Wyższa rekompensata za windykację

wyższa rekompensata za windykację

Z początkiem nowego roku weszło w życie sporo nowych regulacji. Wśród nich duża nowelizacja dawnej ustawy o transakcjach handlowych, a w niej właśnie wyższa rekompensata za windykację.

Rekompensata 40 EURO

Rekompensata za windykację zdążyła już na dobre zadomowić się w świadomości naszych przedsiębiorców (a pochodzi ona z 2013 r.). Coraz częściej nasi klienci wyraźnie proszą by wezwaniem do zapłaty i pozwem objąć także te należności. Przypomnę zatem tylko, że zasada ogólna jest taka: za każde opóźnienie w płatności faktury wierzycielowi należy się równowartość 40 EURO rekompensaty na koszty odzyskania kwoty wynikającej z tej faktury. Dodam, że było to zawsze 40 EURO, niezależnie od kwoty na fakturze.

Jeżeli jeszcze nie znasz szczegółów to odsyłam Cię do bloga Wojtka Jelińskiego, który pisał o tym np. tutaj: >>>>

Wyższa rekompensata za windykację

Obowiązująca od tygodnia nowelizacja ustawy ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (to nowa nazwa starej ustawy) różnicuje wysokość rekompensaty. Począwszy od 1 stycznia 2020 r. jej wysokość będzie zależeć od wysokości należności, która nie została opłacona w terminie. Oczywiście chodzi o kwoty brutto, czyli z VAT.

Rekompensata wynosić zatem będzie:

40 EURO – gdy wartość należności nie przekracza 5.000,- zł;

70 EURO – gdy wartość należności jest wyższa niż 5.000,- zł, ale niższa niż 50.000,- zł;

100 EURO – gdy wartość należności jest równa lub wyższa od 50.000,-  zł.

Pamiętaj, że nowe zasady stosuje się do transakcji handlowych zawartych przed dniem od 1 stycznia 2020 r. Liczy się więc data zawarcia umowy, a nie wystawienia faktury.

Zakaz cesji rekompensaty

Nowością jest też to, że od 1 stycznia zbywanie roszczeń o tę rekompensatę za koszty nie jest dopuszczalne. Nie mogą jej zatem kupić np. firmy windykacyjne.

To korzystna zmiana. Skro 40 EURO stało się w miarę powszechne, to tym bardziej przedsiębiorcy nie będą rezygnować z wyższych kwot.

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły
Opłata od pozwu

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem danych osobowych jest Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń).

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem radcowie@radcowie.biz.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.