Spółka jawna – kolejne ograniczenie odpowiedzialności wspólnika

To było właściwie do przewidzenia. Pytanie polegało tylko na tym, kiedy się to stanie. Bo z tym akurat w naszym kraju bywa różnie. A z czym konkretnie?

Otóż z wykonywaniem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

W październiku 2017 r. pisałem, że TK zakazał nadawania klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółek osobowych (np. jawnej), którzy nie byli wspólnikami w chwili pozwania samej spółki. Tutaj jest ten wpis:

Od wczoraj jeszcze trudniej o odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej

A teraz ustawodawca postanowił uwzględnić ten wyrok i zmienił przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a konkretnie art. 778 (1) tego kodeksu. Ustawa, która w ostatni piątek weszła w życie, dodaje do tego przepisu zdanie drugie (wyróżnione pogrubieniem). Cały art. 778 (1) brzmi więc od dzisiaj tak:

Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. Nie dotyczy to osoby, która w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko spółce, nie była już jej wspólnikiem.

Pisałem już, że negatywnie oceniam to rozwiązanie i zdania nie zmieniłem. Żeby uniknąć odpowiedzialności wystarczy, że wspólnicy „przypomną” sobie np. o transakcji przeniesienia ogółu praw i obowiązków zawartej „przypadkowo” dzień przed wytoczeniem powództwa przez wierzyciela.

I żeby były jeszcze ciekawie, ustawodawca wprowadził zasadę, że do postępowań o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi osobowej (np. spółki partnerskiej czy jawnej) wszczętych i niezakończonych przed 5 stycznia 201 r. stosuje się przepis art. 778(1) kpc w brzmieniu nadanym nową ustawą.

Jeżeli więc robicie interesy ze spółkami osobowymi, naprawdę dobrze zabezpieczcie swoje pieniądze.

 

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

3 Komentarze do tego wpisu post

  1. daverts pisze:

    nieźle super sprawa

  2. Damian pisze:

    Zagmatwane to nasze polskie prawo, bez specjalisty od księgowości w większym biznesie ani rusz, tym bardziej, że co roku jakieś zmiany, poprawki, nowostki.

  3. A jeśli dłużnik ma siedzibę za granicą bez biura oddziału i agencji w Polsce, to czy mamy tutaj tę nieruchomość?

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem danych osobowych jest Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń).

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem radcowie@radcowie.biz.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.