Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Wezwanie do stawiennictwa na podstawie art. 216 kpc

Kilka dni temu w jednej z prowadzonych przeze mnie spraw zostałem wezwany do osobistego stawiennictwa w sądzie w dniu 17 marca 2016 r. na podstawie art. 216 kpc. Nie jest to standardowe działanie Sądu, dlatego postanowiłem napisać kilka zdań w tej sprawie.

Artykuł 216 kpc brzmi następująco:

Sąd może w celu dokładniejszego wyjaśnienia stanu sprawy zarządzić stawienie się stron lub jednej z nich osobiście albo przez pełnomocnika.

Wcale się nie dziwię, że Sąd nas wezwał, bo sprawa jest naprawdę skomplikowana, ale mam nadzieję, że wszystko wyjaśnię. Komentatorzy piszą tak o tym przepisie: „Aktywność sądu podejmowana na podstawie art. 216 KPC świadczy o istotnej roli sądu jako podmiotu odpowiedzialnego za gromadzenie materiału procesowego pozwalającego na sprawne załatwienie sprawy.

Tak naprawdę to wcale  nie muszę się stawiać. Stawiennictwo nie jest bowiem obligatoryjne. Ale jeżeli się nie stawię, to mogę ponieść – jak to się u nas w żargonie mówi – negatywne konsekwencje procesowe.

Tymi konsekwencjami może by np. obciążenie mojego klienta kosztami postępowania, nawet jeżeli wygram sprawę (art. 103 kpc).

Akurat ta sprawa jest sprawą gospodarczą, ale m.in.w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych sąd może skazać stronę za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na grzywnę (art. 475 kpc). Jednak przymusowo doprowadzi strony już w tym trybie nie mona.

Lepiej zatem się stawić.

216 kpc

W tym wezwaniu Sąd kazał też podjąć rozmowy ugodowe. Może zatem zamiast pierwszego posiedzenia w sprawie uda się zawrzeć ugodę i umorzyć całe postępowanie?

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Andy Marzec 14, 2016 o 18:53

Mnie najbardziej zdziwiła zaliczka w wysokości 1200 zł tytułem stawienia się 6 świadków. Nie sądzę aby to była indywidualna inicjatywa świadków ale raczej przeciwnika procesowego. Marne szanse na ugodę 😉

Odpowiedz

PP Marzec 15, 2016 o 00:46

A mnie się raczej wydaje, że sędzia taką zaliczką może chcieć przymusić do zawarcia ugody.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 15, 2016 o 12:21

PP ma rację, wysokie zaliczki są po to, by zniechęcić stronę.

Odpowiedz

Andy Marzec 15, 2016 o 10:06

a na jakiej podstawie , z urzędu, Sąd może żądać takiej zaliczki ?

Odpowiedz

Michał Marzec 21, 2016 o 16:03

Andy, przepis art 130(4) par. 1 Kpc: Strona, która wnosi o podjęcie czynności połączonej z wydatkami, obowiązana jest uiścić zaliczkę na ich pokrycie w wysokości i terminie oznaczonym przez sąd. (…)
par. 2- Przewodniczący wzywa stronę zobowiązaną do wniesienia zaliczki, aby w wyznaczonym terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie zapłaciła oznaczoną kwotę. (…)

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: