Search Result For

przedawnienie

Skutki epidemii są trudne do przewidzenia, sytuacja zmienia się właściwie kilka razy dziennie. Kolejne tygodnie i miesiące przyniosą zapewne wiele dotychczas niespotykanych rozwiązań. Ale czy wystąpienie epidemii wpłynie jakoś na upływ czasu prowadzący do przedawnienia roszczeń? Owszem, sytuacja jaka powstała ma znaczenie dla przedawnienia roszczeń. Koronawirus a przedawnienie to także problem prawny.  Aktualizacja: tzw. tarcza antykryzysowa nie wpływa w żaden sposób na przedawnienie. Oznacza to, że terminy przedawnienia nadal biegną!  Czym jest przedawnienie? Przedawnienie to po prostu okres czasu, po którym roszczenie staje się słabsze. Roszczenie  przedawnione co prawda istnieje,

Za niespełna miesiąc, bo 9 lipca 2018 r., wejdzie w życie ustawa uchwalona 13 kwietnia nowelizująca głownie Kodeks cywilny. Ustawa ta diametralnie zmienia zasady przedawnienia roszczeń, głównie z tego powodu, że skraca większość terminów przedawnienia. Moja ocena ustawy jest raczej negatywna, ale to oczywiście nie ma znaczenia dla jej obowiązywania. O rozwiązaniach wynikających z tych przepisów będę pewnie jeszcze pisał, komentarze i porady pojawią się też zapewne na blogu Wojtka Jelińskiego poświęconym dochodzeniu roszczeń przez przedsiębiorców. Ale dzisiaj chcę napisać o jednym wymogu, bez którego Twój pozew składany od 9

W ostatni czwartek podczas warsztatów Energetyka v. Klient omawiałem nowe regulacje zawarte w art. 6c ust. 3 Prawa energetycznego oraz w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej. Od 11 września 2013 r. obowiązują bowiem przepisy, które istotnie modyfikują (czytaj: ograniczają) narzędzia windykacyjne przedsiębiorstw energetycznych. A energetyka jest tą branżą, gdzie jako prawnik w zamierzchłych czasach zacząłem pracę.

Właśnie znalazłaś w szufladzie nakaz zapłaty czy wyrok (a więc tzw. tytuł egzekucyjny) i zauważyłaś, że nigdy nie wystąpiłaś o nadanie mu klauzuli wykonalności? Ale w czym problem? Otóż jest pewien szkopuł… minęło już 15 lat od wydania tego wyroku…. Roszczenie pewnie się przedawniło. Nic nie szkodzi. Nadal możesz wystąpić o nadanie temu nakazowi klauzuli wykonalności. I sąd nada Ci tę klauzulę. Przedawnia się bowiem roszczenie a nie prawo do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Sąd nie może nawet badać, czy doszło do przedawnienia. Ba, nawet jak dłużnik złoży

Przedawnienie się zdarza (parafrazując słowa Foreesta Gumpa „Shit happens”). Zanim jednak z powodu przedawnienia wyrzucisz do kosza umowę, wyrok czy nakaz zapłaty, podejmij  próbę odzyskania pieniędzy. Dlaczego możesz działać? Ponieważ przedawnienie nie powoduje, że dług wygasa. Dług nie przestaje istnieć prawie nigdy. Twoje roszczenie korzysta po prostu ze słabszej ochrony prawnej przez to, że dłużnik może skutecznie uchylić się od zapłaty. Gdyby natomiast spłacił dług, to nie będzie mógł później skutecznie żądać jego zwrotu. Najpierw upewnij się, czy wierzytelność rzeczywiście jest przedawniona. Wiele osób mylnie uważa, że wierzytelność przedawnia się

1 2 3 6 Strona 1 z 6