O mnie

Od 2002 r. jestem radcą prawnym, od 2006 r. działam w formie spółki z Piotrem Zamrochem. Posiadam bogate doświadczenie jako doradca w negocjacjach oraz jako pełnomocnik procesowy. Prowadziłem setki spraw sądowych przeciwko dłużnikom, zajmuję się też prawem pracy i prawem handlowym. Byłem sędzią dyscyplinarnym, sądy rejestrowe stale powołują mnie na kuratora spółek czy fundacji. Już od 1998 r. związany jestem z branżą energetyczną i właśnie ta współpraca dała mi ogromne doświadczenie w sprawach dochodzenia wierzytelności. 

Szczegółowe informacje o przebiegu mojej kariery zawodowej dostępne są na portalu LinkedIn.