Wyższa rekompensata za windykację

wyższa rekompensata za windykację

Z początkiem nowego roku weszło w życie sporo nowych regulacji. Wśród nich duża nowelizacja dawnej ustawy o transakcjach handlowych, a w niej właśnie wyższa rekompensata za windykację.

Rekompensata 40 EURO

Rekompensata za windykację zdążyła już na dobre zadomowić się w świadomości naszych przedsiębiorców (a pochodzi ona z 2013 r.). Coraz częściej nasi klienci wyraźnie proszą by wezwaniem do zapłaty i pozwem objąć także te należności. Przypomnę zatem tylko, że zasada ogólna jest taka: za każde opóźnienie w płatności faktury wierzycielowi należy się równowartość 40 EURO rekompensaty na koszty odzyskania kwoty wynikającej z tej faktury. Dodam, że było to zawsze 40 EURO, niezależnie od kwoty na fakturze.

Jeżeli jeszcze nie znasz szczegółów to odsyłam Cię do bloga Wojtka Jelińskiego, który pisał o tym np. tutaj: >>>>

Wyższa rekompensata za windykację

Obowiązująca od tygodnia nowelizacja ustawy ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (to nowa nazwa starej ustawy) różnicuje wysokość rekompensaty. Począwszy od 1 stycznia 2020 r. jej wysokość będzie zależeć od wysokości należności, która nie została opłacona w terminie. Oczywiście chodzi o kwoty brutto, czyli z VAT.

Rekompensata wynosić zatem będzie:

40 EURO – gdy wartość należności nie przekracza 5.000,- zł;

70 EURO – gdy wartość należności jest wyższa niż 5.000,- zł, ale niższa niż 50.000,- zł;

100 EURO – gdy wartość należności jest równa lub wyższa od 50.000,-  zł.

Pamiętaj, że nowe zasady stosuje się do transakcji handlowych zawartych przed dniem od 1 stycznia 2020 r. Liczy się więc data zawarcia umowy, a nie wystawienia faktury.

Zakaz cesji rekompensaty

Nowością jest też to, że od 1 stycznia zbywanie roszczeń o tę rekompensatę za koszty nie jest dopuszczalne. Nie mogą jej zatem kupić np. firmy windykacyjne.

To korzystna zmiana. Skro 40 EURO stało się w miarę powszechne, to tym bardziej przedsiębiorcy nie będą rezygnować z wyższych kwot.

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły
Roszczenia wobec upadłego
Pozew z weksla od konsumenta

2 Komentarze do tego wpisu post

  1. […] w transakcjach handlowych, odsetek w transakcjach handlowych określonych w tej ustawie lub rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie dokumentów potwierdzających […]

  2. antek pisze:

    Jak interpretować zakaz cesji rekompensat po dniu 1 stycznia 2020 roku? Jeśli roszczenie pierwotnego wierzyciela o odsetki jest przedawnione (drobna kwota 15 zł) i dotyczyło okresu sprzed 2020 roku, zaś cesja na rzecz firmy windykacyjnej miała miejsce w czerwcu 2020 roku, to taka cesja jest zakazana, czy też nie?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *