Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

VAT i komornik w praktyce

Od kilkunastu dni obowiązują nowe zasady jeśli chodzi o opodatkowanie czynności komorniczych podatkiem VAT. Już to omawiałem i temat ten wywołał niemałą dyskusję.

Teraz wiem już jak doliczanie opłat komorniczych wygląda w praktyce, w sprawach, które prowadzimy najczęściej. Przedstawię to na przykładzie otrzymanego niedawno przez naszą kancelarię zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.

skan komornik

Jak widać, należność główna, którą powinien wyegzekwować komornik, wynosi 190.000 zł. Do niej należy doliczyć koszty klauzuli w wysokości 127 zł.

Łącznie na rzecz wierzyciela do wyegzekwowania jest kwota 190.127 zł.

Od tej kwoty komornik, zgodnie z przepisem art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, komornik pobiera opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia.

Jak łatwo obliczyć, 15% od kwoty 190.127 zł to właśnie wskazane 28.519,05 zł. Do tej właśnie kwoty dolicza się podatek VAT w wysokości 23%, wynoszący dokładnie 6.559,38 zł.

Łatwo więc stwierdzić, że w niniejszej sprawie, w której obowiązują nowe zasady dot. podatku VAT, dłużnik będzie miał do zapłaty kwotę o ponad 6 tysięcy złotych wyższą niż w przypadku postępowań, w których nie był uwzględniany podatek VAT. I mam nadzieję, że to zapłaci.

{ 60 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Lech Październik 20, 2015 o 12:04

A ja mam nadzieję, że szybko zostaną ukrócone praktyki pobierania przez komorników stawek wyższych niż wynikających z przepisów 😉

Odpowiedz

Kłapouchy Październik 22, 2015 o 10:01

Odnoszę po raz kolejny wrażenie, że ferujesz sądy bez dogłębnej analizy tematu. Powołujesz się na przepisy (u.o.k.s.i.e jak mniemam), tak jakby ta ustawa funkcjonowała w próżni.
Zmartwię Cię, bo tak nie jest.
Takie zagadnienie należy rozpatrywać w szerokim kontekście całego systemu prawnego, w tym trudnej materii prawa podatkowego jak również karno-skarbowego, że o prawie wspólnotowym nie wspomnę.
Nadmienię również, że analiza rzeczonej ustawy w Twoim wydaniu ogranicza się jedynie do jednego artykułu, bez zastanowienia nad choćby funkcją i przeznaczeniem opłat egzekucyjnych. A to, wierz mi, wynika również z tej ustawy.
Dla Ciebie wiele zagadnień wymaga jedynie stwierdzenia “oczywistym jest”. Zmartwię Cię również informacją, że papierosy można sprzedać po cenie wyższej niż widnieje na opakowaniu (a co i jak to już sam sobie doczytaj).
Kreujesz się w wypowiedziach na znawcę tematu, ale czytając je mam wrażenie, że jest zupełnie odwrotnie.
Wybacz proszę argumenty ad personam, ale zmusza do tego zaproponowany przez Ciebie poziom dyskusji.

Odpowiedz

Lech Październik 22, 2015 o 10:04

No cóż, jak nie ma argumentów merytorycznych, to trzeba ad personam, przeżyję to jakoś.

Odpowiedz

Łukasz Październik 20, 2015 o 12:27

Do Lech: O jakich praktykach piszesz? W temacie: podatek VAT jest obecnie doliczany do opłaty egzekucyjnej według zaleceń Krajowej Rady Komorniczej. Trzeba jednak pamiętać, że “ta” uchwała została zakwestionowana przez Ministra Sprawiedliwości do Sądu Najwyższego. Nie jest jeszcze znane stanowisko Sądu. Co do nadziei, że dłużnik “dopłaci” do egzekwowanego roszczenia podatek VAT, sugeruję dużą ostrożność. Brak bowiem właściwej regulacji prawnej pozwalającej na doliczanie VAT do opłaty. Z drugiej strony wskazanie Ministra Finansów, że opłata egzekucyjna zawiera w sobie podatek VAT jest absurdalne, narusza podstawowe zasady porządku prawnego i dowodzi swoistej indolencji Pana Ministra oraz nieznajomości zasad funkcjonowania egzekucji sądowej w Polsce.

Odpowiedz

Lech Październik 20, 2015 o 12:32

Łukasz, czy ja Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kioskarzy i Handlarzy uchwali sobie, że do cen papierosów z paczek będzie się doliczać VAT, to będzie to w jakikolwiek sposób wiążące i legalne? Przecież Krajowa Rada Komornicza nie ma żadnej władzy w ustalaniu stawek za działania komorników, skoro wynikają one z zupełnie czegoś innego. I to nawet bez potrzeby kwestionowania takiej – pożal się Boże – uchwały Rady.

Odpowiedz

Lech Październik 20, 2015 o 12:35

A z tym zarzutem indolenctwa Ministrowi – radził bym uważać. Na przykład moje zdanie jest właśnie odwrotne – jeśli ktoś uważa, że VAT można doliczać ponad ustawowe maksymalne stawki – to świadczy o tym, że nie do końca rozumie istotę tego podatku, i to raczej świadczy o jego nierozgarnięciu.

I co mają do tego “zasady funkcjonowania egzekucji sądowej”? Czy z nich wynika, że można pobierać więcej niż prawo zezwala???

Odpowiedz

Łukasz Październik 20, 2015 o 12:52

Pomijając status ustrojowy komornika sądowego zauważ proszę, że ustawa o komornikach sądowych i egzekucji posługuje się stawkami procentowymi, które odpowiadają “wynagrodzeniu” komornika sądowego, ale nie jest to cena za usługę. Mało tego ustawa ta stanowi, że “do komornika stosuje się przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ubezpieczeniach społecznych oraz o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym3), dotyczące osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą” (art. 28). Do jakiego absurdu musiało dojść, by Minister Finansów rozumiał działalność komornika, jako usługę polegającą na m.in. “zwolnieniu dłużnika z długu” (cytat oficjalnej wypowiedzi Ministra w postaci broszurki).

Odpowiedz

Lech Październik 20, 2015 o 12:56

Łukasz, ale czy spór dotyczy tego, czy w ogóle komornika obciążać VATem? Czy też w jaki sposób ten VAT jest naliczany? Jeśli to pierwsze – no to nie jest to tematem moich komentarzy. Skoro jednak zostało ustalone, że komornik jednak VAT musi płacić (pobierać), to oczywistym jest, że VAT jest już zawarty w stawkach komornika.

To, że same stawki są podane procentowo nic nie zmienia (to tylko sposób ich wyliczania).

Odpowiedz

Łukasz Październik 20, 2015 o 13:06

Za pewne wiesz, że rozmowy prowadzone przez KRK z MS i MF prowadzone były z perspektywy różnych rozwiązań. I takich, które zakładały, że komornik sądowy w ogóle nie powinien być “vatowcem” i takich, które kwestionowały sposób obciążenia komorników tym podatkiem. Stanowisko Ministra Finansów nie udziela odpowiedzi jak to robić, a forma pozostawia wiele do życzenia.

W tym rzecz, że skoro ustawa nie przewiduje, że opłaty egzekucyjne zawierają w sobie VAT to Ministrowi Finansów nic do tego.

Lech Październik 20, 2015 o 13:10

“W tym rzecz, że skoro ustawa nie przewiduje, że opłaty egzekucyjne zawierają w sobie VAT to Ministrowi Finansów nic do tego.”

A tego nie rozumiem. Jak nic do tego? Kto, jak nie MF jest właśnie prawidłowym adresatem pytań o interpretację podatkową? I co to ma do rzeczy, że “ustawa nie przewiduje w sobie VATu”? Nie przewiduje, bo nie jest od tego – ustawa przewiduje tylko ile komornik może pobierać. To, jakie podatki od tych pobranych płaci – zależy już od odpowiednich ustaw podatkowych.

(Czy wiesz, że ustawa nie przewiduje, aby opłaty zawierały w sobie czynsz kancelarii? Czy zatem czynsz doliczamy ponad stawki opłat?)

Łukasz Październik 20, 2015 o 13:17

“… Kto, jak nie MF jest właśnie prawidłowym adresatem pytań o interpretację podatkową? … ” – Interpretacja podatkowa nie jest źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Zakładając racjonalność ustawodawcy, skoro raz się już wypowiedział w kwestii podatkowej w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, to konsekwentnie sprawę VAT powinien rozstrzygnąć w tej właśnie ustawie, a nie w drodze interpretacji.

“(Czy wiesz, że ustawa nie przewiduje, aby opłaty zawierały w sobie czynsz kancelarii? Czy zatem czynsz doliczamy ponad stawki opłat?)” – Nieadekwatne porównanie.

Łukasz Październik 20, 2015 o 13:00

Jeszcze jedno wytłumacz mi proszę dlaczego w innych profesjach prawniczych VAT jest doliczany do ustalonej z “klientem” stawki, a dlaczego u komorników to komornicy mają sobie “odejmować od ust”. Nie bronię komorników, ale przeraża mnie sposób stanowienia prawa, poziom wiedzy i stopień przygotowania merytorycznego osób je tworzących. Jak można powiedzieć, że to czy komornicy będą funkcjonowali to nie jest problem Ministra Finansów, a problem Ministra Sprawiedliwości. To przepraszam bardzo, “każdy sobie rzepkę skrobie”? Byłem przekonany, że państwo stanowi jedność, stanowi całość i każda sfera państwowości oddziałując na inną jest względem niej niejako odpowiedzialna. Temat jest poważny, temat jest trudny, a ogólnego hasła pt. “zasady funkcjonowania egzekucji sądowej” nie da się wyłożyć w kilku prostych zdaniach.

Odpowiedz

Lech Październik 20, 2015 o 13:06

Łukasz, naprawdę mam tłumaczyć takie elementarne podstawy? 😉 VAT u prawnika jest doliczany, bo prawnik ma możliwość ustalenia dowolnej ceny umownej. Zatem to nie jest tak, że jest jakaś stawka, “do której się dolicza”, tylko po prostu się ustala odpowiednią kwotę X brutto (dla wygody rozliczeń często określanej na Y+VAT). Jeśli jednak weszłaby ustawa, na mocy której prawnik nie mógłby na przykład pobierać za godzinę pracy więcej niż 100zł, to te 100zł być by musiało kwotą brutto.

To, jak będą funkcjonowali komornicy jest problemem samych komorników, tak samo jak to, jak będzie funkcjonowała pani handlująca pietruszką (która też płaci i VAT, i ZUS, i opłatę targową, i podatek dochodowy) jest problemem tej pani. Czy komornicy to jakaś ułomna profesja, aby trzeba się nad nimi pochylać bardziej niż nad innymi?

Odpowiedz

Łukasz Październik 20, 2015 o 13:12

… i tu się nie zgodzimy, ponieważ dla mnie komornik sądowy będący funkcjonariuszem publicznym jest częścią wymiaru sprawiedliwości i wbrew temu, jakie pojawiają się opinie, dla mnie jest organem państwa, a takowe są zwolnione z VAT.

Podoba mi się to co napisałeś. Prawnik ustala cenę, w której jest już podatek. Komornik nie ma takiej możliwości. Nie korzysta w pełni ze swobód cechujących przedsiębiorcę jako takiego. Tu wracamy znów do statusu ustrojowego komornika.

Poczekajmy na orzeczenie Sądu Najwyższego, a i tak jestem pewien, że koniec dyskusjom przyniesie dopiero nowa ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

Lech Październik 20, 2015 o 13:14

Już pisałem, że moje komentarze nie dotyczą sporu “czy w ogóle komornik ma podlegać VAT”. Jeśli uważasz, że ma nie podlegać (czemu skądinąd bardzo kibicuje), to bezprzedmiotowym jest wówczas spór “czy VAT doliczać ponad stawki, czy jest w stawkach”, bo wówczas siłą rzeczy żadnego VATu się nie pobiera (tak jak to było do niedawna).

Lech Październik 20, 2015 o 13:16

Natomiast sam argument o tym, jakoby funkcjonariusze publiczni mieli niepłacić VAT jest bardzo miałki – wielu funkcjonariuszy publicznych VAT płaci, i słusznie, bo zależy to od tego CO kto robi, a nie KTO robi.

Paweł Marzec 30, 2016 o 13:37

Witam.
Trudno się zgodzić z wywodami Lecha, bowiem w ustawie o VAT nie ma uregulowanej kwestii odprowadzania tego podatku przez komorników sądowych stricto od pobieranych opłat. Nielogiczna jest więc ta część Twojej wypowiedzi dotycząca procentowych wskaźników opłat zawartych w ustawie o komornikach jako wskaźników brutto (pokaż zapis prawny). Wynika to z prostej przyczyny. Mianowicie, skoro wcześniej kwota ta w całości, na podstawie tej samej ustawy, stanowiła przychód komornika (netto) to z jakiego powodu, bez zmiany w ustawie zapisu o opłatach i dopisaniu np. 15% brutto czy 15% z VAT, komornik ma sam sobie obniżać przychody? Nie można pozostawiać tej kwestii niesprecyzowanej ustawowo i oczekiwać, że komornik będzie działał na szkodę swojej kancelarii. Zatem to ustawa powinna jasno precyzować obowiązki tego typu a nie jakaś interpretacja Pana ministra. Bo minister nie ma prawa wydawać interpretacji, które godzą w zapis ustawowy. Chociaż w obecnym stanie politycznym raczej również trudno będzie oczekiwać normalności. Pozdrawiam

Lech Marzec 30, 2016 o 18:04

Trudno się zgodzić z wywodami Pawła, jakoby ustawa o Vat miała regulować sposób pracy komorników. Nie reguluje explicite, podobnie jak nie reguluje 1000 innych zawodów. Trudno też się zgodzić, aby uznać, że wprowadzenie VAT pozwala na stosowanie przez komorników stawki innej niż ustawowa. W końcu VAT to nie jedyny podatek płacony przez komorników, są jeszcze podatki dochodowe, od nieruchomości, zawarte w benzynie, oleju opałowym, którym komornik grzeje kancelarię, i w dziesiątkach innych przypadkach. Na te wszystkie podatki, podobnie jak i na VAT, musi się złożyć opłata ustawowa pobierana przez komornika.

Rozumiem, że branżę komorniczą może boleć podatek, ale proszę Państwa, wszyscy inni przedsiębiorcy mają to od dziesiątek lat i żyją. Czas wejść do rzeczywistości 😉

kam Październik 20, 2015 o 21:44

Może dlatego że w innych profesjach prawniczych mamy do czynienia z zapłatą za usługę, a opłaty egzekucyjne zostały uznane za daninę o charakterze publicznoprawnym o ściśle określonej wysokości (na co zresztą powołują się komornicy gdy chodzi o możliwość samodzielnego obniżenia opłaty). A skoro to danina, to czy dłużnik może płacić więcej niż wynika z nałożonego na niego ustawowego obowiązku?

Odpowiedz

bartoszkowalak Luty 26, 2016 o 11:41

Moim zdaniem nie do konca jest doliczny. w Przypadku kosztów z urzedu masz VAt w dół.

Odpowiedz

robert Czerwiec 2, 2016 o 19:04

ja załozylem sprawe przeciwko komornikowi o podatek vat , place alimenty bez zaleglosci od 8 lat i on chcialjeszcze do tego vat , sprawe w sadzie wygrałem , musial oddac mi vat i zaprzestac dalszego pobierania go.

Odpowiedz

Andy Czerwiec 2, 2016 o 22:38

Robert masz może pisemne uzasadnienie takiego stanowiska Sądu ? Jakich argumentów użyłeś w pozwie. Daj sygnał proszę na prv : and301@o2.pl
Rozumiem, że złozyłeś skargę na postanowienie komornika w przedmiocie kosztów ?

pozdr/

Odpowiedz

Luiza Czerwiec 3, 2016 o 12:00

Panie Robercie bardzo proszę o skan pozwu-skargi na postępowanie komornika i uzasadnienia sądu w tej sprawie z zamazaniem danych, oczywiście o ile to nie problem. Proszę przesłać na plbab@wp.pl
Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Odpowiedz

Lech Czerwiec 3, 2016 o 12:03

Widzę, że wyroki są jednak zgodne z moim tokiem rozumowania, i słusznie, potadek to jest coś, co jest już zawarte w opłacie, a nie doliczane ponad jej maksymalny ustawowy limit. Też bym się chętnie zapoznał z wyrokiem 🙂 (lech małpa remitent.pl)

Odpowiedz

Alojzy Październik 20, 2015 o 14:14

Stawki komornicze są wysokie jednak pracy to im nie zazdroszczę.

Odpowiedz

tadeusz Październik 20, 2015 o 16:26

przy załozeniu oplata egzekucyjna minus vat , firmy beda mialy oplaty mniejsze niz osoby fizyczne pieknie 🙂

Odpowiedz

Lech Październik 20, 2015 o 16:32

Opłaty będą takie same. A to, że firma sobie coś odliczy – taki przywilej bycia VATowcem. Firma sobie też wrzuci w koszty, a “konsument” – nie wrzuci. Nihil novi.

Odpowiedz

Magda Bojaryn Październik 20, 2015 o 17:27

Kolejny powód do tego żeby dłużnik zapłacił wierzycielowi zanim ten rozpocznie egzekucje!

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Październik 22, 2015 o 10:05

Magda, i o to właśnie chodzi 🙂

Odpowiedz

Lech Październik 22, 2015 o 10:08

A tak swoją drogą – komu będzie wystawiana faktura VAT za opłatę egzekucyjną? Bo jeśli dłużnikowi, to będzie mógł go odliczyć (jeśli VATowiec). W dochodowym jest bodajże zapis, że koszty egzekucji nie stanowią KUP, ale czy jest taki wyjątek dla odliczenia VAT?

Odpowiedz

Andy Październik 25, 2015 o 12:36

“Kolejny powód do tego żeby dłużnik zapłacił wierzycielowi zanim ten rozpocznie egzekucje!” – uważam , że groźba kary śmierci była by bardziej mobilizująca 🙂

Odpowiedz

Renata Październik 29, 2015 o 12:49

W takich sprawach to najlepiej wynająć sobie specjalistę, jedna drobna pomyłka i wysokie kary…

Odpowiedz

Andrzej Grudzień 8, 2015 o 13:52

Autor artykułu nie ma zielonego pojęcia na temat obowiązujących przepisów. Jasnym jest że podatek VAT nie może być doliczany do opłaty egzekucyjnej. Prosty przykład: Komornik nalicza opłatę egzekucyjną a do nie dolicza VAT i obciąża nim dłużnika firmę. Dłużnik dokonuje wpłaty tego podatku do Komornika. Komornik wystawia firmie Fakturę VAT. Firma wlicza sobie w koszty podatek VAT i np wychodzi mu zwrot podatku VAT. Komornik ściąga ten zwrot podatku z VAT z US. I znowu dolicza opłatę egzekucyjną do wyegzekwowanej kwoty do której dolicza opłatę egzekucyjną. Komornicy to cwaniaczki i nic więcej. Sam jestem dłużnikiem i złożyłem skargę w tej sprawie do Sądu w Kamieniu Pomorskim. I będę odwoływał się aż do orzeczenia Sądu Najwyższego. Jestem przekonany że już tysiące spraw wylądowało w Sądach w tej sprawie. Komornicy uważają że są Bogami i nie muszą płacić podatku VAT. Prawidłowa interpretacja to taka że Wy Komornicy jesteście zobowiązani płacić VAT metodą w stu a nie od stu.

Odpowiedz

Lech Grudzień 8, 2015 o 14:00

Akurat tutaj sam nie błysnąłeś inteligencją. Opisana przez ciebie sytuacja (zajęcie przez komornika zwrotu VAT) jest niezależna od tego (tak samo możliwa) bez względu na to, czy VAT zawiera się już w opłacie egzekucyjnej, czy jest do niej doliczany.

Odpowiedz

Andrzej Grudzień 8, 2015 o 14:05

Twoim zdaniem wobec tego wyszła by z tego karuzela podatkowa. Czyli podatnik płaci podatek vat od podatku vat. Bzdura. Powiem w ten sposób, komornicy przekonają się niebawem jaka będzie decyzja Sądu Najwyższego w powyższej sprawie. Wszak wyszła skarga Ministra Sprawiedliwości. Czekamy Panowie. I liczę na to że tak jak inny przedsiębiorcy tak i Wy zgodnie z prawem będziecie płacili podatek VAT.

Odpowiedz

Lech Grudzień 8, 2015 o 14:21

Wychodzi ci “bzdura”, bo nie rozumiesz o czym piszesz. Żadnej karuzeli tu nie ma. Po prostu komornik egzekwuje roszczenie z takich składników majątku, jakie istnieją, choćby ze zwrotu VAT, nawet jeśli zwrot VAT wynika z wcześniej wystawionych przez komornika faktur.

Już ci pisałem – to, czy VAT będzie doliczany do opłaty, czy będzie w niej zawarty nie ma tu znaczenia (i w tym, i w tym przypadku może dojść do tej “karuzeli”, wszak jakby VAT był już w opłacie, to też byłaby na to FV i też byłby możliwy zwrot VAT – do zajęcia przez komornika).

Odpowiedz

Andrzej Grudzień 8, 2015 o 14:29

Domyślam się że jesteś Komornikiem. Powiem w ten sposób. Sytuacja prawna tego tematu czy doliczać vat do opłaty egzekucyjnej czy też wliczać ją do opłaty dla mnie jest jasna. Kwestia czasu że otrzymamy orzeczenie Sądu Najwyższego w tej sprawie odnośnie skargi Ministra Sprawiedliwości na nie ważność uchwały Rady Komorniczej w moim mniemaniu faktycznie nielegalną.

Cóż mogę Tobie przesłać kopię mojej skargi ale to tak za dwa dni bo jeszcze ją dopracowuję i również prześlę Tobie wyrok Sądu w tej sprawie. Podczas publikacji oczywiście zakrywaj dane wrażliwe na temat stron sprawy.

Całość prowadzonych spraw prowadzi Komornik Katarzyna Chudy i ja w każdym razie na pewno nie zgodzę się na obciążenie mnie podatkiem VAT który powinna ta Pani ( która 3 moje skargi już z kretesem przegrała w sądzie ) zapłacić. Uważam że jest to okradanie dłużnika a ktoś kto kradnie jest złodziejem.

Lech Grudzień 8, 2015 o 14:47

Jakbyś także czytał to co wcześniej w komentarzach napisałem (a nie tylko pisał bez sensu), to zobaczyłbyś że także jestem przeciwny naliczaniu VATu ponad stawkę opłaty. Tylko nie używałem takich kiepskich przykładów z rzekomą “karuzelą”.

Andy Grudzień 8, 2015 o 22:04

Tak myślałem, że Lech jest “cichym” komornikiem 🙂 A tak na poważnie zajęcie nadpłaty podatku vat podlega zajęciu jak każde prawo majątkowe.

Odpowiedz

Andrzej Grudzień 9, 2015 o 12:18

Okazuje się że są nowe interpretacja indywidualne. Oczywiście na korzyść dłużnika:

http://interpretacje-podatkowe.org/komornik/ibpp1-4512-692-15-es

więcej w artykule z 7 grudnia 2015r.

http://apelacja-blog.pl/

Teraz gdy zaczną się orzeczenia sądu w tej sprawie jeśli już nie wyszły to uważam że od Komorników będzie można żądać zwrotu nieprawidłowo pobranego VATu

Czy się mylę? Narazie wszystko zmierza na korzyść dłużnika. Oczywiście dłużnik musi spłacać swoje zobowiązanie i to nie ulega wątpliwości. Dług powstał i należy go spłacić. Ale nadal podtrzymuję tezę że dłużnik nie powinien płacić VAT który zobowiązany jest opłacać Komornik. Nie może być tak że komornik sobie dolicza podatek vat do opłaty egzekycjnej. I powyższe interpretacje zmierzają do sprawiedliwości. Fajnie że wyszły te interpretacje bo powołam się na nie w sądzie. Jestem dłużnikiem to fakt ale na adwokata i skargi zawsze mnie stać jeśli zachowanie Komornika łamie obowiązujące prawo.

Odpowiedz

Sławek Grudzień 15, 2015 o 12:42

Jedne z pierwszych rozstrzygnięć sądowych w kwestii doliczania VAT do opłaty egzekucyjnej:

Sygn. akt: I Co 2181/15 Postanowienie z 3 grudnia 2015r. Sądu Rejonowy w Mińsku Mazowieckim I Wydział Cywilny

Z uzasadnienia:

…..Skoro dochodem komornika są pobrane i ściągnięte w danym miesiącu opłaty egzekucyjne oraz zwrot wydatków gotówkowych za przejazdy i z tych dochodów pokrywa on koszty działalności
egzekucyjnej, to obciążenie komornika koniecznością zapłaty podatku VAT powoduje konieczność
zwiększenia opłaty egzekucyjnej o ten podatek.
Należy też podnieść, że zgodnie z art. 29a. ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz.1054) podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.
Jak uważa się w doktrynie „podstawa opodatkowania stanowi fundament konstrukcji każdego
podatku. Ze względu na wysokość zobowiązania podatkowego decydujące znaczenie, obok stawki
podatkowej, ma właśnie podstawa opodatkowania. Wysokość podatku jest bowiem zawsze iloczynem tych dwóch wartości. Podstawa opodatkowania musi być kwotą niezawierającą podatku. Skoro bowiem podstawa opodatkowania jest kwotą, od jakiej oblicza się podatek, to sama nie może zawierać podatku.
Tę cechę konstrukcyjną – dość nieudolnie – wyraża przepis art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy. Wynika z niego, że podstawa opodatkowania nie obejmuje kwoty podatku (należnego od danych czynności). Ta regulacja wydaje się oczywista, jeśli zważyć na charakter podstawy opodatkowania” (Adam Bartosiewicz Komentarz do art.29(a) ustawy o podatku od towarów i usług, Lex).
Skoro opłaty egzekucyjne stanowią wynagrodzenie komornika, to należy je utożsamiać z zapłatą jaką komornik ma otrzymać z tytułu świadczonych czynności i ta kwota winna stanowić podstawę opodatkowania, a więc powinna zostać zwiększona o kwotę stawki podatkowej.
Sąd rozpoznający niniejszą sprawę uznał, że komornik ustalając wysokość opłaty egzekucyjnej
miał prawo do powiększenia jej o kwotę należnego podatku VAT…

Odpowiedz

Lech Grudzień 16, 2015 o 08:10

Ręce opadają. Teraz czekamy na takie samo orzeczenie pozwalające doliczać podatek dochodowy…

Odpowiedz

Bondek74 Grudzień 15, 2015 o 20:03

Panowie i Panie
Jedno jest pewne, ja jako osoba fizyczna nie jestem płatnikem VAT to dlaczego, każe mi się go płacić!!!! i dolicza już do zobowiązań. Nagle nie mając żadnych zaległości i płacąc regularnie (tzn. ściąga z pensji) dowiaduję się że mam zaległości. Czy to nie jest BEZPRAWIE

Odpowiedz

Lech Grudzień 16, 2015 o 08:09

@Bondek – mylisz funkcję płatnika podatku (podmiotu odprowadzającego podatek do urzędu, tu: komornika) z osobą, która jest zobowiązana do zapłaty podatku (tu: ostatecznego konsumenta, czyli ciebie).

Odpowiedz

Luiza Luty 10, 2016 o 22:46

Panie Andrzeju, proszę o kontakt na adres plbab@wp.pl. Dziękuje.

Odpowiedz

ojciec Luty 16, 2016 o 08:42

witam polecam wczytanie sie w uzasadnienie wyroku SN http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20zs%2010-15.pdf

„Możliwe i celowe jest zajęcie przez krajową radę stanowiska w formie opinii, ale należy tę opinię inaczej zredagować, tak aby nie proponowała komornikom doliczania podatku VAT do kosztów egzekucyjnych. (…) Przy niewielkich kwotach egzekwowanych może dojść do sytuacji, że całość należności obejmą nie tylko bezpośrednie opłaty egzekucyjne, lecz także 23-procentowy podatek. Osoba, na rzecz której należność jest egzekwowana, nie otrzyma nic.” twierdzenie niektorych ze to byla “pozytywny”wyrok pomimo uchylki sa smieszne

Odpowiedz

Andrzej Luty 16, 2016 o 09:02

Oczywiście że to był pozytywny wynik. PIS szykuje dla Was komorników min ograniczenie Waszych przychodów. Jest kuriozalnym by najlepszy z komorników w Polsce zarabiał 10 milionów złotych rocznie na czysto. Bez przesady. Dla mnie to jest złodziejstwo w biały dzień. Ten wyrok jest bardzo ważny. Strzeżcie się Komornicy – koniec Waszego bezprawia i odbierania np aut, ciągników i innych ruchomości od np nie winnych ludzi – np sąsiadów dłużnika, rodzin dłużnika. To są chore sytuacje – i taki komornik który dopuszcza się takiego przewinienia powinien być nie karany naganą lecz usuwany z zawodu albo np zawieszony za każde takie naruszenie np na 2 lata w czynnościach a za kolejne naruszenie wydalony z zawodu. Wy Komornicy jesteście tylko PRZEDSIĘBIORCAMI – i tak powinniście być traktowani, pod względem podatkowym i pod każdym innym. Nie jesteście Bogami – lecz zwykłymi firmami, prowadzicie firmę realizując wyroki sądowe – niestety ogromna jest nie znajomość prawa wśród Komorników. Ja zalecam mimo że to kosztowne składać skargi skargi skargi w każdym podejrzeniu naruszenia prawa wyznaję zasadę że nawet każda wątpliwość dłużnika co do zasadności danej czynności powinna być skarżona. I to przynosi skutek. Uwierzcie mi – dzięki takim skargom oszczędziłem dosłownie kilkadziesiąt tysięcy złotych które Komornik Katarzyna Chudy chciała mi najzwyczajniej UKRAŚĆ. ( Sąd stwierdził absolutnie bezprawne działania tej KOMORNIK )

Odpowiedz

Buzz Luty 25, 2016 o 14:18

Jakie to Polskie: Panie Boże spraw by mojemu sąsiadowi krowa zdechła, ona tyle mleka daje.

Odpowiedz

Ania Maj 31, 2016 o 13:40

ja mam zajęcie komornicze z informacją, że dolicza sobie kwotę VAT codziennie (12%) w kwocie 11 zlotych.
Czy to jest zgodne z prawem – \nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi

Odpowiedz

Sebastian Wrzesień 13, 2016 o 13:38

I chyba wszystko się wyjaśniło, co Panowie?
USTAWA
z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego
Art. 767.

Dodane § 1¹ i § 5 oraz nowe brzmienie § 4 wejdą w życie z dn. 8.09.2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311).

Odpowiedz

Lech Wrzesień 13, 2016 o 14:03

A jakieś cytaty?

Odpowiedz

Sebastian Wrzesień 13, 2016 o 16:01

Art. 767 § 1¹. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.
W jaki sposób, wg Pana, należałoby zinterpretować tę część przepisu, dotyczącą właśnie VAT-u?

Odpowiedz

Lech Wrzesień 13, 2016 o 17:30

Interpretuję to tak, że to, czy komornik VAT płaci, czy nie, nie jest problemem strony (na przykład może być komornik, który nie jest podatnikiem VAT i na taką okoliczność nie przysługuje skarga). Oczywiście z przepisu nie wynika, aby komornik mógł pobierać opłaty większe niż wynikające z rozporządzenia, uzasadniając to VATem, ubezpieczeniem OC, podwyżką prądu, podatkiem dochodowym, czy też bolącą głową 😉

Odpowiedz

Andy Wrzesień 14, 2016 o 02:06

@ Andrzej Orzeczeń Sądów w przedmiocie skargi na czynności komornika w sprawie vat jest sporo. Dostępne na portalu orzeczeń sądowych. Inna sprawa, że skrajnie różne. I oddalające i uwględniające skargę. Sam złożyłem dwie. W jednej komornik sam sie wycofał a w drugiej czekam na rozstrzygnięcie,
@ Lech Może w tym nowym przepisie chodzi o sytuację w której komornik jest nie podatnikiem podatku vat ale płatnikiem tego podatku.

pozdr. Andy

Odpowiedz

Lech Wrzesień 14, 2016 o 08:34

@Andy – nie jestem biegły w podatkach. Czy możesz przybliżyć mi, co masz na myśli, pisząc “nie jest podatnikiem VAT, ale jest płatnikiem VAT”?

Odpowiedz

kam Wrzesień 14, 2016 o 09:35

Komornik jest płatnikiem gdy ma obowiązek odprowadzenia VAT od sprzedaży bo podatnikiem jest dłużnik.

Odpowiedz

Lech Wrzesień 14, 2016 o 09:56

Czyli sprawa zupełnie niezwiązana z wpisem “czy komornik może naliczać VAT ponad opłatę egzekucyjną”.

Odpowiedz

Andy Wrzesień 14, 2016 o 11:00

Tez tak mi się wydaje @ Lech, że ten nowy przepis dotyczy innej sytuacji niż interesująca nas sprawa odliczania przez komorników vatu do opłat egzekucyjnych.

Andrzej Grudzień 8, 2015 o 15:51

Może faktycznie nie wyciągnąłem z kontekstu jaka jest Twoja opinia w tym temacie. Swoją drogą mam wrażenie że moja skarga w tej sprawie jest pierwsza w Polsce skierowana do Sądu? Ponieważ słyszę tu i uwdzie że brak jest orzecznistwa w tej sprawie jak dotąd. Czyżby nikt nie złożył skargi do sądu na doliaczenie vat do opłaty egekucyjnej czy powodem jest mała samoświadomość obywateli czy raczej brak środków na wniesienie opłaty za skargę w kwocie 100zł a może jeszcze inny powód brak wiary w siebie i brak wiedzy? Nie chce mi się wierzyć że tego typu skargi nie poszły do sądu. Jeśli nie to moja będzie pierwsza za dwa dni. Będę informował o każdym kroku sądu w tej sprawie i przedstawię zarówno moją skargę jak i decyzję sądu. Wiele osób na pewno ciekawi jakie Sądy zastosują orzecznictwo w tej sprawie.

Odpowiedz

marai Grudzień 4, 2016 o 17:29

I jak sytuacja w sprawie odwołania-chodzi mi o podatek Vat doliczony do kosztów komorniczych? Mam taki sam problem i właśnie piszę odwołanie. Proszę o odpowiedź. Dziękuję

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: