Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

O Blogu

Zajrzałeś na mój blog, a zatem pewnie już masz problem z zapłatą. Ale dzięki szybkiemu działaniu możesz ten problem rozwiązać.

Tylko od Twojej determinacji zależy skuteczność windykacji. Temu właśnie poświęcony jest niniejszy blog.

Moim celem jest pomoc wszystkim tym, którzy chcą skutecznie wyegzekwować swoje wierzytelności. Blog ten jest nie tylko bazą wiedzy o postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, ale wskazuje również narzędzia do skutecznego wyegzekwowania należności oraz podpowiada jak mądrze kierować postępowaniem w sądzie czy u komornika.

Współcześni dłużnicy wprawdzie nie każą podbijać sobie płaszcza wyrokami sądowymi, jak niegdyś robił to znany na całą Rzeczpospolitą Szlachecką Samuel Łaszcz, ale swoim uchylaniem się od zapłaty długu dają się wierzycielom we znaki niekiedy jeszcze mocniej. Samuel Łaszcz skazany na banicję 236 razy, na swoim koncie mający około 40 nigdy nie wyegzekwowanych wyroków sądowych, z pewnością mógłby być, używając dzisiejszego słownictwa, idolem dłużników niewypłacalnych.

Moim zamiarem jest wskazywanie jak zgodnie z prawem można walczyć z takimi właśnie współczesnymi Samuelami Łaszczami…