Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Październik 2015

Od kilkunastu dni obowiązują nowe zasady jeśli chodzi o opodatkowanie czynności komorniczych podatkiem VAT. Już to omawiałem i temat ten wywołał niemałą dyskusję. Teraz wiem już jak doliczanie opłat komorniczych wygląda w praktyce, w sprawach, które prowadzimy najczęściej. Przedstawię to na przykładzie otrzymanego niedawno przez naszą kancelarię zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Jak widać, należność główna, […]

Jak wiesz, zmieniły się nieco zasady opodatkowania czynności komorników podatkiem VAT. W dyskusjach padały pytania, czy komornik będzie wydawał paragony z kasy fiskalnej. Otóż nie będzie. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nowelizacja od 1 października 2015 r. wprowadziła taką oto pozycję w […]

Czasami w toku postępowania sądowego możesz otrzymać z sądu postanowienie, na podstawie którego Twój dłużnik zostanie zwolniony od kosztów sądowych. Albo postanowienie o oddaleniu wniosku. Nie zawsze jest to zła informacja. Przepis art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wskazuje, że zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, […]