Monthly Archives

grudzień 2015

Statystycznie rzecz ujmując najczęściej po wniesieniu pozwu o zapłatę sądy wydają nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Czasami jednak sędzia czy referendarz mają jakieś wątpliwości (np. z powodu zbyt lakonicznego pozwu) i kierują sprawę na rozprawę. Ale to nic straconego, że sąd nie wyda Ci nakazu zapłaty. Może bowiem tak się zdarzyć, że pozwany dłużnik mimo wezwania na rozprawę nie weźmie udziału w procesie. Co wtedy? W takim przypadku sąd powinien wydać wyrok zaoczny. Wyrok zaoczny sąd wydaje w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich ma miejsce wtedy gdy pozwany nie stawił się

Zadaniem mojego bloga jest informowanie o przepisach prawa. Obywatel dobrze poinformowany to skuteczny i mądry obywatel. Znajomość prawa jest potężnym narzędziem. Dlatego właśnie publikuję wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia z dnia 3 grudnia 2015 r., wydany w sprawie o sygnaturze akt K 34/15. Był to jedyny wyrok Trybunału, którego publikację obejrzałem online. To w ogóle jedyny wyrok, którego ogłoszenie widziałem w Internecie. Jeżeli nie widziałeś lub nie czytałeś, zerknij tutaj (z uzasadnieniem) lub przeczytaj sentencję poniżej. WYROK z dnia 3 grudnia 2015 r. Sygn. akt K 34/15 W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał

Kilka już razy wspominałem o możliwości prowadzenia egzekucji na podstawie aktu notarialnego na podstawie przepisu art. 777  § 1 pkt 5 k.p.c. Uważam, że to dobry sposób zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wierzyciela. Pozwala on uniknąć długich i kosztownych procesów, które odwlekają w czasie możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika. Czasami to nawet lepsze niż weksel. W przypadku egzekucji z aktu notarialnego, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, dłużnik nie ma praktycznie możliwości przedłużania postępowania sądowego. Sąd nadaje bowiem klauzulę wykonalności na wniosek wierzyciela i bez udziału dłużnika. Tym samym dłużnik dowiaduje się o

Pod ostatnim wpisem pojawiła się dyskusja dotycząca zmian stawek za czynności radców prawnych w postępowaniach sądowych. Obiecałem, że przybliżę ten temat, co niniejszym czynię. A chodzi mi o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych, które wejdzie w życie od 1 stycznia 2016. Podobnie będzie u adwokatów. Nowe przepisy dotyczyć będą oczywiście spraw wszczętych po Nowym Roku. Najważniejsze jest to, że zmiany będą dotyczyły stawek wynagrodzeń w sprawach o zapłatę, a więc związanych z procesem dochodzenia wierzytelności. Pojawiają się nowe widełki, poza