Centralna informacja o rachunkach bankowych. Lepsza niż OGNIVO

Być może słyszałeś już o tym, że 1 lipca 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa bankowego oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, która wprowadza nowe rozwiązanie w postaci utworzenia Centralnej informacji o rachunkach. Została ona wprowadzona generalnie w celu uregulowania kwestii tzw. „rachunków uśpionych”. Ale okazuje się, że rozwiązanie to może też stać się dużym ułatwieniem przy dochodzeniu wierzytelności.

W systemie tym znajdą się bowiem informacje pochodzące ze wszystkich banków oraz SKOKów. Będą one miały obowiązek prowadzenia Centralnej informacji (nowy art. 92bb). Jeżeli więc ktoś posiada rachunki w kilku instytucjach, Centralna informacja pozwoli na zebranie danych o tych kontach i przekazanie zbiorczej informacji osobie do tego uprawnionej. W zbiorczej informacji wskazane będą wszystkie rachunki bankowe oraz rachunki prowadzone w SKOK posiadacza, z wyszczególnieniem konkretnych podmiotów prowadzących rachunki, a także numery tych rachunków.

I tu pojawia się najważniejsze pytanie – jak na wprowadzeniu Centralnej informacji może zyskać wierzyciel?

Całe szczęście, w tym przypadku rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę wydaje się proste. Do Prawa bankowego zostanie bowiem dodany art. 105b:

„Art. 105b. Podmioty, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. a-h, k-ł, p, s, t oraz v, w granicach uprawnień wynikających z tych przepisów (…), są uprawnione do uzyskania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1, w dowolnym banku.”

W kręgu podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji o rachunkach znajdzie się również komornik sądowy (art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł). Oznacza to, że dla celów prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego będzie mógł on wystąpić do dowolnego banku o udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach (bankowych i tych prowadzonych przez SKOKi) wskazanej osoby. Analogicznie rozwiązanie przyjęto także w ustawie o SKOK (art. 9fa tej ustawy).

Wierzyciel będzie więc mógł złożyć do komornika odpowiedni wniosek o zwrócenie się do banku lub SKOK celem uzyskania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1 Prawa bankowego, a dotyczącej rachunków dłużnika.

Co prawda istnieje już system OGNIVO (o którym pisałem w czasie kiedy system ten dopiero się rozwijał). System ten nie jest jednak obligatoryjny i nadal niektóre banki z niego nie korzystają. Na próżno szukać tam również SKOKów. Ponadto, nie pozwala on określić konkretnych numerów rachunków dłużnika. Za jego pomocą można jedynie ustalić czy dłużnik posiada w danym banku rachunek (o czym pisałem tutaj).

W tym zakresie Centralna informacja będzie miała znaczną przewagę, ponieważ będzie systemem obowiązkowym, a poza bankami będzie obejmowała również SKOKi. W mojej ocenie wprowadzenie Centralnej informacji może nawet spowodować nawet wycofanie systemu OGNIVO z użytku.

Na pewno przetestuję tę nową możliwość i dam znać jak to wychodzi w praktyce. Mam dużą nadzieję, że tym razem nie wyjdzie „jak zwykle”…

20160604_173424

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły

22 Komentarze do tego wpisu post

 1. Petruchio pisze:

  Centralna Informacja będzie działać za pomocą niczego innego jak właśnie system Ognivo, który w tym celu został odpowiednio rozszerzony i zmodyfikowany. Będzie on w zakresie tego modułu obligatoryjny dla wszystkich banków i SKOK-ów. Natomiast w zakresie modułu poszukiwania rachunków bankowych dłużników (dostępnego bezpośrednio dla komorników) będzie on obligatoryjny dla wszystkich banków (w tym spółdzielczych) od 08.09.2016 (data wejścia w życie nowelizacji przepisów k.p.c. i innych ustaw dot. egzekucji z rachunków bankowych, m. in. tzw. elektronizacja zajęć na rachunkach bankowych).
  Natomiast ciekawe jest to, co Pan napisał, o możliwości wykorzystania przez komorników również modułu Centralnej Informacji – za pośrednictwem dowolnego banku lub SKOK-u. Czy rzeczywiście banki i SKOK-i będą takie wnioski realizować, gdyż moduł C.I. jest w założeniu przeznaczony (w odróżnieniu od modułu poszukiwania rachunków dłużników) wyłącznie do poszukiwania rachunków własnych i spadkodawcy?

 2. mlody pisze:

  Bardzo fajny tekst.

 3. Bartek3 pisze:

  Dopóki nie zmniejszy się kwota wolna od zajęcia zgodnie z przepisami prawa bankowego (art.54) , to 90 zajęć rachunków bankowych jest sztuką dla sztuki, tylko komornik biedak się nawysyła zajęć :p

 4. Grzegorz pisze:

  W czytał ktoś art. 54 prawa bankowego w brzemieniu, które będzie obowiązywało od 8.09.2016r.
  Jestem ciekaw Waszych opinii, zwłaszcza pana mecenasa.
  Nie wiem czy będzie lepiej czy gorzej ale na pewno inaczej 🙂

 5. SKY pisze:

  Panowie, tu dopiero widzę spore skrzywienie w kierunku komorniczej egzekucji jaka w Polsce niestety to \”afryka prawa \”.
  Za wiele praw dla komorników ale mają być ograniczane i to pozytyw, za wiele interpretacji ,za wiele niestosowania przez banki prawa bankowego i art 54, jaki jest obligatoryjny , a nie blokady kont a nie kwot, o wolnych od zajęć kwotach nie wspominam że powinny być z automatu dostępne dla właściciela rachunku. i to nazywacie prawem ? jakim ? z wywodzącym się czasów PRL ?
  Panowie trochę poszanowania Konstytucji i Praw Człowieka , jakie w Polsce niestety są łamane zwłaszcza przez komorników , jacy za nic mają prawa obywatela ,tylko liczy się dla nich kasa, ściągalność, nawet z takich dziwactw , jak \”e-sądy \” co to jest ? kto taki twór powołał jaki łąmie wszelkie prawa osoby.

 6. Marek pisze:

  Może mi Ktoś wyjaśnić :
  Po 8 września 2016r. nastąpiła zmiana.
  “Obecnie ma prawo w każdym miesiącu wejść na konto, ale za każdym razem musi zostawić kwotę wolną w wysokości płacy minimalnej (obecnie ok. 1,4 tys. zł).”

  Moje długi sięgają kilka lat wstecz.Czy zatem postępowanie komornika wobec mnie będzie odbywać się na starych zasadach (~12tyś) czy na nowych – kwota wolna, równa płacy minimalnej ?
  Przykładowo,dziś udaje się do banku i zakładam konto,rachunek bankowy.
  Co z pieniędzmi,które wpłyną na to konto? Jak zostaną “potraktowane” ?

 7. Marek pisze:

  Dodam,że egzekucja z poprzedniego rachunku bankowego miała miejsce 2 lata wstecz i wtedy zostałem “komorniczym niewolnikiem”.

 8. Grzegorz pisze:

  W myśl starej zasady, że prawo nie sięga wstecz zajęcie powinno odbywać się wg starych przepisów.
  Mnie natomiast interesuje sytuacja czy comiesięczna kwota wolna od zajęcia kumuluje się i np. jak ktoś nie ma żadnych kwot na rachunku to po roku będzie miał zwolnienie od zajęcia w wysokości ~16000 zł ?

 9. Krzysztof pisze:

  Jak na razie, tj. 6 dni po 8 września, komornicy robią wielkie oczy na żądanie szukania rachunków bankowych nową metodą i upierają się przy stosowaniu OGNIVO wg starych zasad. Chyba trzeba odczekać.

 10. Grześ pisze:

  Wychodzi mi, że dane z CIR mogą dotyczyć tylko osób fizycznych (art.92ba), a komornicy sądowi i naczelnik US gdy posiadacz rachunku zmarł (art.105b).

  Art. 92ba [Udzielenie zbiorczej informacji]
  1. Bank jest obowiązany udzielić posiadaczowi rachunku bankowego, będącemu OSOBĄ FIZYCZNĄ, oraz OSOBIE, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, zbiorczej informacji o:
  1) rachunkach bankowych posiadacza, w tym rachunkach wspólnych – bez wskazania danych współposiadacza;
  2) umowach rachunku bankowego posiadacza rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn, o których mowa w art. 59a ust. 1-3;
  3) rachunkach posiadacza rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w tym rachunkach wspólnych – bez wskazania danych współposiadacza;
  4) umowach rachunków posiadacza rachunku bankowego prowadzonych w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn, o których mowa w art. 13a ust. 1-3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1450, z późn. zm. 136) ).
  2. W zbiorczej informacji wskazuje się podmiot, który prowadzi albo prowadził rachunek, numery rachunków wynikające z umowy rachunku oraz informację, czy rachunki są nadal prowadzone.

  Art. 105b [Uprawnienie do uzyskania zbiorczej informacji] Podmioty, o których mowa w art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. a-h, k-ł, p, s, t oraz v, w granicach uprawnień wynikających z tych przepisów, a także gmina, po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 111c, z której wynika, że POSIADACZ RACHUNKU ZMARŁ, są uprawnione do uzyskania zbiorczej informacji, o której mowa w art. 92ba ust. 1, w dowolnym banku.

 11. Krzysztof pisze:

  Wg mnie w art. 105b \”posiadacz rachunku zmarł\” odnosi się tylko do gminy a komornik nie ma tego ograniczenia.

 12. Grześ pisze:

  Masz rację. art. 111c dotyczy wyłącznie gminy. Podmioty z art. 105b nie mają takiego ograniczenia.

 13. Agnieszka pisze:

  Brzmi pięknie, a jednak praktyka praktyką… Banki nie mają póki co bladego pojęcia jak na zapytania w tym trybie odpowiadać albo żądają sobie horrendalnych opłat za udzielenie odpowiedzi w tym trybie (od 70 do nawet 150zł),a ostatecznie i tak jedyny bank który odpisał odpisał nam tak naprawdę na temat rachunków, które sprawdzamy przez ognivo, a co do skoków i innych tego typu odpisują, że brak danych albo “nie dotyczy”. Zobaczymy, może w przyszłości stosowanie przepisu wyklaruje się na tyle, że będą mogli rywalizować z Ognivo

 14. Tomasz pisze:

  Czy ten rejestr faktycznie działa i jak nakłonić komornika, że tam ma szukać a nie w OGNIVO?

 15. Szymon pisze:

  Panie i Panowie. Obawiam się, iż przedmiotowa dyskusja jest bezcelowa.

  Art. 893 (2a) k.p.c. Komornik doręcza pisma bankowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego, a bank wnosi pisma do komornika wyłącznie za pośrednictwem tego systemu.

  Cóż wynika z powyższego. Nawet jeżeli komornik ustali konto dłużnika w SKOK-u poprzez “Centralną informację” zajęcia może dokonać jedynie elektronicznie, a póki co możliwość taką daje wyłącznie “OGNIVO”, w którym… SKOK-ów brak.

  Pozdrawiam

 16. Ergie pisze:

  Je#ać was krwiopijcy

 17. […] rachunków przekracza już chyba 10.000.000. A popularność zajęcia wynika z działania systemu Ognivo, który zapewnia sprawną wymianę informacji między m.in. bankami i komornikami. O systemie […]

 18. […] 11. Centralna informacja o rachunkach bankowych. Lepsza niż … […]

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *