rozprawę mam jutro, więc nie jestem w stanie pokazać Panu dokumentów. Jednakże, kieruję się jednym z akapitów Pańskiego artykułu, mianowicie: „Oczywiście Sąd nie orzeknie obowiązku naprawienia szkody albo nawiązki za doznaną krzywdę, jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo sprawa go dotycząca już została prawomocnie rozstrzygnięta innym wyrokiem.”.
      Sąd użył chyba słowa przesłanka antykumulacyjna, ze przez to nie może zasądzić obowiązku naprawienia szkody, czy mógłby Pan mimo wszystko powiedzieć, czy Sąd może mieć rację ? Właściwie na chłopski rozum, miałabym dwa tytuły wykonawcze…

 21. Roksana pisze:

  Panie Mecenasie,
  chodzi mi o to:” Przepisy wyraźnie wskazują, ze jeżeli osobie skazanej wymierzono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a skazany ten nie wykonuje obowiązków związanych z naprawieniem szkody albo zapłatą nawiązki, Sąd może zarządzić jej wykonanie”.
  „Jako środek probacyjny przy wymierzaniu kary ograniczenia wolności (art. 36 p. 2 k.k.).”
  Jak to Panie Mecenasie załatwić, aby była sytuacja jak wyżej ?
  Bardzo, ale to bardzo proszę o odpowiedź.

 22. Marek pisze:

  Panie Mecenasie Otrzymałem dzisiaj wyrok nakazowy Sądu karnego ale nie ma w nim nakazu wyrownania szkody przez sprawcę .Była to kradzież kół samochodowych na kwotę 3tys. W trakcie postępowania nie składałem wniosku o wyrownanie szkody bo nikt mnie nie poinformował ze można to zrobić. Co mogę obecnie zrobić , czy zostaje mi tylko droga postępowania cywilnego ?

 23. Roksana pisze:

  Witam,
  proszę o niezwłoczną pomoc. Mój brat został pobity. Brat doznał obrażeń ciała w postaci złamania kości nosa z przemieszczeniem odłamów kostnych oraz stłuczenia głowy skutkujących naruszeniem czynności narządów ciała pokrzywdzonego na okres powyżej siedmiu dni. W akcie oskarżenia prokurator zaproponował kwotę 1 000 złotych. Jednak ze względu na koszty leczenia i być może konieczność operacji i samego faktu tak ciężkiego pobicia, postanowiłam napisać wniosek o obowiązek naprawienia szkody w kwocie 3 000 złotych. I po przeczytaniu powyższego art. uznałam, iż Sędzia musi zasądzić, albo w całości, albo w części, a jak nie to zasądzi zadośćuczynienie. Teraz przyszło Nam zawiadomienie z Sądu, ze mam w terminie 7 dni przedłożyć dokumenty, faktury świadczące o leczeniu. Mój brat tych faktur nie zachował. Proszę mi powiedzieć czy Sędzia postępuje zgodnie z prawem ? To jest smieszne, że człowieka mogą pobić w biały dzień (poważnie) i nawet nie dostanie śmiesznej kwoty 3 000 złotych. Proszę mi pomóc . Z góry dziękuję za odpowiedź.

 24. Damian pisze:

  Witam jakis czas temu zostałem pobity przez kilku napastników.Sąd skazał 2 osoby uznając ich za winnych skazując mich na kare pozbawienia wolnosci rok w zawieszeniu na 3 lata i kwote zadośćuczynienia od każdego ze skazanych po 6 tys zł za moje krzywdy,852zł za adwokata z urzedu,2160zł koszty procesu,i jakiesz koszta na skarb państwa…Napisałem do komornika z rewiru moich dłużników o wszczęcie postepowania jednak on mi odp że ;
  ,,Tytuł egzekucyjny (wyrok) musi być zaopatrzony w klauzulę wykonalności, którą nadaje Sąd na wniosek powoda. Klauzula wykonalności stwierdza, że tytuł nadaje się do egzekucji sądowej i określa jej zakres. Jak już będzie Pan miał tytuł wykonawczy ( tytuł egzekucyjny (wyrok) z klauzulą wykonalności), należy wraz z tym tytułem złożyć do komornika według miejsca zamieszkania dłużników – wniosek. (Wzór na stronie internetowej komornika: komornik.lubartow.pl). Jeśli nie zna Pan majątku dłużników, należy we wniosku napisać, że Pan nie zna składników majątkowych.

  Egzekucja może być skierowana do rachunków bankowych (komornicy dysponują systemem OGNIVO, wyszukującym rachunki bankowe dłużnika), ruchomości w miejscu zamieszkania, wynagrodzenie za pracę , wierzytelności np. nadpłata podatków w U.S. – proszę poczytać )

  Komornik wzywa Wierzyciela o zaliczkę na wydatki gotówkowe w zależności od treści wniosku ( na przesyłanie korespondencji za poświadczeniem odbioru, przejazd do miejsca zamieszkania dłużnika, koszty zapytań np. U.S. – 45,00 zł, ZUS 35,00 zł, geodezja po 50 zł od nieruchomości itd.).

  Aby komornik mógł wyegzekwować należność, dłużnicy muszą coś mieć.

  Proszę również pamiętać, że komornik nie udziela porad prawnych (nie wolno)..”
  Moje pytanie brzmi czy moge cos zrobic by odzyskac swoje wpakowane pieniądze w adwokata,leczenie itp?Co zrobic by zaczeli płacic?Czekać 3 lata czy zapłaca czy nie zapłaca?Wciągnąc w sprawe komornika?Jesli tak to jak to sie dokładnie odbywa??
  Prosze o pomoc

 25. Natalia pisze:

  A co w przypadku, kiedy przepisy się zmieniają? (odsetki ustawowe a odsetki ustawowe za opóźnienie – 1 styczeń 2016) Czy pokrzywdzony może na podstawie prawomocnego wyroku sądu cywilnego w postępowaniu upominawczym ubiegać się w sądzie karnym o orzeczenie nowego wyroku z uwzględnieniem zmian w przepisach(5 % a 7% odsetek)? Czy, jak to zostało napisane, sąd nie może wydać nowego wyroku w tej sprawie, ponieważ wyrok jest już prawomocny?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Natalia, odsetki zmieniają się automatycznie wraz ze zmianą przepisów.

   • Natalia pisze:

    Zgadza się, ale jest szansa że zostaną mi przysądzone odsetki w wys.7% jeżeli we wniosku zawrę 'odsetki ustawowe za opóźnienie”, a nie 5 % w związku ze zmianą przepisów z 1 stycznia 2016 roku, albowiem w postępowaniu upominawczym mam zawarte jedynie pojęcie 'odsetki ustawowe”, co daje mi właśnie tylko 5 %. Dlatego też pytam czy mogę wnosić o zasądzenie nowego wyroku w sądzie karnym, ponieważ ta stopa procentowa mnie nie satysfakcjonuje. Jest to możliwe? Czy z racji, że wyrok jest prawomocny mogę się jedynie ubiegać o wezwanie oskarżonego do wykonania obowiązku ujętego w nakazie zapłaty. Będę wdzięczna za odpowiedź.

 26. Michał pisze:

  Witam, dostałem uprawomocniony wyrok 1 rok w zawieszeniu na 2 lata oraz obowiązek częściowego naprawienia szkody na rzecz poszkodowanego w wys. 5 000zl.
  Próbowałem dogadać się z pokrzywdzonym, aby spłacić dług w ratach. Odpowiedział listem od adwokata ze zgadza się tylko na dwie równe raty po 2.5 tys zł. w krótkich odstępach czasowych. Odpisałem ze nie stać mnie zapłacić tak wysokie raty, uzasadniłem tym, ze mam na utrzymaniu dwoje dzieci i aktualnie nie pracuję. Nie odpowiedział mi nic, termin spłat minął a dziś dostałem list, ze daje mi tydzień na wpłacenie 5 000 zł albo kieruje sprawę na drogę sadowa, dodam ze minęły 3 miesiące od uprawomocnienia się wyroku. Moje pytanie; czy mam czas na zapłacenie 2 lata ( okres zawieszenia ) i gdy po 2 latach nie zapłacę odwieszają kare? czy muszę zapłacić wtedy kiedy pokrzywdzony mi wyznaczy termin? czy mogę płacić mniejsze a regularne kwoty byle to spłacić bez jego zgody?

 27. Maciej pisze:

  Sprawa karna jako sposób szybkiego i korzystnego zakończenia sporu w kwestii cywilnej.
  Nie możemy dojść do porozumienia ile i jak druga strona powinna oddać nam za szkodę powstałą w wyniku wypadku komunikacyjnego. Wytaczamy proces o celowe zniszczenie. I wygrywamy. Brzmi abstrakcyjnie ale działa. Sądy karne nie są po to aby szukać sprawiedliwości. Sądy karne są po to aby karać.

 28. Anita pisze:

  Witam,
  a co w przypadku, gdy mamy postępowanie wykonawcze a niestety pokrzywdzony zmarł,a skazany nie zdążył wykonać obowiązku naprawienia szkody i nie zapłacił pieniędzy. Co może zrobić skazany, żeby nie narazić się , np na odwieszenie kary z powodu nie wykonania obowiązku, a nie ma jak zapłacić.

 29. Beata pisze:

  Witam a czy może byc wyrównanie szkody w sprawie karnej , gdzie wcześniej był wyrok w sprawie cywilnej

 30. Tomek pisze:

  Witam.
  Sąd orzeka tytułem obowiązku naprawienia szkody w całości. Oskarżony odsiedział 6 miesięcy. Co ja mam dalej robić ? Do kogoś pisać, dochodzić gdzie moje pieniądze ? Oskarżony ma jakiś termin na zapłacenie tej szkody ?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *