Monthly Archives

sierpień 2022

Od 1 września 2022 r. zmienią się zasady dokonywania zajęć wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku. Jest to zmiana korzystna dla wierzyciela, więc koniecznie musiałem o niej napisać. A wszystko dzięki ustawie mającej poprawić działalność Krajowej Administracji Skarbowej, która zmienia m.in. przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego. Zajęcie nadpłaty podatku już poruszałem w przeszłości kilka lat temu tutaj >>> Komornik zajmie wierzytelność tylko raz Nowa ustawa przewiduje zniesienie rocznego okresu skuteczności zajęcia wierzytelności. Od września  zajęcie skuteczne będzie „na zawsze”, czyli aż do momentu jego uchylenia zajęcia przez komornika. Jest to rozwiązanie korzystne