Monthly Archives

luty 2016

Dzisiejszy wpis kieruję głównie do koleżanek i kolegów prawników (oraz do prezesów spółek). W nawale pracy trudno jest nam czasami czytać wchodzące w życie przepisy, a co dopiero mówić o projektach. Okazuje się jednak, że niektóre projekty są tak ważne, że mogą nagle wywrócić do góry nogami funkcjonowanie naszych klientów – spółek kapitałowych. A chodzi mi o nacjonalizację spółek. Tak, tak, nie inaczej tylko nacjonalizację, do której może dojść w związku z planowanym pierwokupem akcji i udziałów przez Skarb Państwa. W związku z tym, że ten temat odbiega od tematyki tego

Pisałem kilkanaście miesięcy temu o działających w ramach sądów danej apelacji portalach, które umożliwiają pełnomocnikom wgląd do spraw, w których biorą udział. Nie ukrywam, że rozwiązanie to uważam za bardzo pożyteczne. Jednak ostatnio w związku z prowadzeniem sprawy jednego z klientów, założyłem konto w portalu, który daje jeszcze większe możliwości. Mowa o systemie e-curia, który działa przy Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  Jest to zdecydowanie najwygodniejszy sposób komunikacji z tym sądem. Pozostałe możliwości to faks bądź też tradycyjna poczta. Pracownicy Trybunału zachęcają jednak bardzo do korzystania z systemu e-curia. E-curia oferuje

Od 1 stycznia 2016 r. dużo się pozmieniało w zakresie naliczania odsetek za opóźnienie. Dochodzisz w pozwie odsetek ustawowych. Czyli właściwie jakich? Dotąd odsetki ustawowe (w tym te za opóźnienie) miały jedną wartość, ustalaną przez radę ministrów w drodze rozporządzenia. Sytuacja niestety nieco się skomplikowała. Aktualna wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie, a więc takich, które należą się wierzycielowi jeśli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia na jego rzecz, wynosi sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.  Obecnie jest to 7%. Inaczej sytuacja wygląda gdy mamy do czynienia