Wyznam szczerze, że akurat o tym nie miałem ochoty pisać. Temat w sumie mało ciekawy, a do tego nie ma kosztów zastępstwa. Ale z drugiej strony często stosuję to rozwiązanie i uważam, że jest skuteczne. A o czym mowa?

Ano o tytule egzekucyjnym w postaci aktu notarialnego. Nie będę dzisiaj pisać o tym jak go uzyskać (zrobiłem to tutaj), ale chciałbym podzielić się z Tobą bardzo ważną informacją na ten temat.

Otóż w jednej ze spraw naszego klienta złożyliśmy niedawno wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na akt notarialny. Akt ten zabezpieczał dużą transakcję sprzedaży paliw, w której kredyt kupiecki ustalono na 1.000.000,- zł. Dłużnik nie zapłacił, więc szybko złożyliśmy do Sądu wniosek o nadanie aktowi klauzuli wykonalności.

Kiedy przyszła do nas koperta z Sądu byliśmy przekonani, że zawiera już ona tytuł wykonawczy, na podstawie którego będziemy mogli wszcząć egzekucję.

Jakie było nasze zdziwienie, kiedy zobaczyliśmy, że Sąd… oddalił nasz wniosek.

Zdaniem Sądu, przedłożony przez nas akt notarialny nie spełniał wymogów wskazanych w art. 777 § 1 pkt 6 KPC i nie jest żadnym tytułem egzekucyjnym.

Sądowi chodziło o to, że akt powinien obejmować obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej. I właśnie na ten wymóg zwrócił uwagę Sąd. W uzasadnieniu postanowienia stwierdził on bowiem, że „kwota zobowiązania nie została wskazana w sposób konkretny i precyzyjny, ponieważ określenie jej wysokości odwołuje się do przyszłych wierzytelności”.

Sąd uznał więc, że odwołanie się w treści aktu notarialnego do wierzytelności, które dopiero powstaną w przyszłości powoduje, że taki akt notarialny nie określa żadnych konkretnych kwot i niemożliwe jest nadanie mu klauzuli wykonalności. Taki wniosek zaś prowadziłby do tego, że złożenie przez dłużnika oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego miałoby sens jedynie w przypadku wierzytelności już istniejących. A to przecież mija się z celem takiego aktu.

Oczywiście, złożyliśmy zażalenie na powyższe postanowienie. W naszej ocenie akt notarialny spełniał wymóg oznaczenia kwoty, ponieważ w jego treści dłużnik wyraźnie zobowiązał się do zapłaty kwoty „do wysokości 1.000.000 zł”.

Sąd drugiej instancji uznał nasze stanowisko za prawidłowe i uchylił zaskarżone postanowienie. Jak wskazano w uzasadnieniu:

W akcie notarialnym dłużnik poddał się egzekucji do kwoty 1.000.000 zł, a wierzyciel domagając się nadania temu aktowi klauzuli wykonalności wykazał, że spełnił wymogi przewidziane w akcie. W rozpoznawanej sprawie rację ma zatem skarżący, że akt notarialny stanowi tytuł egzekucyjny, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 6 KPC i zachodzą podstawy do nadania jemu klauzuli wykonalności w zakresie obowiązku zapłaty kwot wskazanych precyzyjnie we wniosku.

Tak więc koniec końców, sprawa zakończyła się dla naszego klienta pomyślnie i udało się uzyskać klauzulę wykonalności. Przykład ten pokazuje jednak, że przy uzyskiwaniu klauzuli na akt notarialny należy uważać. Niedoświadczona osoba mogłaby bowiem uznać, że nie ma możliwości uzyskania klauzuli na taki akt, ponieważ jest on źle sformułowany.

Dlatego zawsze warto korzystać z pomocy osób, które mają już w takich sprawach doświadczenie.

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły

 1. Adstypulator pisze:

  art. 777 § 1 pkt 6 – to poddanie się egzekucji w akcie notarialnym dotyczyło poddania się egzekucji z nieruchomości osoby trzeciej? W sensie – dłużnik nie płaci, to można egzekwować z nieruchomości osoby trzeciej – coś jak hipoteka. Tylko przecież zawarcie takie aktu nie jest to ujawniane w księdze wieczystej osoby trzeciej, w przeciwieństwie do hipoteki – co jeśli sprzeda nieruchomość?

 2. Adstypulator pisze:

  I dodatkowe pytanie – jaka jest taksa notarialna za zawarcie takiego aktu notarialnego?
  4770 zł jako maksymalna stawka w sprawach powyżej 1 miliona złotych (plus ewentualne o,2% od nadwyżki ponad milion)?

 3. Karol Sienkiewicz pisze:

  To może być problem, dlatego trzeba całą transakcję przemyśleć. Akurat w tym wypadku mieliśmy do czynienia z małżonkami – na udziale męża była hipoteka, żona dała 777. Kupno takiego udziału nie miałoby sensu. O taksę spytaj jakiegoś rejenta.

 4. Ada pisze:

  “…a do tego nie ma kosztów zastępstwa” – czyli jak złożę taki wniosek o nadanie klauzuli aktowi notarialnemu za pośrednictwem r. pr., to nie dostanę 120 zł zwrotu kosztów zastępstwa (§ 8 ust. 1 pkt 14 rozp. ws. opłat…)?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Ada, dostaniesz 120. Chodziło mi o to, że jeżeli jest 777 to nie ma sprawy w sądzie o zapłatę i nie ma kosztów wg WPS.

 5. Ada pisze:

  Rozumiem. Dziękuję za wyklarowanie i pozdrawiam! 🙂

 6. Łukasz pisze:

  A ja mam pytanie techniczne bo pierwszy raz mam okazję wszczynać egzekucję na podstawie AN, jak “technicznie” wygląda taki tytuł wykonawczy, czy Sąd odsyła postanowienie o nadaniu klauzuli plus akt notarialny z pieczęcią z treścią klauzuli (identycznie jak na wyrokach/nakazach) ?

 7. Paweł pisze:

  A czy w przypadku nadawania klauzuli takiemu aktowi notarialnemu w którym dłużnik poddaje się egzekucji “do kwoty xxx”, we wniosku o nadanie klauzuli wykonalności należy wskazać precyzyjnie kwotę należności głównej, koszty, odsetki itp? I w stosunku do tych kwot wnosić o nadanie klauzuli?

 8. Małgosia pisze:

  Witam,
  Umowa darowizny gospodarstwa rolnego z 1995r. obdarowani poddali się egzekucji stosownie do art. 777 pkt 4 kpc, gdzie darczyńcy zobowiązują obdarowanych do spłaty pieniężnej na rzecz rodzeństwa na kwotę 5.000 zł stanowiącą równowartość 2 hektarów ziemi ornej. O istniejącym zapisie w akcie dowiedzieliśmy się w 2013 po wyciągnięciu odpisu.
  W tym momencie chcemy złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności czy po upływie tylu lat możemy podać aktualną wartość gruntów ornych ? Wg Gus klasa dobra ogólnie na Polskę, sięga nawet wartość do 56 tys. zł/1ha . Czy musimy się trzymać kwoty 5.000 zł plus odsetki ustawowe. Proszę o pomoc.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *