O mnie

Od 2002 r. jestem radcą prawnym, od 2006 r. działam w formie spółki, obecnie z Piotrem Zamrochem. Posiadam bogate doświadczenie jako doradca w negocjacjach oraz jako pełnomocnik procesowy. Prowadziłem setki spraw sądowych przeciwko dłużnikom, zajmuję się też prawem pracy i prawem handlowym. Byłem sędzią dyscyplinarnym, sądy rejestrowe stale powołują mnie na kuratora spółek czy fundacji.

Szczegółowe informacje o przebiegu mojej kariery zawodowej dostępne są na portalu LinkedIn.

Moje ogromne doświadczenie wykorzystuję w Twoim interesie. 

W domu wpojono mi zasadę, że najważniejsza jest uczciwość. I nadal wierzę, że to ważna reguła, którą trzeba kierować się w życiu i w pracy.

Dla mnie zasada ta oznacza również to, że długi trzeba oddawać. Nie widzę specjalnej różnicy pomiędzy osobą, która nie chce zapłacić faktury a osobą, która kradnie pieniądze. Jedno i drugie prowadzi bowiem do krzywdy wierzyciela. I strasznie mnie denerwuje.

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem danych osobowych jest Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń).

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem radcowie@radcowie.biz.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.