Koniec warrantów i rewersów w kpc

Najlepszą podstawą do uzyskania nakazu zapłaty jest oczywiście weksel. Ale oprócz weksla nakaz zapłaty może być wydany na podstawie innych specjalnych dokumentów. Chodzi mianowicie o weksle, warranty i rewersy.

Nakaz zapłaty z weksla

Wydawanie nakazów zapłaty na podstawie weksli jest dość częste. Weksel nadal jest stosunkowo popularnym sposobem zabezpieczenia roszczeń, chociaż obecne jego wykorzystanie nawet w 1% nie odpowiada jego popularności przed wojną. Nie mniej jednak w obrocie występuje nadal i nadal się nim posługujemy. O wekslu jako podstawie wydania nakazu zapłaty pisałem już wielokrotnie. W sumie można powiedzieć, że nakaz zapłaty z weksla króluje wśród nakazów.

Nakaz z weksla po raz kolejny

Nakaz zapłaty z czeku

Czeki w zasadzie wyszły już z użycia, chociaż sam miałem kiedyś książeczkę czekową. Zawodowo z czekiem miałem do czynienia jakieś 20 lat temu przy okazji protestu. Ale od tamtej pory widziałem czek może 10 razy. Przyznam też, że nakazu wydanego na podstawie czeku nie widziałem. Ale czeki nadal w obrocie funkcjonują. I sam o tym pisałem. 

Nakaz zapłaty z warrantu i rewersu

Ale konia z rzędem temu, kto widział warrant lub rewers albo nakaz zapłaty wydany na ich podstawie. A cóż to jest? Otóż to nic innego jak dowody składowe – warrant to taka część dowodu składowego, która stwierdza ustanowienie zastawu na rzeczach złożonych do składu, zaś rewers stwierdza posiadanie rzeczy złożonych do składu.

Ale od kilku lat, a dokładnie od 2011 r., warranty i rewersy zostały zlikwidowane, albowiem została uchylona ustawa z 2000 r. o domach składowych. A skoro nie ma tych dokumentów, to i nakazów zapłaty też nie będzie.

Dlatego od 1 stycznia 2020 r. art. 485 § 2 kp zdanie pierwsze brzmieć będzie:

Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości.

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem danych osobowych jest Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń).

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem radcowie@radcowie.biz.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.