Monthly Archives

wrzesień 2016

W ostatnich komentarzach kilkoro z Was zastanawiało się nad tym, jakie przepisy należy stosować do egzekucji. Nowe czy stare? Wcale się nie dziwię, że to budzi wątpliwości. W ogromie zmian KPC, które weszły w życie 8 września można się łatwo pogubić. A stosowanie nowych przepisów wcale nie jest takie oczywiste. Generalna zasada wyrażona w ustawie zmieniającej polega na tym, że nowe przepisy stosuje się do postępowań wszczętych po dniu wejścia zmian w życie, a stare – do postępowań wszczętych przed tym dniem. Teoretycznie zatem ważne jest to czy wszcząłeś sprawę

Jako członek toruńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (i to wieloletni) zostałem zaproszony na debatę „Wymiar sprawiedliwości oraz kontrola obywateli przez Państwo”. Zgodnie z zapowiedzią rozważane będą m.in. regulacje w zakresie postępowań komorniczych w polskim biznesie. Wśród uczestników m.in. byli Ministrowie Sprawiedliwości dr Borys Budka i prof. Zbigniew Ćwiąkalski, a także dr Rafał Łyszczek – Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej. W zaproszeniu przeczytałem: Wszystkie poruszone kwestie będą niezwykle istotne z punktu widzenia prowadzenia działalności, choćby pomysł rozwiązania problemu nieściągalności wierzytelności od uciekających i ukrywających się dłużników. Brak płynności finansowej wielokrotnie przyczyniał się do upadku

„Pieniądze zaczęły nagle spływać„. To najlepsza chyba ocena nowych regulacji, dokonana przez jednego ze znajomych komorników. Co spowodowało takie zadowolenie? Nowe przepisy. Kilkanaście dni temu, bo 8 września (ta data na długo powinna zapisać się w Waszej pamięci) weszły w życie nowe przepisy regulujące egzekucję z rachunków bankowych. Jedną z korzystnych dla wierzycieli zmian jest zmniejszenie kwoty wolnej od zajęcia. Przepis art. 54 Prawa bankowego reguluje wysokość kwoty, która jest wolna od zajęcia w egzekucji z rachunków bankowych. Wysokość ta odnosi się do sumy środków pieniężnych znajdujących się na wszystkich

Cieszy mnie, gdy jako prawnik przez lata mogę śledzić pewne rozwiązania. Tak jest właśnie z wyjawieniem majątku. Przez kilka lat pisania bloga miałem okazję wspomnieć o tym wiele razy. Nawet specjalnie dla Ciebie napisaliśmy poradnik. Wyjawienie majątku to takie postępowanie „pomocnicze” względem „właściwego” postępowania egzekucyjnego. Jego istota polega na tym, że dłużnik ma ujawnić swój majątek po to, by wierzyciel mógł przeprowadzić egzekucję. To teoria, w praktyce większość spraw o wyjawienie do niczego nie prowadziła. Ale dzięki ustawie z 22 lipca 2015 r., która właśnie weszła w życie (8 września

Zmiany, zmiany, zmiany… Już za kilka dni, 8 września 2016 r., w życie wchodzą istotne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego. Wspominałem już o nadchodzącym Rejestrze Spadkowym. Ale nowości jest dużo więcej. Zwłaszcza jeżeli chodzi o postępowanie cywilne. Największa zmiana w zakresie postępowania przed sądami dotyczy wprowadzenia do użytku systemu teleinformatycznego. W ramach takiego systemu będzie możliwe wnoszenie pism procesowych oraz doręczanie pism sądowych uczestnikom postępowania drogą elektroniczną. To już jest w e-sądzie, a będzie w każdym postępowaniu. System teleinformatyczny będzie rozwiązaniem fakultatywnym, ale wiążącym. Co to znaczy? Pisma będzie można składać drogą elektroniczną