Wybór komornika w ramach apelacji

Wiesz już, jak znaleźć komornika właściwego miejscowo. Pisałem o tym tutaj:

Do którego komornika skierować wniosek o egzekucję? Urzędowa wyszukiwarka.

Dzisiaj kilka uwag o tym, jak wybrać komornika spoza rewiru, czyli spoza obszaru działania Sądu Rejonowego przy którym ów komornik funkcjonuje.

Najpierw przypomnę (pewnie nie po raz ostatni) że wybór komornika został ograniczony do obszaru działania Sądu Apelacyjnego. To ogromna zmiana w porównaniu w z tym, co było do 31 grudnia 2018 r. Wcześniej wybierałeś w całym kraju, dzisiaj tylko w regionie (województwo lub kilka województw).

Oświadczenie

Utrzymana została zasada, że wybierając komornika spoza rewiru musisz złożyć oświadczenie o wyborze. Oświadczenie zamieść już we wniosku o wszczęcie egzekucji. Jego treść może być taka:

Działając na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych oświadczam, że do prowadzenia egzekucji wybieram komornika, do którego skierowany został ten wniosek.

Jeżeli zrobisz to od razu, unikniesz wzywania do uzupełnienia braków czyli oszczędzisz cenny czas.

Ale uwaga – komornik z apelacji (czyli z wyboru) nie musi wcale przyjmować Twojego wniosku (w przeciwieństwie do tego z rewiru, czyli z rejonu). Czasami może a czasami nawet musi odmówić.

Obowiązkowa odmowa

Zgodnie z ustawą (też w art. 10) komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, jeżeli spełniony został przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1)  w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza 6 miesięcy, chyba że łączna liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku poprzednim, nie przekroczyła 1000;

oznacza to, że małe kancelarie mogą przyjmować wnioski, nawet jak mają zaległości.

2)  wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 2500, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;

3)  wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000

czyli wiemy, ile spraw pozwolono prowadzić komornikom – powyżej tej rocznej ilości zaczyna się tak nielubiana „hurtownia”.

Ustawa podaje też sposób liczenia tych zaległości, ale dla wierzycieli nie ma to większego znaczenia. Ważne jest bowiem to, skąd wierzyciel ma wiedzieć, że zaległość występuje.

Informacja o zaległościach

Wyobraź sobie taką sytuację – szukasz w ministerialnej wyszukiwarce komornika, wysyłasz do niego wniosek a on po 3 tygodniach go odsyła, bo ma już zaległości. Szlag Cię trafia bo straciłeś znowu czas i jesteś do tyłu w porównaniu z innymi wierzycielami (co ma przecież istotne znaczenie).

Ale o tym pomyślał nasz ustawodawca i nakazał prezesom sądów rejonowych informowanie na stronach sądów o zaistnieniu przesłanek odmowy przyjmowania przez komornika spraw z wyboru. A komornik musi  tym niezwłocznie powiadomić prezesa właściwego sądu rejonowego.

Sprawdziłem jak to wygląda na stronie mojego sądu, czyli w Toruniu. Jest tam zakładka „sprawy komornicze” a w niej dalsza zakładka:   ART. 8 UOKSIE – ODMOWA SPRAW Z WYBORU. Są tam zawiadomienia dwóch komorników (stan na 29 stycznia 2019 r.), z czego jedno opisane mało czytelnie. Ale najważniejsze jest to, informacja jest tam, gdzie być powinna. Tutaj link do strony SR Toruń

Zatem – jak znajdziesz komornika to upewnij się na stronie sądu, czy nie ma zaległości. A tak szczerze – to jeszcze zadzwoń dla pewności do jego kancelarii…

Fakultatywna odmowa

W niektórych sytuacjach komornik może odmówić przyjęcia wniosku. Otóż tak będzie w przypadku, gdy wierzyciel zamęcza komornika swoimi wnioskami, z których niewiele wynika. Zgodnie z ustawą

Komornik wybrany przez wierzyciela może odmówić danemu wierzycielowi przyjęcia sprawy, jeżeli liczba wniosków egzekucyjnych, jakie wpłynęły do kancelarii w danym roku od tego wierzyciela, przekroczyła 100.

Chodzi o to, żeby komornik nie musiał przyjmować masowych wniosków, o sprawy bezskuteczne już w przeszłości. Przecież każda ilość wniosków wyczerpuje mu limity procentowe i ilościowe. Zapewne komornicy poradzą sobie z odpowiednią selekcją.

Nowi komornicy

Ustawa wprowadziła też granice dla nowych komorników. Otóż komornik, który rozpoczął działalność, oblicza zaległość i skuteczność po upływie roku następującego po roku, w którym złożył ślubowanie. W pierwszych dwóch latach kalendarzowych działalności komornik nie może przyjąć więcej niż 2500 spraw z wyboru wierzyciela w każdym roku.

Zatem nadzieja w nowych komornikach, ale oni i tak nie poszaleją z ilościami….

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły
Roszczenia wobec upadłego
Pozew z weksla od konsumenta

 1. Marek pisze:

  Pozwolę sobie ponownie zadać pytanie o wybór komornika, które zamieściłem pod poprzednim postem w tym temacie.

  Pytanie:
  Do kogo skierować wniosek jeżeli dłużnik jest spółką z siedzibą w UE, a chciałbym przeprowadzić egzekucję z jej majątku w Polsce (rachunki bankowe, wierzytelności)? Zagraniczny organ egzekucyjny nie będzie działał w Polsce. Nie wiem czy i jaki majątek ma spółka w kraju swojego pochodzenia i jest też przy tym więcej formalności i czasu. Reasumując jak w obecnym stanie prawnym ustalić właściwego komornika w kraju dla takiego dłużnika? A może obecny stan prawny wyklucza prowadzenie takiej egzekucji i po skierowaniu wniosku dłużnik będzie mógł podnieść, że wybrany komornik jest niewłaściwy i poniosę koszty takiej niecelowej egzekucji?

 2. Jurek pisze:

  Wyklucza.

  Tak zdecydował racjonalny ustawodawca w ferworze walki o prawa dłużników.

 3. Salvus pisze:

  Nie raz i nie dwa zdarzało mi się, że musiałem korzystać z pomocy komornika. Nie jest to przyjemne jednak często konieczne niestety…

 4. indian pisze:

  Sprawdzałem na stronach sądów dochody komorników „starych” i tych „nowych” – z kilkuletnim stażem. Ci nowi zarabiają 5-6-10 razy mniej od tych starych. Potencjalnie są więc bardziej zmotywowani i to do nich należy uderzać. Kolejne kryterium – im bardziej znienawidzony komornik przez dłużników w opiniach na jakimś forum itp. np. http://komornicy-opinie.pl/komornik-magdalena-mscichowska-sosnowiec-opinie/ tym prawdopodobnie skuteczniejszy…

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *