O mnie

Od 2002 r. jestem radcą prawnym, od 2006 r. działam w formie spółki z Piotrem Zamrochem. Posiadam bogate doświadczenie jako doradca w negocjacjach oraz jako pełnomocnik procesowy. Prowadziłem setki spraw sądowych przeciwko dłużnikom, zajmuję się też prawem pracy i prawem handlowym. Byłem sędzią dyscyplinarnym, sądy rejestrowe stale powołują mnie na kuratora spółek czy fundacji. Już od 1998 r. związany jestem z branżą energetyczną i właśnie ta współpraca dała mi ogromne doświadczenie w sprawach dochodzenia wierzytelności. 

Szczegółowe informacje o przebiegu mojej kariery zawodowej dostępne są na portalu LinkedIn.

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem danych osobowych jest Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń).

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem radcowie@radcowie.biz.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.